Skip to Content

Всі матеріали сайту

 1. Пам'ятка кадровика: скорочення чисельності або штату / Марушевський / 113 857
 2. Практичний посібник для керівників кадрових служб центральних органів виконавчої влади / Кукуюк / 103 474
 3. Основні стилі керівництва / / 64 448
 4. Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування: Підручник.- Київ 2007 / Гниденко / 61 925
 5. Керівник та керівна діяльність: поняття, сутність, структура та функції / Марушевський / 57 603
 6. Рудакевич М.І. Професійна етика державних службовців теорія і практика формування в умовах демократизації державного управління / Гниденко / 33 387
 7. Дейниченко В.Ф. Люстрація перманентна. Концепція. / Дейниченко / 27 187
 8. Тести на знання Конституції України, законів України про державну службу / Марушевський / 26 922
 9. Методичні рекомендації щодо оформлення розпорядчих актів із кадрових питаньу сфері державної служби / Кукуюк / 24 980
 10. Конкурс 2010, III тур / Марушевський / 24 584
 11. Андрійчук О.А. Реферат та презентація: «Шляхи формування позитивного іміджу державного службовця» / / 21 845
 12. С. В. Ківалов, Л. Р. Біла. Державна служба в Україні. Підручник / Гниденко / 21 401
 13. Діловодство в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування / Марушевський / 20 752
 14. Игнатов В.Г., Белолипецкий В.К. Профессиональная культура и профессионализм государственной службы / Гниденко / 20 097
 15. Актуальні проблеми державного управління / Подольчак / 19 967
 16. Окремі питання ліквідації, реорганізації, скорочення числельності або штату працівників / Кукуюк / 19 024
 17. Ефективність діяльності органів державної влади / / 18 318
 18. Тестові завдання для перевірки знання Конституції України, законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією / Марушевський / 18 293
 19. Ситуаційні завдання / Марушевський / 17 388
 20. Етика поведінки державних службовців: стан, проблеми і шляхи їх вирішення / / 17 260
 21. Малиновський В.Я. Словник термінів і понять з державного управління / Гниденко / 17 103
 22. Марушевський Л.О. Презентація творчої роботи: "Стан, проблеми і перспективи електронного урядування в Україні" / Марушевський / 16 609
 23. Клименко І.В., Линьов К.О. Технології електронного урядування / Гниденко / 16 375
 24. Серьогін С.М. Актуальні проблеми державного уравління. Збірник наукових праць, 2006 / Гниденко / 16 144
 25. Збірник уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів / Гниденко / 14 841
 26. Затвердити норму житлової площі українця / Дейниченко / 14 618
 27. Завдання для тестування рівня знань з питань інформаційного забезпечення в державному управлінні / Марушевський / 14 520
 28. Валінкевич Ю.Б. Творча робота: "Податкова система України: стан, проблеми, перспективи" / / 14 423
 29. Історія державної служби в Україні. Том 2 / Марушевський / 14 050
 30. Серьогін С.М. Актуальні проблеми державного управління. Збірник наукових праць, 2007 / Гниденко / 13 983
 31. Лавренко О.В., Лавренко А.А. Діловий етикет та імідж державного службовця / Гниденко / 13 791
 32. Вдовенко М.М. Творча робота: "Державне регулювання підприємницької діяльності в Україні" / / 13 756
 33. Марія Лагунова. Соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності. / Марушевський / 13 653
 34. Історія державної служби в Україні. Том 3 / Марушевський / 13 388
 35. Психологічне розвантаження / Гниденко / 13 347
 36. Тестові завдання для перевірки знання законодавства про боротьбу з корупцією (додаткові для керівників) / Марушевський / 13 164
 37. Кращі практики впровадження електронного урядування: зарубіжний досвід. К.Синицький, Я.Олійник, М.Міхальова / Марушевський / 12 999
 38. Електронна демократія: сподівання та проблеми / Марушевський / 12 959
 39. Історія державної служби в Україні. Том 1 / Марушевський / 12 638
 40. Черненко О.О. Публічний виступ "Оплата праці в органах державної влади" / Черненко / 12 399
 41. Професійна дискусія та урочисте завершення конкурсу, 10.12.10 / Гниденко / 12 373
 42. Стартував Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» 2012 ! / Кукуюк / 12 160
 43. Подольчак М. Публічний виступ: "Професіоналізм державного службовця як складова позитивного іміджу державної служби в цілому" / Подольчак / 11 977
 44. Іванова Н. Доповідь: "Регіональна статистика як складова інформаційного забезпечення управління" / Іванова / 11 737
 45. Літературний закуток / Марушевський / 11 726
 46. Електронні таблиці MS EXCEL / Гниденко / 11 609
 47. Книжкова полиця / Гниденко / 11 603
 48. Логунова М. Соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності.pdf / Гниденко / 11 525
 49. Громадська участь у творенні та здійсненні державної політики / Марушевський / 11 430
 50. Кравченко О. В. Публічний виступ: "Патріотизм, духовність та моральність молодих українців" / Марушевський / 11 409
 51. Іваніцька М.М. Творча робота: "Гуманітарний розвиток і гуманітарна політика держави" / / 11 331
 52. Лист-подяка / Марушевський / 11 303
 53. Волонтери / Гниденко / 11 232
 54. Костюк Т.С. Творча робота: "Децентралізація влади: модель для України" / / 11 134
 55. Роз‘яснення Порядку вивільнення працівників у зв’язку з ліквідацією (реорганізацією) міністерств та інших центральних органів виконавчої влади / Марушевський / 11 012
 56. Кулінарія / Марушевський / 10 987
 57. Тести та практичні завдання на знання ПК / Марушевський / 10 980
 58. Ділове спілкування та забезпечення його ефективності / / 10 652
 59. Козко О. Презентація до творчої роботи: "Проблеми адаптації державної служби до стандартів ЄС" / Козко / 10 544
 60. Скарбниця / Подольчак / 10 510
 61. Обговорення проекту Закону України "Про державну службу" / Леснікова / 10 432
 62. Керівник та керівна діяльність / Гниденко / 10 386
 63. Кішіньова О.В. Залучення громадян до прийняття рішень на регіональному та місцевому рівні / / 10 352
 64. Конкурс 2011, ІІ тур серед ЦОВВ / Марушевський / 10 294
 65. Леснікова Л.О. Доповідь на тему: "Причини та проблеми плинності кадрів в системі державної служби" / Леснікова / 10 230
 66. Моє місто / Гниденко / 10 185
 67. Конкурс 2010, в день завершення ІІ туру / Гниденко / 10 028
 68. Фозикош М.М. Проблема гендерної рівності в сучасному українському суспільстві / / 10 024
 69. Завдання для учасників І туру Конкурсу "Кращий державний службовець" 2012 / Марушевський / 9 999
 70. Замки України / Подольчак / 9 833
 71. Словарь гендерных терминов (А-Д) / Кукуюк / 9 829
 72. Марушевський Л.О. Доповідь на тему: "Реалізація принципу відкритості в державному управлінні в Україні" / Марушевський / 9 824
 73. П. Д. Біленчук, В. В. Кравченко, М. В. Підмогильний. Місцеве самоврядування в Україні. Муніципальне право / Подольчак / 9 693
 74. Налагодження взаємодії органів державної влади із засобами масової інформації / / 9 659
 75. Скорочення кількості державних службовців на 30 % / Марушевський / 9 603
 76. Шляхи поліпшення кадрового складу державної служби в Україні / / 9 469
 77. Інформаційне право України та електронне право високих технологій. О. В. Синєокий / Марушевський / 9 393
 78. Історія державної служби в Україні. Том 5, книга 1 / Марушевський / 9 392
 79. Френсіс Фукуяма. Сильна держава / Подольчак / 9 360
 80. Творча робота на тему: "Налагодження взаємодії органів державної влади із засобами масової інформації" (ІІІ тур) / Дацун / 9 329
 81. Звернення першого переможця щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» / / 9 161
 82. Дідківський В. П. Публічний виступ: "Мовна культура – важлива складова ефективного державного управління" / Марушевський / 9 067
 83. Конкурс 2009, нагородження / Марушевський / 9 037
 84. Мар'янчук Н. Публічний виступ: "Поняття політичної нейтральності державної служби. Розмежування адмін та політпосад" / Мар'янчук / 8 980
 85. Мотивація як інструмент управління персоналом / / 8 786
 86. Мар'янчук Н. Творча робота: "Інформаційні технології в сучасному державному управлінні" / Мар'янчук / 8 764
 87. Розміщення презентації / Гниденко / 8 751
 88. Забезпечення взаємодії органів державної влади з громадськістю як умова здійснення демократичного врядування / / 8 665
 89. Історія державної служби в Україні. Том 4 / Марушевський / 8 581
 90. Конкурентноспроможність території. Науково-практичний посібник. / Ткачук А., Толкованов В. - 2011 / Марушевський / 8 517
 91. Шуть С. В. Тези до публічного виступу на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді в сучасних умовах» / / 8 448
 92. Наші наставники / Подольчак / 8 404
 93. Конкурс 2010, професійна дискусія та нагородження / Марушевський / 8 313
 94. Створення запису у блозі / Гниденко / 8 258
 95. Вітаю усіх жінок з 8 березня!!! / Марушевський / 8 240
 96. Воронько О.А. Керівні кадри. Державна політика і система управління / Гниденко / 8 227
 97. Конкурс 2010, ІІ тур / Марушевський / 8 225
 98. Яненко О. Шляхи підвищення ефективності суспільної адаптації молоді до сучасних умов державотворення / Яненко / 8 063
 99. Проект Закону України "Про державну службу" / Марушевський / 8 062
 100. Проект Порядку ведення та зберігання справ державних службовців / Кукуюк / 8 016
 101. Завдання з дисципліни «Етика та етикет державного службовця» (ІІ тур) / Дацун / 8 010
 102. Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців / Кукуюк / 7 809
 103. Ситуаційні завдання із складання ділових документів / Марушевський / 7 736
 104. Державні закупівлі в Європейському Союзі: стан та правозахисні системи / Марушевський / 7 644
 105. Розміщення фотографії у профілі / Гниденко / 7 617
 106. Конкурс 2011, ІІ тур Одеса / Рогачко / 7 579
 107. Демократичний розвиток: вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки / Гниденко / 7 541
 108. Романчук С. В. Тези до публічного виступу на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді в сучасних умовах» / / 7 528
 109. Наша найбільша подяка - організаторам Конкурсу / Подольчак / 7 502
 110. Інформаційна довідка щодо окремих питань, пов’язаних з утворенням, реорганізацією та ліквідацією центральних органів виконавчої влади, урядових органів та їх територіальних органів / Марушевський / 7 462
 111. Постанова Кабінета Міністрів України від 29.07.09 №789 "Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" та працевлаштування ..." / Марушевський / 7 420
 112. Тестові завдання на володіння персональним комп'ютером / Марушевський / 7 408
 113. Концепція законодавства України про державну службу / Марушевський / 7 390
 114. Запитання і завдання для самоконтролю засвоєння програми підвищення кваліфікації у зв’язку з підготовкою до 1 туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» / Марушевський / 7 386
 115. Методика підготовки офіційних документів / Марушевський / 7 377
 116. Зміни до наказу Головдержслужби щодо оформлення документів з окремих питань кадрової роботи у сфері державної служби / Кукуюк / 7 340
 117. Електронна демократія / / 7 311
 118. Мотивація участі в конкурсі / Антонова / 7 256
 119. Дробенко Г.О., Брусак Р.Л., Свірський Ю.І. Стратегічне планування розвитку територіальних громад / Подольчак / 7 238
 120. 2 тур конкурсу / Марушевський / 7 204
 121. Презентація учасника конкурсу "Митник обличчя держави" / Марушевський / 7 198
 122. Робоча нарада в Головдержслужбі України 17.01.11 / Гниденко / 7 177
 123. Сучасна економічна теорія та її застосування в практиці державного управління / Подольчак / 7 151
 124. Тестові завдання в частині знання Конституції України, законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією для державних службовців облдержадміністрацій / Марушевський / 7 148
 125. Вітання з Днем народження / Гниденко / 7 117
 126. Герб Спільноти кращих державних службовців / Шкроботько / 7 060
 127. Творча робота "Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади" / Подольчак / 7 058
 128. Горова Т. Ф. Творча робота: "Керівник у сфері державного управління" / / 7 045
 129. Професіоналізація державної служби України – пріоритетний напрямок реформування на шляху до Європейського Союзу / / 7 044
 130. Дудко Т. О. Тези до публічного виступу на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді» / / 7 030
 131. Караваєва Т.В. Творча робота: "Проблеми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" / / 7 013
 132. Постанова КМУ. Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців... / Кукуюк / 7 004
 133. Брусак Р.Л. Стратегічне планування в управлінні розвитком території / Подольчак / 6 963
 134. Історія державної служби в Україні. Том 5, книга 2 / Марушевський / 6 955
 135. Творча робота / / 6 954
 136. Тестові завдання / Марушевський / 6 950
 137. Формування державного контролю у сфері енергетичних ресурсів / / 6 944
 138. Гребенюк І. В. Творча робота: "Реалізації ґендерної політики в Україні" / / 6 933
 139. Навчання в Національній Академії управління при Президентові України / Марушевський / 6 891
 140. Психологічні передумови створення позитивного іміджу керівника органу державної влади / / 6 877
 141. Публічний виступ на тему: "Реалізація принципу інформаційної відкритості у державному управлінні в Україні " (ІІ тур) / Дацун / 6 870
 142. Гниденко М.Й. Творча робота на тему:"Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади" / Гниденко / 6 866
 143. Требенець Н.І. Публічний виступ: "Професійна етика публічного службовця та запобігання конфлікту інтересів" / Марушевський / 6 813
 144. Приклад завдання на І тур: білет №19 / Марушевський / 6 779
 145. Символіка / Шкроботько / 6 761
 146. В 2015 г. зарплата госслужащих ограничена законом / Леснікова / 6 734
 147. Професіоналізм державного службовця як складова позитивного іміджу державної служби в цілому / Подольчак / 6 730
 148. Місцеве самоврядування в Україні / Подольчак / 6 702
 149. Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців ІІ-VІІ категорій посад в рамках проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" / Марушевський / 6 684
 150. Крошко А. М. Публічний виступ: "Шляхи формування позитивного іміджу державного службовця" / Марушевський / 6 680
 151. Гниденко М.Й. Публічний виступ на тему: "Формування шляхів вдосконалення роботи органів державного контролю за цінами" / Гниденко / 6 667
 152. Дейниченко рекомендує: Любіть Україну / Дейниченко / 6 646
 153. Леснікова Л. Публічний виступ: "Причини та проблеми плинності кадрів в системі державної служби" / Леснікова / 6 630
 154. Про затвердження типової форми первинного обліку N П-2 "Особова картка працівника" / Кукуюк / 6 621
 155. Архипова С.В. Реформування місцевих бюджетів, спрямоване на зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування в Україні / / 6 574
 156. З Днем Державної служби! / Подольчак / 6 570
 157. Секретаріат уряду: координація державної політики та управління змінами персонального складу Кабінету / Марушевський / 6 565
 158. Рекомендації щодо проведення спецперевірки / Дейниченко / 6 490
 159. Порядок денний нового міністра / Марушевський / 6 483
 160. Словарь гендерных терминов ( Ж-П) / Кукуюк / 6 481
 161. Мельникова Ю. Напрями удосконалення держ. регулюв. сфери телекомунікацій України в контексті формув. привабливого інвест.клімату / / 6 476
 162. Основи загальної теорії права та держави_Рабінович / Подольчак / 6 466
 163. Гринів О. М. Творча робота: "Сутність, мета, стратегія і механізм реалізації Соціальної політики України" / / 6 449
 164. Про хворобу та смерть Шевченка / Дейниченко / 6 418
 165. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку / Кукуюк / 6 415
 166. Завдання для учасників ІІ туру Конкурсу "Кращий державний службовець" 2012 / Марушевський / 6 413
 167. Лист ГУДС від 26.08.2010 р. N 6941/12-10 "Роз'яснення щодо документального оформлення участі в конкурсі" / Марушевський / 6 406
 168. Кузнєцова М.В. Творча робота: "Ефективність діяльності органів державної влади" / / 6 394
 169. Бабій О.В. Творча робота: "Програмно-цільовий метод у процесі стратегічного планування розвитку територій" / / 6 391
 170. Переможці ІІ туру конкурсу 2012 року / Марушевський / 6 383
 171. Вдовенко М.М. Тези до публічного виступу на тему: «Проблема взаємоузгодження інтересів особи, суспільства і держави» / / 6 362
 172. Презентація творчої роботи на тему:"Налагодження взаємодії органів державної влади із засобами масової інформації" (ІІІ тур) / Дацун / 6 353
 173. Порядок проведення службового розслідування / Леснікова / 6 347
 174. Зусін В.Я. Етика та етикет ділового спілкування / Гниденко / 6 330
 175. Дищук Є.О. Публічний виступ: "Професійне вигорання державних службовців" / Марушевський / 6 325
 176. Усіх вітаю зі святами!!!! / Подольчак / 6 319
 177. Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади / Подольчак / 6 319
 178. Ескізи логотипу сайту "Спільнота кращих державних службовців" / Гниденко / 6 297
 179. Системи управління базами даних / Гниденко / 6 182
 180. Постанова КМУ від 10 грудня 2010 р. N 1128 "Деякі заходи щодо забезпечення виконання Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. N 1085" / Марушевський / 6 168
 181. Про роботу Закарпатської облдержадміністрації з питань європейської інтеграції та транскордонного співробітництва / / 6 162
 182. Брильова Ю. В. Тези до публічного виступу: «Професійне вигорання державних службовців» / / 6 144
 183. Золочевська Л.М. Творча робота: "Інвестиційна привабливість регіонів і міст" / / 6 115
 184. Переможці конкурсу 2012 року / Марушевський / 6 110
 185. Мамишев А. В. Тези до публічного виступу на тему: «Чи є необхідною в контексті євроінтеграції України реформа системи оцінювання державних службовців?» / / 6 073
 186. Чайка Г.Л. Культура ділового спілкування менеджера / Гниденко / 6 065
 187. Термінологічний словник з контролю. Дейниченко В. / Дейниченко / 5 993
 188. Лутчин Т.М. Творча робота: "Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади" / / 5 973
 189. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації / Гниденко / 5 952
 190. Купчанко М.В. Творча робота: "Налагодження взаємодії органів державної влади із засобами масової інформації" / / 5 937
 191. Самопрезентація учасника Конкурсу (текст) (ІІІ тур) / Дацун / 5 916
 192. Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування / Гниденко / 5 912
 193. Менеджмент державної політики: ключові гравці / Марушевський / 5 895
 194. Гучко Р. Ю. Творча робота: Нові інформаційні технології в сучасному управлінському процесі / / 5 859
 195. Загальні правила поведінки державного службовця (із змінами і доповненнями від 29 листопада 2010 року) / Дацун / 5 858
 196. Окрема велика подяка від нас усіх !!! / Подольчак / 5 830
 197. Розрахунок норми тривалості робочого часу на 2012 рік / Кукуюк / 5 776
 198. Презентація Спільноти кращих державних службовців на нараді в ГУДС 17.01.2011 р. / Марушевський / 5 768
 199. Постанова Кабінета Міністрів України від 19.09.07 №1152 "Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" / Марушевський / 5 757
 200. План проведення Конкурсу у 2011 році серед державних службовців Апарату ВРУ, АПУ, КМУ, центральних органів виконавчої влади, інших державних органів / Гниденко / 5 755
 201. Картавцева Н.А. Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади / / 5 749
 202. Лист Мотренку Т.В. з повагою і подякою / Дейниченко / 5 742
 203. Гаркавенко О. А. Творча робота: "Керівник у сфері державного управління" / / 5 725
 204. Яненко О.О. Творча робота: "Особливості залучення молоді на державну службу" / Яненко / 5 705
 205. Жук Н. Б. Творча робота: "Державна кадрова політика" / / 5 698
 206. Бровкін П. В. «Недосконалість дії Закону України «Про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності» / / 5 692
 207. Гниденко М.Й. Творча робота: "Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади" / Гниденко / 5 683
 208. Обмін досвідом із конкурсантами / Марушевський / 5 679
 209. 3 тур 2010. Група №2. Номінація "Кращий керівник" / Марушевський / 5 672
 210. Участь у Конкурсі "Кращий державний службовець" - підвищення кваліфікації державних службовців / Марушевський / 5 667
 211. Кривенюк В.В. Творча робота Орієнтація органів державної влади на задоволення потреб громадян як споживачів управлінських послуг / / 5 645
 212. Гінкул В.М. Творча робота: "Організація державної служби України" / / 5 619
 213. Нікіфорова І.І. Тези до публічного виступу на тему: «Аудит ефективності – нова форма державного фінансового контролю» / / 5 609
 214. Підвищення кваліфікації державних службовців / Кукуюк / 5 606
 215. В'ячеслав Толкованов - біографія (Вячеслав Толкованов - биография) / Дейниченко / 5 569
 216. Наказ ГУДС від 09.12.2010 № 315 "Про затвердження положення про здійснення моніторингу професійного зростання переможців та лауреатів щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" / Марушевський / 5 554
 217. Щорічний Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» / Гниденко / 5 538
 218. Результати ІІІ туру конкурсу 2010 / Марушевський / 5 528
 219. Кращі державні службовці - Шапран Олена Юріївна / Марушевський / 5 503
 220. Проект Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби / Кукуюк / 5 494
 221. Етика ділового спілкування / Подольчак / 5 487
 222. Муковоз С.В. Публічний виступ на тему: «Кадрова політика та шляхи її реалізації в органах державної влади на сучасному етапі» / / 5 447
 223. Етика ділового спілкування. Курс лекцій / Гниденко / 5 436
 224. Шома А.М. Управлінське спілкування як соціально-психологічний чинник формування стилю державно-управлінської діяльності / Гниденко / 5 409
 225. Гниденко М.Й. Презентація професійної діяльності / Гниденко / 5 403
 226. Завдання учасникам ІI туру Конкурсу / Гниденко / 5 393
 227. Бойченко Д.А. Презентація виступу: "Кадрова політика та шляхи її реалізації в органах державної влади на сучасному етапі" / / 5 371
 228. Рейтинг державних службовців України (1-3 категорії) / Марушевський / 5 364
 229. Ганущак Л.Ю. Тези до публічного виступу на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді в сучасних умовах» / / 5 354
 230. Дейниченко в захопленні: Сінгапурська історія Лі Куан Ю / Дейниченко / 5 343
 231. Кукуюк Л. Презентація творч. роб.: "Реформування державного управління у сфері контролю за дотриманням трудового законодавства" / Кукуюк / 5 301
 232. ПОРЯДОК проведення спецперевірки відомостей про стан здоров'я осіб, які претендують на посади держслужбовців / Леснікова / 5 279
 233. Інтерв'ю. В'ячеслав Толкованов - Соціальний статус. Ваші права / Марушевський / 5 271
 234. 3 тур 2010. Група №1. Номінація "Кращий керівник" / Марушевський / 5 243
 235. Дейниченко вітає з днем народження Кобзаря! / Дейниченко / 5 241
 236. Вітаю зі святом Весни та Жінок! / Дейниченко / 5 212
 237. Струмінська А.І. Стратег. наближ. соц. посл. до потреб їх отримув. шляхом впров. посади фахівця із соц. роботи / / 5 205
 238. Узагальнена інформація щодо створення оргкомітетів з проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у 2011 році в місцевих органах виконавчої влади / Марушевський / 5 197
 239. «За покликом долі» (інтерв’ю з переможницею першого Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у номінації «Кращий спеціаліст» Оксаною Бут) / Марушевський / 5 194
 240. Фінішував перший щорічний Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» / Марушевський / 5 193
 241. Ділова гра залишилася загадкою / Марушевський / 5 182
 242. Ігор Королько / Королько / 5 182
 243. Степаненко О. В. Творча робота: "Екологічна криза в Україні: вихід є" / Марушевський / 5 168
 244. «ДЕРЖАВНА СЛУЖБА – ЦЕ МОДНО, ПРИВАБЛИВО, ПЕРСПЕКТИВНО» / Подольчак / 5 163
 245. Наказ ГУДС від 13.04.11 № 100 "Про затвердження персонального складу організаційних комітетів з проведення ІІ туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» в регіонах України" / Гниденко / 5 161
 246. Невипадкова людина на державній службі - Петро Васильович Макаренко / Марушевський / 5 153
 247. Конкурс 2012, ІІ тур / Марушевський / 5 150
 248. Рекомендації до захисту творчих робіт учасниками щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” / Марушевський / 5 149
 249. Постанова КМУ Про затвердження граничної чисельності працівників апарату центральних органів виконавчої влади / Кукуюк / 5 143
 250. Держслужбовці можуть сподіватися на підвищення зарплат / Кукуюк / 5 126
 251. Законопроект Нацдержслужби: Президент, нардепи, міністри, прокурори, судді - не є держслужбовцями! Бо не служать державі? / Дейниченко / 5 116
 252. Дейниченко: програма кандидата на посаду київського мера- 2008 р. / Дейниченко / 5 103
 253. Про віднесення деяких посад працівників органів державної влади, інших державних органів, установ до відповідних категорій посад / Леснікова / 5 091
 254. Володін В.Г. Тези до публічного виступу на тему: «Національна ідея, яка б змогла, на мій погляд, об’єднати Україну та сприяти її подальшому розвитку» / / 5 087
 255. Івано-Франківська область: стартує конкурс «Кращий державний службовець» / Марушевський / 5 086
 256. Бойко І. С. Тези до публічного виступу на тему: «Підготовка молоді до служби в органах державної влади» / / 5 079
 257. Примірне положення про комісію з питань оцінки вартості,вирішення питання щодо місця та строку зберігання дарунків / Кукуюк / 5 058
 258. Кукуюк Л.А. Творча робота: "Реформування державного управління у сфері контролю за дотриманням трудового законодавства" / Кукуюк / 5 047
 259. Довідка щодо конкурсу "Кращий державний службовець" 2012 року / Марушевський / 5 041
 260. Недоліки та пропозиції по конкурсу 2010 / Марушевський / 5 015
 261. Українська держава та світове українство: актуальні питання, потенціал та перспективи взаємодії : аналітична доповідь НІСД. – К. / Марушевський / 4 997
 262. Коваленко Н.В. Соціально-психологічні аспекти державного управління / Гниденко / 4 993
 263. Віноградов А.М. Творча робота. Становлення громадянського суспільства в Україні: загрози / Віноградов / 4 984
 264. Вітаю Державних службовців! / Дейниченко / 4 970
 265. Розпочато Всеукраїнський щорічний конкурс "Кращий державний службовець 2011" / Марушевський / 4 959
 266. Міністр юстиції Олександр Лавринович: «Особиста політична відповідальність лежить на президенті» / Марушевський / 4 947
 267. Кукуюк Л.А. Презентація публічного виступу: "Причини та проблеми плинності кадрів в системі державної служби" / Кукуюк / 4 942
 268. Канчура В.Ю. Творча робота: "Інновації як умова забезпечення ефективності діяльності органів державної влади" / / 4 931
 269. Вітаю у нашій віртуальній спільноті / Марушевський / 4 921
 270. Концепція адміністративної реформи в Україні / Марушевський / 4 918
 271. Марушевский Л.О. Презентация творческой роботы: "Состояние, проблемы и перспективы электронного правительства в Украине" / Марушевський / 4 864
 272. Які результати Вашої участі (перемоги) у Конкурсі "Кращий державний службовець" ? / Подольчак / 4 859
 273. Гірний Б. М. Тези до публічного виступу на тему: «Національна ідея, яка б змогла, на Ваш погляд, об’єднати Україну та сприяти її подальшому розвитку» / / 4 848
 274. ІІІ тур. Ваші враження / Антонова / 4 845
 275. Трофімова Л.В. Тези до публічного виступу на тему: «Проблема взаємоузгодження інтересів особи, суспільства і держави» / / 4 804
 276. Плинність кадрів у системі державної служби та шляхи її подолання / / 4 794
 277. Наказ Міністерства юстиції України. Про затвердження форм для подання запиту на отримання публічної інформації / Кукуюк / 4 784
 278. Дейниченко: Шукайте походження вашого прізвища / Дейниченко / 4 781
 279. Новий закон про Держслужбу. Обіцяють покращення... / Дейниченко / 4 756
 280. Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення / Кукуюк / 4 753
 281. Ковінчук О.Л. Творча робота: «Підготовка молоді до служби в органах державної влади» / Ковінчук / 4 747
 282. Урочистості з нагоди відзначення переможців та лауреатів щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» 2010 року / Марушевський / 4 742
 283. Конкурс 2012, ІІІ тур / Марушевський / 4 723
 284. Наказ ГУДС від 12.11.2010 № 286 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" / Марушевський / 4 713
 285. План проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у 2011 році серед державних службовців місцевих органів виконавчої влади / Гниденко / 4 697
 286. Кондратенко А. Ю. Тези до публічного виступу на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді» / / 4 689
 287. Поздравление мужчин с праздником / Леснікова / 4 686
 288. Результати ІІ туру конкурсу "Кращий державний службовець" 2010 / Марушевський / 4 674
 289. Привітання Тимофія Мотренка з Днем державної служби / Марушевський / 4 668
 290. Виступ на професійній дискусії в ГУДС 10.12.2010 р. / Марушевський / 4 666
 291. Завдання на знання інформаційних технологій / Марушевський / 4 649
 292. Гниденко М.Й. Тези до публічного виступу на тему: «Формування шляхів вдосконалення роботи органів державного контролю за цінами» / Гниденко / 4 643
 293. КЕРОВАНИЙ ХАОС ІЗ ПОНЯТТЯМИ злочинів ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ !!! / Дейниченко / 4 628
 294. Мельникова Ю.В.Публічний виступ«Шляхи вдосконалення регулювання та активізації інвестиційної діяльності у сфері телекомунікацій» / / 4 603
 295. Кукуюк Л.А. Публічний виступ: "Причини та проблеми плинності кадрів в системі державної служби" / Кукуюк / 4 582
 296. Інформація щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у 2010 році / Марушевський / 4 561
 297. Віщур Н. Б. Тези до публічного виступу на тему: «Підготовка молоді до служби в органах державної влади» / / 4 550
 298. Наказ Міністерства фінансів. Про затвердження інструкції про службові відрядження ... / Кукуюк / 4 548
 299. Закон України "Про державну службу" / Гниденко / 4 543
 300. Мних Микола Володимирович - проректор - директор Інституту підвищення кваліфікації кадрів Академії муніципального управління / Марушевський / 4 531
 301. Зарплату госслужащим "повысят" в 2015 году — Азаров, а может быть снова так и не повысят. / Леснікова / 4 527
 302. Поняття "Державна служба" / Марушевський / 4 519
 303. Стан, проблеми і перспективи інформатизації Біляївського району / Рогачко / 4 513
 304. Іващенко В.М. Творча робота на тему: "Реформування державної служби України з метою адаптації до Європейських стандартів" / / 4 510
 305. Госслужащим, научным работникам и прокурорам урезали пенсии / Леснікова / 4 470
 306. Стороженко Л. А. Тези до публічного виступу на тему: «Національна ідея, яка б змогла, на Ваш погляд, об’єднати Україну та сприяти її подальшому розвитку» / / 4 465
 307. Актуальні думки з приводу конкурсу "Кращий державний службовець" / Якимюк / 4 452
 308. Дніпропетровська облдержадміністрація: перший тур щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" / Марушевський / 4 448
 309. Рабочий О.О. Творча робота: "Нові інформаційні технології в сучасному управлінському процесі" / / 4 442
 310. Конкурс 2009, III тур / Охріменко / 4 407
 311. Проблемні питання розвитку державного управління / Марушевський / 4 405
 312. Лист ГоловКРУ від 09.03.2011 № 02-18/283 “Про витрати на відрядження” / Кукуюк / 4 398
 313. Словарь гендерных терминов ( Р-Э) / Кукуюк / 4 394
 314. Указ Президента про внесення змін в "Порядок проведення спецперевірки відомостей...." / Леснікова / 4 377
 315. Меркушева Н. В. Тези до публічного виступу на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді в сучасних умовах» / / 4 371
 316. Навчання за спеціальністю "УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ" / Подольчак / 4 371
 317. Дейниченко В. вітає з Днем держслужбовця / Дейниченко / 4 363
 318. Адміністративна реформа 2010 р. Скорочення штатів у 2011 р. / Леснікова / 4 355
 319. Магістратура в ЛРІДУ НАДУ / Подольчак / 4 348
 320. Проект Концепції Державної цільової програми розвитку державної служби на 2011 2015 рр. / Кукуюк / 4 347
 321. Участь в Конкурсі – необхідність та потреба для реалізації та вдосконалення себе / Гниденко / 4 334
 322. Переможці ІІ туру Конкурсу між державними службовцями, міністерств, інших ЦОВВ, державних органів / Марушевський / 4 293
 323. Постанова Кабінета Міністрів України від 21.02.07 №272 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу із зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців першої - третьої категорії ..." / Марушевський / 4 286
 324. Рюміна О. М. Тези до публічного виступу на тему: «Чи є необхідною в контексті євроінтеграції України реформа системи оцінювання державних службовців?» / / 4 282
 325. Звернення до всіх членів Спільноти / Гниденко / 4 277
 326. Організаційний комітет з проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» системи органів Антимонопольного комітету України підбив підсумки роботи та визначив переможців. / Подольчак / 4 265
 327. Оцінка конкурсу / Дейниченко / 4 218
 328. Блискуча кар'єра на державній службі: Президентський кадровий резерв / Марушевський / 4 199
 329. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Організація державної служби в Україні / Гниденко / 4 195
 330. 3 тур 2010. Група №4. Номінація "Кращий спеціаліст" / Марушевський / 4 192
 331. Писати історію конкурсу, його започаткування / Дейниченко / 4 187
 332. Презентація творчої роботи на тему:"Налагодження взаємодії органів державної влади із засобами масової інформації"(ІІІ тур) / Дацун / 4 172
 333. Дейниченко вітає з Днем боротьби з корупцією 9 грудня ! / Дейниченко / 4 161
 334. Оголошення щодо проведення ІІ туру Конкурсу у 2011 році / Гниденко / 4 139
 335. Пропозиції до сайту / Дейниченко / 4 137
 336. мантра для жінок! Рекомендую зранку щодн.... / Дейниченко / 4 131
 337. Зарудін О.В. Кадри та персонал. Проблеми і шляхи їх вирішення / Гниденко / 4 113
 338. ПАСПОРТ -не посвідка, а документ з максимумом інформації про громадянина. / Дейниченко / 4 077
 339. Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій / Гниденко / 4 064
 340. Перепічка П.В. "Необхідність законодавчого визначення поняття нецільового використання майна, придбаного за бюджетні кошти" / Марушевський / 4 055
 341. Під головуванням заступника Начальника Головдержслужби Олени Тертишної відбулася робоча нарада щодо створення Спілки кращих державних службовців України / Марушевський / 4 009
 342. Номінація у конкурсі краси праці — за митниками / Марушевський / 3 993
 343. Відбулося організаційне засідання Оргкомітету щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" / Марушевський / 3 980
 344. Львів з висоти пташиного польоту / Подольчак / 3 962
 345. Госслужащим, научным работникам и прокурорам урезали пенсии / Леснікова / 3 948
 346. Пройшов перший конкурсний день 2 туру - завдання з етики державного службовця / Марушевський / 3 947
 347. Толкованов В. про впровадження стандартів публічної етики / Дейниченко / 3 942
 348. Переможці конкурсу "Кращий державний службовець" 2011 / Марушевський / 3 941
 349. Роз"яснення Міністерства юстиції. Гарантії працівників у разі ліквідації або реорганізації підприємства, установи, організації / Кукуюк / 3 939
 350. Президент взялся за развитие регионов / Марушевський / 3 938
 351. Баєва Г. О. Тези до публічного виступу на тему: «Національна ідея, яка б змогла, на Ваш погляд, об’єднати Україну та сприяти її подальшому розвитку» / / 3 934
 352. Лапаєва Н. О. Тези до публічного виступу на тему: «Визначення соціально-психологічних умов для якісного кадрового забезпечення і професійно – функціонального вдосконалення діяльності державних службовців» / / 3 926
 353. Програма розвитку державної служби на 2005-2010 роки / Марушевський / 3 915
 354. Легальна робота сьогодні - достойна пенсія завтра / Кукуюк / 3 909
 355. Зарплата держслужбовця. З чим порівнювати? / Дейниченко / 3 900
 356. Реформування державної служби є одним з пріоритетів політики Президента України / Кукуюк / 3 884
 357. Публічний виступ - третє випробування. / Подольчак / 3 882
 358. Завдання учасникам ІІІ туру / Гниденко / 3 880
 359. Дейниченко рекомендує: Методична збірка з питань контролю / Дейниченко / 3 880
 360. Гресь І.Б. Тези до публічного виступу на тему: «Національна ідея, яка б змогла, на Ваш погляд, об’єднати Україну та сприяти її подальшому розвитку» / / 3 876
 361. В рамках 2 туру конкурсу триває короткотерміновий семінар: «Державна служба: правовий стиль та методи роботи в умовах адміністративної реформи» / Марушевський / 3 854
 362. Порядок проведення спецперевірки відомостей щодо освіти, наукового ступеня чи звання у осіб, які претендують на посади держслужб / Леснікова / 3 847
 363. Завершено II (регіональний) тур щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець” / Марушевський / 3 845
 364. Ода Кращому Державному Службовцю / Клюцевський / 3 840
 365. Толстая Т. М. Тези до публічного виступу на тему: «Підготовка молоді до служби в органах державної влади » / / 3 839
 366. Перший екзамен - тести по етиці державного службовця... / Подольчак / 3 837
 367. Дейниченко критикує Кодекс судівської етики / Дейниченко / 3 823
 368. ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ / Подольчак / 3 818
 369. Григорчук Н. В. Публічний виступ: "Поняття політичної нейтральності державної служби. Розмежування політичних та адміністративних посад" / Марушевський / 3 815
 370. Тертишна Олена Анатоліївна - застпуник начальника ГУДС / Марушевський / 3 812
 371. Как победить в конкурсе или правильное построение публичных выступлений / Марушевський / 3 811
 372. В Херсонській області пройшов 1 тур Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" / Марушевський / 3 805
 373. Вітання з Днем українського козацтва! / Дейниченко / 3 784
 374. Завершено ІІ тур щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» / Гниденко / 3 775
 375. На Закарпатті стартував перший етап конкурсу «Кращий державний службовець» / Марушевський / 3 763
 376. Творча робота на тему: "Проблеми адаптації державної служби до стандартів Європейського Cоюзу" / Козко / 3 754
 377. Степанок С. М. Тези до публічного виступу на тему: «Визначення соціально – психологічних умов для якісного кадрового забезпечення і професійно – функціонального вдосконалення діяльності державних службовців» / / 3 737
 378. Представники Антимонопольного комітету претендують на почесне звання "Кращий державний службовець" / Подольчак / 3 728
 379. Вітаю з Днем Києва! Історія.... / Дейниченко / 3 715
 380. Рождественський О. В. Тези до публічного виступу на тему: «Національна ідея, яка б змогла об’єднати Україну та сприяти її подальшому розвитку» / / 3 708
 381. Іщенко А.В. Презентація: "Інформаційна політика України з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи" / / 3 697
 382. Власть дала шанс госслужбе?! / Леснікова / 3 695
 383. Орган люстрации - Спеціалізована антикорупційна прокуратура / Дейниченко / 3 695
 384. Порядок та умови визначення заробітної плати для обчислення пенсії державного службовця / Леснікова / 3 686
 385. Роз"яснення Міністерства юстиції.ЗУ "Про доступ до публічної інформації": інформаційний прорив в Україні / Кукуюк / 3 681
 386. Закон України "Про правила етичної поведінки" / Леснікова / 3 679
 387. Про затвердження форми первинного обліку N П-2ДС"Особова картка" / Кукуюк / 3 666
 388. Дейниченко вітає з днем народження Лесі Українки / Дейниченко / 3 664
 389. Як відзначили Вашу участь (перемогу) у Конкурсі "Кращий державний службовець" у вашій організації? / Подольчак / 3 657
 390. Роз"яснення Мінюсту. Антикорупційні обмеження щодо осіб, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави / Кукуюк / 3 624
 391. Конкурс 2008 / Шкроботько / 3 619
 392. Про особливості проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” у 2010 році / Марушевський / 3 606
 393. Закон України Про доступ до публічної інформації / Кукуюк / 3 605
 394. Визначено переможців та лауреатів ІІ туру Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець” у Полтавській області / Кукуюк / 3 581
 395. Дєєва О.В. Публічний виступ: "Професійне вигорання державних службовців" / Марушевський / 3 563
 396. Указ Президента України № 1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" / Марушевський / 3 559
 397. Дейниченко: роздуми про ЗМІ в Україні / Дейниченко / 3 551
 398. Орган люстрації-Національне агентство з питань запобігання корупції / Дейниченко / 3 550
 399. Поздравление милых, добрых, ласковых женщин с днем 8 Марта / Леснікова / 3 548
 400. Дейниченко вітає з Днем Демократії! / Дейниченко / 3 543
 401. Проблемні питання застосування Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" Мінюст 10.07.2012 / Леснікова / 3 540
 402. Переможці ІІ туру конкурсу "Кращий державний службовець" 2010 / Марушевський / 3 537
 403. Суспільна трансформація і державне управління в Україні / Гниденко / 3 537
 404. 10 грудня 2010 року - урочисте нагородження переможців Конкурсу / Подольчак / 3 523
 405. Нарешті зарплати держслужбовцям підвищено! / Дейниченко / 3 517
 406. Зі святом! бережіть своїх мам!!! / Дейниченко / 3 498
 407. Нарада з начальниками структурних підрозділів Закарпатської облдержадміністрації з питань проведення І туру Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" / Марушевський / 3 473
 408. Затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів ЦОВВ / Леснікова / 3 469
 409. Зі святом Святого Миколая Вас! / Дейниченко / 3 461
 410. Щорічні Рішельєвські академічні читання «Лідерство на державній службі в Україні» / Гниденко / 3 458
 411. Порядок присвоєння рангів державним службовцям ... / Леснікова / 3 451
 412. Пропозиції до Конкурсу на кращу символіку / Подольчак / 3 437
 413. Проект Концепції Державної цільової програми розвитку державної служби на 2012 – 2016 роки / Кукуюк / 3 434
 414. Стратегічний моніторинг розвитку регіонів: Аналітична записка. / Марушевський / 3 431
 415. Зарплаты госслужащим поднимут в 2013 году — Азаров, но не сразу!!!!!! / Леснікова / 3 420
 416. Верховенство права / Романовська / 3 405
 417. Життя без взяток: Канадці провели майстер-клас та подарували Тимофію Мотренко дешевий годинник (відео) / Марушевський / 3 392
 418. Полякова Л. В. Тези до публічного виступу на тему: «Чи є необхідною в контексті євроінтеграції України реформа системи оцінювання державних службовців?» / / 3 387
 419. Затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів ЦОВВ / Леснікова / 3 386
 420. Коментар Нацдержслужби з приводу підписання Президентом України Закону «Про державну службу» / Кукуюк / 3 359
 421. Госслужба Украины близка к стандартам ЕС / Леснікова / 3 351
 422. Дейниченко: Вступне слово до передвиборної програми на виборах мера Києва 2008 р. / Дейниченко / 3 342
 423. Про Стратегію державної кадрової політики на 2012 - 2020 роки / Кукуюк / 3 324
 424. Про підсумки проведення Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» 2009 року / Гниденко / 3 318
 425. Закон “Про державну службу” внесли до порядку денного ВРУ / Марушевський / 3 306
 426. Прес-служба інформує / Кукуюк / 3 301
 427. Куракова Т.В. Публічний виступ: "Професійна етика публічного службовця та запобігання конфлікту інтересів" / Марушевський / 3 300
 428. Дейниченко пропонує створити Український банк крові / Дейниченко / 3 281
 429. Дейниченко про 5 ножів у спину митної корупції / Дейниченко / 3 278
 430. Тренінг «Комплексний ґендерний підхід у системі інспекції праці України» відбувся у м. Харкові / Кукуюк / 3 277
 431. Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" / Леснікова / 3 256
 432. В Кабінеті Міністрів України відбулась нарада з питань оптимізації структури та удосконалення діяльності / Кукуюк / 3 253
 433. Постанова КМУ. Питання виконання ЗУ "Про доступ до публічної інформації" / Кукуюк / 3 251
 434. Закон о государственной службе предусматривает существенное повышение зарплат - Толкованов / Леснікова / 3 234
 435. Сторожук О.М. Публічний виступ: "Професійне вигорання державних службовців" / Марушевський / 3 219
 436. Наказ про зміни до Порядку проведення спеціальної перевірки щодо корпоративних прав / Леснікова / 3 212
 437. Інтерв'ю Тимофія Мотренко "Щорічні Рішельєвські академічні читання" / Марушевський / 3 209
 438. Заменить люстрацию правом граждан на оружие? / Дейниченко / 3 202
 439. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 769/2011 Питання управління державною службою в Україні / Кукуюк / 3 190
 440. Поздравление милых, добрых, ласковых женщин с днем 8 Марта / Леснікова / 3 175
 441. Символіка від Донецького відділення ГУДС / Марушевський / 3 172
 442. Державна служба в Україні: актуальні проблеми та шляхи модернізації: наук. розробка / авт. кол.: Р.А.Науменко, Л.М.Гогіна, Божок / Марушевський / 3 170
 443. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА Про Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття / Кукуюк / 3 168
 444. Калиновська І. Г. Публічний виступ: "Превентивні заходи - майбутнє політики у сфері охорони праці" / Марушевський / 3 155
 445. Дейниченко вітає всіх держслужбовців і правознавців (законників) зі святом -даруванням Богом першого закону - Тори! / Дейниченко / 3 151
 446. Привітання у віртуальному вимірі / Коновал / 3 135
 447. 3 тур 2010. Група №3. Номінація "Кращий спеціаліст" / Марушевський / 3 132
 448. 11.10.11 Цитата дня / Кукуюк / 3 122
 449. Мотренко Тимофій Валентинович, вступне слово / Марушевський / 3 108
 450. Указ Президента щодо звільнення Т. Мотренко / Леснікова / 3 104
 451. Вітаю! / Якимюк / 3 096
 452. Куленок Т. І. Тези до публічного виступу на тему: «Визначення соціально-психологічних умов для якісного кадрового забезпечення і професійно – функціонального вдосконалення діяльності державних службовців» / / 3 096
 453. Символіка від Деражнянської РДА / Гниденко / 3 092
 454. Проект Стратегії державної кадрової політики України / Кукуюк / 3 080
 455. Дейниченко вивчає Шість механізмів демократії Президента В.Януковича / Дейниченко / 3 065
 456. Мотренко: Текучесть кадров среди госслужащих в 2010 г. составила около 12% / Леснікова / 3 045
 457. Дейниченко має надію на Шість пріорітетів законотворчості Президента В.Януковича / Дейниченко / 3 045
 458. Закон про очищення влади: НЕ ВІДПОВІДАЄ КОНЦЕПЦІЇ ПЕРМАНЕНТНОЇ ЛЮСТРАЦІЇ Дейниченка В. / Дейниченко / 3 044
 459. Дейниченко вивчає сумні уроки, нові виклики та економічну політику.Президента В.Януковича / Дейниченко / 3 041
 460. Що забезпечує більші шанси на перемогу? / Антонова / 3 037
 461. Про практику застосування судами України законодавства про відповідальність за окремі корупційні правопорушення / Леснікова / 3 033
 462. Вітаю Вас на сайті Спільноти кращих державних службовців! / Марушевський / 3 032
 463. Кращі / Клюцевський / 3 030
 464. Конкурс "Кращий державний службовець" 2010 (відео) / Марушевський / 3 028
 465. Мішин М.О. Презентація: "Управління за результатами”: новітні рішення щодо модернізації системи державного управління України / Мішин / 3 028
 466. Створення статті в блозі / Марушевський / 3 026
 467. Дейниченко підтримує Президента В.Януковича проти тяганини, формалізму і байдужості бюрократичного апарату / Дейниченко / 3 015
 468. Наказ про зміни до Типового порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби / Леснікова / 3 013
 469. Указ Президента про звільнення Толкованова В. з посади / Леснікова / 3 013
 470. Концепція державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 р. / Леснікова / 3 011
 471. Мій вибір - державна служба / Козко / 3 008
 472. Дейниченко: Толкованов про таємницю видатків держслужбовця / Дейниченко / 3 006
 473. Яке враження залишилося у вас від конкурсу "Кращий державний службовець"? / Марушевський / 2 990
 474. Дейниченко цікавиться: А ви нагороджені грамотами за 1-3 місця у другомі турі конкурсу? / Дейниченко / 2 987
 475. Наказ про зміни до Правил поведінки держслужбовців / Леснікова / 2 985
 476. Про деякі питання щодо реалізації заходів, пов'язаних з оптимізацією системи центральних та місцевих органів виконавчої влади / Кукуюк / 2 979
 477. Дейниченко вітає та рекомендує мати адвоката кожному! / Дейниченко / 2 974
 478. Дейниченко прогнозує: ЯКУ КРАЇНУ МИ ТВОРИМО. Реформи Президента В.Януковича. / Дейниченко / 2 972
 479. Щодо дослідження громадськістю виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» / Кукуюк / 2 970
 480. Дейниченко про 5 причин корупції митників / Дейниченко / 2 967
 481. Щербак В.В. Публічний виступ: "Престиж державної служби в Україні" / Марушевський / 2 963
 482. "Морське око" Карпат - озеро Синєвир / Подольчак / 2 961
 483. Гірич С. А. Тези до публічного виступу на тему: «Національна ідея, яка б змогла, на мій погляд, об’єднати Україну та сприяти її подальшому розвитку» / / 2 955
 484. С нового года пенсии будут начисляться по-новому, в том числе и госслужащим. / Леснікова / 2 953
 485. Фотографія / Марушевський / 2 952
 486. Дейниченко запитує: Народ - дитя, сліпеє зроду? / Дейниченко / 2 948
 487. Дейниченко читає таємну доповідь / Дейниченко / 2 946
 488. На Хустщині визначено переможців І туру конкурсу "Кращий державний службовець” / Марушевський / 2 942
 489. Інтерв'ю Голови Національного агентства України з питань державної служби В.Толкованова інформаційному агентству УКРІНФОРМ / Кукуюк / 2 934
 490. Замінити та спростити податкову систему кардинально! / Дейниченко / 2 932
 491. Дейниченко вітає з 1 вересня: Учебою, друзья, прославьте Родину свою! / Дейниченко / 2 928
 492. Наказ про затвердження форми первинного обліку державних службовців № П-2ДС "Особова картка" та Інструкції щодо її заповнення / Леснікова / 2 928
 493. Якимюк Б.М. Публічний виступ: "Реалізація принципу відкритості в державному управлінні в Україні" / Марушевський / 2 927
 494. Дейниченко про оренду кордону / Дейниченко / 2 919
 495. Закон України " Про державну службу" / Кукуюк / 2 914
 496. 05.10.11. Цитата дня / Кукуюк / 2 910
 497. Рольова гра в группі номінації "Кращий керівник", Микола Мішин та Павло Перепічка / Марушевський / 2 907
 498. Відношення спільности кращих державних службовців до ситуації в Україні? / Леснікова / 2 906
 499. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про першочергові заходи з реалізації Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» / Кукуюк / 2 901
 500. Проект Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні" / Марушевський / 2 894
 501. 11.11.2011 Цитата дня / Кукуюк / 2 883
 502. Інформація про організацію підвищення кваліфікації державних службовців у рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у 2009 році / Марушевський / 2 882
 503. Кращий державний службовець 2009 (відео) / Козко / 2 874
 504. Дейниченко: боротьба з корупцією / Дейниченко / 2 857
 505. На Іршавщині триває підготовка до Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» / Марушевський / 2 855
 506. Дейниченко вносить пропозиції про розділи блогу / Дейниченко / 2 851
 507. Дейниченко вітає з Першотравнем! / Дейниченко / 2 846
 508. Віднесення державних службовців до груп та підгруп відповідно до нового ЗУ "Про державну службу" від 2012 р. / Леснікова / 2 843
 509. Перелік основних актів антикорупційного законодавства / Кукуюк / 2 833
 510. Дейниченко про таємницю 23 лютого / Дейниченко / 2 830
 511. 30.09.11. Цитата дня / Кукуюк / 2 821
 512. Гранична чисельність працівників ТО ЦОВВ / Леснікова / 2 819
 513. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 547/2011 Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації / Кукуюк / 2 812
 514. "Імідж під рентгеном" / Кукуюк / 2 810
 515. Порядок медогляду та спецперевірки / Дейниченко / 2 809
 516. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки / Кукуюк / 2 806
 517. Перепічка Павло - доповідь на професійній дискусії / Марушевський / 2 799
 518. Дейниченко вітає з Днем прав людини 10 грудня! / Дейниченко / 2 792
 519. Дейниченко перечитує Загальну декларацію прав людини / Дейниченко / 2 789
 520. Кращий державний службовець Одеської області 2011 / Рогачко / 2 788
 521. 26.10.11 Цитата дня / Кукуюк / 2 784
 522. Список осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» у 2012 році / Леснікова / 2 778
 523. Купчанко Марина, виступ на професійній дискусії / Марушевський / 2 774
 524. Не можу змінити свій профіль / Рогачко / 2 764
 525. Навчання за спеціальністю «Державне управління» за державним замовленням / Подольчак / 2 733
 526. 23.10.11 Цитата дня / Кукуюк / 2 726
 527. Дейниченко цікавиться, чому люди займаються наукою? / Дейниченко / 2 723
 528. Президент підписав Закон України «Про державну службу» / Кукуюк / 2 717
 529. Інтерв’ю Голови Національного агентства України з питань державної служби В. Толкованова газеті «Урядовий кур’єр», 20.01.12 / Кукуюк / 2 717
 530. Дейниченко рекомендує: Вступ до поеми "Мазепа" / Дейниченко / 2 712
 531. ВИПУСК МАГІСТРІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ в НАДУ / Дейниченко / 2 682
 532. Як Ви дізналися про Спільноту кращих державних службовців? / Марушевський / 2 676
 533. Про внесення змін до окремих наказів Головдержслужби з питань трудового розпорядку та службової дисципліни / Кукуюк / 2 665
 534. Дейниченко питає: чи пам"ятаємо ми Державний гімн України? / Дейниченко / 2 663
 535. 05.03.2012 Цитата дня / Кукуюк / 2 651
 536. Порядки надання державним службовцям службового житла... / Леснікова / 2 644
 537. 29.03.12 Цитата дня / Кукуюк / 2 635
 538. Фотографія / Марушевський / 2 633
 539. Указ Президента про призначення / Леснікова / 2 631
 540. Дейниченко радить держслужбовцям бути як олівець / Дейниченко / 2 630
 541. Поздравление с Юбилейным днем рождения / Леснікова / 2 627
 542. Держслужбовців і держадміністрації замінять! / Дейниченко / 2 613
 543. Дейниченко згадує: І ти колись боролась.... / Дейниченко / 2 612
 544. Перспективи державної служби Дніпропетровщини / Марушевський / 2 606
 545. Вимоги щодо декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру та оприлюднення декларацій / Леснікова / 2 606
 546. Конкурс "Кращий державний службовець" 2008 (відео) / Марушевський / 2 591
 547. Конкурс 2010. II тур. / Леснікова / 2 589
 548. Марушевський Леонід, виступ на професійній дискусії / Марушевський / 2 578
 549. Фото із Тертишною Оленою Анатолієвною, заступником Начальника Головдержслужби / Марушевський / 2 572
 550. Дейниченко Володимир, виступ на професійній дискусії / Марушевський / 2 557
 551. Кабанова Н.В. Публічний виступ: "Пошук шляхів підняття авторитету державної служби" / Марушевський / 2 556
 552. Урочисті заходи з відзначення переможців та лауреатів щорічного Всеукраїнського конкурсу «КРАЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ» 2011 року / Кукуюк / 2 550
 553. Академія митної служби України / Марушевський / 2 548
 554. Увеличен граничный возраст до 65 лет на госслужбе. / Леснікова / 2 547
 555. Аналіз підвищення кваліфікації державних службовців в рамках І туру Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" / Кукуюк / 2 534
 556. Дейниченко: продовжити оновлення актів з контролю / Дейниченко / 2 533
 557. Аналіз підвищення кваліфікації державних службовців в рамках ІІ туру Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" / Кукуюк / 2 532
 558. Фомін О.П. Публічний виступ: "Підвищення ефективності державного управління системою загальнообов’язкового державного пенсійного страхування" / Марушевський / 2 524
 559. Предвыборные обещания / Дейниченко / 2 517
 560. Проектний менеджмент_глосарій / Подольчак / 2 507
 561. Підвищення оплати праці бюджетникам / Дейниченко / 2 492
 562. Конкурсанти / Марушевський / 2 488
 563. Державна служба Дніпропетровщини / Марушевський / 2 487
 564. Наказ Про затвердження Порядку звірки переліку осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування / Леснікова / 2 485
 565. Порядок надання медичного висновку у зв’язку з неможливістю виконання держслужбовцем службових обов’язків за станом здоров'я / Леснікова / 2 484
 566. Дейниченку цікаво: Чи потрібна людям правда? / Дейниченко / 2 480
 567. Вітаю з Новим 2016 роком! / Дейниченко / 2 480
 568. Глава держави: Ефективне державне управління залежить від залучення до цього процесу громадянського суспільства / Кукуюк / 2 478
 569. «Держава може і повинна стати привабливим роботодавцем» / Кукуюк / 2 474
 570. Дейниченко вітає всіх з міжнародним Днем журналіста 8 ВЕРЕСНЯ! / Дейниченко / 2 464
 571. 2 грудня 2011 року відбулось урочисте нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу«Кращий державний службовець» / Кукуюк / 2 462
 572. Микитин Ю.М. Публічний виступ: "Шляхи формування позитивного іміджу державного службовця" / Марушевський / 2 450
 573. Вірші... Сонети... На них інколи, теж пробиває. Надто на фоні праздникової чудасії... / Мар'янчук / 2 446
 574. Про кохання в епоху просунутого хай теку / Мар'янчук / 2 445
 575. "Нації підготують нову еліту" / Кукуюк / 2 439
 576. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 726/2012 Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади / Леснікова / 2 435
 577. Зміни до Типового порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців / Леснікова / 2 416
 578. Діана - богиня полювання / Подольчак / 2 393
 579. Дейниченко: славимо Крути, святкуємо 23 лютого. Дурдом! / Дейниченко / 2 393
 580. Запобігання корупції в органах державної влади шляхом проведення спеціальної перевірки / Леснікова / 2 384
 581. Реформу держслужби проведуть за рахунок ЄС, бюджету і громад / Дейниченко / 2 384
 582. Прогулянка по Київу / Марушевський / 2 382
 583. Викладачі Академії муніципального управління / Марушевський / 2 360
 584. Мірошниченко Людмила, виступ на професійній дискусії / Марушевський / 2 352
 585. 25.09.11. Цитата дня / Кукуюк / 2 352
 586. Фото / Феськів / 2 351
 587. "ЩО ПОДАРУВАТИ ДЕРЖСЛУЖБОВЦЮ? ЗАБОРОНИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ" / Кукуюк / 2 349
 588. Фотографія / Охріменко / 2 346
 589. Чернівецька команда 2010 р. / Мар'янчук / 2 337
 590. Аналіз підвищення кваліфікації державних службовців в рамках ІІІ туру Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" / Кукуюк / 2 336
 591. Поздравление с Новым 2015 Годом!!! / Леснікова / 2 334
 592. 31.12.2011 Цитата дня / Кукуюк / 2 317
 593. ГУДС, 10 грудня 2010 року / Подольчак / 2 313
 594. Дейниченко передає вітання з Різдвом Христовим / Дейниченко / 2 310
 595. Проведення фіналу щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» триває / Кукуюк / 2 306
 596. Спартакіада головного управління ПФУ в Івано-Франківській області / Комарніцький / 2 303
 597. Мельниченко О.В. Публічний виступ: "Жінка в українській політиці" / Марушевський / 2 287
 598. Новини про 3 тур конкурсу "Кращий державний службовець" 2012 р. / Леснікова / 2 273
 599. 10.10.11 Цитата дня / Кукуюк / 2 268
 600. Конкурсанти / Марушевський / 2 265
 601. Указ Президента про звільнення О. Тертишної. / Леснікова / 2 261
 602. Заключний тур щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» розпочато / Кукуюк / 2 251
 603. 11.12.2011 Цитата дня / Кукуюк / 2 251
 604. Фотографія / Марушевський / 2 250
 605. 12.10.11 Цитата дня / Кукуюк / 2 238
 606. Держслужбовцям слід готуватися до РЕСТИТУЦІЇ? / Дейниченко / 2 230
 607. Кращий державний службовець 2011 року на Житомирщині (відео) / Марушевський / 2 225
 608. Фотографія / Марушевський / 2 219
 609. Фотографія / Марушевський / 2 217
 610. Фотографія / Охріменко / 2 216
 611. Навчання державних службовців за євростандартом / Марушевський / 2 216
 612. ЕТИКА держслужбовця - приклад з вищих... / Дейниченко / 2 213
 613. Фотографія / Марушевський / 2 211
 614. Фотографія / Марушевський / 2 210
 615. Фотографія / Гниденко / 2 209
 616. 04.10.11. Цитата дня / Кукуюк / 2 204
 617. Лекція з етики державного службовця / Марушевський / 2 195
 618. Фотографія / Гниденко / 2 194
 619. Група керівників / Марушевський / 2 188
 620. Цвіт Біляївського району :) / Рогачко / 2 187
 621. Державне управління України покращать японці. На 300 млн.дол. / Дейниченко / 2 186
 622. ГУДС, 10 грудня 2010 року / Подольчак / 2 181
 623. З Днем Соборності України ! / Кукуюк / 2 164
 624. Фотографія / Марушевський / 2 163
 625. Організатори конкурсу / Марушевський / 2 161
 626. Креативным лучшим госслужащим поучаствовать в "Новой элите нации " / Леснікова / 2 159
 627. Фотографія / Шкроботько / 2 158
 628. Кращі з Херсонщини / Клюцевський / 2 155
 629. Нові правила реєстрації бізнесу / Дейниченко / 2 152
 630. Конкурсанти / Марушевський / 2 150
 631. Народні депутати у другому читанні і в цілому проголосували за законопроект “Про державну службу”. / Кукуюк / 2 150
 632. Наказ Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення / Леснікова / 2 141
 633. Про строки прийому документів від вступників, проведення вступних екзаменів та зарахування слухачів до НАДУ / Кукуюк / 2 137
 634. 29.01.12 Цитата дня / Кукуюк / 2 135
 635. Фотографія / Гниденко / 2 132
 636. Під час дружньої бесіди... / Клюцевський / 2 129
 637. Дейниченко про смішний латвійський парад / Дейниченко / 2 126
 638. Фотографія / Марушевський / 2 123
 639. Фотографія / Гниденко / 2 123
 640. 19.10.11 Цитата дня / Кукуюк / 2 123
 641. 14.10.11 Цитата дня / Кукуюк / 2 122
 642. Фотографія / Марушевський / 2 120
 643. Фотографія / Гниденко / 2 119
 644. Фотографія / Гниденко / 2 119
 645. ЗАБОРОНА КРИТИКИ І ДИСКУСІЙ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ - ЦЕ ПІДЛА ЗРАДА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ, ПРОТИДІЯ РОЗВИТКУ КРАЇНИ! / Дейниченко / 2 119
 646. 15.02.12 Цитата дня / Кукуюк / 2 114
 647. Усе позаду / Марушевський / 2 108
 648. ГУДС, 10 грудня 2010 року / Подольчак / 2 107
 649. Зустріч перед робочою нарадою щодо створення Спілки кращих державних службовців України / Гниденко / 2 104
 650. Львів вечірній / Подольчак / 2 104
 651. 07.11.2011 Цитата дня / Кукуюк / 2 104
 652. Фотографія / Марушевський / 2 103
 653. Конкурсанти / Марушевський / 2 102
 654. Дейниченко вивчає: П"ЯТЬ УРОКІВ ІСТОРІЇ Президента В.Януковича / Дейниченко / 2 101
 655. Концепция Госпрограммы развития государственной службы до 2016 г. / Леснікова / 2 101
 656. 09.02.12 Цитата дня / Кукуюк / 2 100
 657. Дейниченко разом з І.Франко вітає з Новим роком! / Дейниченко / 2 100
 658. Фотографія / Марушевський / 2 097
 659. Фотографія / Марушевський / 2 097
 660. Дейниченко Тютчевим по цитаті дня! / Дейниченко / 2 095
 661. Фотографія / Шкроботько / 2 093
 662. Переможці Конкурсу 2009 року / Клюцевський / 2 090
 663. 07.10.11. Цитата дня / Кукуюк / 2 089
 664. Дейниченко:вносити зміни до актів з контролю / Дейниченко / 2 089
 665. Фотографія / Шкроботько / 2 087
 666. Фотографія / Гниденко / 2 085
 667. Фотографія / Гниденко / 2 082
 668. 27.01.12 Цитата дня / Кукуюк / 2 081
 669. 04.02.12 Цитата дня / Кукуюк / 2 080
 670. Может ли быть на государственной службе тот, кто не любит свою страну? / Дейниченко / 2 080
 671. Лекція для конкурсантів номінації "Кращий спеціаліст" / Марушевський / 2 078
 672. 12.02.12 Цитата дня / Кукуюк / 2 077
 673. Конкурсанти / Марушевський / 2 070
 674. Фотографія / Марушевський / 2 069
 675. Фотографія / Гниденко / 2 069
 676. Провал реформи державного управління / Дейниченко / 2 069
 677. Фотографія / Гниденко / 2 068
 678. Лекція для конкурсантів номінації "Кращий спеціаліст" / Марушевський / 2 067
 679. Фотографія / Гниденко / 2 067
 680. 30.01.12 Цитата дня / Кукуюк / 2 065
 681. Фуршет перед нагородженням в колонній залі Національної філармонії / Марушевський / 2 064
 682. Конкурсанти / Марушевський / 2 063
 683. Фотографія / Гниденко / 2 063
 684. Поздравление с Новым 2015 Годом! / Леснікова / 2 062
 685. Фотографія / Марушевський / 2 061
 686. Цей План треба знати всім держслужбовцям! / Дейниченко / 2 061
 687. Фотографія / Марушевський / 2 059
 688. Фотографія / Гниденко / 2 056
 689. Фотографія / Гниденко / 2 056
 690. Фото Толкованов Вячеслав Вікторович, Голова Національного агентства України з питань державної служби / Марушевський / 2 056
 691. Фотографія / Гниденко / 2 055
 692. Фотографія / Шкроботько / 2 054
 693. Фотографія / Шкроботько / 2 044
 694. 17.10.11 Цитата дня / Кукуюк / 2 041
 695. Що за реформи в управлінні держпідприємствами? / Дейниченко / 2 028
 696. Фотографія / Шкроботько / 2 026
 697. Після нагородження... / Подольчак / 2 021
 698. В день робочої наради щодо створення Спілки кращих державних службовців України, яка відбулася 17 січня 2011 року під головуванням заступника Начальника Головдержслужби Олени Анатоліївни Тертишної / Гниденко / 2 021
 699. Фотографія / Марушевський / 2 012
 700. Фотографія / Шкроботько / 2 010
 701. Знищення культурної спадщини- це крок до розвалу держави чи до розтління нації? / Дейниченко / 2 009
 702. Дейниченко вітає зі Святом Миколая! / Дейниченко / 2 008
 703. 28.03.12 Цитата дня / Кукуюк / 2 008
 704. Лекція для конкурсантів номінації "Кращий спеціаліст" / Марушевський / 2 007
 705. 05.02.12 Цитата дня / Кукуюк / 2 006
 706. Фотографія / Марушевський / 2 000
 707. 14.12.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 998
 708. 07.02.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 998
 709. Орган люстрации-АНТИКОРУПЦИОННАЯ ГРУППА внутри фракции БПП / Дейниченко / 1 998
 710. З чарівними жінками... / Клюцевський / 1 997
 711. Проходить співбесіда з питань державного управління. Комісія уважно слухає... / Подольчак / 1 995
 712. ГУДС, 10 грудня 2010 року / Подольчак / 1 994
 713. Фотографія / Гниденко / 1 994
 714. Фотографія / Шкроботько / 1 992
 715. 03.11.11 Цитата дня / Кукуюк / 1 987
 716. Останні хвилини очикування перед нагородженням переможців / Марушевський / 1 986
 717. Фотографія / Марушевський / 1 986
 718. 27.09.11. Цитата дня / Кукуюк / 1 986
 719. Фотографія / Марушевський / 1 983
 720. Фотографія / Гниденко / 1 982
 721. ФІНАЛ ІІІ ТУРУ ЩОРІЧНОГО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ «КРАЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ» / Гниденко / 1 981
 722. 25.03.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 981
 723. Фотографія / Охріменко / 1 979
 724. Фотографія / Гниденко / 1 977
 725. 06.12.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 975
 726. 27.03.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 973
 727. Експерти конкурсу / Марушевський / 1 972
 728. Фотографія / Марушевський / 1 969
 729. 08.02.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 966
 730. Фотографія / Марушевський / 1 963
 731. Фотографія / Марушевський / 1 962
 732. Фотографія / Охріменко / 1 961
 733. 13.11.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 960
 734. Фотографія / Гниденко / 1 958
 735. Фотографія / Гниденко / 1 957
 736. 24.03.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 952
 737. Фотографія / Гниденко / 1 950
 738. Як зрозуміти життя / Дейниченко / 1 949
 739. Фотографія / Марушевський / 1 948
 740. Фотографія / Охріменко / 1 948
 741. Орган люстрації-Антикорупційне бюро / Дейниченко / 1 947
 742. 16.10.11 Цитата дня / Кукуюк / 1 945
 743. Фотографія / Шкроботько / 1 942
 744. Фотографія / Охріменко / 1 942
 745. Кращі державні службовці / Марушевський / 1 942
 746. Фотографія / Марушевський / 1 940
 747. Фотографія / Гниденко / 1 940
 748. Фотографія / Марушевський / 1 939
 749. 02.11.11 Цитата дня / Кукуюк / 1 938
 750. Фотографія / Марушевський / 1 937
 751. Фотографія / Гниденко / 1 936
 752. Металева троянда, м. Донецьк, Україна / Леснікова / 1 934
 753. Митники на конкурсі кращих державних службовців / Марушевський / 1 933
 754. Фотографія / Марушевський / 1 929
 755. Лекція для конкурсантів номінації "Кращий спеціаліст" / Марушевський / 1 928
 756. Фотографія / Марушевський / 1 928
 757. Вибори-2015. Ці люди будуть нами децентралізовано керувати... / Дейниченко / 1 927
 758. 29.12.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 926
 759. Фотографія / Охріменко / 1 922
 760. 27.10.11 Цитата дня / Кукуюк / 1 922
 761. Фотографія / Марушевський / 1 919
 762. 21.03.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 919
 763. Держслужбовців прийматимуть без трудових книжок, по резюме! / Дейниченко / 1 919
 764. Конкурсанти / Марушевський / 1 918
 765. 15.11.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 918
 766. Орган люстрації-Державне бюро розслідування / Дейниченко / 1 913
 767. Фотографія / Марушевський / 1 912
 768. Фотографія / Марушевський / 1 911
 769. Фотографія / Марушевський / 1 908
 770. Фотографія / Марушевський / 1 907
 771. 08.10.11. Цитата дня / Кукуюк / 1 907
 772. 21.10.11 Цитата дня / Кукуюк / 1 906
 773. 28.12.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 906
 774. Фотографія / Марушевський / 1 899
 775. Фотографія / Марушевський / 1 898
 776. 14.11.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 898
 777. Фотографія / Марушевський / 1 896
 778. Дейниченко: почати з оновлення актів по контролю / Дейниченко / 1 895
 779. 26.03.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 894
 780. Фотографія / Марушевський / 1 893
 781. Фотографія / Гниденко / 1 893
 782. 02.10.11. Цитата дня / Кукуюк / 1 888
 783. Конкурс 2010. II тур. Група - Керівники ТО ЦОВВ / Леснікова / 1 884
 784. 26.12.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 884
 785. Фотографія / Марушевський / 1 883
 786. Фотографія / Марушевський / 1 883
 787. Фотографія / Марушевський / 1 882
 788. Фотографія / Марушевський / 1 877
 789. Фотографія / Рогачко / 1 875
 790. Фотографія / Марушевський / 1 871
 791. 22.03.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 871
 792. Фотографія / Марушевський / 1 867
 793. Фотографія / Марушевський / 1 866
 794. 21.01.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 862
 795. Фотографія / Марушевський / 1 861
 796. Фотографія / Марушевський / 1 861
 797. Фотографія / Марушевський / 1 860
 798. Фотографія / Марушевський / 1 859
 799. Фотографія / Марушевський / 1 859
 800. 28.10.11 Цитата дня / Кукуюк / 1 856
 801. 20.01.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 856
 802. Фотографія / Марушевський / 1 854
 803. 12.11.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 854
 804. 17.11.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 853
 805. 21.09.11. Цитата дня / Кукуюк / 1 852
 806. 12.01.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 850
 807. Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади в Україні: організація та проведення: практ. посіб. / О.В.Літвінов, О. / Марушевський / 1 850
 808. Фотографія / Марушевський / 1 849
 809. 31.01.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 849
 810. Фотографія / Марушевський / 1 848
 811. Фотографія / Марушевський / 1 845
 812. II тур конкурсу / Дереш / 1 844
 813. 30.11.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 839
 814. 15.12.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 834
 815. 09.11.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 832
 816. 07.03.2012 Цитата дня / Кукуюк / 1 829
 817. Фотографія / Марушевський / 1 828
 818. 22.11.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 827
 819. Фотографія / Марушевський / 1 826
 820. Фотографія / Марушевський / 1 825
 821. Фотографія / Марушевський / 1 825
 822. Фотографія / Марушевський / 1 825
 823. 17.01.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 824
 824. Фотографія / Марушевський / 1 823
 825. Фотографія / Марушевський / 1 822
 826. Фотографія / Марушевський / 1 822
 827. 20.10.11 Цитата дня / Кукуюк / 1 820
 828. Фотографія / Марушевський / 1 818
 829. Фотографія / Марушевський / 1 817
 830. Фотографія / Марушевський / 1 812
 831. 24.12.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 812
 832. 28.01.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 812
 833. Фотографія / Феськів / 1 811
 834. 26.11.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 811
 835. Фотографія / Марушевський / 1 810
 836. Фотографія / Марушевський / 1 809
 837. Фотографія / Марушевський / 1 808
 838. Фотографія / Марушевський / 1 806
 839. 20.03.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 804
 840. 16.03.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 802
 841. Фотографія / Марушевський / 1 801
 842. Фотографія / Марушевський / 1 800
 843. Фотографія / Марушевський / 1 797
 844. 29.09.11. Цитата дня / Кукуюк / 1 797
 845. 03.10.11. Цитата дня / Кукуюк / 1 797
 846. ЗАМІСТЬ люстрації- ліквідація державного органу? Міліцію замінили на поліцію! І що? / Дейниченко / 1 793
 847. 24.10.11 Цитата дня / Кукуюк / 1 791
 848. Зима... / Кукуюк / 1 791
 849. Фотографія / Марушевський / 1 790
 850. Фотографія / Марушевський / 1 790
 851. Фотографія / Марушевський / 1 789
 852. 13.10.11 Цитата дня / Кукуюк / 1 787
 853. Фотографія / Марушевський / 1 786
 854. Заключний етап щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» завершено / Кукуюк / 1 785
 855. Фотографія / Марушевський / 1 784
 856. Фотографія / Марушевський / 1 783
 857. 24.11.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 783
 858. Фотографія / Марушевський / 1 782
 859. 30.10.11 Цитата дня / Кукуюк / 1 782
 860. Кращий державний службовець 2 тур 2011 року (фото) / Марушевський / 1 781
 861. 09.01.2012 Цитата дня / Кукуюк / 1 780
 862. Фотографія / Марушевський / 1 779
 863. Фотографія / Марушевський / 1 777
 864. Фотографія / Марушевський / 1 777
 865. 29.02.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 776
 866. Як Ви оцінюєте реформи в державній службі? / Марушевський / 1 774
 867. Фотографія / Марушевський / 1 773
 868. Фотографія / Марушевський / 1 771
 869. Фотографія / Марушевський / 1 770
 870. 09.03.2012 Цитата дня / Кукуюк / 1 770
 871. Фотографія / Марушевський / 1 769
 872. 23.02.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 768
 873. Фотографія / Марушевський / 1 767
 874. Завершення 2 туру Конкурсу "Кращий державний службовець" 2010 р. / Дейниченко / 1 765
 875. 31.10.11 Цитата дня / Кукуюк / 1 765
 876. 01.11.11 Цитата дня / Кукуюк / 1 765
 877. 12.03.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 764
 878. Фотографія / Марушевський / 1 763
 879. Фотографія / Марушевський / 1 762
 880. 18.03.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 761
 881. Фотографія / Марушевський / 1 759
 882. Публічний виступ державного службовця / Марушевський / 1 759
 883. Фотографія / Марушевський / 1 758
 884. Фотографія / Марушевський / 1 757
 885. 11.03.2012 Цитата дня / Кукуюк / 1 754
 886. 29.10.11 Цитата дня / Кукуюк / 1 753
 887. 28.02.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 751
 888. 23.03.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 751
 889. Лекція Тертишної Олени Анатоліївни / Марушевський / 1 749
 890. 05.01.2012 Цитата дня / Кукуюк / 1 749
 891. Фотографія / Марушевський / 1 743
 892. 25.10.11 Цитата дня / Кукуюк / 1 743
 893. 04.12.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 743
 894. 25.12.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 743
 895. Фотографія / Марушевський / 1 741
 896. 02.02.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 741
 897. 06.10.11. Цитата дня / Кукуюк / 1 740
 898. Фотографія / Марушевський / 1 739
 899. 26.01.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 739
 900. Фотографія / Марушевський / 1 738
 901. Учасники та організатори Конкурсу / Подольчак / 1 737
 902. 18.11.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 737
 903. 29.11.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 737
 904. 10.11.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 735
 905. Фотографія / Марушевський / 1 734
 906. 02.12.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 734
 907. Конституція козаків (проект) / Дейниченко / 1 734
 908. Фотографія / Марушевський / 1 733
 909. Учасники ІІ туру та організатори Конкурсу / Подольчак / 1 732
 910. 17.12.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 730
 911. Фотографія / Марушевський / 1 729
 912. Учасники та організатори Конкурсу / Подольчак / 1 728
 913. Фотографія / Марушевський / 1 727
 914. Фотографія / Марушевський / 1 727
 915. Орган люстрації - Рада суддів / Дейниченко / 1 727
 916. 24.09.11. Цитата дня / Кукуюк / 1 726
 917. 21.12.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 724
 918. Фотографія / Марушевський / 1 722
 919. 20.11.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 720
 920. Фотографія / Марушевський / 1 719
 921. Фотографія / Марушевський / 1 718
 922. 27.12.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 717
 923. Фотографія / Марушевський / 1 715
 924. Фотографія / Гниденко / 1 715
 925. 16.12.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 715
 926. Фотографія / Марушевський / 1 712
 927. 18.12.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 710
 928. 10.03.2012 Цитата дня / Кукуюк / 1 710
 929. 22.10.11 Цитата дня / Кукуюк / 1 709
 930. 01.01.2012 Цитата дня / Кукуюк / 1 709
 931. Переможці конкурсу 2015 р. / Дейниченко / 1 709
 932. Фотографія / Марушевський / 1 708
 933. Фотографія / Марушевський / 1 708
 934. 08.03.2012 Цитата дня / Кукуюк / 1 708
 935. 10.01.2012 Цитата дня / Кукуюк / 1 706
 936. Фотографія / Гниденко / 1 704
 937. 21.11.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 703
 938. Фотографія / Марушевський / 1 701
 939. 01.10.11. Цитата дня / Кукуюк / 1 701
 940. Політична корупція: чи причетна держслужба? / Дейниченко / 1 701
 941. Водоспад на річці Прут / Подольчак / 1 698
 942. 16.02.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 698
 943. 01.03.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 697
 944. Водоспад Шипіт / Подольчак / 1 696
 945. Орган люстрації: Судова система України / Дейниченко / 1 695
 946. Фотографія / Марушевський / 1 693
 947. Фотографія / Охріменко / 1 692
 948. 15.10.11 Цитата дня / Кукуюк / 1 692
 949. Фотографія / Рогачко / 1 691
 950. 19.11.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 691
 951. 03.03.2012 Цитата дня / Кукуюк / 1 691
 952. 23.12.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 690
 953. 22.01.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 690
 954. 19.03.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 689
 955. Конкурс 2010. II тур. Група - Керівники ТО ЦОВВ / Леснікова / 1 688
 956. Фотографія / Марушевський / 1 688
 957. 25.02.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 686
 958. Фотографія / Марушевський / 1 684
 959. Фотографія / Марушевський / 1 684
 960. Фотографія / Марушевський / 1 681
 961. 26.02.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 681
 962. Кращий державний службовець 2 тур 2011 року (фото) / Марушевський / 1 680
 963. 12.12.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 680
 964. 21.02.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 679
 965. Фотографія / Охріменко / 1 678
 966. 06.01.2012 Цитата дня / Кукуюк / 1 678
 967. 08.01.2012 Цитата дня / Кукуюк / 1 678
 968. Фотографія / Марушевський / 1 676
 969. Фотографія / Феськів / 1 676
 970. Фотографія / Марушевський / 1 676
 971. 24.02.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 676
 972. Фотографія / Марушевський / 1 674
 973. Фотографія / Марушевський / 1 673
 974. Фотографія / Марушевський / 1 672
 975. 23.09.11 Цитата дня / Кукуюк / 1 672
 976. 22.02.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 671
 977. 17.02.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 670
 978. 22.12.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 669
 979. 06.03.2012 Цитата дня / Кукуюк / 1 669
 980. Децентралізація. Лозівський район, Харківська обл. / Дейниченко / 1 669
 981. Фотографія / Марушевський / 1 668
 982. 10.02.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 668
 983. Фотографія / Кривенюк / 1 667
 984. 13.02.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 667
 985. Фотографія / Феськів / 1 666
 986. Костел єзуїтів - одне з наймістичніших місць у Львові / Подольчак / 1 666
 987. 07.12.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 666
 988. 07.01.2012 Цитата дня / Кукуюк / 1 666
 989. 23.01.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 666
 990. 24.01.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 666
 991. Орган люстрації - Департамент з питань люстрації МЮ / Дейниченко / 1 665
 992. 16.11.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 664
 993. Співбесіда / Марушевський / 1 663
 994. Фотографія / Марушевський / 1 661
 995. Фотографія / Марушевський / 1 661
 996. Фотографія / Марушевський / 1 659
 997. 17.03.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 659
 998. Фотографія / Марушевський / 1 658
 999. Фотографія / Гниденко / 1 658
 1000. 26.09.11. Цитата дня / Кукуюк / 1 658
 1001. 28.11.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 657
 1002. 27.02.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 656
 1003. Фотографія / Марушевський / 1 655
 1004. Лекція для кращих державних службовців / Марушевський / 1 655
 1005. Фотографія / Марушевський / 1 653
 1006. Фотографія / Марушевський / 1 653
 1007. 03.01.2012 Цитата дня / Кукуюк / 1 653
 1008. 2.03.2012 Цитата дня / Кукуюк / 1 652
 1009. Фотографія / Марушевський / 1 651
 1010. Фотографія / Марушевський / 1 651
 1011. Фотографія / Марушевський / 1 651
 1012. Фотографія / Марушевський / 1 650
 1013. Фотографія / Марушевський / 1 650
 1014. Фотографія / Марушевський / 1 648
 1015. Фотографія / Охріменко / 1 648
 1016. 09.12.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 648
 1017. Фотографія / Марушевський / 1 647
 1018. Фотографія / / 1 647
 1019. 20.12.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 645
 1020. Фотографія / Марушевський / 1 644
 1021. 11.01.2012 Цитата дня / Кукуюк / 1 644
 1022. Фотографія / Гниденко / 1 643
 1023. 15.01.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 643
 1024. 15.03.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 643
 1025. 02.01.2012 Цитата дня / Кукуюк / 1 642
 1026. Фотографія / Гниденко / 1 640
 1027. Фотографія / Марушевський / 1 639
 1028. 18.02.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 639
 1029. Фотографія / Марушевський / 1 638
 1030. Один з переможців конкурсу Кулик Віталій / Марушевський / 1 638
 1031. Фотографія / Марушевський / 1 637
 1032. 19.02.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 637
 1033. "Теорія змови" В.Ланового- Україною правлять корумпована бюрократія, монополістичні корпорації та олігархічні холдинги. / Дейниченко / 1 637
 1034. Фотографія / Гниденко / 1 636
 1035. 13.01.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 636
 1036. Фотографія / Марушевський / 1 634
 1037. 04.01.2012 Цитата дня / Кукуюк / 1 634
 1038. 16.01.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 634
 1039. Фотографія / Марушевський / 1 633
 1040. Фотографія / Рогачко / 1 632
 1041. 14.02.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 632
 1042. 22.09.11. Цитата дня / Кукуюк / 1 631
 1043. Яценюк А.П. внес проект закона о порядке импичмента Президента / Дейниченко / 1 630
 1044. 20.02.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 629
 1045. Фотографія / Марушевський / 1 628
 1046. Фотографія / Марушевський / 1 628
 1047. 03.02.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 628
 1048. Фотографія / Марушевський / 1 626
 1049. Фотографія / Марушевський / 1 625
 1050. Фотографія / Марушевський / 1 625
 1051. Фотографія / Марушевський / 1 624
 1052. 18.01.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 624
 1053. Фотографія / Марушевський / 1 622
 1054. Фотографія / Марушевський / 1 622
 1055. 09.10.11 Цитата дня / Кукуюк / 1 622
 1056. Фотографія / Марушевський / 1 621
 1057. Фотографія / Охріменко / 1 621
 1058. Фотографія / Марушевський / 1 620
 1059. Співбесіда Кращий державний службовець 2 тур 2011 року (фото) / Марушевський / 1 620
 1060. Фотографія / Марушевський / 1 619
 1061. Фотографія / Рогачко / 1 619
 1062. Фотографія / Марушевський / 1 611
 1063. Фотографія / Марушевський / 1 611
 1064. Фотографія / Марушевський / 1 610
 1065. Фотографія / Марушевський / 1 610
 1066. Фотографія / Марушевський / 1 609
 1067. Фотографія / Марушевський / 1 609
 1068. 10.12.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 609
 1069. 28.09.11. Цитата дня / Кукуюк / 1 607
 1070. Фотографія / Марушевський / 1 606
 1071. Фотографія / Марушевський / 1 606
 1072. 18.10.11 Цитата дня / Кукуюк / 1 606
 1073. Фотографія / Марушевський / 1 605
 1074. 19.12.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 605
 1075. Фотографія / Марушевський / 1 604
 1076. Фотографія / Марушевський / 1 600
 1077. Фотографія / Рогачко / 1 600
 1078. Фотографія / Рогачко / 1 599
 1079. Фотографія / Рогачко / 1 598
 1080. 03.12.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 598
 1081. Фотографія / Марушевський / 1 596
 1082. Фотографія / Марушевський / 1 596
 1083. Кращі державні службовці / Марушевський / 1 596
 1084. Яна Дацун - переможниця конкурсу 2010 року, член комісії 2011 року / Марушевський / 1 596
 1085. Фотографія / Марушевський / 1 595
 1086. Фотографія / Рогачко / 1 595
 1087. Фотографія / Марушевський / 1 594
 1088. Фотографія / Марушевський / 1 594
 1089. Кращі державні службовці / Марушевський / 1 593
 1090. Кращі державні службовці / Марушевський / 1 593
 1091. Фотографія / Марушевський / 1 592
 1092. Фотографія / Марушевський / 1 591
 1093. Фотографія / Гниденко / 1 591
 1094. 27.11.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 591
 1095. 08.12.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 591
 1096. Фотографія / Марушевський / 1 590
 1097. Члени комісії конкурсу кращий державний службовець (фото) / Марушевський / 1 590
 1098. Фотографія / Марушевський / 1 589
 1099. Фотографія / Охріменко / 1 589
 1100. 23.11.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 589
 1101. Фотографія / Марушевський / 1 588
 1102. Фотографія / Марушевський / 1 588
 1103. Фотографія / Рогачко / 1 588
 1104. Фотографія / Марушевський / 1 586
 1105. Органи люстрації: Прокуратура України / Дейниченко / 1 586
 1106. Фотографія / Марушевський / 1 584
 1107. Фотографія / Марушевський / 1 584
 1108. Кращий державний службовець 2 тур 2011 року (фото) / Марушевський / 1 584
 1109. Фотографія / Марушевський / 1 583
 1110. Фотографія / Гниденко / 1 583
 1111. Фотографія / Марушевський / 1 582
 1112. Фотографія / Марушевський / 1 581
 1113. Фотографія / Гниденко / 1 581
 1114. Фотографія / Марушевський / 1 580
 1115. Фотографія / Марушевський / 1 579
 1116. Фотографія / Гниденко / 1 579
 1117. Фотографія / Марушевський / 1 577
 1118. Фотографія / Марушевський / 1 577
 1119. Фотографія / Марушевський / 1 576
 1120. Фотографія / Марушевський / 1 576
 1121. Фотографія / Марушевський / 1 575
 1122. 30.12.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 575
 1123. Фотографія / Марушевський / 1 574
 1124. Фотографія / Марушевський / 1 572
 1125. Фотографія / Марушевський / 1 571
 1126. Фотографія / Марушевський / 1 570
 1127. Фотографія / Марушевський / 1 570
 1128. Фотографія / Марушевський / 1 569
 1129. Фотографія / Марушевський / 1 568
 1130. Фотографія / Марушевський / 1 566
 1131. Фотографія / Марушевський / 1 566
 1132. Фотографія / Марушевський / 1 564
 1133. Фотографія / Гниденко / 1 564
 1134. Фотографія / Марушевський / 1 563
 1135. Фотографія / Марушевський / 1 562
 1136. Фотографія / / 1 562
 1137. Зосереджена на лекції / Марушевський / 1 562
 1138. Фотографія / Марушевський / 1 561
 1139. Фотографія / Марушевський / 1 561
 1140. Кримлова Юлія - експерт, етика та етикет державного службовця / Марушевський / 1 558
 1141. Фотографія / Марушевський / 1 556
 1142. Фотографія / Марушевський / 1 556
 1143. 01.02.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 556
 1144. Фотографія / Гниденко / 1 555
 1145. Фотографія / Марушевський / 1 554
 1146. Фотографія / Рогачко / 1 554
 1147. 08.11.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 554
 1148. Співбесіда Кращий державний службовець 2 тур 2011 року (фото) / Марушевський / 1 553
 1149. Фотографія / Гниденко / 1 552
 1150. Фотографія / Гниденко / 1 551
 1151. Фотографія / Гниденко / 1 550
 1152. Фотографія / Марушевський / 1 549
 1153. Фотографія / Марушевський / 1 549
 1154. 06.02.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 549
 1155. Фотографія / Марушевський / 1 547
 1156. Фотографія / Марушевський / 1 546
 1157. Фотографія / Марушевський / 1 545
 1158. Фотографія / Марушевський / 1 545
 1159. Фотографія / Марушевський / 1 545
 1160. Фотографія / Рогачко / 1 545
 1161. Конкурс “Кращий державний службовець”- 2016 / Дейниченко / 1 545
 1162. Фотографія / Марушевський / 1 543
 1163. Фотографія / Гниденко / 1 543
 1164. 14.01.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 543
 1165. Фотографія / Марушевський / 1 542
 1166. Фотографія / Марушевський / 1 541
 1167. Фотографія / Феськів / 1 541
 1168. Фотографія / Марушевський / 1 539
 1169. Фотографія / Марушевський / 1 538
 1170. 13.12.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 538
 1171. Фотографія / Марушевський / 1 537
 1172. Фотографія / Марушевський / 1 535
 1173. Фотографія / Гниденко / 1 534
 1174. 25.01.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 533
 1175. 11.02.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 532
 1176. 04.03.2012 Цитата дня / Кукуюк / 1 532
 1177. Фотографія / Марушевський / 1 531
 1178. 01.12.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 530
 1179. Фотографія / Марушевський / 1 529
 1180. Фотографія / Гниденко / 1 527
 1181. Фотографія / Марушевський / 1 526
 1182. Фотографія / Марушевський / 1 526
 1183. Фотографія / Гниденко / 1 526
 1184. Фотографія / Марушевський / 1 525
 1185. Фотографія / Марушевський / 1 524
 1186. Фотографія / Рогачко / 1 524
 1187. Фотографія / Гниденко / 1 523
 1188. Фотографія / Гниденко / 1 522
 1189. Фотографія / Марушевський / 1 521
 1190. Фотографія / Марушевський / 1 519
 1191. Фотографія / Марушевський / 1 516
 1192. Фотографія / Марушевський / 1 516
 1193. Фотографія / Марушевський / 1 515
 1194. Фотографія / Марушевський / 1 515
 1195. 25.11.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 515
 1196. Фотографія / Марушевський / 1 513
 1197. Фотографія / Марушевський / 1 512
 1198. Фотографія / Охріменко / 1 512
 1199. Фотографія / Марушевський / 1 511
 1200. Фотографія / Марушевський / 1 511
 1201. Фотографія / Марушевський / 1 511
 1202. Фотографія / Марушевський / 1 511
 1203. 19.01.12 Цитата дня / Кукуюк / 1 511
 1204. Фотографія / Гниденко / 1 510
 1205. Фотографія / Марушевський / 1 509
 1206. Фотографія / Гниденко / 1 509
 1207. Фотографія / Гниденко / 1 509
 1208. Фотографія / Гниденко / 1 507
 1209. Конкурсант у розпалі виступу / Марушевський / 1 504
 1210. Вступне слово до кращих державних службовців / Марушевський / 1 503
 1211. Процедура люстрації за Кабміном / Дейниченко / 1 503
 1212. Фотографія / Марушевський / 1 500
 1213. Кращі державні службовці / Марушевський / 1 499
 1214. Фотографія / Гниденко / 1 498
 1215. Фотографія / Гниденко / 1 498
 1216. Фотографія / Рогачко / 1 498
 1217. Фотографія / Марушевський / 1 497
 1218. Воскресенська церква - усипальниця останнього гетьмана України К. Розумовського / Яненко / 1 493
 1219. Фотографія / Марушевський / 1 490
 1220. 05.12.2011 Цитата дня / Кукуюк / 1 489
 1221. Фотографія / Гниденко / 1 488
 1222. Фотографія / Марушевський / 1 485
 1223. Фотографія / Марушевський / 1 484
 1224. Фотографія / Марушевський / 1 481
 1225. Фотографія / Марушевський / 1 481
 1226. Фотографія / Гниденко / 1 480
 1227. Фотографія / Марушевський / 1 478
 1228. Фотографія / Марушевський / 1 473
 1229. Фотографія / Марушевський / 1 471
 1230. Фотографія / Гниденко / 1 471
 1231. Кращий державний службовець 2 тур 2011 року (фото) / Марушевський / 1 469
 1232. Кращі державні службовці / Марушевський / 1 466
 1233. Фотографія / Марушевський / 1 465
 1234. Фотографія / Гниденко / 1 460
 1235. Фотографія / Марушевський / 1 456
 1236. Одне з найулюбленіших занять туристів - кінна прогулянка у центрі Львова / Подольчак / 1 446
 1237. Фотографія / Гниденко / 1 439
 1238. Фотографія / Марушевський / 1 437
 1239. Фотографія / Марушевський / 1 436
 1240. Фотографія / Марушевський / 1 434
 1241. Фотографія / Гниденко / 1 430
 1242. Жах і безнадія. Плануємо роботу після прийняття закону про держслужбу. А раніше працювати не треба? / Дейниченко / 1 430
 1243. Фотографія / Марушевський / 1 429
 1244. Знову співбесіда / Марушевський / 1 421
 1245. Фотографія / Гниденко / 1 420
 1246. Фотографія / Марушевський / 1 419
 1247. Фотографія / Гниденко / 1 419
 1248. Палац Потоцьких / Подольчак / 1 419
 1249. Фотографія / Гниденко / 1 419
 1250. Фотографія / Гниденко / 1 412
 1251. Домініканський костел / Подольчак / 1 411
 1252. Кращий державний службовець 2 тур 2011 року (фото) / Марушевський / 1 407
 1253. Вільчинський Олександр - Переможець 2 туру конкурсу серед спеціалістів / Марушевський / 1 406
 1254. Пам'ятник Т.Г.Шевченку / Подольчак / 1 402
 1255. Фотографія / Марушевський / 1 399
 1256. Орган люстрації - ЦЕНТР ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ / Дейниченко / 1 397
 1257. Фотографія / Гниденко / 1 396
 1258. Фотографія / Гниденко / 1 395
 1259. Фотографія / Марушевський / 1 394
 1260. Фотографія / Марушевський / 1 392
 1261. Фотографія / Гниденко / 1 391
 1262. Фотографія / Гниденко / 1 386
 1263. Ще крок до ДЕСУВЕРИНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ: МИТНИЦЯ В УПРАВЛІННІ ІНОЗЕМЦІВ. Свої держслужбовці НЕ ПОТРІБНІ! Навіть КРАЩІ! / Дейниченко / 1 381
 1264. Фотографія / Гниденко / 1 380
 1265. Срочно люстрировать партии, как элемент госмеханизма. Дейниченко В. / Дейниченко / 1 379
 1266. Фотографія / Гниденко / 1 377
 1267. Фотографія / Гниденко / 1 377
 1268. Орган люстрації: Державна фіскальна служба / Дейниченко / 1 376
 1269. Фотографія / Комарніцький / 1 374
 1270. Фотографія / Гниденко / 1 373
 1271. Фотографія / Гниденко / 1 373
 1272. Фотографія / Гниденко / 1 372
 1273. Фотографія / Гниденко / 1 370
 1274. Фотографія / Гниденко / 1 368
 1275. Фотографія / Подольчак / 1 368
 1276. Фотографія / Гниденко / 1 366
 1277. Фотографія / Гниденко / 1 357
 1278. Якщо корупціонер - народний депутат, Президент чи Прем"єр... / Дейниченко / 1 357
 1279. Кращі державні службовці на лекції / Марушевський / 1 355
 1280. Кращий державний службовець 2 тур 2011 року (фото) / Марушевський / 1 355
 1281. Театр опери та балету / Подольчак / 1 350
 1282. Фотографія / Гниденко / 1 350
 1283. Орган люстрації: Вища Рада юстиції / Дейниченко / 1 346
 1284. Члени комісії конкурсу / Марушевський / 1 342
 1285. Фотографія / Гниденко / 1 342
 1286. Положення про Національне агентство України з питань державної служби / Дейниченко / 1 342
 1287. Фотографія / Гниденко / 1 340
 1288. Фотографія / Гниденко / 1 339
 1289. Орган люстрації: Тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів загальної юрисдикції / Дейниченко / 1 335
 1290. Держфінансування партій - повне змикання державного механізму з власниками партій та блоків / Дейниченко / 1 335
 1291. Експерти конкурсу / Марушевський / 1 329
 1292. ІІ тур 2009 року Чернігівщина / Яненко / 1 327
 1293. Фотографія / Подольчак / 1 324
 1294. Фотографія / Гниденко / 1 323
 1295. Фотографія / Марушевський / 1 321
 1296. Фотографія / Гниденко / 1 318
 1297. Концепція люстрації Громадського люстраційного комітету / Дейниченко / 1 316
 1298. Фотографія / Гниденко / 1 315
 1299. Декомунизация- циничная имитация политической люстрации. Форма вместо сути. Отвлечение на негодный объект / Дейниченко / 1 315
 1300. Орган люстрації- Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції / Дейниченко / 1 313
 1301. Кращий державний службовець 2 тур 2011 року (фото) / Марушевський / 1 310
 1302. Фотографія / Гниденко / 1 307
 1303. Фотографія / Рогачко / 1 305
 1304. Фотографія / Подольчак / 1 304
 1305. Фотографія / Гниденко / 1 302
 1306. Фотографія / Гниденко / 1 302
 1307. Ще один орган люстрації- Комісія з повернення активів / Дейниченко / 1 301
 1308. Фотографія / Гниденко / 1 297
 1309. Фотографія / Гниденко / 1 297
 1310. Як роботодавець може звільнити найнятого ним депутата? / Дейниченко / 1 295
 1311. Фотографія / Гниденко / 1 292
 1312. Фотографія / Гниденко / 1 291
 1313. Кращий державний службовець 2 тур 2011 року (фото) / Марушевський / 1 290
 1314. Технічні питання по роботі з сайтом / Марушевський / 1 284
 1315. Фотографія / Яненко / 1 284
 1316. Воскресенська церква і музей архіології / Яненко / 1 275
 1317. Фотографія / Гниденко / 1 275
 1318. Фотографія / Комарніцький / 1 273
 1319. Співбесіда Кращий державний службовець 2 тур 2011 року (фото) / Марушевський / 1 268
 1320. Кращий державний службовець 2 тур 2011 року (фото) / Марушевський / 1 267
 1321. Кращий державний службовець 2 тур 2011 року (фото) / Марушевський / 1 267
 1322. Кращий державний службовець 2 тур 2011 року (фото) / Марушевський / 1 265
 1323. Кращий державний службовець 2 тур 2011 року (фото) / Марушевський / 1 248
 1324. Кращий державний службовець 2 тур 2011 року (фото) / Марушевський / 1 245
 1325. ПРО ДЕРЖСЛУЖБУ, ВИЩУ КОМІСІЮ та КОНКУРСИ / Дейниченко / 1 242
 1326. Фотографія / Комарніцький / 1 233
 1327. Кращий державний службовець 2 тур 2011 року (фото) / Марушевський / 1 231
 1328. Конкурс-2016 / Дейниченко / 1 229
 1329. Кращий державний службовець 2 тур 2011 року (фото) / Марушевський / 1 226
 1330. Фотографія / Гниденко / 1 220
 1331. Кращий державний службовець 2 тур 2011 року (фото) / Марушевський / 1 219
 1332. Фотографія / Гниденко / 1 214
 1333. Професійні дискусії / Марушевський / 1 212
 1334. Кращий державний службовець 2 тур 2011 року (фото) / Марушевський / 1 208
 1335. Фотографія / Гниденко / 1 208
 1336. Кращий державний службовець 2 тур 2011 року (фото) / Марушевський / 1 203
 1337. Будинок генерального судді Кочубея / Яненко / 1 199
 1338. On-Line спілкування / Марушевський / 1 196
 1339. Як чесному держслужбовцю бути з продажними громадянами? / Дейниченко / 1 196
 1340. Весь госаппарат Украины развалится через шесть месяцев? / Дейниченко / 1 193
 1341. Фотографія / Гниденко / 1 190
 1342. Вітаю першопроходців / Марушевський / 1 185
 1343. Фотографія / Гниденко / 1 184
 1344. Фотографія / Гниденко / 1 177
 1345. Фотографія / Гниденко / 1 176
 1346. Конкурс КДС - в Вікіпедії / Дейниченко / 1 176
 1347. Почався третій тур конкурсу КДС-2015!!! / Дейниченко / 1 172
 1348. Будинок генерального судді В. Кочубея / Яненко / 1 168
 1349. Фотографія / Гниденко / 1 168
 1350. Фотографія / Гниденко / 1 163
 1351. Фотографія / Гниденко / 1 163
 1352. Фотографія / Яненко / 1 160
 1353. Вітаю з Покровою та Днем захисника Вітчизни! / Дейниченко / 1 159
 1354. комплекс Гетьманська слава / Яненко / 1 158
 1355. Фотографія / Гниденко / 1 158
 1356. Фотографія / Гниденко / 1 157
 1357. Міністр Абромавичус: Верховна Рада і Уряд - учасники змови по розкраданню державних грошей в особливо великих розмірах. / Дейниченко / 1 155
 1358. Фотографія / Гниденко / 1 150
 1359. Кращий державний службовець 2 тур 2011 року (фото) / Марушевський / 1 146
 1360. Фотографія / Гниденко / 1 146
 1361. Фотографія / Гниденко / 1 142
 1362. 35 корисних для кар'єри речей / Дейниченко / 1 141
 1363. Фотографія / Гниденко / 1 139
 1364. Фотографія / Гниденко / 1 137
 1365. Фотографія / Гниденко / 1 133
 1366. Кращий державний службовець 2 тур 2011 року (фото) / Марушевський / 1 132
 1367. Фотографія / Гниденко / 1 132
 1368. Фотографія / Гниденко / 1 132
 1369. Фотографія / Гниденко / 1 131
 1370. Фотографія / Яненко / 1 131
 1371. Фотографія / Гниденко / 1 131
 1372. Кращий державний службовець 2 тур 2011 року (фото) / Марушевський / 1 130
 1373. Фотографія / Гниденко / 1 130
 1374. Фотографія / Гниденко / 1 129
 1375. Фотографія / Гниденко / 1 129
 1376. Фотографія / Гниденко / 1 129
 1377. Фотографія / Гниденко / 1 128
 1378. Фотографія / Гниденко / 1 127
 1379. Фотографія / Гниденко / 1 126
 1380. Фотографія / Гниденко / 1 126
 1381. Фотографія / Гниденко / 1 125
 1382. Фотографія / Гниденко / 1 125
 1383. Фотографія / Гниденко / 1 124
 1384. Фотографія / Гниденко / 1 123
 1385. Наш земляк: юрист-святой / Дейниченко / 1 123
 1386. Фотографія / Гниденко / 1 122
 1387. Фотографія / Гниденко / 1 121
 1388. Фотографія / Гниденко / 1 120
 1389. Фотографія / Гниденко / 1 119
 1390. Фотографія / Гниденко / 1 117
 1391. Фотографія / Гниденко / 1 115
 1392. Фотографія / Гниденко / 1 115
 1393. Фотографія / Гниденко / 1 115
 1394. Фотографія / Гниденко / 1 112
 1395. Фотографія / Дейниченко / 1 111
 1396. Фотографія / Яненко / 1 110
 1397. Фотографія / Гниденко / 1 110
 1398. Фотографія / Гниденко / 1 107
 1399. Конкурс на посаду головного ЛЮСТРАТОРА МІНЮСТА. / Дейниченко / 1 107
 1400. Фотографія / Гниденко / 1 106
 1401. Фотографія / Гниденко / 1 105
 1402. Фотографія / Гниденко / 1 105
 1403. Фотографія / Гниденко / 1 105
 1404. Фотографія / Гниденко / 1 103
 1405. Фотографія / Яненко / 1 103
 1406. Орган люстрації: Вища кваліфікаційна комісія суддів України / Дейниченко / 1 103
 1407. Фотографія / Гниденко / 1 102
 1408. Фотографія / Гниденко / 1 101
 1409. Фотографія / Гниденко / 1 101
 1410. Перелік питань щодо перевірки знань / Дейниченко / 1 101
 1411. Фотографія / Гниденко / 1 099
 1412. Фотографія / Гниденко / 1 096
 1413. Фотографія / Гниденко / 1 096
 1414. Фотографія / Гниденко / 1 095
 1415. Фотографія / Гниденко / 1 093
 1416. Фотографія / Яненко / 1 091
 1417. Фотографія / Гниденко / 1 091
 1418. Фотографія / Гниденко / 1 090
 1419. Фотографія / Гниденко / 1 088
 1420. Фотографія / Гниденко / 1 088
 1421. Конкурс-2013 / Дейниченко / 1 087
 1422. Фотографія / Гниденко / 1 086
 1423. Фотографія / Гниденко / 1 084
 1424. Створення держслужби як в Сінгапурі або крах! / Дейниченко / 1 083
 1425. Фотографія / Гниденко / 1 082
 1426. Фотографія / Гниденко / 1 082
 1427. Фотографія / Гниденко / 1 081
 1428. Фотографія / Гниденко / 1 080
 1429. Фотографія / Гниденко / 1 079
 1430. Фотографія / Гниденко / 1 077
 1431. Фотографія / Гниденко / 1 075
 1432. Фотографія / Гниденко / 1 073
 1433. Фотографія / Гниденко / 1 073
 1434. Фотографія / Гниденко / 1 071
 1435. Орган люстрації: Громадська рада з питань люстрації при МЮ / Дейниченко / 1 069
 1436. Фотографія / Гниденко / 1 066
 1437. Фотографія / Гниденко / 1 066
 1438. Фотографія / Гниденко / 1 063
 1439. Накази Імператора - до виконання держслужбовцями Одеси? / Дейниченко / 1 063
 1440. Фотографія / Гниденко / 1 061
 1441. Фотографія / Гниденко / 1 059
 1442. Фотографія / Марушевський / 1 059
 1443. Фотографія / Гниденко / 1 058
 1444. Фотографія / Яненко / 1 056
 1445. Фотографія / Гниденко / 1 056
 1446. Фотографія / Гниденко / 1 055
 1447. Фотографія / Гниденко / 1 055
 1448. Фотографія / Гниденко / 1 053
 1449. Фотографія / Гниденко / 1 052
 1450. Фотографія / Гниденко / 1 051
 1451. Фотографія / Гниденко / 1 051
 1452. Фотографія / Гниденко / 1 051
 1453. Фотографія / Гниденко / 1 048
 1454. Фотографія / Гниденко / 1 047
 1455. Фотографія / Гниденко / 1 047
 1456. Фотографія / Гниденко / 1 047
 1457. Фотографія / Гниденко / 1 044
 1458. Фотографія / Гниденко / 1 044
 1459. Коло переможців 2 туру конкурсу в м.Києві / Дейниченко / 1 044
 1460. Фотографія / Гниденко / 1 042
 1461. Фотографія / Гниденко / 1 038
 1462. Розмови про життя / Марушевський / 1 036
 1463. Фотографія / Гниденко / 1 036
 1464. Трудовий колектив висунув НОВОГО (23 роки) ГОЛОВНОГО ЛЮСТРАТОРА УКРАЇНИ! / Дейниченко / 1 034
 1465. Фотографія / Гниденко / 1 033
 1466. Фотографія / Гниденко / 1 033
 1467. Фотографія / Гниденко / 1 031
 1468. Митники на конкурсі кращих державних службовців / Марушевський / 1 031
 1469. Фотографія / Гниденко / 1 030
 1470. Фотографія / Гниденко / 1 030
 1471. Фотографія / Гниденко / 1 029
 1472. Фотографія / Гниденко / 1 027
 1473. Державна виконавча влада готується до спецконфіскації / Дейниченко / 1 027
 1474. Фотографія / Гниденко / 1 026
 1475. Фотографія / Гниденко / 1 022
 1476. Фотографія / Гниденко / 1 021
 1477. Фотографія / Гниденко / 1 019
 1478. Фотографія / Яненко / 1 016
 1479. Забезпечена юність прокурорів - ДОСЯГНЕННЯ РЕФОРМИ ДЕРЖСЛУЖБИ! / Дейниченко / 1 016
 1480. Фотографія / Марушевський / 1 015
 1481. Фотографія / Гниденко / 1 011
 1482. Вітання з Днем Юриста! В.Дейниченко / Дейниченко / 1 011
 1483. Фотографія / Гниденко / 1 010
 1484. Вчорашня студентка І БЕЗ КОНКУРСУ стала заступницею Авакова - ДОСЯГНЕННЯ РЕФОРМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ. / Дейниченко / 1 010
 1485. Фотографія / Марушевський / 1 009
 1486. Фотографія / Гниденко / 1 008
 1487. Фотографія / Гниденко / 1 008
 1488. музей архіології поряд з Цитаделлю / Яненко / 1 007
 1489. Фотографія / Гниденко / 1 003
 1490. Фотографія / Гниденко / 1 000
 1491. Фотографія / Марушевський / 1 000
 1492. ПОЛІТИЧНА ЛЮСТРАЦІЯ: чому не проводиться хоча б до кандидатів в депутати та на посади держслужби?? / Дейниченко / 1 000
 1493. Фотографія / Гниденко / 997
 1494. Фотографія / Гниденко / 997
 1495. Фотографія / Гниденко / 997
 1496. Держслужбовець і децентралізація, потім корупція, затім люстрація / Дейниченко / 995
 1497. Фотографія / Гниденко / 987
 1498. Яценюк А. визнав своє безсилля перед чиновниками і запропонував Європі права, якими вона і так користується! / Дейниченко / 986
 1499. Фотографія / Гниденко / 984