Skip to Content

Ситуаційні завдання

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ

щодо складання ділових документів

Мета виконання ситуаційних завдань

Головною метою виконання запропонованих ситуаційних завдань є оцінка сучасних теоретичних знань та практичних навичок конкурсантів у сфері документального забезпечення управління комплексними завданнями, які входять до компетенції органу влади.

У ході виконання поставлених завдань конкурсанти повинні показати наступні знання, навички та вміння:

1. логічне осмислення завдання, проблеми, ситуації;

2. визначення необхідних дій для виконання;

3. аналіз поставленого завдання (проблеми, ситуації), виокремлення основних компонентів.

 

НОМІНАЦІЯ «КРАЩИЙ КЕРІВНИК»

Ситуаційне завдання 1

У квітні 2013 року відбудеться Міжнародний економічний форум «Інновації. Інвестиції. Інформатизація». У рамках цього форуму у вищих навчальних закладах заплановано проведення тематичної виставки «Енергія зростання». Метою Форуму та Виставки є сприяння ефективному залученню інвестицій в економіку країни, встановленню економічних зв'язків між провідними підприємствами та іноземними партнерами. Для участі у заходах запрошені Посли, керівники торгово-економічних місій провідних країн світу, керівники державних установ та структурних підрозділів міністерств, які займаються інноваційною та інвестиційною діяльністю, експерти та представники міжнародних інвестиційних фондів і фінансово-промислових груп, переможці Міжнародного конкурсу інноваційних проектів «Інноваційні ініціативи».

Вам доручено підготувати перелік необхідних документів для організації заходу.

Ситуаційне завдання 2

У рамках реалізації проекту відродження галузей агропромислового комплексу України, у другому півріччі 2013 року відбудеться 8 Міжнародна виставка рентабельного високоефективного сільського господарства "ІнтерАгро 2013",  яка буде проводитися Національним комплексом "Експоцентр України".

Ця подія - найбільший агропромисловий форум, який посідає провідне місце в АПК України як комплекс інноваційних рішень в різних сферах сільського господарства. Виставку організовують Міністерство аграрної політики та продовольства України, Українська аграрна конфедерація, Український клуб аграрного бізнесу, Українська академія аграрних наук, Уряд Франції, Міністерство економіки ФРН, посольства Австрії, Аргентини, Нідерландів, Польщі, Росії та інші. У виставці братимуть  участь більше 500 компаній, у тому числі понад 160 іноземних, із 21 країни світу.

Зважаючи на те, що діяльність центральної та регіональної влади сьогодні спрямована на відродження галузей агропромислового комплексу України, зокрема тваринництва, та забезпечення населення країни якісною продукцією, в рамках виставки планується робота Координаційного центру зі створення спеціальних ринків для товаровиробників сільськогосподарської продукції.

Вам необхідно визначити перелік документів,  що забезпечить створення спеціальних ринків для товаровиробників сільськогосподарської продукції та розробити план заходів щодо впровадження в життя зазначеної ідеї.

Ситуаційне завдання 3

Робоча група центрального органу виконавчої влади (міської державної адміністрації) взяла участь у засіданні круглого столу з обміну досвідом щодо впровадження інформаційних технологій в органах державної влади.

Учасникам наради було продемонстровано роботу телекомунікаційного центру державного органу, обладнання робочих місць працівників, а також презентовано досвід впровадження та результати реалізації програми "Електронне міністерство".

Вам доручено підготувати перелік необхідних документів для організації впровадження презентованого досвіду роботи та проект доручень керівника органу державної влади структурним підрозділам щодо заходів з реалізації програми інформатизації державного органу. 

Ситуаційне завдання 4 

З метою розвитку молодіжного волонтерського руху, утвердження та пропаганди здорового способу життя серед дітей та молоді проводиться Всеукраїнська благодійна акція "Почуйте всі!". Керівник органу державної влади, в якому Ви працюєте, прийняв рішення про утворення організаційного комітету з підготовки та проведення зазначеної благодійної акції.

 

Підготуйте перелік необхідних документів для організації заходу та розробіть проект доручення керівника органу державної влади щодо проведення заходу.

Ситуаційне завдання 5

Вас призначили керівником постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при державному органі влади, яка утворена головою цього органу з метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України прав громадян на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, сприяння громадянам у вирішенні за місцем їх проживання питань, з якими вони звертаються до органів державної влади, підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян.Комісія є консультативно-дорадчим органом органу державної влади. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями керівника органу державної влади.

Підготуйте перелік необхідних документів для організації роботи комісії та складіть план її роботи на місяць.

Ситуаційне завдання 6 

На базі Науково-виробничої корпорації "ПОЛІТЕХ" відбулася установча нарада учасників проекту заснування Українсько-російського технопарку. У нараді взяли участь начальники Головних управлінь зовнішньоекономічних зв'язків і міжнародних відносин обласних державних адміністрацій, директора комунальних підприємств "Індустріальний парк", президент ВАТ "ПОЛІТЕХ", начальник фінансово-правового управління департаменту стратегічного розвитку Бєлгородської області, а також керівники підприємств та вищих навчальних закладів України та Бєлгородської області Росії.

У ході зустрічі учасники проекту обговорили концепцію створення технологічного парку, головною метою якого є формування сприятливого середовища для співпраці вчених і підприємців України та Російської Федерації з метою комерціалізації наукових розробок, а також створення умов для прискореного розвитку високотехнологічних напрямів виробництва для економічного розвитку країни. Технологічний парк буде спеціалізуватися на впровадженні інноваційних технологій у виробництво енергії та енергозбереження, розвитку авіаційної промисловості і верстатобудування, а також формування інформаційно-комунікаційних технологій.

Вам доручено підготувати перелік необхідних документів для реалізації зазначеного проекту та запропонувати план заходів щодо створення зазначеного технопарку.

Ситуаційне завдання 7

Вам, керівнику структурного підрозділу органу державної влади, з метою підвищення рівня соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, в зимовий період та відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 19.04.11 № 135 "Про затвердження Типового положення про центр обліку бездомних осіб", відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей" та з метою вдосконалення надання соціальних послуг бездомним особам, керуючись статтями 6, 39, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", доручено підготовку та проведення наради під головуванням керівника органу державної влади щодо стану роботи у цій сфері за звітний період.

Для виконання завдання необхідно визначити перелік документів, підготовка яких забезпечить організацію наради, та розробити порядок денний зазначеного заходу.

Ситуаційне завдання 8

Ви керівник структурного підрозділу органу державної влади. З метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України прав громадян на звернення до органів державної влади, виконання Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян та у зв’язку із кадровими змінами, що відбулися в державному органі влади, Вам доручено розробити: Положення про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян при державному органі влади; Графік прийому громадян начальниками управлінь, відділів та інших структурних підрозділів орану державної влади; Порядок роботи із зверненнями громадян, що надійшли поштою, організації та проведення особистого та виїзних прийомів громадян.

Підготуйте проекти необхідних документів.

Ситуаційне завдання 9

Розробіть проект наказу керівника органу державної влади, в якому Ви працюєте, про організацію роботи тимчасового творчого колективу для розробки проекту нормативно-правового акта (вид документа, його назва – за Вашим вибором).

Ситуаційне завдання 10

Ви керівник структурного підрозділу органу державної влади. Вам доручено забезпечити розробку проектів документів компетенції органу державної влади щодо переведення об'єктів соціальної сфери і житлово-комунального господарства на опалення та гаряче водопостачання за рахунок відновлюваних джерел енергії.

Пропонуємо Вам визначити перелік документів, підготовка яких необхідна для виконання вищезазначеного завдання, та розробити проект рішення керівника державного органу влади.

Ситуаційне завдання 11

Ви керівник структурного підрозділу органу державної влади, Вам доручено підготовку та проведення спортивних змагань серед державних службовців органу державної влади, де Ви працюєте. Для виконання поставленого завдання Ви можете залучати інші структурні підрозділи органу державної влади, підвідомчі підприємства та організації.

Пропонуємо Вам визначити перелік документів, підготовка яких необхідна для організації вищезазначеного заходу, та підготувати план заходів щодо підготовки та проведення спортивних змагань.

Ситуаційне завдання 12

Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" у 2012 році Міністерством вживалися заходи для підвищення ефективності роботи із забезпечення всебічного розгляду звернень громадян та порушених у них проблем, оперативного їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян.

У 2012 році у Міністерстві було на виконанні 1589 звернень громадян, з них перейшло з попереднього року 43 звернення.

Протягом 2012 року до Міністерства надійшло 1546 звернень, з них: поштою від громадян ‑ 752; на особистому прийомі – 17; від Верховної Ради України ‑ 14; від Адміністрації Президента України ‑ 45; від Кабінету Міністрів України ‑ 271; від інших органіввиконавчої влади ‑ 447.

Серед звернень, що надійшли до Міністерства, було: індивідуальних – 1383; колективних – 148; анонімних – 15.

За видами звернень протягом звітного періоду до Міністерства надійшло: пропозицій – 98; заяв (клопотань) – 1288; скарг – 160.

За звітний період до Міністерства надійшли звернення від таких категорій громадян: інвалідів II групи ‑ 20; ветеранів праці ‑ 20; учасників війни ‑ 18; інвалідів I групи ‑ 12; дітей війни ‑ 11; інвалідів Великої Вітчизняної війни ‑ 8; учасників ліквідації наслідківаварії на Чорнобильській АЕС ‑ 3; інвалідів III групи ‑ 3; багатодітних сімей ‑ 2; дітей – 1; учасників бойових дій ‑ 1; інвалідів війни – 1.

За соціальним станом у 2012 року до Міністерства надійшли звернення від: пенсіонерів ‑ 543; підприємців ‑ 71; працівників бюджетної сфери ‑ 69; державних службовців ‑ 62; робітників ‑ 42; селян – 10; безробітних – 9; учнів, студентів ‑ 5; військовослужбовців– 1; не визначені ‑ 734.

За ознакою надходження у 2012 році було: первинних звернень – 1400; масових – 74; повторних ‑ 55; дублетних – 17.

Підготуйте обґрунтовану довідку з аналізом наведених даних та запропонуйте заходи щодо поліпшення роботи зі зверненнями громадян у 2013 році.

Ситуаційне завдання 13

Ви керівник структурного підрозділу центрального органу (територіального підрозділу) виконавчої влади. З метою виконання Указу Президента України № 1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" прийняте рішення про оптимізацію кількісного та якісного складу персоналу Вашої установи. У зв’язку з цим, вирішено провести позачергову атестацію співробітників.

Підготуйте пакет документів, які необхідні для проведення цього заходу у Вашому структурному підрозділі.

Ситуаційне завдання 14

З метою виконання Указу Президента України № 1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" прийняте рішення щодо розробки проекту наказу керівника органу державної влади, в якому Ви працюєте, про організацію роботи тимчасового творчого колективу для розробки заходів щодо оптимізації організаційної структури Вашої організації та розробки необхідних організаційних документів, які регламентуватимуть діяльність органу у перспективі (положення про орган державної влади відповідно до нових завдань, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції, регламент тощо).

Підготуйте проект наказу керівника органу державної влади щодо створення та організації роботи зазначеного творчого колективу та визначте пакет документів, які необхідні для забезпечення виконання поставленої задачі.

Ситуаційне завдання 15

Як повідомив в ході розширеного засідання Комітету з економічних реформ керівник державного органу влади, у рамках Національного проекту "Чисте місто" в областях України планується побудувати сучасні сміттєпереробні заводи. З поміж різних закордонних технологій з утилізації та переробки твердих побутових відходів, починаючи від спалювання сміття і закінчуючи його переробкою в дизельне паливо, обрана оптимальна технологія переробки сміття за винятком вторинної сировини в газ і електроенергію. Саме такий підхід дозволить використовувати отримані енергоресурси для потреб територіальних громад без істотного підняття тарифів. Така технологія реальна, апробована часом і успішно працює в столиці Туреччини - Анкарі, яка висловила готовність поділитися цією унікальною технологією. До реалізації проекту залучено Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України, яке робить все, щоб ця технологія знайшла своє втілення і працювала на благо міст України.

Вам доручено підготувати перелік необхідних документів для реалізації зазначеного проекту та запропонувати план заходів щодо його реалізації.

Підготуйте проект розпорядження керівника органу державної влади та розробіть проект заходів щодо вирішення зазначеного питання.

Ситуаційне завдання 16

Відповідно до Указу Президента України з нагоди 22-ї річниці Незалежності України з 16 до 19 серпня у Національному комплексі "Експоцентр України" відбудеться щорічна загальнодержавна виставкова акція "Барвиста Україна" та Всеукраїнський конкурс-виставка "Кращий вітчизняний товар року".

За умовами Конкурсу товари та послуги підприємств-переможців отримують дипломи і медалі "Кращий вітчизняний товар 2013 року", при цьому у кожній з номінацій нагороди можуть отримати декілька видів продукції від одного або різних підприємств, якщо їх кількість відповідає встановленим вимогам і очікуванням споживачів. Підприємство, яке отримує декілька нагород, відзначається кубком "Кращий вітчизняний виробник 2013 року".

Заступник міністра (заступник голови міської державної адміністрації) дав доручення створити координаційний центр з відбору підприємств та організацій на конкурс. Вам необхідно визначити перелік документів, підготовка яких забезпечить організацію конкурсу у Вашому міністерстві (місцевій державній адміністрації) та розробити план заходів щодо здійснення зазначеного заходу. 

 

НОМІНАЦІЯ «КРАЩИЙ СПЕЦІАЛІСТ»

Ситуаційне завдання 1

Ви спеціаліст структурного підрозділу центрального органу (територіального підрозділу) виконавчої влади. З метою виконання Указу Президента України № 1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" створена тимчасова робоча група для оптимізації організаційної структури Вашої установи та розробки необхідних організаційних документів, які регламентуватимуть діяльність установи у перспективі (положення про орган державної влади відповідно до нових завдань, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції, регламент тощо).

Проходить засідання цієї робочої групи, Ви його протоколюєте.

Підготуйте протокол зазначеного засідання.

Ситуаційне завдання 2

Розробіть проект наказу керівника органу державної влади, в якому Ви працюєте, про організацію роботи тимчасового творчого колективу для розробки проекту нормативно-правового акта (вид документа, його назва – за Вашим вибором).

Ситуаційне завдання 3

Відповідно до Указу Президента України в рамках загальнодержавної виставкової акції "Барвиста Україна" відбудеться сьомий Всеукраїнський конкурс-виставка "Кращий вітчизняний товар 2013 року", який буде проводитися Національним комплексом "Експоцентр України". За умовами Конкурсу товари та послуги підприємств-переможців отримують дипломи і медалі "Кращий вітчизняний товар 2013 року", при цьому у кожній з номінацій нагороди можуть отримати декілька видів продукції від одного або різних підприємств, якщо їх кількість відповідає встановленим вимогам і очікуванням споживачів. Підприємство, яке отримує декілька нагород, відзначається кубком "Кращий вітчизняний виробник 2013 року".

Вам необхідно підготувати інформаційний лист підпорядкованим підприємствам та організаціям щодо можливості їхньої участі у загальнодержавній виставковій акції "Барвиста Україна". 

Ситуаційне завдання 4

Діяльність центральної та регіональної влади спрямована на відродження галузей агропромислового комплексу України, зокрема тваринництва, яке в останні роки була майже загублена. Завдання полягає у забезпеченні населення країни якісною продукцією. Заступник міністра повідомив про домовленість з міськими головами та представниками агропромислового комплексу про створення таких ринків, де б господарства за своїми цінами реалізовували високоякісну продукцію і проведення в містах ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції та промислових товарів першої необхідності.

Підготуйте проект угоди щодо створення спеціальних ринків для оптово-роздрібного продажу агропромислової продукції виробниками.

Ситуаційне завдання 5

Робоча група центрального органу виконавчої влади (міської державної адміністрації) взяла участь у засіданні круглого столу з обміну досвідом щодо впровадження інформаційних технологій в органах державної влади.

Учасникам наради було продемонстровано роботу телекомунікаційного центру державного органу, обладнання робочих місць працівників, а також презентовано досвід впровадження та результати реалізації програми "Електронне міністерство".

Підготуйте повідомлення про проведення тренінгу щодо користування інформаційними технологіями в межах програми "Електронне міністерство". 

Ситуаційне завдання 6

25-26 квітня 2013 року відбудеться Міжнародний економічний форум "Інновації. Інвестиції. Інформатизація". У рамках цього форуму у вищих навчальних закладах заплановано проведення виставки "Енергія зростання".

Метою Форуму та Виставки є сприяння ефективному залученню інвестицій в економіку країни, встановленню економічних зв'язків між провідними підприємствами та іноземними партнерами.

Для участі у заходах запрошені Посли, керівники торгово-економічних місій провідних країн світу, керівники державних установ та структурних підрозділів міністерств, які займаються інноваційною та інвестиційною діяльністю, експерти та представники міжнародних інвестиційних фондів і фінансово-промислових груп, переможці Міжнародного конкурсу інноваційних проектів "Інноваційні ініціативи".

Вам доручено підготувати листи - запрошення для почесних гостей Форуму.

Ситуаційне завдання 7

На базі Науково-виробничої корпорації "ПОЛІТЕХ" відбулася установча нарада учасників проекту заснування Українсько-російського технопарку. У нараді взяли участь начальники Головних управлінь зовнішньоекономічних зв'язків і міжнародних відносин обласних державних адміністрацій, директора комунальних підприємств «Індустріальний парк», президент ВАТ "ПОЛІТЕХ", начальник фінансово-правового управління департаменту стратегічного розвитку Бєлгородської області, а також керівники підприємств та вищих навчальних закладів України та Бєлгородської області Росії.

У ході зустрічі учасники проекту обговорили концепцію створення технологічного парку, головною метою якого є формування сприятливого середовища для співпраці вчених і підприємців України та Російської Федерації з метою комерціалізації наукових розробок, а також створення умов для прискореного розвитку високотехнологічних напрямів виробництва для економічного розвитку країни. Технологічний парк буде спеціалізуватися на впровадженні інноваційних технологій у виробництво енергії та енергозбереження, розвитку авіаційної промисловості і верстатобудування, а також формування інформаційно-комунікаційних технологій.

Вам доручено підготувати проект угоди про співробітництво між областями України та Росії.

Ситуаційне завдання 8

Як повідомив в ході розширеного засідання Комітету з економічних реформ керівник державного органу влади, у рамках Національного проекту "Чисте місто" в областях України планується побудувати сучасні сміттєпереробні заводи. З поміж різних закордонних технологій з утилізації та переробки твердих побутових відходів, починаючи від спалювання сміття і закінчуючи його переробкою в дизельне паливо, обрана оптимальна технологія переробки сміття за винятком вторинної сировини в газ і електроенергію. Саме такий підхід дозволить використовувати отримані енергоресурси для потреб територіальних громад без істотного підняття тарифів. Така технологія реальна, апробована часом і успішно працює в столиці Туреччини - Анкарі, яка висловила готовність поділитися цією унікальною технологією. До реалізації проекту залучено Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України, яке робить все, щоб ця технологія знайшла своє втілення і працювала на благо міст країни.

Вам доручено підготувати проект розпорядження голови обласної державної адміністрації щодо реалізації зазначеного проекту та затвердження плану заходів щодо його реалізації.

Ситуаційне завдання 9

Сьогодні є конкретні пропозиції від цілого ряду компаній, що займаються розробкою програмного забезпечення, створенням мікроелектронної техніки і наданням послуг у сфері інформаційно-комунікаційних технологій зі створення в Харкові необхідної інфраструктури для розвитку інноваційної високоприбуткової IT-індустрії.

Створення ІТ-парку "Інтелектроніка" планується шляхом передачі в комунальну власність частки майнового комплексу неефективно працюючих державних підприємств. На території комплексу планується зведення дата-центру високого рівнявідмовостійкості з високошвидкісним підключенням до магістральних каналів зв'язку, інженерно-технічного комплексу гарантованого безперебійного енергопостачання, а також модульного офісного центру для розміщення розробників програмного забезпечення і мікропроцесорних систем.

Вам доручено підготувати інформаційне повідомлення щодо прийнятого рішення.

 

Ситуаційне завдання 10 

Ви спеціаліст структурного підрозділу органу державної влади. З метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України прав громадян на звернення до органів державної влади, виконання Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян та у зв’язку із кадровими змінами, що відбулися в державному органі влади, Вам доручено розробити Графік прийому громадян начальниками управлінь, відділів та інших структурних підрозділів органу державної влади; Порядок роботи із зверненнями громадян, що надійшли поштою, організації та проведення особистого та виїзних прийомів громадян.

Підготуйте проекти необхідних документів.

Ситуаційне завдання 11

З метою організації змістовного дозвілля дітей та юнацтва під час зимових канікул, належного рівня проведення новорічних і різдвяних заходів, Вам, керівнику структурного підрозділу органу державної влади, необхідно забезпечити виконання заходів в рамках компетенції органу, де Ви працюєте.

Підготуйте проект інформаційного листа з повідомленням про прийняте рішення.

Ситуаційне завдання 12

Органом державної влади, де Ви працюєте, визначено, що 25 квітня 2013 року в області будуть проведені навчання для керівників сільгосппідприємств. На якому розглядатиметься широке коло питань, які стосуються вдосконалення роботи сільськогосподарських підприємств щодо організації діяльності, планування роботи, фінансування, забезпечення необхідними ресурсами, а також розглядатимуться питання реалізації виробленої продукції. Планується, що захід проводитиметься на базі санаторію "Липова долина". Для участі запрошується більше 600 осіб. Прийнято рішення, що для зустрічі з керівниками сільгосппідприємств можуть бути запрошені представники провідних банків області, виробників сільськогосподарської та переробної техніки, оптової та роздрібної мереж, навчальних закладів, наукових та науково-дослідних інститутів тощо. Підсумки підводитимуться за участю голови обласної державної адміністрації.

Підготуйте план проведення занять.

 

Ситуаційне завдання 13

Сьогодні є конкретні пропозиції від цілого ряду компаній, що займаються розробкою програмного забезпечення, створенням мікроелектронної техніки і наданням послуг у сфері інформаційно-комунікаційних технологій зі створення в Харкові необхідної інфраструктури для розвитку інноваційної високоприбуткової IT-індустрії.

Створення ІТ-парку "Інтелектроніка" планується шляхом передачі в комунальну власність частки майнового комплексу неефективно працюючих державних підприємств. На території комплексу планується зведення дата-центру високого рівнявідмовостійкості з високошвидкісним підключенням до магістральних каналів зв'язку, інженерно-технічного комплексу гарантованого безперебійного енергопостачання, а також модульного офісного центру для розміщення розробників програмного забезпечення і мікропроцесорних систем.

Вам доручено підготувати перелік необхідних документів для організації взаємодії підприємств і організацій країни з зазначеним ІТ-парком та підготувати проект рішення керівника органу державної влади структурним підрозділам щодо співпраці з розробниками програмного забезпечення у рамках реалізації програми інформатизації країни.

Ситуаційне завдання 14

Готується робоча нарада структурного підрозділу органу державної влади, в якому Ви працюєте, щодо стану виконавчої дисципліни за звітний період. Ви приймаєте участь у її підготовці.

Підготуйте проект наказу керівника щодо посилення стану виконавчої дисципліни у підрозділі.

Ситуаційне завдання 15

Готується нарада щодо результатів роботи органу державної влади, в якому Ви працюєте. У підготовчих документах зазначено, що обласною державною адміністрацією у 2012 році вживалися заходи щодо безумовного виконання затверджених планів роботи, завдань, визначених актами Президента України та Уряду, державними програмами щодо соціально-економічного розвитку регіонів, реалізації повноважень, визначених Законом України "Про місцеві державні адміністрації". Всі заплановані заходи, що булипередбачені планом роботи облдержадміністрації, виконані. Розроблено Програму економічного і соціального розвитку області на 2013 рік, яку затверджено рішенням обласної ради від 17.06.12 № 1203-V, Стратегію сталого розвитку області до 2020 року, яку затверджено рішенням обласної ради від 23.12.12 №25-VІ. Зазначену Стратегію було обговорено на "круглих столах", які проведені на базі вищих навчальних закладів. В їх роботі взяли участь представники науки, органів влади, громадських організацій, закладівмедицини, підприємств.

Підготуйте службову записку начальнику структурного підрозділу з пропозиціями щодо вдосконалення напрямків роботи, визначених Вашою посадовою інструкцією.

Ситуаційне завдання 16

Ви спеціаліст структурного підрозділу центрального органу (територіального підрозділу) виконавчої влади. З метою виконання Указу Президента України № 1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" прийняте рішення про оптимізацію кількісного та якісного складу персоналу Вашого органу. У зв’язку з цим, вирішено провести позачергову атестацію співробітників.

Підготуйте звіт про виконану Вами роботу за попередній період.

 

Перелік видів ділових документів, 
рекомендованих для складання

НОМІНАЦІЯ "КРАЩИЙ КЕРІВНИК"

Розпорядчі:

-         постанова;

-         розпорядження;

-         рішення;

-         наказ;

-         доручення.

Організаційні:

-         положення;

-         статут;

-         правила;

-         інструкції.

Документи щодо особового складу:

-         характеристика;

-         автобіографія;

-         резюме;

-         наказ щодо особового складу;

-         наказ щодо контрактної системи наймання працівників.

Інформаційні:

-         відгук;

-         висновок;

-         план;

-         звіт.

Документи з господарсько-договірної діяльності:

-         договір;

-         трудова угода;

-         контракт.

 

НОМІНАЦІЯ "КРАЩИЙ СПЕЦІАЛІСТ"

Інформаційні:

-         аналітична записка;

-         план;

-         звіт;

-         протокольні документи;

-         прес-реліз.

Довідково-інформаційні:

-         доповідна записка;

-         пояснювальна записка;

-         службова записка;

-         довідка;

-         службовий лист;

-         супровідний лист;

-         телеграма;

-         телефонограма.

Документи щодо особового складу:

-         заява про прийом на роботу;

-         характеристика;

-         автобіографія;

-         резюме.

Обліково-фінансові:

-         заява-зобов'язання;

-         акт;

-         трудова угода;

-         доручення.

 


КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ситуаційних завдань щодо складання ділових документів

Виконане завдання оцінюється за п’ятибальною шкалою відповідно до таких критеріїв:

№ з/п

Оціночний критерій

Нараховані бали

1

Зміст. Повнота викладення тексту матеріалу, його зрозумілість для виконавців та осіб, для яких він підготовлений.

Максимальна оцінка

3

Документ за змістом повністю охоплює всі питання, стосовно яких він підготовлений. Текст викладено чітко, зрозуміло, речення побудовані відповідно до правопису, завдання закріплені за окремими виконавцями, визначені терміни їх виконання.

3

При оформленні тексту документа зроблені незначні помилки: граматичні, стилістичні (не більше двох), текст сформульовано недостатньо чітко.

2

У тексті документа більше двох граматичних помилок, текст викладено не зовсім зрозуміло, завдання сформульовані не чітко, відсутні терміни виконання окремого завдання та документа в цілому, не визначено відповідального за виконання завдання. У тексті відсутні передбачені нормативними документами частини, зокрема, констатуюча частина у розпорядчому документі та вступна частина у листі тощо.

1

У разі грубих порушень щодо складання документа, його тексту, грамотності написання.

0

2

Форма. Відповідність підготовленого документа за формою інструктивним матеріалам та ДСТУ.

Максимальна оцінка

2

Документ за формою повністю відповідає інструктивним матеріалам щодо цього виду документа, на ньому нанесені всі реквізити, які розташовані відповідно до конструкційної сітки.

2

У разі відсутності 1-2-х передбачених нормативними документами реквізитів, дрібних зауважень до їхнього розміщення на аркуші паперу.

1

Невідповідність документа за формою інструктивним матеріалам та ДСТУ.

0

Загальна максимальна оцінка за один документ

5

 

Список літератури для підготовки до виконання завдань:

1.       Про засади державної мовної політики: Закон України від 03 липня 2012 р. № 5029-VI – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.

2.       Про захист персональних даних: Закон України від 01 червня 2010 р. № 2297–VІ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua.

3.       Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 р. № 2939-VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.

4.       ДСТУ 2392-94 Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. – К. : Держспоживстандарт України, 1994. – 53 с.

5.       ДСТУ 2395-2000 (ІSО 5963-85) Інформація та документація обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування. Загальна методика. – К. : Держспоживстандарт України, 2001. – 25 с.

6.       ДСТУ 2732: 2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять. – К. : Держспоживстандарт України, 2005. – 31 с.

7.       ДСТУ 2628-94 Системи оброблення інформації. Оброблення тексту. Терміни та визначення. – К. : Держспоживстандарт України, 1996. – 24 с.

8.       ДСТУ 3396.0.96 Захист інформації, Технічний захист інформації. Основні положення. – К. : Держспоживстандарт України, 1997. – 45 с.

9.       ДСТУ 3843–99 Державна уніфікована система документів. Основні положення. – К. : Держспоживстандарт України, 1994. – 35 с.

10.  ДСТУ 3844-99 Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до його побудови. – К. : Держспоживстандарт України, 2001. – 15 с.

11.  ДСТУ 4163-2003 Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. – К. : Держспоживстандарт України, 2004. – 45 с.

12.  ДСТУ IS0 8440- 95 Розміщення кодів у документах. – К. : Держспоживстандарт України 1996. – 17 с.

13.  Бибик С.П. Ділові документи та правові папери: [листи, протоколи, заяви, договори, угоди] / С.П. Бибик, Г.М. Сюта. – Х. : Прапор, 2012. – 493 с.

14.  Ділове мовлення для державних службовців. Підручник. // С.В. Шевчук. – К.: Алерта, 2012 – 428 с.

15.  Діловодство в місцевих органах влади: навч. посіб. / [авт.-упоряд.: Т.В. Іванова та ін.]; за заг. ред. В.М. Вакуленка, М.К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2010. – 212 с.

16.  Діловодство в органах влади: теоретичні та практичні аспекти: навч. посіб. / [уклад.: Ярмистий М.В., Грищенко А.В., Меленчук О.Г.]. – Чернівці : Букрек, 2010. - 183 с.

17.  Карпенко О.О. Сучасне діловодство: навч. посіб. / О.О. Карпенко, М.М. Матліна. – Х. : ХАІ, 2009. – 74 с.

18.  Конфіденційне діловодство. Практикум: навч. посіб. / Голубенко О.Л., Хорошко В.О., Петров О.С., Головань С.М.; відп. ред. Хорошко В.О. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – 178 с.

19.  Мозговий В. І. Українська мова у професійному спілкуванні: навч. посіб. – 4-те вид. – К. : ЦУЛ, 2010. – 592 с.

20.  Палеха Ю.І. Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів): навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Юрій Палеха. - Вид. 5-те, переробл. і допов. – К. : Ліра-К, 2009. – 476 с.

21.  Пашутинський Є. К. Діловодство в державних установах: збірник інструкцій – К. : КНТ, – 2009. – 596 с.

22.  Плотницька І. М. Ділова українська мова в державному управлінні: навч. посіб. / І. М. Плотницька. – 2-ге вид., переробл. й доповн. – К. : НАДУ, 2007. – 167 с.

23.  Практичні поради розробникам організаційно-розпорядчих документів / уклад.: І. М. Плотницька, О. Л. Приходько, З. Ф. Кудрявцева, О. А. Бобер, Т. Д. Єгорова; за заг. ред. І. М. Плотницької. – К. : Вид-во НАДУ, 2007. – 76 с.

24.  Редін П.О. Українська ділова мова: навч. посіб. / П.О. Редін, В.М. Терещенко. – Х. : ХарРІ НАДУ "Магістр", 2009. – 256 с.

25.  Тітенко Л.А. Діловодство з використанням комп'ютерної техніки: навч. посіб. / Л.А. Тітенко. – К. : КНЕУ, 2010. – 345 с. 

26.  ISO 5127:2001. Documentation and information: Vocabulary. – Geneva: ISO copyring office, 2001. – 35 p.

27.  http://dilovodstvo.wordpress.com/

28.  http://dilovodstvo.wordpress.com/slovnik-terminiv-dokumentoznavstva/

 Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.