Skip to Content

Тести та практичні завдання на знання ПК

Тести та практичні завдання з володіння учасниками І туру

щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

персональним комп’ютером

у номінації «Кращий керівник»


Вибрати правильні відповіді (одну чи декілька у кожному запитанні)

1. Яку команду необхідно виконати в програмі MS WORD для того, щоб кожен створений новий абзац розташовувався на новій сторінці:

1) У вікні властивостей шрифту встановити прапорець для опції «начинать с новой страницы»

2) Виконати команду «Формат-Абзац-Положение на странице» та встановити прапорець для опції «с новой страницы»;

3) Змінити параметри стилю, яким відформатований даний документ;

4) Засобами програми MS WORD виконати таку операцію неможливо.

2. Як встановити різні колонтитули на парних та непарних сторінках в документі MS WORD:

1) Це неможливо зробити в програмі MS WORD;

2) У діалоговому вікні «Абзац» активувати опцію «различные колонтитулы четных и нечетных страниц»;

3) Виконати команду «Файл-Параметры страницы-Источник бумаги» та встановити прапорець для опції «различать колонтитулы четных и нечетных страниц»;

4) Виконати команду «Сервис-Параметры-Правописание» та вибрати дію «установить различные колонтитулы»

3. Що таке цифровий підпис:

1) Це програма для виявлення і видалення комп’ютерних вірусів та інших шкідливих програм, запобігання їх розповсюдження, а також відновлення програм заражених ними

2) Це позначка електронного захисту, яку можна додати до файлів, і яка дає змогу перевірити видавця файлу та впевнитися, що файл не змінювали після додавання цифрового підпису;

3) Так називають проведення процесу об’єднання фрагментованих файлів на жорсткому диску комп’ютера.

4. Як внести зміни до змісту документу MS WORD, після редагування цього документу:

1) Засобами програми MS WORD виконати таку операцію неможливо;

2) Виконати команду «Сервис-Параметры-Правописание» та активувати опцію «обновить оглавление»;

3) У вікні властивостей абзацу встановити прапорець для опції «обновить поле»;

4) Визвати на змісті контекстне меню правою кнопкою «миші», та вибрати команду «обновить поле».

5. Які розширення можуть бути у графічного файлу, що планується розташувати на WEB-сторінці:

1) GIF;

2) DOC;

3) XLS;

4) MDB;

5) JPG.

6. Яке призначення програми Microsoft Outlook Express:

1) Це система електронного зв’язку яка надає можливість широкого спілкування між усіма комп’ютерами, підключеними до мережі Інтернет;

2) Це спеціальна програма або комплекс програм, за допомогою яких можна адмініструвати або займатися моніторингом будь-яких баз даних;

3) Це засіб для виконання видів обробки інформації, які найбільш часто використовуються, а також для забезпечення цілості даних в разі машинних помилок.

7. Послуга мережі Internet, яка дозволяє передавати файли в мережі,- це

1) Usenet;

2) FTP-протокол;

3) чат-конференція.

8. Щоб розташувати текст в документі MS WORD з нової сторінки треба:

1) За допомогою клавіші Enter перенести курсор на нову сторінку.

2) Виконати команду: " Вставка-Разрыв-Новую страницу«.

3) Виконати команду «Формат-Шрифт-Новая страница».

9. В якому пункті меню редактора MS WORD можна встановлювати параметри сторінки поточного документу:

1) Формат

2) Вид

3) Файл

4) Сервис

10. Програма —"Проводник" використовується для:

1) створення малюнків;

2) роботи з папками, файлами;

3) створення текстових документів;

11. Знайти відповідність між термінами і означеннями:

Означення терміну

Термін ОС Windows

1) Буфер обміну

2) Піктограма

3) Ярлик

а) Значок, яким позначений об’єкт в Windows

     

б) Посилання на деякий об’єкт, який захований десь у файловій системі Windows

     

в) Деяка область пам’яті комп’ютера, призначена для тимчасового зберігання інформації.

     

12. 3 якою метою слід використовувати абсолютні адреси у формулах в Excel?

1) Для того, щоб при копіюванні або переміщенні формули адреса комірки не змінювалась.

2) Для того, щоб при форматуванні комірки формула з посиланням на цю комірку не змінювалась.

3) Для того, щоб в комірці відображались тільки додатні значення.

4) Для перетворення чисел в комірках до додатних значень.

13. Для розташування малюнка за текстом в Word необхідно:

1) Виконати команду «Формат-Абзац-Положение-За текстом».

2) Виконати команду «Формат-Рисунок-Положение-За текстом».

3) Виконати команду «Файл-Параметры страницы-Рисунок за текстом».

4) Таку дію виконати неможливо.

14. За допомогою якого, вбудованого в редактор WORD, об’єкту можна розташовувати в документі математичні формули:

1) MS Clip Gallery

2) MS Organization Chart

3) MS Word Art

4) MS Equation

15. Що таке колонтитул в документі WORD:

1) Спеціальна інформація зверху або знизу сторінки;

2) шаблон документу;

3) символ;

4) багатотабличний текст

Практичне завдання 1

Завдання необхідно виконувати засобами програми Excel:

1. на аркуші з назвою «Лист1» створити дві таблиці заданого зразку;

2. формат таблиці та даних повинен повністю відповідати зразку;

3. комірки із знаками питання заповнити формулами для обчислення;

4. книгу з таблицею зберегти, розмістивши в папці «Мої документи» з назвою ПРІЗВИЩЕ.xls

Тарифи

Холодна вода

Гаряча вода

За 1 куб. м

0,82 грн.

3,72 грн.

№ квартири

Показання лічильника, куб. м

 

Оплата

 

Холодна вода

Гаряча вода

Оплата за холодну воду

Оплата за гарячу воду

Всього

 

поточні

попередні

поточні

попередні

     

1

78

68

35

30

?

?

?

2

120

100

40

35

?

?

?

3

162

142

46

40

?

?

?

4

204

198

52

45

?

?

?

Всього

?

?

?

?

?

?

?

Практичне завдання 2

Завдання необхідно виконувати засобами програми Excel:

1. на аркуші з назвою «Лист1» створити дві таблиці заданого зразку;

2. формат таблиці та даних повинен повністю відповідати зразку;

3. комірки із знаками питання заповнити формулами для обчислення;

4. книгу з таблицею зберегти, розмістивши в папці «Мої документи» з назвою ПРІЗВИЩЕ.xls

Тарифи

Експлуатаційні витрати

Опалення

Оплата за воду

За 1 кв. м

0,58 грн.

0,80 грн.

 

За 1 прописаного

   

10,50 грн.

5.

№ квартири

Корисна площа,

кв. м

Площа балкону,

кв. м

Загальна площа,

кв. м

Кількість прописаних

Експлуатаційні витрати

Опалення

Оплата за воду

Всього за послуги

1

52,1

2,95

55,05

2

?

?

?

?

2

52,1

1,5

53,6

3

?

?

?

?

3

52,1

1,5

53,6

1

?

?

?

?

4

67,2

2,95

70,15

4

?

?

?

?

5

67,2

2,95

70,15

5

?

?

?

?

6

67,2

2,95

70,15

2

?

?

?

?

Практичне завдання 3

Завдання необхідно виконувати засобами програми Excel:

1. на аркуші з назвою «Лист1» створити дві таблиці заданого зразку;

2. формат таблиці та даних повинен повністю відповідати зразку;

3. комірки із знаками питання заповнити формулами для обчислення;

4. книгу з таблицею і діаграмою зберегти, розмістивши в папці «Мої документи» з назвою ПРІЗВИЩЕ.xls

Тарифи

 

За 1 кВт-год

0,12 грн.

№ квартири

Показання лічильника, кВт-год

Оплата за електроенергію

Послуги банку (2% від оплати)

Всього

 

поточні

попередні

     

1

8358

8158

?

?

?

2

8008

7608

?

?

?

3

7658

7058

?

?

?

4

7308

6508

?

?

?

Всього

?

?

?

?

?

Практичне завдання 4

За допомогою програми Excel створити таблицю:

1. формат таблиці та даних повинен повністю відповідати зразку;

2. комірки із знаками питання заповнити формулами для обчислення;

3. книгу з таблицею і діаграмою зберегти, розмістивши в папці «Мої документи» з назвою ПРІЗВИЩЕ.xls

Управління

План на місяць

Фактично

за місяць

Виконання плану

різниця між виконаним і запланованим

% виконання плану

ССМУ-1

1 462

1 178

?

?

ССМУ-23

1 840

2 299

?

?

ССМУ-25

821

1 610

?

?

СУЕ-2

1 975

2 062

?

?

СУЕ-4

1 737

1 957

?

?

Всього

?

?

?

?

Практичне завдання 5

За допомогою програми Excel створити таблицю:

1. формат таблиці та даних повинен повністю відповідати зразку;

2. комірки із знаками питання заповнити формулами для обчислення;

3. книгу з таблицею і діаграмою зберегти, розмістивши в папці «Мої документи» з назвою ПРІЗВИЩЕ.xls

ВІДОМІСТЬ НА ОДЕРЖАННЯ ЗАРПЛАТИ

прізвище

тариф

кількість годин

до виплати

податок (20%)

на руки

Іванов

$12

10

?

?

?

Петренко

$4

20

?

?

?

Куренко

$10

14

?

?

?

Галицький

$8

26

?

?

?

Вроденко

$11

16

?

?

?

Тести та практичні завдання з володіння учасниками І туру

щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

персональним комп’ютером

у номінації «Кращий спеціаліст»

Вибрати правильні відповіді (одну чи декілька у кожному запитанні)

1. Який програмний засіб дозволяє працювати з електронною поштою:

1) Microsoft Word;

2) Microsoft Excel;

3) Microsoft Power Point;

4) Microsoft Outlook Express

2. Розширення gif, jpg мають:

1) Текстові файли, файли документів;

2) Файли графічних зображень;

3) Системні файли;

4) Виконувані програмні модулі.

3. Як називається засіб електронного захисту, який дає змогу перевірити видавця файлу та впевнитися, що файл не змінювали після додавання цього засобу:

1) Електронний підпис;

2) Дефрагментація диска;

3) Система управління базами даних;

4) Мультимедійний файл.

4. Розмір файлу вимірюється:

1) В Герцах, кілогерцах, мегагерцах;

2) Щільністю запису інформації;

3) В байтах, кілобайтах, мегабайтах;

4) В бітах, кілобітах, мегабітах.

5. За допомогою якої команди можна створити зміст документу WORD:

1) «Сервис-Параметры-Правописание»

2) «Вставка-Ссылка-Оглавление и указатели-Оглавление»;

3) «Формат-Шрифт-Оглавление»;

4) «Файл-параметры страницы-Оглавление и указатели-Оглавление».

6. Як привласнити фрагменту тексту статус заголовка другого рівня (в документі WORD):

1) Засобами програми MS WORD виконати таку операцію неможливо.

2) «Вставка-Ссылка-Заголовок2»;

3) «Формат-Стили-Заголовок2»;

4) «Фромат-Абзац-Заголовок2».

7. Як змінити колір фону автофігури в Word?

1) Визвати на автофігурі контекстне меню і вибрати команду «Фомат авто фігури-Цвета и линии».

2) Виділити фігуру та виконати команду «Формат-Автофігура-Цвета и линии».

3) Виконати команду «Сервіс-Форматування автофігури».

4) На панелі інструментів «Рисование» натиснути кнопку.

8. Як об’єднати декілька окремих малюнків в один в Word?

1) Виділити їх та виконати команду «Рисование-Группировать».

2) Виділити їх та виконати команду «Формат-объединить рисунки»

3) Спочатку виконати команду «Рисование-Группировать», а потім виділити мишкою потрібні малюнки.

4) Використати кнопку на панелі інструментів «Рисование».

9. Чим відрізняються режими «СОХРАНИТЬ» і «СОХРАНИТЬ КАК...» при запису документаWORD на диск?

1) Різниці немає.

2) У режимі «СОХРАНИТЬ» документ буде збережено з розширенням *.txt, а в режимі «СОХРАНИТЬ КАК...» — з розширенням *.doc

3) У режимі «СОХРАНИТЬ» файл буде збережено під тим іменем, яке вказане у рядку заголовка, а в режимі «СОХРАНИТЬ КАК...» файлу можна надати будь-яке ім’я.

4) У режимі «СОХРАНИТЬ» файл запишеться на гнучкий диск, а в режимі «СОХРАНИТЬ КАК...» — на жорсткий.

10. Послуга мережі Internet, яка дозволяє обмінюватися інформацією в мережі на певну тему в реальному часі, — це

1) Usenet;

2) FTP-протокол;

3) чат-конференція.

11. Перемикання з одного завантаженого у програму WORD документа на інший відбувається (вкажіть неправильну відповідь):

1) За допомогою пункту меню Файл.

2) Встановити курсор миші на будь-яку видиму частину вікна потрібного документа і натиснути ліву кнопку миші.

3) За допомогою пункту меню Окно.

4) Комбінацією клавіш Ctrl+F6.

12. Як створити об’єкт «Автофигура» в Word?

1) Виконати команду: «Вставка→Объект...».

2) Знайти на панелі інструментів кнопку «Автофигури».

3) Виконати команду: «Вставка→Рисунок→Автофигуры».

4) Таких об’єктів не існує.

13. Щоб розташувати текст з нової сторінки в Word треба:

4) За допомогою клавіші Enter перенести курсор на нову сторінку.

5) Виконати команду: " Вставка-Разрыв-Новую страницу«.

6) Виконати команду «Формат-Шрифт-Новая страница».

14. Як створити об’єкт WORDART?

1) За допомогою кнопки  на панелі інструментів «Рисование».

2) За допомогою кнопки  на панелі інструментів «Рисование».

3) Виконати команду «Вставка-Рисунок- об’єкт WORDART»

4) За допомогою кнопки  на панелі інструментів «Настройка изображения».

15. Ім’я комірки в Excel використовується:

1) замість адреси комірки;

2) для зміни параметрів сторінки;

3) для роз’яснення призначення комірки.


Практичне завдання 1

За допомогою програми Excel створити таблицю:

1. формат таблиці та даних повинен повністю відповідати зразку;

2. комірки із знаками питання заповнити формулами для обчислення;

3. аркуш назвати «Практична робота»;

4. книгу з таблицею зберегти, розмістивши в папці «Мої документи» з назвою ПРІЗВИЩЕ.xls

Поїзд

Відстань(км)

Ціна квитка поїздом

Автобус

Ціна квитка автобусом

Київ-Караваєві дачі

5

?

5

?

Київ-Київ Волинський

9

?

9

?

Київ-Жуляни

15

?

15

?

Київ-Крюківщина

17

?

17

?

Київ-Тарасівка

25

?

25

?

Київ-Боярка

30

2,50 грн.

30

1,50 грн.

Практичне завдання 2

За допомогою програми Excel створити таблицю:

1. формат таблиці та даних повинен повністю відповідати зразку;

2. комірки із знаками питання заповнити формулами для обчислення;

3. аркуш назвати «Практична робота»;

4. книгу з таблицею зберегти, розмістивши в папці «Мої документи» з назвою ПРІЗВИЩЕ.xls

Група

Кількість студентів

Отримані оцінки

5

4

3

2

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Ф — 1

24

4

?

12

?

8

?

0

?

Ф — 2

27

7

?

10

?

9

?

1

?

Ф — 3

21

5

?

9

?

5

?

2

?

ОА — 1

26

10

?

8

?

7

?

1

?

ОА — 2

19

9

?

5

?

4

?

1

?

Практичне завдання 3

За допомогою програми Excel створити таблицю:

5. формат таблиці та даних повинен повністю відповідати зразку;

6. комірки із знаками питання заповнити формулами для обчислення;

7. аркуш назвати «Практична робота»;

8. книгу з таблицею зберегти, розмістивши в папці «Мої документи» з назвою ПРІЗВИЩЕ.xls

Товари

червень

Линень(на 5% більше, ніж у червні)

Серпень(на 7% більше, ніж у липн)і

Товар 1

10,00 грн.

?

?

Товар 2

12,00 грн.

?

?

Товар 3

15,00 грн.

?

?

Товар 4

7,00 грн.

?

?

Практичне завдання 4

За допомогою програми Excel створити таблицю:

1. формат таблиці та даних повинен повністю відповідати зразку;

2. комірки із знаками питання заповнити формулами для обчислення;

3. аркуш назвати «Практична робота»;

4. книгу з таблицею зберегти, розмістивши в папці «Мої документи» з назвою ПРІЗВИЩЕ.xls

Товар

Кількість

Ціна

Ціна

партії

Ціна партії зі знижкою 5%

Магнітола

10

800

?

?

Приймач

20

600

?

?

Комп’ютер

45

2800

?

?

Всього

?

?

?

?

Практичне завдання 5

За допомогою програми Excel створити таблицю:

1. формат таблиці та даних повинен повністю відповідати зразку;

2. комірки із знаками питання заповнити формулами для обчислення;

3. аркуш назвати «Практична робота»;

4. книгу з таблицею зберегти, розмістивши в папці «Мої документи» з назвою ПРІЗВИЩЕ.xls

Знайти ціни товарів за квітень, якщо вони знижені на 5% порівняно з березнем, а курс валюти змінився.

   

березень

квітень

   

Курс

USD

5,35

Курс

USD

5,45

п/п

Найменування товару

Ціна

( USD)

Ціна

(грн)

Ціна

( USD)

Ціна

(грн)

1

Товар 1

$ 12,00

64,20 грн.

?

?

2

Товар 2

$ 15,00

80,25 грн.

?

?

3

Товар 3

$ 18,00

96,30 грн.

?

?

4

Товар 4

$ 21,00

112,35 грн.

?

?

5

Товар 5

$ 24,00

128,40 грн.

?

?

Критерії оцінки виконання завдань

Іспит складається з 15 відповідей у тестовій формі і практичного завдання.

Практичне завдання виконується на комп’ютері з використанням програми Microsoft Excel.

Час виконання роботи — 60 хвилин.

Правильна відповідь на кожне тестове завдання — 3 бали, практична робота оцінюється в 55 балів.

Шкала оцінок за комплексну роботу наступна:

Кількість балів

Оцінка

91-100

відмінно (5)

76-90

добре (4)

61-75

задовільно (3)

менше ніж 61

незадовільно (2)

Методичні рекомендації

Для розв’язання кожної задачі слід побудувати таблицю з заданою структурою і довільними даними розміром не менше трьох-п’яти рядків. При побудові формул передбачити можливість їхнього копіювання без зміни суті, тобто виконати в потрібних випадках фіксацію («заморожування») посилань.

Підсумкові функції повинні будуватися так, щоб допускалися вставки нових даних у будь-якому місці області обробки без їхнього редагування.

Після змістовного заповнення таблиці потрібно виконати всі необхідні дії по її оформленню: вирівнювання, обрамлення, заливання, виділення заголовків шрифтами й інше форматування даних, включаючи встановлення одиниць виміру. Тут варто використовувати готові (якщо є), або власні формати, наприклад

432,8 грн, 25т.р, 10 тонн, 45кг, 3000км і т.п.

Для кращого з’ясування задачі, перш ніж формувати потрібні клітинні вирази, варто виконати всі обчислення вручну для перших двох-трьох рядків при різних варіантах заповнення. Вихідні дані в таблицях відображені числовими значеннями, а що обчислюються — символами ?. Для цих діапазонів, що обчислюються, варто скласти клітинні функції. Хоча в деяких випадках для наочності дані задані конкретними числами, при побудові таблиць мається на увазі, що УСІ вихідні дані можуть мати перемінні значення. Довжина таблиці також може бути довільної.

Зауваження. Оскільки реальна нормативна база нарахування пенсій, податків, стипендій, оплати комунальних послуг і т.д., з одного боку, може бути досить складна, а з іншого, безупинно міняється, усі зазначені співвідношення в таблицях мають умовний характер і не відбивають реальне законодавство.


Література

1. Андреев А. Г. и др. Windows 2000 Professional. Русская версия / Под общей ред. А.Н.Чекмарева и Д.Б.Вишнякова.— СПб: БХВ — Санкт-Петербург, 2000. — 752 с

2. Ахметов К.С. Windows для всех. — 3-є издание перераб. й доп. — М.: ТТ< фирма «КомпьютерПресс», 1997. −256с: ил.

3. Бородіна І.Л., Матвієнко О.В. практичний курс з комп’ютерних технологій підготовки даних: Навчальний посібник.-К.: Центр навчальної літератури, 2004 448с.

4. Ботт З. Использование Windows. 2-е изданием Пер с англ.-К..-Диалектика, 1997 400с.

5. В.М. Беспалов, А.Ю. Вакула, A.M. Гострик Інформатика для економістів Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей.-К.:ЦУЛ, 2003.-788с.

6. Виктор Пасько Microsoft Office 97 (русифицированная версия):-К.:Издательска группа BHV, 1998.-768C.

7. Виктор Пасько Word 2000 (русифицированная версия):-К.:Издательская групп BHV, 1999.-432C.

8. Глинський Я.М. Практикум з інформатики. Навч.посібник. 7-ме вид.-Львів:Деод СПД Глинський, 2004.-224С.

9. Гончаров A. Access 7.0 в примерах- СПб.:Питер,1997-256с;

10. Гончаров А. Самоучитель HTML. — CПб: Питер, 2000.- 240 с.

11. Додж М., Стинсон К. Эффективная работа: Excel 2002 — СПб: Питер, 2003. — 992 с.: ил.

12. Евдокимов В.В. Экономическая информатика. Учебник для вузов.-СПб.:Питер 1997.- 592с.:ил.

13. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/За ред.. О.І. Пушкаря.-К.:Видавничий центр «Академія», 2002.-704с.

14. Комягин В.Б., Коцюбинский А.О. Excel в примерах: Практ. пособ. -М.:Нолидж 1996 — 432с.:ил.

15. Николь Н.,Альбрехт Р. Электронные таблицы Excel. Практическое пособиеЛІер. с нем.- М.:Эком., 1997-3 52с.

16. Пасько В.П. Word 2000. Русифицированная версия. К.: Ирина.ВНУ, 1999 — 430с.

17. Потапкин А.В. Текстовый редактор WORD: Практическое пособие-М.:Эком., 1997.-352С.

18. Праг К. Н., М. Р. Ирвин Microsoft Access 2000. Библия пользователя.: Пер. с англ.: М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. — 1040 с.

19. Пробитюк A. Excel для Windows в бюро:-К.; Торгово-издательское бюро BHV, 1996-256с.:ил.

20. Руденко В.Д., Макарчук О.М.Датланжоглу М.О. Практичний курс інформатики / За ред. Мадзігона В.М. — К.:Фенікс, 1997.-304с.

21. Симонович СВ., Евсеев Г.А. Практическая информатика: Учебное пособие для средней школы. Универсальный курс. — М.: АСТ-ПРЕСС:Инфорком-Пресс, 1998.-480с,

22. Симонович СВ., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. Специальная информатика: Учебное пособие- М.: АСТ-ПРЕСС:Инфорком-Пресс, 1998. — 480с.

23. Скобара В.В., Скобара А.В. Возможности Excel для аудитора й бухгалтера. −1998.-208с.

24. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Изд 7-е перераб. и доп.-М.:ИНФРА-М, 1999.-640с.:ил.

25. Хабрейкен, Джо. Изучи Microsoft Access 2002 за 10 минут.: Пер. с англ.-М..Издательский дом «Вильяме», 2003.-224с.:ил.-Парал.тит.англ.

26. Хоумер А., Улмен К. Dynamic HTML: справочник — CПб: Питер, 2000.- 512с.

27. Эффективная работа: Word 2002 / М.Миллхоллон, К.Мюррей. — СПб.: Питер, 2003. — 944 с.: ил.

28. Эффективная работа:Access 2002 / Э.Феддема. — СПб.: Питер, 2003.— 944 с.: ил.

29. Microsoft Office 97: наглядно и конкретно/Пер, с англ. -М: Издательский отдел «Русская редакция», 1997. — 352с: ил.Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.