Skip to Content

Тестові завдання на володіння персональним комп'ютером

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

з володіння персональним комп’ютером

 

НОМІНАЦІЯ «КРАЩИЙ КЕРІВНИК»

 

1.             Інформаційні технології – це:

1)      процеси, що застосуються в системах управління базами даних;

2)       технології та засоби, що забезпечують та підтримують інформаційні процеси;

3)      процеси збирання інформації.

 

2.             Для створення графічної інформації не пристосовані:

1)      система MS PowerPoint ХР;

2)      графічний редактор (Paint, PhotoShop);

3)      Internet Explorer 8.0;

4)      MS Word 2003.

 

3.             Система управління базами даних – це:

1)      впорядкований набір логічно взаємопов'язаних даних, що використовується спільно;

2)      комп’ютерна програма чи комплекс програм, що забезпечує користувачам можливість створення, збереження, оновлення, пошук інформації та контролю доступу в базах даних;

3)      система накопичення та збереження інформації.

 

4.             Чи може бути присутнім комп'ютерний вірус на чистій дискеті (на дискеті відсутні файли)?

1)      ні;

2)      так, в області даних;

3)      так, в області каталогу;

4)      так, в загрузочному секторі дискети.

 

5.             Гіперпосилання на Web-сторінці можуть забезпечувати перехід:

1)      лише в межах даної Web-сторінки;

2)      лише на Web-сторінки даного сервера;

3)      на будь-яку Web-сторінку даного регіону;

4)      на будь-яку Web-сторінки будь-якого сервера Інтернет.

 

6.             Які дії не рекомендується виконувати при увімкненому комп’ютері?

1)      підключати/відключати зовнішні пристрої;

2)      вставляти/виймати дискету (диск, usb-флеш-накопичувач);

3)      перезагружати комп'ютер, натискаючи на кнопку "RESET";

4)      перезагружати комп'ютер, натискаючи на комбінацію клавіш "CTRL–ALT–DEL".

 

7.             Модем – це:

1)      поштова програма;

2)      сервер Інтернету;

3)      технічний пристрій.

 

8.             За допомогою комбінації яких клавіш можна вставити скопійований фрагмент?

1)      Ctrl+C;

2)      Ctrl+V;

3)      Ctrl+X;

4)      всі відповіді вірні.

 

9.             Кнопка Reset системного блоку призначена для:

1)      ввімкнення ПК;

2)      вимкнення ПК;

3)      перезавантаження ПК;

4)      роботи з текстом.

 

10.         Де можуть бути розташовані колонтитули?

1)      тільки зверху сторінки;

2)      зверху та знизу сторінки;

3)      знизу сторінки та зліва;

4)      в довільному місці сторінки.

 

11.         Встановити розмір паперу, орієнтацію сторінки, розмір полів документу можна в меню програми:

1)      Вставка.

2)      Правка.

3)      Файл.

4)      Вигляд.

 

12.         Викликати контекстне меню можна натиснувши:

1)      праву клавішу миші;

2)      ліву клавішу миші;

3)      піктограму в стрічці назви;

4)      команду Файл меню вікна.

 

13.         Кнопка F1 викликає :

1)      системне меню;

2)      довідку ОС;

3)      контекстне меню;

4)      випадне меню.

 

14.         Кнопка Insert призначена для :

1)      перемикання клавіатури в режим вставки;

2)      виклику довідки ОС;

3)      виклику контекстного меню;

4)      виклику випадного меню.

 

15.         Що таке електронна пошта?

1)      це спеціальні тематичні сервери, що збирають інформацію з певних тем та передають її своїм клієнтам;

2)      це перший із сервісів, призначений для обміну інформацією між абонентами;

3)      це команда, що визначає правила формування тексту;

4)      це програма, що надає інформацію або послуги, які отримує програма-клієнт.

 

НОМІНАЦІЯ «КРАЩИЙ СПЕЦІАЛІСТ»

1.             Файл – це:

1)      одиниця виміру інформації;

2)      програма або дані на диску, що мають ім'я;

3)      програма в оперативній пам'яті;

4)      текст, роздрукований на принтері.

 

 

2.             Електронні таблиці - це:

1)      таблиці баз даних;

2)      прикладні програми, що призначені для табличних розрахунків;

3)      таблиці, що використовуються текстовим процесором для  побудови таблиць.

 

3.             Структура бази даних – це:

1)      принцип або порядок організації записів в базі даних та зв’язків між ними;

2)      структурована інформація;

3)      інформаційна модель системи даних.

 

4.             Інформаційні ресурси – це:

1)      окремі документи, масиви документів, які входять до складу інформаційних систем;

2)      відомості, незалежно від форми їх представлення, що засвоюються у формі знань;

3)      організаційно упорядкована сукупність документів (інформаційних продуктів) та інформаційної інфраструктури.

 

5.             Електронна пошта (e-mail) дозволяє передавати:

1)      тільки повідомлення;

2)      тільки файли;

3)      повідомлення та прикріплені файли;

4)       тільки відеозображення.

 

6.             Задана адреса електронної пошти в мережі Інтернет: user_name@int.glasnet.ru. Яке ім'я власника електронної адреси?

1)      int.glasnet.ru;

2)      user_name;

3)      glasnet.ru;

4)      ru.

 

7.             Програмами для обробки інформації, що представлені у вигляді таблиць, є:

1)      табличні процесори;

2)      графічні редактори;

3)      текстові процесори;

4)      всі відповіді вірні.

 

8.             Текстовий процесор, призначений для створення професійно оформлених текстових документів різної складності:

1)      Microsoft Excel;

2)      Microsoft Word;

3)      Microsoft Access;

4)      Блокнот.

 

9.             Як скопіювати виділений текст з допомогою комбінації клавіш клавіатури?

5)      Ctrl+C;

6)      Ctrl+V;

7)      Ctrl+X;

8)      всі відповіді вірні.

 

10.        Клавіша Delete призначена для:

1)      видалення;

2)      вимкнення ПК;

3)      виділення;

4)      роботи з текстом.

 

11.        Клавіша Num Lock призначена для:

1)      перемикання клавіатури в режим вставки;

2)      переведення курсору в кінець рядка;

3)      ввімкнення 4 поля клавіатури;

4)      переведення курсору на початок рядка.

 

12.        Як вирізати виділений текст з допомогою комбінації клавіш клавіатури?

1)      Ctrl+C;

2)      Ctrl+V;

3)      Ctrl+X;

4)      всі відповіді вірні.

 

13.        З метою збереження інформації записаної на CD-ROM диски необхідно оберігати від:

1)      холоду;

2)      перепадів атмосферного тиску;

3)      забруднення.

 

14.        "Інтернет" - це:

1)      комплекс взаємозалежних системних програм, призначення якого-організувати взаємодію користувача з ПК;

2)      найпоширеніша мережа телефонних послуг;

3)      загальносвітова сукупність мереж із загальним адресним протоколом;

4)      програма або організована сукупність даних, що має свою назву і зберігається на пристроях зовнішньої пам’яті  як єдине ціле.

 

15.        Назвіть файл, що містить стиснені копії всіх включених в нього файлів і папок:

1)      папка;

2)      вірус;

3)      програма;

4)      архів.

 

 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

з володіння сучасними комп’ютерними технологіями

 

НОМІНАЦІЯ "КРАЩИЙ КЕРІВНИК"

 

1. Створити на робочому столі папку і назвати її своїм прізвищем (всі наступні документи створювати в цій папці). 

 

2. Створити документ MS Word і назвати його "Kerivnyk_1".

1)      Відкрити документ "Kerivnyk_1" (далі виконати наступні дії).

a)      Набрати наступний текст та відформатувати його за такими вимогами:

-          шрифт – Arial, 14 кеглем;

-          вирівнювання – такі заголовки як "ЗАКОН УКРАЇНИ", "Про державну службу", "Розділ І", "ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ" – вирівнювання "По центру", решта тексту – "За шириною";

-          міжрядковий інтервал – "Полуторний" (1,5 Lines);

-          абзацний відступ – п’ять знаків (1,25 см);

-          верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см.

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

Про державну службу

Цей Закон визначає принципи, правові та організаційні засади державної служби, умови та порядок реалізації громадянами України права на державну службу.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) державна служба - професійна діяльність державних службовців з підготовки пропозицій щодо формування державної політики, забезпечення її реалізації та надання адміністративних послуг.

 

 

b)      Створити таблицю, наведену у завданні, за такими вимогами:

-          назва таблиці (Arial, 16, напівжирним, вирівнювання "По центру");

-          шапка таблиці (Arial, 12, напівжирним, вирівнювання в комірці "По центру");

-          текстова та цифрова інформація (Times New Roman, 12, вирівнювання в комірці "По центру");

-          в стовпчику "№ з/п" нумерацію вилаштувати автоматично;

-          в стовпчиках з назвами "Місяць" текстова інформація розміщується вертикально у напрямку "знизу-вгору" (Times New Roman, 20, напівжирним, вирівнювання в комірці "По центру").

 

Таблиця, яку необхідно створити

 

Заборгованість із виплати заробітної плати у 2013 році

№ з/п

Назва регіону

Місяць

Млн. грн.

Місяць

Млн. грн.

1.                  

Автономна Республіка Крим

січень

58,2

лютий

62,5

2.                  

Вінницька

14,0

13,6

3.                  

Волинська

5,2

4,3

4.                  

Дніпропетровська

10,4

10,3

5.                  

Донецька

172,9

209,0

6.                  

Житомирська

13,9

14,5

7.                  

Закарпатська

10,6

9,8

8.                  

Запорізька

51,8

51,9

9.                  

Івано-Франківська

8,9

8,8

10.              

Київська

1,4

27,2

11.              

Кіровоградська

39,7

38,2

12.              

Луганська

69,2

67,7

13.              

Львівська

58,3

63,5

14.              

Миколаївська

37,3

44,3

15.              

Одеська

16,1

17,7

16.              

Полтавська

15,4

14,8

17.              

Рівненська

1,4

1,4

18.              

Сумська

58,9

59,3

19.              

Тернопільська

7,0

8,8

20.              

Харківська

88,7

115,2

21.              

Херсонська

17,4

18,9

22.              

Хмельницька

14,8

14,4

23.              

Черкаська

16,1

15,7

24.              

Чернівецька

0,1

0,2

25.              

Чернігівська

19,9

19,8

26.              

м. Київ

80,7

87,3

27.              

м. Севастополь

5,4

6,0

 

Україна

893,7

1005,1

 

 

 

2)      Зберегти створений документ.

 

3.      За допомогою пошукового серверу Google:

1)      Розшукати Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 07 квітня 2011 р. № 3206-VI.

a)      Скопіювати цей закон і за допомогою "буферу обміну" вставити його в документ "Kerivnyk_1" (після таблиці).

b)      Проставити нумерацію сторінок (знизу посередині).

c)      Зберегти зміни, внесені до документа "Kerivnyk_1".

d)      Завершити роботу з Word.

2)      Знайти державну символіку України (Державний Прапор та Малий Державний Герб України).

a)      Зберегти зображення в папку, створену на робочому столі

-          файл з зображенням Державного Прапору України назвати "Prapor";

-          файл з зображенням Малого Державного Гербу України назвати "Gerb".

 

4. Запустити програму Power Point. Створити презентацію і назвати її "Kerivnyk_2":

1)      створити перший слайд за зразком:

 

 

 

2)      створити другий слайд, на якому в довільній формі коротко описати зміст своєї професійної діяльності, інтереси та досягнення;

3)      на третьому слайді дайте кількісну характеристику ґендерного складу структурного підрозділу де Ви працюєте (дані подати в таблиці за зразком):

 

 

4)      на четвертому слайді розмістити зображення державної символіки України (завантажити файли "Prapor" та "Gerb").

 

 

 

5)      вибрати кнопки керування презентацією, виконати демонстрацію презентації;

6)      зберегти зміни та закрити презентацію.

 

5. Заархівувати створену папку. 

 

НОМІНАЦІЯ "КРАЩИЙ СПЕЦІАЛІСТ"

 

1. Створити на робочому столі папку і назвати її своїм прізвищем (всі наступні документи створювати в цій папці). 

 

2. Створити документ MS Word і назвати його "Specialist_1".

4.                Відкрити документ "Specialist_1" (далі виконати наступні дії).

c)      Набрати наступний текст та відформатувати його за такими вимогами:

-          шрифт – Times New Roman, 14 кеглем;

-          вирівнювання – заголовок – "По центру", основний текст – "За шириною";

-          міжрядковий інтервал – "Полуторний" (1,5 Lines);

-          абзацний відступ – п’ять знаків (1,25 см);

-          верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см.

 

Із історії становлення та розвитку державної служби України

Паростки державної служби можна розпізнати у найперших державних утвореннях на території України. Природа державного ладу кожного з державних утворень визначала зміст діяльності державних органів та осіб, які слугували державі в особі цих органів.

Протягом своєї історії український народ створив декілька великих державних утворень, визнаних у тогочасному світі. Це – середньовічна феодальна держава Київська Русь (ІХ-ХІІ ст.), Галицько-Волинська держава (XII-XIV ст.), Українська козацька республіка (середина XVII-XVIII ст.), Українська народна республіка і Українська держава (1917-1920pp.)…

 

d)      Створити таблицю, наведену у завданні, за такими вимогами:

-          назва таблиці (Arial, 16, напівжирним, вирівнювання "По центру");

-          шапка таблиці (Arial, 12, напівжирним, вирівнювання в комірці "По центру");

-          текстова інформація (Times New Roman, 14, вирівнювання в комірці "За шириною"); цифрова інформація (Times New Roman, 14, вирівнювання в комірці "По центру");

 

Таблиця, яку необхідно створити

 

 

Кількість осіб, зарахованих до 
Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» у 2012 році, 
за пріоритетними сферами державного управління

 

№ з/п

Сфера державного управління

кількість зарахованих осіб

1

Фінансово-економічна сфера

13

2

Соціально-гуманітарна сфера

13

3

Сфера інвестицій та інновацій 

15

4

Сфера паливно-енергетичного комплексу

4

5

Сфера сільського господарства

6

6

Сфера житлово-комунального господарства

9

 

 

 

 

 

5.      Зберегти створений документ.

 

3. Розшукати за допомогою пошукового серверу Google Закон України "Про державну службу" від 17 листопада 2011 р. № 4050-VI.

1)      Скопіювати цей закон і за допомогою "буферу обміну" вставити його в документ "Specialist_1(після таблиці).

2)      Проставити нумерацію сторінок (знизу посередині).

3)      Зберегти зміни, внесені до документа "Specialist_1".

4)      Завершити роботу з Word.

5)      Завершити роботу з мережею Internet.

 

4. Запустити програму Power Point. Створити презентацію і назвати її "Specialist_2":

1)      створити перший слайд за зразком:

 

 

 

2)      створити другий слайд, на якому в довільній формі коротко описати зміст своєї професійної діяльності, інтереси та досягнення;

3)      на третьому слайді дайте кількісну характеристику ґендерного складу структурного підрозділу де Ви працюєте (дані подати в таблиці за зразком):

 

 

4)      вибрати кнопки керування презентацією, виконати демонстрацію презентації;

5)      зберегти зміни та закрити презентацію.

5. Заархівувати створену папку.

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ виконання завдань

з володіння персональним комп’ютером

 

Іспит складається з 15 запитань у тестовій формі і практичного завдання.

Практичне завдання виконується на комп’ютері з використанням програми Microsoft Excel.

Час виконання роботи – 60 хвилин.

Правильна відповідь на кожне тестове завдання -  3 бали, практична робота оцінюється в 55 балів.

Шкала оцінок за комплексну роботу наступна:

Кількість балів

Оцінка

91-100

відмінно (5)

76-90

добре (4)

61-75

задовільно (3)

менше ніж 61

незадовільно (2)
Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.