Skip to Content

Завдання для тестування рівня знань з питань інформаційного забезпечення в державному управлінні

1. Інформаційні технології – це:

1)     процеси, що застосуються в системах управління базами даних;

2)      технології та засоби, що забезпечують та підтримують інформаційні процеси;

3)     процеси збирання інформації

 

2. Для створення графічної інформації не пристосовані

1)     система MS PowerPoint ХР;

2)     графічний редактор (Paint, PhotoShop);

3)     Internet Explorer 8.0;

4)     MS Word 2003.

 

3. Електронні таблиці - це:

1)     таблиці баз даних;

2)     прикладні програми, що призначені для табличних розрахунків;

3)     таблиці, що використовуються текстовим процесором для  побудови таблиць.

 

4. Бази даних – це:

1)     будь-які  сховища інформації;

2)     впорядкований набір логічно взаємопов'язаних даних, що використовується спільно;

3)     дані, що розміщені в електронних таблицях.

 

5. Для реляційної бази даних основною властивістю є

1)     чіткий порядок розташування рядків і стовпців таблиць;

2)     організація у вигляді двовимірних таблиць;

3)     залежність від вищого рівня ієрархії.

 

6. Структура бази даних – це:

1)     принцип або порядок організації записів в базі даних та зв’язків між ними;

2)     структурована інформація;

3)     інформаційна модель системи даних.

 

7. Система управління базами даних – це:

1)     впорядкований набір логічно взаємопов'язаних даних, що використовується спільно;

2)     комп’ютерна програма чи комплекс програм, що забезпечує користувачам можливість створення, збереження, оновлення, пошук інформації та контролю доступу в базах даних;

3)     система накопичення та збереження інформації.

 

8. Інформаційні ресурси – це:

1)     окремі документи, масиви документів, які входять до складу інформаційних систем

2)     відомості, незалежно від форми їх представлення, що засвоюються у формі знань

3)     організаційно упорядкована сукупність документів (інформаційних продуктів) та інформаційної інфраструктури

 

Відповіді на тестові завдання:

 

1.

2)

2.

3)

3.

2)

4.

2)

5.

2)

6.

1)

7.

2)

8.

1)Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.