Skip to Content

Дейниченко має надію на Шість пріорітетів законотворчості Президента В.Януковича

Витяг

 Виступ Президента України Віктора Януковича на відкритті 9-ї сесії Верховної Ради України 6-го скликання та Урочистому засіданні з нагоди 20-ї річниці проголошення Незалежності України

6.09.2011 10:45

Прес-служба Президента України Віктора Януковича

Шість пріоритетів законотворчості

Шановні колеги!

Серед пріоритетних напрямів законотворчої роботи Парламенту на найближчу перспективу хотів би виділити такі.

 

Глибока реформа аграрного сектору, ключовою ланкою якої є реформа земельних відносин.

 

На сьогодні ця тема, як то кажуть, «забалакана» і надзвичайно політизована.

Але лише шляхом реформ ми зможемо забезпечити лідерські позиції України на світовому продовольчому ринку і відродити українське село.

Далі терпіти злидні і несправедливість в сільському господарстві просто неможливо.

Перші кроки ми вже зробили.

Схвалено закон «Про Державний земельний кадастр», яким закладено підґрунтя для відміни мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

На черзі розгляд та прийняття інших законопроектів. Насамперед, це законопроект про ринок земель.

Вважаю, що з його прийняттям реформа буде запущена в повну силу.

Без уваги не повинні залишитись й інші питання аграрної реформи.

Зокрема, йдеться про посилення контролю за використанням земельних ресурсів, а також за укладанням договорів застави та іпотеки земельних ділянок і прав на них.

Відповідні законопроекти перебувають у Парламенті.

Для належного формування законодавчої бази агарної сфери важливим вважаю також внесений до Парламенту законопроект про продовольчу безпеку України.

Друге - подальше покращення умов ведення бізнесу.

Необхідно зосередитися на удосконаленні механізмів державної регуляторної політики через зменшення втручання держави у діяльність бізнесу, спрощення та удосконалення існуючих процедур регулювання.

Вже зроблено важливі кроки у цьому напрямі.

Зокрема, на третину скорочено ліцензовані види діяльності, зменшено кількість контролюючих органів, визначено вичерпний перелік документів дозвільного характеру та запроваджено «декларативний принцип» видачі дозволів, суттєво спрощено дозвільні процедури у будівництві.

Нині нагальними завданнями є завершення реформування дозвільної системи, удосконалення законодавства з питань банкрутства та протидії протиправному поглинанню і захопленню підприємств, посилення відповідальності за порушення у сфері державної реєстрації.

Надзвичайно важливим вважаю, зокрема, розгляд та прийняття нової редакції Закону про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та про відміну реєстрації декларації виробника про відповідність, про протидію рейдерству.

Особливої уваги потребує реформування сфери надання адміністративних послуг.

Ближчим часом мною буде внесено невідкладний законопроект про адміністративні послуги, яким буде закладено основні засади діяльності суб’єктів надання адміністративних послуг, прав і обов’язків фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг.

Третє. Модернізація базових секторів та інфраструктури.

Необхідно терміново покращити умови функціонування реального сектору.

З цією метою потребує вирішення проблема створення умов для діяльності окремих регуляторів, зокрема, в енергетичній сфері, на транспорті.

Для модернізації житлово-комунального господарства необхідно прийняти нову редакцію загальнодержавної програми «Питна вода України».

Прошу звернути увагу і на питання формування на законодавчому рівні умов для ощадливого використання енергетичних ресурсів, особливо імпортних, підвищення рівня енергетичної безпеки країни.

Це стосується і фінансової стабілізації підприємств енергетичної сфери та суміжних ринків, стимулювання впровадження енергоефективних технологій та обладнання, нарощування виробництва вітчизняних паливно-енергетичних ресурсів.

Крім того, законодавчого врегулювання потребують питання розвитку вітчизняної портової інфраструктури.

Це дозволить нашій державі повернути собі статус регіонального лідера у галузі перевезень водним транспортом, стати вагомим гравцем у цьому напрямку.

 

Четверте – прискорення інституційних перетворень.

Вважаю приватизацію одним із головних засобів підвищення ефективності національної економіки України.

У зв’язку з цим потрібно зосередитись на завершенні приватизаційного процесу в Україні.

Законодавча база приватизації вже давно не відповідає потребам сьогодення. Ситуацію треба виправляти.

Після внесення Урядом має бути прийнятий Закон України «Про Державну програму приватизації».

У державній власності повинен залишитися обмежений перелік підприємств, що забезпечують виконання державою своїх основних функцій і гарантують національну й економічну безпеку, а решта об’єктів будуть готуватися до продажу.

Сподіваюся, що найближчим часом Парламентом буде врегульовано питання взаємовідносин кредиторів та позичальників.

Відновлення довіри громадян до фінансової сфери – ключове завдання у цій галузі.

Маю надію, що ухвалення ефективного законодавства дозволить в найкоротші строки оздоровити банківську систему.

П’яте. Реформа сектору безпеки, і зокрема, його ключового елементу – армії.

В цьому році підготовлені і будуть прийняті стратегічні документи – нова редакція Стратегії національної безпеки та Воєнна доктрина.

Завершується розробка концепції реформування Збройних сил та програма її реалізації. І перші кроки по реформуванню ми робимо вже зараз.

Вже найближчим часом необхідно розглянути та схвалити внесений мною законопроект «Про чисельність Збройних Сил України на 2012 рік».

До кінця наступного року пропоную привести чисельність української армії до 184 тисяч, у тому числі - до 139 тисяч військовослужбовців.

Розраховую на вашу підтримку в цьому важливому для держави питанні.

Шосте. Буде послідовно впроваджуватись адміністративна реформа та тісно пов’язана з нею антикорупційна політика.

Прийняті Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» та закони про боротьбу з корупцією заклали основи нової адміністративної системи. На часі – прийняття нового закону про державну службу.

Очікую на виважену позицію і продуктивну роботу Парламенту також у цьому питанні.

Водночас, готується проект створення спеціалізованого органу по боротьбі з корупцією.

Цей комплекс рішень дасть нам можливість сформувати сучасну й ефективну адміністративну систему, що працює прозоро і знаходиться під пильним контролем громадян та представницької влади. 

 

0
Ваш голос: Ні


Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.