Skip to Content

Окремі питання ліквідації, реорганізації, скорочення числельності або штату працівників

Запитання:

Попередили про скорочення відділу 29 грудня. Якого числа закінчується 2-місячний строк попередження?

 

 

Відповідь:

Згідно зі статтею 49-2 Кодексу законів про працю України про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці.
До закінчення двомісячного строку з дня попередження звільнення працівників за ініціативою адміністрації за п. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України не допускається.

Відповідно до статті 241-1 КЗпП України строки виникнення і припинення трудових прав та обов'язків обчислюються роками, місяцями, тижнями і днями.

Строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця строку. Якщо кінець строку, обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного числа не має, то строк закінчується в останній день цього місяця.
Таким чином у цьому випадку строк закінчується 28.02.11

 

 Запитання:

         Чи повинна ознайомлюватись з розпорядженням про можливу реорганізацію установи особа, яка знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до 3-річного віку?

 Відповідь:

         Відповідно до статті 184 КЗпП України звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років – частина шоста статті 179), одиноких матерів за наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням. Обов’язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців із дня закінчення строкового трудового договору.

         Водночас, при реорганізації державного органу (скорочення чисельності або штату працівників) згідно зі статтею 49-2 Кодексу про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці. Виходячи з вимог статті 49-2 КЗпП України, одночасно з попередженням працівників і протягом двох місяців роботодавець повинен пропонувати їм наявні підходящі за кваліфікацією вакансії.

         Жінкам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного — відповідно до медичного висновку) віку, при повідомленні потрібно роз’яснити, що вони не звільняються (стаття 184 КЗпП України), але їх посади буде виключено зі штатного розпису, та запропонувати їм нові робочі місця. Не попередити таких жінок роботодавець не має права. 

Запитання:

Чи можуть жінки, які перебувають у відпустці по вагітності та пологам і по догляду за дитиною до 3-х років бути поза штатом (державна установа, в якій йде реорганізація)?

 

Відповідь:

         Законодавством не передбачено. Зазначені особи мають займати посади передбачені штатним розписом.

         Оскільки державна установа реорганізується. Вказаним особам необхідно запропонувати посади згідно нового штатного розпису.

Запитання:

         Чи підпадає зміна підпорядкування державного підприємства (змінилася назва міністерства, яке координує) під розуміння змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників; 

 Відповідь:

         Під змінами в організації виробництва і праці слід мати на увазі, зокрема, ліквідацію, реорганізацію або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.
Доцільно зазначити, що ліквідація – це така форма припинення юридичної особи, при якій припиняються всі її права та обов’язки.
На відміну від ліквідації, при реорганізації (приєднання, злиття, виділення, поділ, перетворення) юридична особа також припиняється, але її права та обов’язки в порядку правонаступництва переходять до нової (іншої) юридичної особи. Зокрема, до правонаступника переходять обов’язки не тільки в частині майнових прав, а й трудових відносин, в тому числі обов’язку щодо працевлаштування працівника (переведення працівника на іншу роботу).

         Водночас, зміна назви міністерства, до сфери управління якого належить державне підприємство не є зміною в організації виробництва і праці цього підприємства.

Запитання:

Який порядок прийняття працівників органу, що ліквідується, до новоствореного.

Відповідь:

У такому випадку можливе переведення державних службовців з ліквідованого органу до новоутвореного на рівнозначні посади при укомплектуванні штату новоутвореного органу державної влади на підставі пункту 5 статті 36 КЗпП України шляхом переведення з дотриманням вимог статті 42 КЗпП України та підпункту «б» пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.94 № 423, згідно з яким без конкурсного відбору або стажування можуть прийматися державні службовці, які перебували на відповідних посадах у державних органах та виконавчих органах Рад, у тому числі в тих, що ліквідуються, до новостворених органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування.

         Таким працівникам грошова компенсація за не використані ними дні щорічних відпусток за їхнім бажанням повинна бути перерахована на рахунок підприємства, на яке вони перейшли.

         Виплата вихідної допомоги у випадку звільнення за пунктом 5 статті 36 КЗпП України законодавством не передбачена.

         У випадку звільнення осіб з органу, що ліквідується, за пунктом 1 статті 40 КЗпП України, трудові відносини між працівниками та органом припиняються і особи втрачають статус державних службовців. Прийняття цих осіб до новоутвореного органу буде можливе лише шляхом конкурсного відбору.

         У разі звільнення працівників згідно цієї норми їм виплачується грошова компенсація за всі не використані ними дні щорічної відпустки (тобто, до моменту звільнення), а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей (стаття 24 Закону України «Про відпустки»), та виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку (стаття 44 КЗпП України).

Запитання: 

         Чи може голова ліквідаційної комісії державного органу звільняти працівників органу, що ліквідується?

 Відповідь:

Ураховуючи той юридичний факт, що здійснюється ліквідація органу державної влади (публічного права), а не суб’єкта господарювання (приватного права), Голова ліквідаційної комісії здійснює лише заходи щодо ліквідації органу.

Повноваженнями щодо прийняття, переведення, звільнення наділений керівник  цього органу.

У разі його відсутності такі повноваження виконує перший заступник або заступник згідно з Положенням про орган та наказом «Про розподіл повноважень між керівником, першим заступником, заступником керівника».

І лише зазначені керівники мають право (повноваження) видавати накази з кадрових та інших питань діяльності органу.

Голова ліквідаційної комісії обіймає відповідну посаду в органі і виконує обов’язки у межах своїх повноважень (положення про структурний підрозділ або посадової інструкції) та паралельно (додатково) виконує роботу щодо ліквідаційних заходів.

Водночас, він не має права видавати будь-які накази, що стосуються повноважень органу, який ліквідується.

Відповідно до статті 33 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам – правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації за рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними органом, за судовим рішенням або за рішенням органу державної влади, прийнятим у випадках, передбачених законом.

Юридична особа є такою, що припинилася, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Таким чином, голова ліквідаційної комісії виконує свої повноваження щодо здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією органу, до моменту завершення ліквідації.

Джерело :http://www.guds.gov.ua

0
Ваш голос: Ні


Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.