Skip to Content

ПОРЯДОК проведення спецперевірки відомостей про стан здоров'я осіб, які претендують на посади держслужбовців

Верховна Рада України Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей про стан здоров’я осіб, які претендують на посади, [...]
МОЗ України; Наказ, Порядок від 02.03.2012147
Законодавство України
  Картка | Файли | Історія | Зв'язки | Публікації | Текст для друку  
 


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 березня 2012 р.
за № 480/20793

ПОРЯДОК
проведення спеціальної перевірки відомостей про стан здоров’я осіб, які претендують на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

1. Цей Порядок визначає організацію проведення Міністерством охорони здоров’я України (далі - МОЗ України) спеціальної перевірки відомостей про стан здоров’я осіб, які претендують на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (далі - спеціальна перевірка).

2. Спеціальній перевірці підлягають відомості щодо стану здоров’я осіб, які претендують на посади, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (крім кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів) (далі - кандидати), у тому числі особисто надані відомості.

3. Спеціальна перевірка проводиться при надходженні до МОЗ України від органу державної влади чи органу місцевого самоврядування (далі - орган) запиту про проведення спеціальної перевірки відомостей про стан здоров’я кандидата (далі - запит).

До запиту додаються копії:

3.1. Письмової згоди на проведення спеціальної перевірки.

3.2. Автобіографії.

3.3. Паспорта.

3.4. Військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

3.5. Медичної довідки про стан здоров’я претендента на посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, згідно з формою № 133/о, затвердженою цим наказом.

У разі відсутності одного з вищезазначених документів або оформлення неналежним чином запиту МОЗ України не проводить спеціальну перевірку, про що у триденний строк листом інформується відповідний орган, який направив запит.

4. Спеціальна перевірка проводиться протягом семи днів з дати надходження до МОЗ України запиту.

5. Спеціальна перевірка проводиться структурним підрозділом МОЗ України з питань запобігання та виявлення корупції.

6. Відомостями про стан здоров’я кандидата на посаду є інформація, що міститься у формах первинної медичної облікової документації.

7. При проведенні спеціальної перевірки МОЗ України встановлюються:

7.1. Факт проходження кандидатом медичного огляду та дотримання законодавства при видачі закладом охорони здоров’я первинної медичної облікової документації.

7.2. Перебування кандидата на наркологічному та психіатричному обліку.

7.3. Наявність групи інвалідності з рекомендаціями МСЕК.

8. МОЗ України:

8.1. Залучаються до проведення спеціальної перевірки Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, головні управління та управління охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

8.2. Надсилаються запити до закладів охорони здоров’я щодо стану здоров’я кандидата.

9. Обмін під час проведення спеціальної перевірки відомостями між органами, які проводять спеціальну перевірку, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

10. Обмін відомостями під час проведення спеціальної перевірки між МОЗ України та підприємствами, установами та закладами сфери охорони здоров’я здійснюється з використанням електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

11. За результатами проведення спеціальної перевірки МОЗ України не пізніше семи днів із дати надходження запиту надсилає відповідному органу, що надіслав запит, інформацію про результати спеціальної перевірки. У разі відсутності у запиті поштової адреси інформація не надсилається.

12. У разі надходження від кандидата зауважень стосовно результатів спеціальної перевірки МОЗ України надає йому письмову відповідь протягом десяти днів з дати надходження зауваження.

Директор Департаменту
кадрової політики, освіти,
науки та запобігання корупціїВ.В. Вороненко

 

0
Ваш голос: Ні

Коментарі

Аватар користувача Дейниченко Володимир

Інші документи в коментарах за адресою нижче

 

http://kds.botanik.net.ua/presentation/dejnichenko-vf-lyustratsiya-permanentnaya-kontseptsiya

Думаю, всім все зрозуміло?... Моє шанування.  В. Дейниченко

Аватар користувача Дейниченко Володимир

Попередній наказ втратив чинність. Дивись новий.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.07.2012  № 578

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2012 р. за № 1405/21717

 

Про порядок проведення медичного огляду та спеціальної перевірки особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

 

Відповідно до статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції",підпункту 4 пункту 7 Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року № 33 (зі змінами), та абзацу другого пункту 31 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Порядок проведення медичного огляду особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, що додається.

1.2. Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей про стан здоров’я особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, що додається.

1.3. Форму первинної облікової документації № 123-1/о "Картка про стан здоров’я особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування" (далі - форма № 123-1/о) та інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.4. Форму первинної облікової документації № 133/о "Медична довідка про стан здоров’я особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування" (далі - форма № 133/о) та інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.5. Форму первинної облікової документації № 133-1/о "Журнал реєстрації виданих медичних довідок про стан здоров’я особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування" (далі - форма № 133-1/о) та інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

2.1. Затвердити за заявочним принципом перелік закладів охорони здоров’я, всіх форм власності, які проводять медичні огляди осіб, що претендують на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (далі - Перелік).

2.2. До 15 січня щороку надавати до Міністерства охорони здоров’я України Перелік для внесення до реєстру закладів охорони здоров’я, що проводять медичні огляди осіб, які претендують на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (далі - Реєстр). У разі внесення змін до Переліку інформацію про це подавати до Міністерства охорони здоров’я України в триденний строк для внесення відповідних змін до Реєстру.

2.3. Забезпечити виконання цього наказу.

2.4. Довести цей наказ до закладів охорони здоров’я та забезпечити його виконання.

3. Встановити, що Міністерство охорони здоров’я України веде Реєстр та оприлюднює інформацію про заклади охорони здоров’я, які включенні до Реєстру, на офіційному веб-сайті МОЗ України (www.moz.gov.ua).

4. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги

забезпечити подання в установленому законодавством порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 02 березня 2012 року № 147"Про затвердження порядку проведення медичних оглядів та спеціальної перевірки осіб, які претендують на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 березня 2012 року за № 476/20789.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра охорони здоров’я Моісеєнко Р.О.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Віце-прем’єр-міністр України - 
Міністр


Р. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО: 

Голова Державної служби 
статистики України 

Перший заступник Голови 
Спільного представницького органу 
сторони роботодавців на національному рівні
О. Осауленко О. Мірошниченко

     

Думаю, всім все зрозуміло?... Моє шанування.  В. ДейниченкоОтдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.