Skip to Content

Рабочий О.О. Творча робота: "Нові інформаційні технології в сучасному управлінському процесі"

РАБОЧИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

                                                           головний спеціаліст сектору  планування та

                                                           моніторингу виконання завдань регіональної

                                                           програми інформатизації

                                                           Управління інформаційно-комп’ютерного

                                                           забезпечення Дніпропетровської

                                                           облдержадміністрації

                                                                 

НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНОМУ УПРАВЛІНСЬКОМУ ПРОЦЕСІ   

ВСТУП

 

Якщо не знаходитися на службі, нема чого думати про державні справи.

Конфуцій

У велінні й культурі чиновників перебуває та крапка, де закони й рішення уряду торкаються одиничності й проявляють свою силу в дійсності.

Г.Гегель

Поняття «інформаційні технології» на сьогодні не є цілком новим, проте, у нашій державі воно все ще залишається на рівні «поняття», не маючи належного практичного застосування.

Інформаційні технології в органах влади повинні допомагати в організації управління державою та взаємодії з громадянами шляхом максимального використання в органах державного управління сучасних інформаційних технологій.

В багатьох країнах світу державні органи (основним чином, США, Великобританії, Швеції, Данії, Норвегії, а також Латвії, Естонії, Чехії та інші) вже давно користуються перевагами інформаційних технологій, як в управлінському процесі, так і широко використовують в наданні адміністративних послуг для населення так. Уряд США надає громадянам різноманітні послуги через Інтернет: видачу ліцензій, сплату податків тощо. В Англії реєстрація фірм потребує заповнення через мережу тільки однієї форми. Фінляндія та Сінгапур пропонують своїм громадянам послуги через мобільний зв’язок. Наприклад, Верховний суд Сінгапуру посилає громадянам SMS, щоб нагадати дату засідання. Крім того, ті громадяни Сінгапуру, котрі авторизовані на сайті, можуть електронним способом подавати до суду позови у незначних справах. Он-лайнова податкова служба Ірландії дозволяє підприємствам одержувати інформацію про оподаткування, сплачувати податки, заповнивши відповідні електронні форми, а також одержувати податкові кредити. Сайт Земельної служби цієї ж держави надає компаніям інформацію про нерухомість і дає можливість здійснювати будь-які операції, пов’язані із землею і нерухомістю. Сайт Федерального агентства зайнятості Ірландії містить інформацію про ринок робочої сили для роботодавців і працівників, а сайт Реєстраційної палати дає можливість зареєструвати компанію будь-якої організаційно-правової форми, зареєструвати найменування компанії, внести зміни в статутні  документи, оформити фінансові документи, легалізувати іноземні документи. В Естонії створений Інтернет-портал "Сьогодні вирішую я" (Tana otsustan mіna), за допомогою якого громадянин республіки може взяти участь в управлінні державою – висловити свою думку про поточні процеси у країні, запропонувати поправки до законопроектів тощо. Цей портал також дозволяє користувачу висловлювати свою думку про поточні події у країні, вносити поправки до законопроектів, а також голосувати. Якщо ідея поправки чи іншої пропозиції містить раціональне зерно і підтримується іншими Інтернет-користувачами, естонський прем’єр-міністр відсилає цю пропозицію зі своєю резолюцією у відповідне міністерство. На сьогодні болгари, завдяки новій IT-системі, котра об’єднує паспортний департамент із міністерством внутрішніх справ, поліцією та системою кримінального судочинства, можуть одержати паспорт протягом 5-10 хвилин. Зазвичай же ця процедура займає, як мінімум, кілька тижнів.

Очевидно, що інформаційні технології в органах влади вигідні не лише самому урядові, але й громадянам і державі в цілому, іх використання призводить до підвищення ефективності організації діяльності та функціонування державних органів.

Таким чином, бачимо, що використання інформаційних технологій в сучасному управлінському процесі здатне змінити саму природу влади, зробити її більш прозорою та підконтрольною громадськості. Створити умови для нормального розвитку бізнесу, поліпшення інвестиційного клімату, зростання економіки, а також забезпечує реальну участь громадян у політичних процесах, зокрема у законотворчості.

 

ЕЛЕКТРОНИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

Кожне державно організоване суспільство вже не може обійтися без інформаційних технологій. Держава, як політично організована сила, здатна втілювати в життя владні розпорядження, надає керуючі впливи на весь хід та направленість суспільних перетворень, але інформаційні технології виступають одним із основних засобів практичної реалізації цих завдань.

Досвід багатьох країн свідчить про те, що суспільство, яке належним чином не організувало працю державних службовців, зазнає значних труднощів, пов’язаних із якістю державного управління.

Що ми маємо на сьогодні: досить недосконалу систему виконавчої влади і, як наслідок, – низьку якість надання державних послуг, широке поле для корупційних правопорушень.

Слід усвідомлювати, що ці проблеми відносяться як для центрального, так і навіть в більшій мірі для місцевого рівня і, як наслідок, зниження авторитету держави і держслужбовців, що ускладнює здійснення функцій державного управління.

З цим можливо боротись за допомогою тих самих інформаційних технологій, тобто при використанні автоматизованої системи електронного документообігу однією з найбільш повних є «ДОК ПРОФ 2.0». Система дозволяє:

•         автоматизувати процесс обліку та проходження документів, тобто користавач може бачити весь ланцюг проходження документа від реєстрації в канцелярії до потрапляння кінцевому виконавцю та його відповіді на документ;

•          підвищення  оперативності процессів реєстрації, обробки та передачі документів, тобто виключає необхідність проміжної реєстрації документа  між підрозділами виконавчої влади;

•          зменшення ручного набору даних, за рахунок впровадження технології штрих-кодової ідентифікації документів;

•         створення системи суворого обліку і зберігання документів;

•          оперативне надання даних, що були занесені в базу на етапі реєстрації, тобто документ в базі можна бачити одразу після реєстрації, і до виконавця він потрапляє раніше, ніж в паперовому вигляді;

•         забезпечення надійної системи розподіленого доступу до документів і захисту інформації;

•         забезпечення постійного ефективного контролю за виконанням документів, за рахунок своєчасного інформування виконавця та оперативного нагадування про термін закриття документів і необхідності підготовки відповідей;

•         представлення механізмів аналізу процесів розгляду документів та їх виконання за допомогою відповідних звітів.

За допомогою такої автоматизованої системи електронного документообігу можна  вирішити низну проблемних питань, таких як своєчасне надання і виконання документів, якості ухвалення управлінських рішень, якості підготовки колективних документів, запобігання проявам корупції тощо. Проте,  для ефективного використання необхідно робити комплексне впровадження, тоді це насправді буде ефективно і дасть відчутний результат. В економічній частині це впровадження буде досить значним, навіть уявіть скільки коштів в органах влади витрачається на папер, канцелярські товари тощо, в маштабах країни - це мільйони гривень, їх можна заощадити та витратити на розвиток освіти, медицини тощо.

 

 

Тому в Дніпропетровській обласній державній адміністрації керівництвом було прийнято рішення до кінця 2010 року повністю перейти на внутрішній електроний документообіг, і сподіваюсь, що ця практика послужить гарним прикладом і для інших регіонів України.

Підсумовуючи сутність проблеми, яка розглядається, складається у вдосконаленні державного управління, переходом від рутинних примітивних соціальних технологій до якісно нових інформаційних технологій, які відіграють вирішальну роль у підтримці прийняття рішень.

 

ЕЛЕКТРОННИЙ (ЦИФРОВИЙ) ПІДПИС 

Невідє’мною складовою електронного документообігу є електронний (цифровий) підпис, який є обов’язковим реквізитом електронного документа, та використовується для ідентифікації автора. Накладання електронного підпису завершує створення електронного документа.

Електронний (цифровий) підпис з правової точки зору - це різновид електронного підпису, який за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису за визначеним законом вичерпним переліком технічних умов.

З фізичної точки зору, це унікальний електронний код, за допомогою якого підтверджується цілісність та юридична сила електронного документа, а також однозначно ідентифікується особа, що його підписала.

Органами влади розроблені і прийняті законодавчі та нормативно-правові акти, які регулюють відносини, пов'язані з використанням електронного (цифрового) підпису:

- Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» (ст.6) м.Київ, 22 травня 2003 року N 851-ІV

- Закон України «Про електронний цифровий підпис» (ст.1) м.Київ, 22 травня 2003 року N 852-ІV

- Директива 1999/93/ЄС Європейського парламенту та Ради "Про систему електронних підписів, що застосовується в межах Співтовариства" (ст.2) від 13 грудня 1999 року.

На сьогодні робота в сфері впровадження електронного (цифрового) підпису в органи влади стрімко розвивається, згідно з розпорядження
КМУ від 01.03.2010 № 360 - р “Питання реалізації пілотного проекту щодо впровадження технологій електронного урядування” в пілотному проекті беруть участь 9 представників центральних органів виконавчої влади, 2 регіони та 3 міжнародних фонди, а саме: Держкомінформатизації, Мінсоцпраці, Мінрегіонбуд, Головдержслужба, Держспецзв’язку, Держкомархівів, Пенсійний фонд, ДПА, Дніропетровська ОДА та облрада, Одеська ОДА та облрада, МФ “Відродження”, МФ “Східна Європа”, координатор ОБСЄ.

Використання електронного (цифрового) підпису значно оптимізує та прискорює роботу шляхом:

•         Подання різноманітної звітності та документів не на папері, а в електронному вигляді, що значно підвищує ефективність боротьби проявам корупції. Це дасть можливість сотням тисяч людей не марнувати час у чергах до податкового чи митного інспектора, працівника органів статистики, реєстрації тощо;

•         Можливості он-лайн закупівель, участі в електронних торгах, що сприяє забезпеченню прозорості діяльності суб’єктів господарювання;

•         Можливості юридично значимого документообігу між органами державної влади, підприємствами, організаціями;

•         Можливісті на відстані отримати різноманітні офіційно засвідчені довідки через мережу Інтернет, що дозволяє уникнути зайвої бюрократизації.

Цей перелік можна продовжувати, але наразі навіть важко уявити обсяги застосування електронного (цифрового) підпису у життєдіяльності держави, приватного сектору, пересічних громадян.

Як справжній патріот свого краю, я не можу не зазначити, що Дніпропетровщина стала першим регіоном України, де створено власний регіональний акредитований центр сертифікації електронних ключів (Додаток 1), та 22 квітня 2010 року керівники Дніпропетровської та Одеської областей підписали Угоду про науково-технічне співробітництво та організацію взаємовідносин в електронному вигляді із застосуванням електронних ключів.

 

 

 

Спосіб, у який було здійснено підписання угоди, став демонстрацією наявних у областей сучасних інформаційних технологій.

Для обміну документами була використана захищена «транспортна» система «Захід», розробник-компанія «Авіантур», м. Одеса, яка дозволяє здійснювати обмін електронними документами в мережі Інтернет відкритими каналами зв’язку.

Вперше в Україні було застосовано новий стандарт формату повідомлень при обміні електронними документами, одним з основних розробників якого є технічний партнер-проекту компанія «СІТРОНІКС Інформаційні Технології Україна».

Розроблена цією компанією система  електронного документообігу
«ДОК ПРОФ 2.0» була доопрацьована для застосування нового формату, що і було продемонстровано під час підписання Угоди.

Ці нововведення є позитивним кроком, фундаментом для побудови електронної України, електронноного урядування, електронного документообігу.

 


ЕЛЕКТРОННЕ СЕЛО

 

Хочу звернути увагу на цитати з Послання Президента України Віктора Януковича до Українського народу, в якому передбачено наступне:

«Реформа місцевого самоврядування з метою суттєвого розширення повноважень влади на місцях, створення його економічного фундаменту, забезпечення виконавчими функціями – це завдання на найближчу перспективу».

«Вважаю, що відповідний пакет законів – новий Закон про місцеве самоврядування та Закон про державні адміністрації – ми приймемо вже до кінця 2010 року».

«Країні конче необхідна побудова нової моделі місцевої влади з врахуванням інтересів держави, регіону, територіальної громади, місцевого бізнесу, підприємств та установ. В цьому, власне, і полягає зміст нової регіональної політики».

«Одним із важливих напрямів реформування освіти залишається створення умов для професійної перекваліфікації та освіти упродовж всього життя».

Розвитку інформаційного суспільства в Україні приділяється багато значення, і визначено як пріоритетний напрям нашої держави, в якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися й обмінюватися ними, щоби надати можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному й особистому розвиткові та підвищуючи якість життя.

 

 

 

Питання інформаційного суспільства і інформатизації в обласних та районніх центрах майже закриті, але на деяких сільських територіях і сьогодні спостерігається «інформаційний голод», тому на Дніпропетровщині активно реалізується проект «Електронне село: нові інформаційні технології для підвищення ефективності органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області», який спрямований на розвиток сільських територій.  

Головними ініціаторами та рушійною силою цього процесу виступають Дніпропетровська обласна рада, фонд «Східна Європа», Координатор проектів ОБСЄ. Внаслідок цього вдалося не тільки об’єднати в єдину інформаційну мережу усі місцеві ради, а й надати їм доступ до Інтернету, системи регіональної електронної пошти та правової бази. Проект розгорнуто на базі бездротового Інтернету. Надалі очікується суттєве покращення рівня надання адміністративних послуг населенню краю, підвищення ефективності обліку, оперативності реагування органів місцевого самоврядування на соціально-економічні події, які відбуваються у населених пунктах краю.

 

 

Слід зазначити, що сьогодні у мережі Інтернет оприлюднені веб-сайти всіх 22 районів Дніпропетровської області з можливістю представлення кожної сільської та селищної ради на окремій сторінці сайту.

Наслідками впровадження цих інформаційних технологій буде відкритість та прозорість діяльності місцевих органів виконавчаї влади та місцевого самоврядування, економія часу та значних матеріальних ресурсів, підвищення якості надання адміністративних послуг.

 

ІР-ТЕЛЕФОНІЯ

Також хочу відмітити, ще одну технологію, це –
ІР-телефонія, що дозволяє використовувати будь-яку ІР-мережу як засіб організації та ведення телефоних розмов, передачі відеозображень тощо.

ІР- телефонія має багато переваг, таких як:

зниження вартості телефонних переговорів;

якість телефонного зв’язку:

підвищення ефективності роботи органів державної влади;

можливість використання безліч телекомунікаційних сервісів;

дуже гнучка система налаштування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До основних переважних сервісів можна віднести виклик по імені, мовні підказки, конференції до 30 учасників, мовна пошта, чергова (нічна) служба, переміщення облікового номера абонента (moving), виклик під час розмови, постановка на утримання, переклад виклику під час розмови (transfer), автоматичний виклик після звільнення лінії (auto callback), відповідь чекаючому абонентові під час розмови, переадресація викликів, що поступають (unconditional forwarding), корегування прав (substitution), обмін текстовими повідомленнями (mini-messaging), автоматичний виклик після звільнення лінії ABC-F, спостереження за об'єктом тощо.

 

Завдяки використанню ІР-телефонії, зв’язок в середині мережі безкоштовний, також досить відчутні заощадження  за рахунок проведення відеонарад та конференцій.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Наступною проблемою є кваліфікація державних службовців. Навіть якщо практично всі кабінети державних службовців і обладнані комп’ютерами, то працювати з ними уміють далеко не всі, не говорячи вже про користування Інтернетом.

Нові інформаційні технології – це нові вимоги до державних службовців, службовців органів місцевого самоврядування, новий рівень професіоналізму, новий підхід до виконання обов’язків, це автоматизація роботи з документами, із заявами громадян, довідками, ліцензіями, іншими формальними актами, які легалізують певну діяльність громадянина. Офіційна установа перестає бути темною скринькою, в якій безслідно зникають всі вияви громадянської активності.

Потрібне розуміння, що всі ці нововведення та необхідні перетворення, які будують нову державу, потребують кваліфікованих спеціалістів, здатних ефективно реалізовувати функції держави, а точніше – державного управління, згідно з новими потребами суспільного розвитку. Тому, державним службовцям належить найважливіша роль в укріпленні української державності, модернізації та стабілізації суспільства на основах демократії та права.

Я вважаю, що сучасний держслужбовець повинен відповідати високим вимогам, які висуваються сьогодні до його професіоналізму та компетентності, знанням та досвіду, особистим, моральним, діловим, психологічним та фізичним якостям, здатності прогресивно мислити та вдало виконувати поставлені завдання, досягаючи службово-цільової результативності.

Тому, особлива увага повинна приділятися поліпшенню процедури підбору, підготовки, просуванню щаблями професійної кар’єри, забезпеченню підвищення матеріальної зацікавленості співробітників та їхнього морального духу.

При підготовці кадрів теж можна та необхідно застосовувати нові інформаційні технології, такі як дистанційна освіта. Тобто за допомогою комп’ютера і глобальної мережі Інтернет, можна дистанційно зареєструватися в освітньому закладі, обрати курс, та переглядаючи пряму трансляцію чи записи лекцій, семінарів, тренінгів тощо, здобути певну освіту.

Переваг таких та схожих на цю технологію безліч:

зниження витрат на проведення навчання;

проведення навчання великої кількості людей;

підвищення якості навчання за рахунок використання сучасних засобів тощо.  

Високий соціальний статус держслужбовця – один з найважливіших засобів його розвитку та впливу на соціальні процеси в Україні.

 

ВИСНОВОК

Якщо говорити про перспективи запровадження нових інформаційних технологій у нашій державі, то вони безперечно існують; деякі елементи електронного урядування в Україні функціонують вже сьогодні. Проте, слід розуміти, що впровадження нових інформаційних технологій – це масштабний і довгостроковий проект. Створення інформаційної мережевої інфраструктури держави повинно супроводжуватися “реінжинірингом” (тобто, інформаційною перебудовою) усієї системи управлінських процесів, що, насправді, означає подолання стереотипів бюрократичної культури. Можливо, реалізації концепції буде сприяти адміністративна реформа, мета якої – модернізація системи державного управління.

Для досягнення цих та інших цілей, для успішного втілення ідей потрібно, безперечно, виконати багато поставлених перед собою завдань. Але основне – це бажання, зацікавленість, чого часто так не вистачає. Тому необхідно докласти максимум зусиль кожному з нас, щоб досягти бажаного, пам’ятаючи, що впровадження електронного урядування в Україні є надзвичайно важливим інструментом демократизації нашого суспільства.

На завершення хочу процитувати слова головного героя одного із відомих кінофільмів, які стали крилатими: «Есть такая профессия – Родину защищать». Це – професія офіцера. Якщо перефразувати, то про державного службовця можна сказати: «Є така професія – Батьківщині служити». Для державного службовця це означає, перш за все, служити людям своєї країни. Для цього, на мій погляд, мало бути високим професіоналом. Треба мати покликання.

 

Використані джерела інформації:

1.        Закон від 02.10.1992 №2657-ХІІ «Про інформацію»

2.        Закон від 22.05.2003 №852-IV «Про електронний цифровий підпис»

3.        Закон від 22.05.2003 №851-IV «Про електронні документи й електронний документообіг»

4.        Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні» від 09.01.2007 р. № 537-V.

5.        Постанова КМУ від 4 січня 2002 р. N 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади»

6.        Постанова КМУ від 17 липня 2009 р. № 733 «Про електронний обмін службовими документами в органах виконавчої влади»

7.        Регламент роботи Дніпропетровської облдержадміністрації. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 червня 2010 року № Р-320/0/3-10 «Про затвердження Регламенту Дніпропетровської обласної державної адміністрації »

8.        Доповідь КМУ  ВР України про стан та перспективи розвитку інформатизації в Україні за 2009 рік, Державний комітет інформатизації України.

9.        Запровадження системи електронного документообігу в Україні. Чирський Ю.В. http://www.minjust.gov.ua/0/7546.

10.    Цивін М.Н. Термінологічні проблеми вивчення дисципліни „Електронний  документообіг”// Бібліотекознавство. Документознпавство. Інформологія. -2010. -№1.

11.    Ємельяненко О.М. Теоретичні основи поняття "електронний уряд" // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць. - Вип.. 32. – О.: Одеська національна юридична академія, 2007.

12.    Ємельяненко О.М. Електронна демократія та електронний уряд у сучасному світі // Сучасна українська політика. Збірник наукових праць.- Вип.. 12. - К., 2008.

 

 

0
Ваш голос: Ні


Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.