Skip to Content

Завдання з дисципліни «Етика та етикет державного службовця» (ІІ тур)

Завдання 1.

 

І. Назвіть психологічні засоби впливу на аудиторію, які є свідченням високої культури його учасників та важливими чинниками підвищення ефективності державно-управлінської діяльності.

 

ІІ. Тестові завдання.

1. Службовий етикет – це:

1) прагнення бути приємним і корисним;

2) форма взаємовідносин між людьми, сутність яких - доброзичливість, бажання добра іншій людині;

3) це загальноприйняті правила соціальної поведінки у професійному спілкуванні в конкретній організації;

4) глибока повага до інтересів та почуттів інших співпрацівників.

2. Назвіть основні принципи, які допомагають досягти успіху у діяльності державного службовця:

1) пунктуальність, конфіденційність, доброзичливість, увага до оточуючих, зовнішній вигляд, грамотність;

2) пунктуальність, конфіденційність, коректність, тактовність;

3) доброзичливість, увага до оточуючих, зовнішній вигляд, грамотність;

4) люб’язність, делікатність, коректність.

3. Тактовність – це:

1) підкреслено офіційна, переважно службова й дещо сухувата, холодна ввічливість, особливе вміння стримувати себе в будь-яких обставинах, конфліктах;

2) ввічливість, яка підкреслює повагу до людини виявляється у ставленні до літніх людей;

3) це чуття міри, яке підказує людині в певній конкретній ситуації передбачливо не зауважувати помилок і вад іншої людини, не робити їй зауважень у присутності інших осіб, не ставити запитань, які ставлять співрозмовника в невигідне становище;

4) ввічливість у поєднанні з особливою м'якістю й глибоким розумінням внутрішнього стану та настрою інших людей.

4. Назвіть принципи службового етикету, які є надзвичайно важливими для посадових осіб.

1) пунктуальність, конфіденційність, коректність, тактовність;

2) гуманізм, доцільність дій, естетична привабливість поведінки, глибока повага до інтересів та почуттів інших співпрацівників.

3)  гуманізм, пунктуальність, естетична привабливість поведінки;

4) конфіденційність, коректність, тактовність, люб’язність.

5. Що не належить до типів ділової бесіди:

1) ділові переговори;

2) бесіда при прийомі на роботу, бесіда при звільненні;

3) телефонна розмова;

4) бесіда при консультуванні.

 

Завдання 2.

І. Назвіть моральні якості, якими повинен володіти державний службовець.

 

ІІ. Тестові завдання.

1. Ділова бесіда включає:

1) обмін думками та інформацією;

2) укладання договорів;

3) вироблення обов’язкових для виконання рішень;

4) вироблення правил у діяльності організацій.

2. За правилами етикету першим кладе слухавку у розмові:

1) старший за віком;

2) жінка у розмові з чоловіком;

3) старший за службовим положенням;

4) чоловік у розмові з жінкою. 

3. Оптимальна тривалість ділової телефонної бесіди:

1) 7 хвилин;

2) поки не вирішите проблему;

3) 10 хвилин;

4) 3 – 5 хвилин.

4. Запитання, які дозволяють з’ясувати цінності і установки претендента на посаду, називаються:

1) навідні;

2) гіпотетичні;

3) зондувальні;

4) вузькоспеціальні. 

5. Як називається тактика поведінки, коли використовується прохання про підтримку?

1) дружнє звертання;

2) раціональне переконання;

3) коаліційна;

4) укладання угод.

 

Завдання 3.

І. Чому в діяльності державного службовця необхідно дотримуватися моральних норм і принципів?

 

ІІ. Тестові завдання.

1. Підберіть до словосполучення «державна служба» синонімічний відповідник:

1) комерційна сфера;

2) бюджетна сфера;

3) приватна сфера;

4) адміністративна сфера.

2.  До невербальних засобів спілкування належать:

1) мова і мовлення;

2) емоції, почуття;

3) природні і штучні запахи людини;

4) жести, міміка, хода, погляд. 

3. Механізм міжособистісного сприйняття у спілкуванні, який характеризує розуміння та інтерпретацію співрозмовника шляхом ототожнення себе з ним, називається:

1) рефлексією;

2) емпатією;

3) ідентифікацією;

4) стереотипізацією.

4. Правила етикету при виборі подарунку:

1) дуже дорогий подарунок;

2) в подарунок обов’язково вкладається чек;

3) можна дарувати старі речі;

4) подарунок повинен нагадувати про роботу, вписуватися в оточуючу обстановку. 

5. Основні правила, які характеризують принципи етикету в одязі, стверджують:

1) одяг повинен бути чистим, відпрасованим, акуратно зшитим;

2) при виборі одягу необов’язково враховувати недоліки фігури;

3) ділова жінка може прийти на роботу в брюках і кофті;

4) чоловікам необов’язково одягати краватку

 

Завдання 4.

І. Що таке службовий етикет?

 

ІІ. Тестові завдання.

1. Неправильне ставлення у процесі спілкування партнерів по спілкуванню один до одного належить до бар’єрів спілкування:

1) фізичних;

2) соціально-психологічних;

3) неправильної настанови свідомості;

4) організаційно-психологічних.

2. Культура мовлення керівника – це:

1) доцільність використання мовно-виражальних засобів у певному мовному середовищі;

2) досконале володіння мовою, її нормами у процесі мовлення;

3) форма спілкування з іншими людьми залежно від конкретних обставин, ситуацій;

4) сукупність загальновизнаних мовно-виражальних норм, рекомендованих для використання в різних ситуаціях спілкування зі співрозмовником.

3. Наради, які проводяться у точно визначені дні і години – це:

1) оперативні;

2) директивні;

3) інструктивні;

4) інформаційні.

4. Знайти оптимальне управлінське вирішення обговорю вальних проблемних питань – це мета нарад:

1) інструктивних;

2) диспетчерських;

3) директивних;

4) проблемних.  

5. Етикет візитних карток:

1) текст візитки має бути надрукованим з двох сторін – на рідній мові та англійською;

2) ділова візитка може бути будь-якого кольору;

3) на картці повинні бути надруковані прізвище, ім‘я і по батькові, посада, номер телефону і адреса установи;

4) на візитках обов’язково проставляється дата вручення візитки.

 

Завдання 5.

І. Які правила поведінки в колективі ви вважаєте найбільш доречними?

 

ІІ. Тестові завдання.

1. Назвіть принципи службового етикету, які є надзвичайно важливими для посадових осіб.

1) пунктуальність, конфіденційність, коректність, тактовність;

2) гуманізм, доцільність дій, естетична привабливість поведінки, глибока повага до інтересів та почуттів інших співпрацівників.

3)  гуманізм, пунктуальність, естетична привабливість поведінки;

4) конфіденційність, коректність, тактовність, люб’язність.

2. Що не належить до типів ділової бесіди:

1) ділові переговори;

2) бесіда при прийомі на роботу, бесіда при звільненні;

3) телефонна розмова;

4) бесіда при консультуванні.

3. Підберіть до словосполучення «державна служба» синонімічний відповідник:

1) комерційна сфера;

2) бюджетна сфера;

3) приватна сфера;

4) адміністративна сфера.

4.  До невербальних засобів спілкування належать:

1) мова і мовлення;

2) емоції, почуття;

3) природні і штучні запахи людини;

4) жести, міміка, хода, погляд. 

5. Основні правила, які характеризують принципи етикету в одязі, стверджують:

1) одяг повинен бути чистим, відпрасованим, акуратно зшитим;

2) при виборі одягу необов’язково враховувати недоліки фігури;

3) ділова жінка може прийти на роботу в брюках і кофті;

4) чоловікам необов’язково одягати краватку.

 

Завдання 6.

І. Які етичні норми поведінки повинні бути притаманні керівникові?

 

ІІ. Тестові завдання.

1. Неправильне ставлення у процесі спілкування партнерів по спілкуванню один до одного належить до бар’єрів спілкування:

1) фізичних;

2) соціально-психологічних;

3) неправильної настанови свідомості;

4) організаційно-психологічних.

2. Наради, які проводяться у точно визначені дні і години – це:

1) оперативні;

2) директивні;

3) інструктивні;

4) інформаційні.

3. Службовий етикет – це:

1) прагнення бути приємним і корисним;

2) форма взаємовідносин між людьми, сутність яких - доброзичливість, бажання добра іншій людині;

3) це загальноприйняті правила соціальної поведінки у професійному спілкуванні в конкретній організації;

4)  глибока повага до інтересів та почуттів інших співпрацівників.

4. Тактовність – це:

1) підкреслено офіційна, переважно службова й дещо сухувата, холодна ввічливість, особливе вміння стримувати себе в будь-яких обставинах, конфліктах;

2) ввічливість, яка підкреслює повагу до людини виявляється у ставленні до літніх людей;

3) це чуття міри, яке підказує людині в певній конкретній ситуації передбачливо не зауважувати помилок і вад іншої людини, не робити їй зауважень у присутності інших осіб, не ставити запитань, які ставлять співрозмовника в невигідне становище;

4) ввічливість у поєднанні з особливою м'якістю й глибоким розумінням внутрішнього стану та настрою інших людей.

5. Що не належить до типів ділової бесіди:

1) ділові переговори;

2) бесіда при прийомі на роботу, бесіда при звільненні;

3) телефонна розмова;

4) бесіда при консультуванні.

 

Завдання 7.

І. Що таке мовленнєвий етикет?

 

ІІ. Тестові завдання.

1. Культура мовлення керівника – це:

1) доцільність використання мовно-виражальних засобів у певному мовному середовищі;

2) досконале володіння мовою, її нормами у процесі мовлення;

3) форма спілкування з іншими людьми залежно від конкретних обставин, ситуацій;

4) сукупність загальновизнаних мовно-виражальних норм, рекомендованих для використання в різних ситуаціях спілкування зі співрозмовником.

2.Знайти оптимальне управлінське вирішення обговорю вальних проблемних питань – це мета нарад:

1) інструктивних;

2) диспетчерських;

3) директивних;

4) проблемних.  

3. Назвіть основні принципи, які допомагають досягти успіху у діяльності державного службовця:

1) пунктуальність, конфіденційність, доброзичливість, увага до оточуючих, зовнішній вигляд, грамотність;

2) пунктуальність, конфіденційність, коректність, тактовність;

3) доброзичливість, увага до оточуючих, зовнішній вигляд, грамотність;

4) люб’язність, делікатність, коректність.

4. Назвіть принципи службового етикету, які є надзвичайно важливими для посадових осіб.

1) пунктуальність, конфіденційність, коректність, тактовність;

2) гуманізм, доцільність дій, естетична привабливість поведінки, глибока повага до інтересів та почуттів інших співпрацівників.

3)  гуманізм, пунктуальність, естетична привабливість поведінки;

4) конфіденційність, коректність, тактовність, люб’язність.

5. Ділова бесіда включає:

1) обмін думками та інформацією;

2) укладання договорів;

3) вироблення обов’язкових для виконання рішень;

4) вироблення правил у діяльності організацій.

 

Завдання 8.

І. Які правила невербального ділового етикету ви знаєте?

 

ІІ. Тестові завдання.

1. За правилами етикету першим кладе слухавку у розмові:

1) старший за віком;

2) жінка у розмові з чоловіком;

3) старший за службовим положенням;

4) чоловік у розмові з жінкою. 

2. Запитання, які дозволяють з’ясувати цінності і установки претендента на посаду, називаються:

1) навідні;

2) гіпотетичні;

3) зондувальні;

4) вузькоспеціальні. 

3. Підберіть до словосполучення «державна служба» синонімічний відповідник:

1) комерційна сфера;

2) бюджетна сфера;

3) приватна сфера;

4) адміністративна сфера.

4. Механізм міжособистісного сприйняття у спілкуванні, який характеризує розуміння та інтерпретацію співрозмовника шляхом ототожнення себе з ним, називається:

1) рефлексією;

2) емпатією;

3) ідентифікацією;

4) стереотипізацією.

5. Основні правила, які характеризують принципи етикету в одязі, стверджують:

1) одяг повинен бути чистим, відпрасованим, акуратно зшитим;

2) при виборі одягу необов’язково враховувати недоліки фігури;

3) ділова жінка може прийти на роботу в брюках і кофті;

4) чоловікам необов’язково одягати краватку.

 

Завдання 9.

І. Яких правил службового етикету необхідно дотримуватися під час проведення ділової бесіди?

 

ІІ. Тестові завдання.

1. Оптимальна тривалість ділової телефонної бесіди:

1) 7 хвилин;

2) поки не вирішити проблему;

3) 10 хвилин;

4) 3 – 5 хвилин.

2. Як називається тактика поведінки, коли використовується прохання про підтримку?

1) дружнє звертання;

2) раціональне переконання;

3) коаліційна;

4) укладання угод.

3.  До невербальних засобів спілкування належать:

1) мова і мовлення;

2) емоції, почуття;

3) природні і штучні запахи людини;

4) жести, міміка, хода, погляд. 

4. Правила етикету при виборі подарунку:

1) дуже дорогий подарунок;

2) в подарунок обов’язково вкладається чек;

3) можна дарувати старі речі;

4) подарунок повинен нагадувати про роботу, вписуватися в оточуючу обстановку. 

5. Етикет візитних карток:

1) текст візитки має бути надрукованим з двох сторін – на рідній мові та англійською;

2) ділова візитка може бути будь-якого кольору;

3) на картці повинні бути надруковані прізвище, ім’я і по-батькові, посада, номер телефону і адреса установи;

4) на візитках обов’язково проставляється дата вручення візитки.

 

Завдання 10.

І. Якими етичними критеріями треба керуватися під час бесіди?

 

ІІ. Тестові завдання.

1. Наради, які проводяться у точно визначені дні і години – це:

1) оперативні;

2) директивні;

3) інструктивні;

4) інформаційні.

2.Знайти оптимальне управлінське вирішення обговорю вальних проблемних питань – це мета нарад:

1) інструктивних;

2) диспетчерських;

3) директивних;

4) проблемних.  

3. Службовий етикет – це:

1) прагнення бути приємним і корисним;

2) форма взаємовідносин між людьми, сутність яких - доброзичливість, бажання добра іншій людині;

3) це загальноприйняті правила соціальної поведінки у професійному спілкуванні в конкретній організації;

4)  глибока повага до інтересів та почуттів інших співпрацівників.

4. Назвіть основні принципи, які допомагають досягти успіху у діяльності державного службовця:

1) пунктуальність, конфіденційність, доброзичливість, увага до оточуючих, зовнішній вигляд, грамотність;

2) пунктуальність, конфіденційність, коректність, тактовність;

3) доброзичливість, увага до оточуючих, зовнішній вигляд, грамотність;

4) люб’язність, делікатність, коректність.

5. Тактовність – це:

1) підкреслено офіційна, переважно службова й дещо сухувата, холодна ввічливість, особливе вміння стримувати себе в будь-яких обставинах, конфліктах;

2) ввічливість, яка підкреслює повагу до людини виявляється у ставленні до літніх людей;

3) це чуття міри, яке підказує людині в певній конкретній ситуації передбачливо не зауважувати помилок і вад іншої людини, не робити їй зауважень у присутності інших осіб, не ставити запитань, які ставлять співрозмовника в невигідне становище;

4) ввічливість у поєднанні з особливою м'якістю й глибоким розумінням внутрішнього стану та настрою інших людей.

 

Завдання 11.

І. Яких етичних норм і правил етикету слід дотримуватися учасникам колективного обговорення, щоб досягти позитивного результату?

 

ІІ. Тестові завдання.

1. Назвіть принципи службового етикету, які є надзвичайно важливими для посадових осіб.

1) пунктуальність, конфіденційність, коректність, тактовність;

2) гуманізм, доцільність дій, естетична привабливість поведінки, глибока повага до інтересів та почуттів інших співпрацівників.

3)  гуманізм, пунктуальність, естетична привабливість поведінки;

4) конфіденційність, коректність, тактовність, люб’язність.

2. Що не належить до типів ділової бесіди:

1) ділові переговори;

2) бесіда при прийомі на роботу, бесіда при звільненні;

3) телефонна розмова;

4) бесіда при консультуванні.

3. Ділова бесіда включає:

1) обмін думками та інформацією;

2) укладання договорів;

3) вироблення обов’язкових для виконання рішень;

4) вироблення правил у діяльності організацій.

4. За правилами етикету першим кладе слухавку у розмові:

1) старший за віком;

2) жінка у розмові з чоловіком;

3) старший за службовим положенням;

4) чоловік у розмові з жінкою. 

5. Оптимальна тривалість ділової телефонної бесіди:

1) 7 хвилин;

2) поки не вирішити проблему;

3) 10 хвилин;

4) 3 – 5 хвилин.

 

Завдання 12.

І. Яких етичних норм та правил слід дотримуватися, попереджаючи та розв’язуючи конфлікти?

 

ІІ. Тестові завдання.

1. Запитання, які дозволяють з’ясувати цінності і установки претендента на посаду, називаються:

1) навідні;

2) гіпотетичні;

3) зондувальні;

4) вузькоспеціальні. 

2. Як називається тактика поведінки, коли використовується прохання про підтримку?

1) дружнє звертання;

2) раціональне переконання;

3) коаліційна;

4) укладання угод.

3. Підберіть до словосполучення «державна служба» синонімічний відповідник:

1) комерційна сфера;

2) бюджетна сфера;

3) приватна сфера;

4) адміністративна сфера.

4.  До невербальних засобів спілкування належать:

1) мова і мовлення;

2) емоції, почуття;

3) природні і штучні запахи людини;

4) жести, міміка, хода, погляд. 

5. Механізм міжособистісного сприйняття у спілкуванні, який характеризує розуміння та інтерпретацію співрозмовника шляхом ототожнення себе з ним, називається:

1) рефлексією;

2) емпатією;

3) ідентифікацією;

4) стереотипізацією.

 

Завдання 13.

І. В чому полягає діяльність керівника щодо попередження та подолання конфліктних ситуацій у трудовому колективі?

 

ІІ. Тестові завдання.

1. Правила етикету при виборі подарунку:

1) дуже дорогий подарунок;

2) в подарунок обов’язково вкладається чек;

3) можна дарувати старі речі;

4) подарунок повинен нагадувати про роботу, вписуватися в оточуючу обстановку. 

2. Основні правила, які характеризують принципи етикету в одязі, стверджують:

1) одяг повинен бути чистим, відпрасованим, акуратно зшитим;

2) при виборі одягу необов’язково враховувати недоліки фігури;

3) ділова жінка може прийти на роботу в брюках і кофті;

4) чоловікам необов’язково одягати краватку.

3. Етикет візитних карток:

1) текст візитки має бути надрукованим з двох сторін – на рідній мові та англійською;

2) ділова візитка може бути будь-якого кольору;

3) на картці повинні бути надруковані прізвище, імя і по-батькові, посада, номер телефону і адреса установи;

4) на візитках обов’язково проставляється дата вручення візитки.

4. Неправильне ставлення у процесі спілкування партнерів по спілкуванню один до одного належить до бар’єрів спілкування:

1) фізичних;

2) соціально-психологічних;

3) неправильної настанови свідомості;

4) організаційно-психологічних.

5. Культура мовлення керівника – це:

1) доцільність використання мовно-виражальних засобів у певному мовному середовищі;

2) досконале володіння мовою, її нормами у процесі мовлення;

3) форма спілкування з іншими людьми залежно від конкретних обставин, ситуацій;

4) сукупність загальновизнаних мовно-виражальних норм, рекомендованих для використання в різних ситуаціях спілкування зі співрозмовником.

 

Завдання 14.

І. Назвіть змістовні перешкоди (бар’єри) успішного ділового спілкування.

 

ІІ. Тестові завдання.

1. Культура мовлення керівника – це:

1) доцільність використання мовно-виражальних засобів у певному мовному середовищі;

2) досконале володіння мовою, її нормами у процесі мовлення;

3) форма спілкування з іншими людьми залежно від конкретних обставин, ситуацій;

4) сукупність загальновизнаних мовно-виражальних норм, рекомендованих для використання в різних ситуаціях спілкування зі співрозмовником.

2. Службовий етикет – це:

1) прагнення бути приємним і корисним;

2) форма взаємовідносин між людьми, сутність яких - доброзичливість, бажання добра іншій людині;

3) це загальноприйняті правила соціальної поведінки у професійному спілкуванні в конкретній організації;

4)  глибока повага до інтересів та почуттів інших співпрацівників.

3. Що не належить до типів ділової бесіди:

1) ділові переговори;

2) бесіда при прийомі на роботу, бесіда при звільненні;

3) телефонна розмова;

4) бесіда при консультуванні.

4. Як називається тактика поведінки, коли використовується прохання про підтримку?

1) дружнє звертання;

2) раціональне переконання;

3) коаліційна;

4) укладання угод.

5.  До невербальних засобів спілкування належать:

1) мова і мовлення;

2) емоції, почуття;

3) природні і штучні запахи людини;

4) жести, міміка, хода, погляд.        

 

Завдання 15.

І. Правила спілкування з «важкими» людьми.

 

ІІ. Тестові завдання.

1. Назвіть принципи службового етикету, які є надзвичайно важливими для посадових осіб.

1) пунктуальність, конфіденційність, коректність, тактовність;

2) гуманізм, доцільність дій, естетична привабливість поведінки, глибока повага до інтересів та почуттів інших співпрацівників.

3)  гуманізм, пунктуальність, естетична привабливість поведінки;

4) конфіденційність, коректність, тактовність, люб’язність.

2. Ділова бесіда включає:

1) обмін думками та інформацією;

2) укладання договорів;

3) вироблення обов’язкових для виконання рішень;

4) вироблення правил у діяльності організацій.

3. Як називається тактика поведінки, коли використовується прохання про підтримку?

1) дружнє звертання;

2) раціональне переконання;

3) коаліційна;

4) укладання угод.

4. Механізм міжособистісного сприйняття у спілкуванні, який характеризує розуміння та інтерпретацію співрозмовника шляхом ототожнення себе з ним, називається:

1) рефлексією;

2) емпатією;

3) ідентифікацією;

4) стереотипізацією.

5. Основні правила, які характеризують принципи етикету в одязі, стверджують:

1) одяг повинен бути чистим, відпрасованим, акуратно зшитим;

2) при виборі одягу необов’язково враховувати недоліки фігури;

3) ділова жінка може прийти на роботу в брюках і кофті;

4) чоловікам необов’язково одягати краватку.

0
Ваш голос: Ні


Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.