Skip to Content

Жах і безнадія. Плануємо роботу після прийняття закону про держслужбу. А раніше працювати не треба?

 

 

Побіжне ознайомлення з планом заходів свідчить про те, що він ФОРМАЛЬНИЙ і БЕЗВІДПОВІДАЛЬНИЙ.

Підготовку важливих документів, які потрібні вже вчора, "планують" у декількамісячні терміни після того, як буде прийнятий новий закон про державну службу!!!

А сам проект такого закону наскільки недосконалий  та наповнений протиріччями і порушеннями Конституції України, що мало ймовірно про його прийняття ближчими роками... Тому можно імітувати діяльність нацагенства та отримувати платню.

Подивіться на плани підготовки положень  (наказів) про мотивування держслужболвців, про територіальні управління Нацагенства держслужби.... Що, зараз такі документи не можно підготувати, обговорити та затвердити як підзаконні акти?

А сам сайт Нацагенства в більшості розділів (наприклад, взаємодія з громадськістю, звіти про закордонні відрядження тощо) - останні матеріали 2011-2012 років. Це просто ЖАХ!!!!!

Делегації агенства їздять в США з проектом закону про держслужбу, а в Україні з громадськістю, з науковими установами, з держорганами - і не думають ОБГОВОРЮВАТИ!

Сумно....

В.Дейниченко 27.10.2015

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Нацдержслужби
від «18» грудня 2014 № 182

(у редакції наказу Нацдержслужби від «02» лютого 2015 року № 23)

 

План заходів Нацдержслужби
з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди у 2015 році

Завдання, визначені в Програмі діяльності Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020»

Зміст заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

ІІ. Нова політика державного управління

Стратегія 2020: Реформа державної служби та оптимізація системи державних органів.

Стратегія 2020: Побудова прозорої системи державного управління, створення професійного інституту державної служби

2.16. Реформа публічного адміністрування

Реформа публічної служби

Прийняття нової редакції Закону України «Про державну службу».

Розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону України «Про державну службу».

Запровадження персональної відповідальності державних службовців.

Деполітизація та професіоналізація державної служби.

Введення нової прозорої класифікації посад державної служби, розвиток вищого корпусу державної служби.

1) Забезпечити супровід проекту Закону України «Про державну службу» (нова редакція) у Кабінеті Міністрів України до прийняття рішення щодо його схвалення

до 20 лютого

Департамент нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення

2) Забезпечити супровід проекту Закону України «Про державну службу» (нова редакція) у Верховній Раді України до його прийняття

до прийняття

Департамент нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення

3) Розробити та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із Законом України «Про державну службу» (нова редакція)

у місячний строк із дня офіційного опублікування Закону України «Про державну службу» (нова редакція) 

Департамент нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення

4) Привести нормативно-правові акти Нацдержслужби у відповідність із Законом України «Про державну службу» (нова редакція). 

у тримісячний строк з дня офіційного опублікування Закону України «Про державну службу» (нова редакція)

Департамент нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення,

інші структурні підрозділи,

підвідомчі установи

5) Розробити проекти нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію Закону України «Про державну службу» (нова редакція)

у місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України «Про державну службу» (нова редакція)

Департамент нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення,

інші структурні підрозділи,

Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС

6) Провести громадське обговорення, погоджувальні процедури із заінтересованими органами, подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію Закону України «Про державну службу» (нова редакція)

у двомісячний строк з дня офіційного опублікування Закону України «Про державну службу» (нова редакція)

Відділ забезпечення діяльності керівника,

інші структурні підрозділи,

Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС

7) Забезпечити супровід проектів нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію Закону України «Про державну службу» (нова редакція) у Кабінеті Міністрів України або у Міністерстві юстиції України 

у тримісячний строк з дня офіційного опублікування Закону України «Про державну службу» (нова редакція)

Структурні підрозділи,

Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС

7) Розробити та затвердити методичні рекомендації з питань застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань державної служби. 

у тримісячний строк з дня офіційного опублікування Закону України «Про державну службу» (нова редакція)

Департамент нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення,

інші структурні підрозділи,

Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС

8) Забезпечити підготовку та оприлюднення роз’яснень нового законодавства з питань державної служби з можливих проблемних питань.

у тримісячний строк з дня офіційного опублікування Закону України «Про державну службу» (нова редакція)

Департамент нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення,

Департамент контролю за взаємодії з органами влади,

Відділ організації професійного навчання

 

9) Забезпечити організацію та проведення навчання державних службовців з питань впровадження нового законодавства у сфері державної служби.

у тримісячний строк з дня офіційного опублікування Закону України «Про державну службу» (нова редакція)

Відділ організації професійного навчання,

інші структурні підрозділи,

територіальні органи Нацдержслужби,

підвідомчі установи

10) Провести моніторинг впровадження нового законодавства з питань державної служби.

ІІ-IV квартал

Управління організаційного та документального забезпечення,

Департамент нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення

2.17. Запровадження виключно конкурсного відбору на посади державної служби (усіх категорій).

Конкурсний відбір на новій основі.

 

1) Розробити проекти постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» та «Про затвердження Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби».

у місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України «Про державну службу» (нова редакція)

Департамент нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення

2) Забезпечити громадське обговорення, проведення погоджувальних процедур із заінтересованими органами та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» та «Про затвердження Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби.»

у місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України «Про державну службу» (нова редакція)

Відділ забезпечення діяльності керівника,

Департамент нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення

3) Забезпечити супровід проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» та «Про затвердження Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби» у Кабінеті Міністрів України до їх прийняття.

у місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України «Про державну службу» (нова редакція)

Департамент нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення

4) Розробити та забезпечити видання проекту наказу Нацдержслужби щодо затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» та «В».

у тримісячний строк з дня офіційного опублікування Закону України «Про державну службу» (нова редакція)

Департамент нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення,

Відділ забезпечення діяльності керівника,

Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС

5) Консультативно забезпечити визначення в державних органах спеціальних вимог до професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» та «В».

у тримісячний строк з дня офіційного опублікування Закону України «Про державну службу» (нова редакція)

Департамент нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення,

Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС

6) Розробити та забезпечити видання наказу Нацдержслужби щодо затвердження Типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «А».

у тримісячний строк з дня офіційного опублікування Закону України «Про державну службу» (нова редакція)

Департамент нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення,

Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС

 

7) Консультативно забезпечити конкурсний відбір на посади державної служби, у тому числі керівників державної служби та їх заступників.

у тримісячний строк з дня офіційного опублікування Закону України «Про державну службу» (нова редакція)

Департамент нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення,

Департамент контролю та взаємодії з органами влади,

Відділ кадрів і державної служби,

територіальні органи Нацдержслужби

 

8) Забезпечити оприлюднення на офіційному
веб-сайті
систематизованої інформації про оголошення, умови та переможців конкурсів на вакантні посади державних службовців в державних органах.

у тримісячний строк з дня офіційного опублікування Закону України «Про державну службу» (нова редакція)

Департамент нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення,

Управління ресурсного забезпечення та інформаційних технологій

2.18. Перетворення підрозділів по роботі з кадрами в державних органах на HR служби, які функціонально будуть координуватися державним органом з питань державної служби з наступними функціями: реалізація кадрової політики, ведення статистики і HR-аналітики, ведення профілів державних службовців, участь в організації конкурсів на заміщення вакантних посад, оцінці державних службовців, проведення оцінки потреб у навчанні та формування відповідного замовлення.

1) Розробити та забезпечити видання нормативно-правового акта щодо затвердження Типового положення про службу персоналу державного органу.

у тримісячний строк із дня офіційного опублікування Закону України «Про державну службу» (нова редакція)

Департамент нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення,

Відділ забезпечення діяльності керівника

2.19. Впровадження ефективних інструментів оцінювання державних службовців з урахуванням досягнення відповідних цільових показників.

1) Розробити проект нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців».

у місячний строк із дня офіційного опублікування Закону України «Про державну службу» (нова редакція)

Департамент нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення

2) Провести громадське обговорення, проведення погоджувальних процедур із заінтересованими органами та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців».

у двомісячний строк з дня офіційного опублікування Закону України «Про державну службу» (нова редакція)

Відділ забезпечення діяльності керівника

3) Здійснити супровід проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців» у Кабінеті Міністрів України до прийняття

у тримісячний строк з дня офіційного опублікування Закону України «Про державну службу» (нова редакція)

Департамент нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення

2.20. Запровадження програм розвитку персоналу, планування кар'єри та розвитку талантів, створення кадрового резерву, побудову ефективної системи професійного навчання державних службовців, у тому числі через залучення приватних надавачів послуг, впровадження інноваційних технологій, посилення повноважень та відповідальності державних секретарів міністерств, керівників державних органів за якість таких послуг.

1) Розробити та забезпечити видання наказів Нацдержслужби «Про затвердження Положення про індивідуальну програму професійного навчання державних службовців» та «Про затвердження Порядку підвищення рівня професійної компетентності державного службовця».

у тримісячний строк із дня офіційного опублікування Закону України «Про державну службу» (нова редакція)

Відділ організації професійного навчання,

Відділ забезпечення діяльності керівника

2) Розробити проект постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 07 липня 2010 р. № 564 «Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування».

до 20 червня

Відділ організації професійного навчання

3) Провести громадське обговорення, погоджувальні процедури та подання проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 07 липня 2010 р. № 564 «Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування» на розгляд Кабінету Міністрів України.

 

до 20 липня

Відділ забезпечення діяльності керівника,

Відділ організації професійного навчання

4) Здійснити супровід проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 07 липня 2010 р. № 564 «Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування» у Кабінеті Міністрів України до прийняття.

до 20 серпня

Відділ організації професійного навчання

2.21. Уніфікація розмірів заробітних плат для всіх державних службовців у відповідності з категоріями і в залежності від рівня відповідальності, складності роботи та компетенцій, що вимагаються. Всі додаткові виплати робити виключно на основі оцінки виконання.

1) Розробити та забезпечити видання спільного наказу Нацдержслужби та Мінсоцполітики «Про затвердження Типового положення про преміювання працівників державного органу».

у тримісячний строк із дня офіційного опублікування Закону України «Про державну службу» (нова редакція)

Департамент нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення,

Відділ забезпечення діяльності керівника

2.22. Інституційне посилення системи управління державною службою.

1) Розробити та забезпечити видання наказу Нацдержслужби щодо затвердження Типового положення про територіальні органи Нацдержслужби.

у місячний строк із дня офіційного опублікування постанови Кабінету Міністрів України
від 28 січня
2015 року № 30

Департамент контролю та взаємодії з органами влади,

Відділ забезпечення діяльності керівника

2.23. Прийняття нової редакції Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», побудованої на європейських принципах публічної служби.

Забезпечення професійності та політичної нейтральності представництв виконавчої влади на місцях через прозорі конкурсні процедури добору керівників та службовців цих органів.

1) Забезпечити супровід проекту Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (нова редакція) у Кабінеті Міністрів України до прийняття рішення щодо його схвалення.

до 27 лютого

Департамент нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення

2) Забезпечити супровід проекту Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (нова редакція) у Верховній Раді України до його прийняття.

до прийняття

Департамент нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення

3) Розробити проекти нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (нова редакція).

у місячний строк з дня офіційного опублікування Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (нова редакція)

Департамент нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення,

інші структурні підрозділи,

Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС

 

4) Провести громадське обговорення, погоджувальні процедури із заінтересованими органами, подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (нова редакція).

у двомісячний строк з дня офіційного опублікування Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (нова редакція)

 

 

Відділ забезпечення діяльності керівника,

інші структурні підрозділи,

Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС

5) Забезпечити супровід проектів нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (нова редакція), у Кабінеті Міністрів України або у Міністерстві юстиції України.

у тримісячний строк з дня офіційного опублікування Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (нова редакція)

 

Структурні підрозділи,

Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС

6) Забезпечити організацію навчання посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема керівників та працівників служб персоналу щодо впровадження нового законодавства у сфері служби в органах місцевого самоврядування.

у тримісячний строк з дня офіційного опублікування Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (нова редакція)

 

Відділ організації професійного навчання,

інші структурні підрозділи,

підвідомчі установи,

територіальні органи Нацдержслужби

2.24. Проведення функціонального аналізу і організаційної реструктуризації (оптимізації) органів державної влади та органів місцевого самоврядування, скорочення чисельності державних службовців (не менше ніж на 10%), оптимізація витрат на забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Скорочення кількості державних службовців на 10 відсотків, відповідне збільшення заробітної плати.

1) Провести погоджувальні процедури та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань оптимізації системи центральних органів виконавчої влади».

до 27 лютого

Департамент контролю та взаємодії з органами влади

2) Здійснити супровід проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» у Кабінеті Міністрів України до прийняття.

до 27 березня

Департамент контролю та взаємодії з органами влади

3) Здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення аналізу функцій, повноважень, структури та чисельності працівників центральних органів виконавчої влади.

протягом року

Департамент контролю та взаємодії з органами влади,

Департамент нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення,

Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС,

Управління організаційного та документального забезпечення

4) Забезпечити опрацювання відповідних положень про центральні органи виконавчої влади, що випливають із постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року
№ 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», що надходять на опрацювання до Нацдержслужби шляхом проведення порівняльного аналізу функцій та повноважень центральних органів виконавчої влади у відповідній сфері, уникаючи їх дублювання та передбачаючи максимально скорочення надлишкових контрольно-наглядових повноважень.

постійно

Департамент контролю та взаємодії з органами влади

5) За результатами узагальнення інформації щодо заходів визначених актами Уряду в частині функціонального обстеження (аналізу) внести на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо оптимізації органів виконавчої влади та дерегуляції функцій держави.

протягом року

Департамент контролю та взаємодії з органами влади

ІІІ. Нова антикорупційна політика

Стратегія 2020: Оновлення влади та антикорупційна реформа.

3.1. Проведення перевірки осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про очищення влади».

1) Забезпечити проведення перевірок, передбачених Законом України «Про очищення влади» та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 1025 щодо Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади»

протягом року

Відділ кадрів і державної служби,

Департамент нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення

Стратегія 2020: Слід створити ефективну інституційну систему запобігання і протидії корупції:

Національне агентство з питань запобігання корупції - для впровадження інструментів попередження корупції та здійснення контролю за доброчесною поведінкою службовців (правил щодо конфлікту інтересів, декларування майна тощо).

3.4. Створення Національного агентства з питань запобігання корупції.

Забезпечення проведення відкритого конкурсного відбору на посади членів Національного агентства згідно із Законом про запобігання корупції.

 

1) Підготовити пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про конкурс з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції та Регламенту роботи конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції».

у визначений розробником строк

Департамент нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення

Стратегія 2020: Оновлення влади та антикорупційна реформа

Досягнуто завдяки належній реалізації нової Антикорупційної стратегії та успішному впровадженню нових антикорупційних механізмів. Серед них - декларування майнового стану публічних службовців, запобігання та врегулювання конфліктів інтересів, перевірка доброчесності службовців та моніторинг їхнього способу життя. Важливим є використання новітніх технологій, зокрема для забезпечення державою доступу до інформації у формі «відкритих даних».

3.7. Ліквідація корупційних схем у державному секторі.

Реалізація антикорупційного законодавства.

1) Підготовити пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, та форми згоди на проведення спеціальної перевірки».

у строк визначений розробником

Департамент контролю та взаємодії з органами влади

2) Забезпечити органiзацiю проведення спецiальної перевiрки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, у новостворених державних органах до моменту утворення у такому новоствореному органi вiдповiдального за це структурного пiдроздiлу.

з дня офіційного опублікування постанови Кабінетом Міністрів України

Департамент контролю та взаємодії з органами влади

XI. Політика міжнародної допомоги

11.6. Залучення допомоги ЄС у рамках програми Всеохоплюючої інституційної розбудови, інструментів Twinning, TAIEX та забезпечення співпраці з програмою SIGMA

1) Розробити проект постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 07 лютого 2007 р. № 154 «Про затвердження Порядку організації роботи з підготовки та реалізації проектів Twinning в Україні».

 

протягом року

Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС

2) Провести громадське обговорення, погоджувальні процедури та подання проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2007 р. № 154 «Про затвердження Порядку організації роботи з підготовки та реалізації проектів Twinning в Україні» на розгляд Кабінету Міністрів України.

протягом року

Відділ забезпечення діяльності керівника,

Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС

3) Забезпечити супровід проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 07 лютого 2007 р. № 154 «Про затвердження Порядку організації роботи з підготовки та реалізації проектів Twinning в Україні»» у Кабінеті Міністрів України до прийняття.

до прийняття

Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС

4) Реалізація заходів щодо координації впровадження інструменту інституційної розбудови Twinning та забезпечення діяльності Адміністративного офісу Twinning.

протягом року

Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС

Управління організаційного та документального забезпечення

5) Розробити проект постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 09 квітня 2008 р. № 316 «Про затвердження Порядку підготовки та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейського Союзу в рамках TAIEX».

 

протягом року

Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС

6) Провести громадське обговорення, погоджувальні процедури та подання проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2008 р. № 316 «Про затвердження Порядку підготовки та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейського Союзу в рамках TAIEX» на розгляд Кабінету Міністрів України.

протягом року

Відділ забезпечення діяльності керівника,

Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС

7) Забезпечити супровід проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 09 квітня 2008 р. № 316 «Про затвердження Порядку підготовки та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейського Союзу в рамках TAIEX» у Кабінеті Міністрів України до прийняття.

до прийняття

Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС

8) Реалізація заходів щодо координації впровадження інструмента TAIEX.

протягом року

Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС,

Управління організаційного та документального забезпечення

9) Участь у забезпеченні впровадження програми СІВ.

протягом року

Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС,

Управління організаційного та документального забезпечення

10) Реалізація заходів щодо координації співпраці з програмою SIGMA

протягом року

Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС,

Управління організаційного та документального забезпечення

 

0
Ваш голос: Ні


Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.