Skip to Content

Зміни до Типового порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

Про затвердження Змін до Типового порядку оцінювання результатів службової діяльності державних [...]
Нацдержслужба України; Наказ від
04.09.2012 № 173

 

 

Документ z1631-12, не набрав чинності, поточна редакція - Прийняття від 04.09.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

04.09.2012 № 173

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 вересня 2012 р.
за № 1631/21943

Про затвердження Змін до Типового порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

Відповідно до статті 29 Закону України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI «Про державну службу» та з метою удосконалення процедури оцінювання результатів службової діяльності державних службовців НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Типового порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого наказом Нацдержслужби України від 05 березня 2012 року № 46, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 710/21023, що додаються.

2. Управлінню методичного забезпечення діяльності кадрових служб Нацдержслужби України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI «Про державну службу».

Голова
Нацдержслужби України


В. Толкованов


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства України
з питань державної служби
04.09.2012 № 173

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 вересня 2012 р.
за № 1631/21943

ЗМІНИ
до Типового порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

1. Пункт 1.3 розділу І викласти у такій редакції:

«1.3. Метою оцінювання є здійснення контролю за якістю виконання посадових обов’язків, визначення рівня результативності, ефективності служби, планування кар’єри, стимулювання результативної діяльності, а також визначення рівня професійної компетентності державних службовців та необхідності його підвищення.».

2. Абзац перший пункту 3.4 розділу III після слів «і потребують розвитку» доповнити словами «та визначається відповідність рівня професійної компетентності особи встановленим вимогам».

3. Пункт 5.4 розділу V викласти у такій редакції:

«5.4. За результатами оцінювання керівник державної служби видає розпорядчий акт щодо підсумків оцінювання, а у разі створення комісії - не пізніше п’яти робочих днів після отримання протоколу за результатами її засідання.»

4. Додаток 1 до Типового порядку викласти у новій редакції, що додається.

Заступник
начальника управління -
начальник відділу методичного
забезпечення діяльності
кадрових служб органів
державної влади
управління методичного
забезпечення діяльності
кадрових служб

О. Омельченко


 

 

Додаток 1
до Типового порядку оцінювання
результатів службової діяльності
державних службовців

БЛАНК
оцінювання результатів службової діяльності державного службовця

Начало формы

Додаток 1
до Типового порядку оцінювання

результатів службової діяльності

державних службовців

 

 

БЛАНК ОЦІНЮВАННЯ

результатів службової діяльності

державного службовця за _______ рік

 

I. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

про державного службовця 

Прізвище

Ім’я 

По батькові 

 

 

 

Посада 

Підгрупа 

Ранг 

 

 

 

Орган державної влади  

Структурний підрозділ 

Посада та П.І.Б. безпосереднього керівника 

 

 

 

 

 

 

 

II. ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

(заповнюється безпосереднім керівником у січні під час співбесіди з державним службовцем) 

III. САМООЦІНЮВАННЯ (заповнюється державним службовцем) 

IV. ОЦІНЮВАННЯ БЕЗПОСЕРЕДНІМ КЕРІВНИКОМ (СУБ’ЄКТОМ ПРИЗНАЧЕННЯ) 

Завдання 

(3-5 основних завдань) 

Показники виконання завдань  

(1-3 показники по кожному завданню) 

Термін виконання 

 

Інформація про досягнення результатів 

 

Висновок стосовно 

досягнення результатів

(оцінка та коротке обґрунтування)

1

 

 

 

□ негативно

□ позитивно

□ відмінно

 

2

 

 

 

□ негативно

□ позитивно

□ відмінно

 

3

 

 

 

□ негативно

□ позитивно

□ відмінно

 

4

 

 

 

□ негативно

□ позитивно

□ відмінно

 

                 

 

 

5

 

 

 

□ негативно

□ позитивно

□ відмінно

 

6

 

 

 

□ негативно

□ позитивно

□ відмінно

 

7

 

 

 

□ негативно

□ позитивно

□ відмінно

 

8

 

 

 

□ негативно

□ позитивно

□ відмінно

 

9

 

 

 

□ негативно

□ позитивно

□ відмінно

 

 

Коментарі державного службовця щодо необхідних заходів з удосконалення результатів службової діяльності (заповнюється у разі потреби)

 

 

 

 

(підпис безпосереднього керівника)

 

 

 

 

 

 

 

 

(дата)

 

 

 

 

Я ознайомлений(а)  та розумію, які переді мною ставляться завдання та відповідно до яких критеріїв буде оцінюватися моя службова діяльність наприкінці року.

 

Заповнюється безпосереднім керівником

 

 

негативно

 

 

 

 

 

позитивно

 

(підпис державного службовця)

 

 

 

відмінно

(дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

V. ОЦІНКА РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

Знання, вміння, навички, необхідні для виконання завдань на відповідній посаді

Необхідний рівень

Наявний рівень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ПРОПОЗИЦІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

(заповнюється безпосереднім керівником)

Преміювати у розмірі

 

Присвоїти ранг

 

Заохотити відзнакою

 

Перевести на посаду

 

Звільнити (у разі отримання повторної негативної оцінки)

 

 

Рекомендувати залучити до заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності

 

 

Заходи з удосконалення службової діяльності державного службовця (у разі отримання негативної оцінки)

 

 

 

Інші пропозиії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(прізвище, ініціали безпосереднього керівника)

 

 

 

(підпис, дата)

                 

 

 

 

 

негативно: зазначаються обґрунтування зміни оцінки та додаткові рекомендації

 

 

 

 

позитивно: зазначаються обґрунтування зміни оцінки та додаткові рекомендації

 

 

 

 

відмінно: зазначаються обґрунтування зміни оцінки та додаткові рекомендації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(прізвище, ініціали керівника самостійного структурного підрозділу)

 

___________________________________________

(підпис державного службовця)

 

(підпис, дата)

 

______________________________________________

(дата)

 

VII. РОЗГЛЯД РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНЮВАННЯ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЄЮ З ОЦІНЮВАННЯ

(заповнюється у разі потреби)

Рішення Комісії:

  погодити оцінку без змін

 змінити оцінку на:

   негативно

   позитивно

  відмінно

Коментарі Комісії (обґрунтування рішення, рекомендації безпосередньому керівнику, кадровій службі, керівнику державного органу)

 

 

 

 

Голова  Комісії:                                                                                            

 

Секретар Комісії:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

(ініціали та прізвище)

 

 

(підпис)                                                                (дата)

 

(підпис)                                                                (дата)

VIII. ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Затверджено наказом, розпорядженням
від
_______________________

З результатами щорічного оцінювання діяльності державного службовця ознайомлений

 

 

 

 

(оцінка)

 

Працівник  служби персоналу:

 

(підпис державного службовця)

 

 

 

 

(підпис, ініціали та прізвище)                                                                 

 

(дата)

                             

 

0
Ваш голос: Ні


Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.