Skip to Content

Золочевська Л.М. Творча робота: "Інвестиційна привабливість регіонів і міст"

ЗОЛОЧЕВСЬКА ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА

 

заступник начальника управління

                                                                 економіки, начальник відділу розвитку   

                                                                 підприємництва та споживчого ринку

                                                                 управління економіки Тростянецької

                                                                 районної державної адміністрації

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНІВ І МІСТ

 

ВСТУП

     Економічна ситуація і перспективи розвитку будь-якого регіону характеризуються станом і активністю інвестиційної діяльності, інтенсивністю і розмірами капітальних вкладень. Оскільки у світі існує гостра конкурентна боротьба за залучення інвестицій, потенційні інвестори шукають найбільш вигідних можливостей для вкладання капіталу.

     Розвиток економіки будь-якої країни на сучасному етапі не може відбуватися без залучення іноземних інвестицій. Проблема інвестування, наразі, дуже гостро стоїть у більшості країн світу і для України вона так само є надзвичайно актуальною.

     Прямі іноземні інвестиції — це насамперед:

- рушій економічного розвитку регіону;

- стимулювання експорту, а отже, і валютних надходжень;

- додаткові робочі місця;

- нові технології виробництва та ме­неджменту;

- додаткові надходження до держав­ного та місцевих бюджетів.

     Інвестиційні процеси в світі активізуються, посилюється конкуренція як за вигідні місця вкладання капіталу, так і за залучення ефективного інвестора.

РОЗДІЛ 1. СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ

1.1.         Сучасний стан розвитку України

      У сучасному світі будь-яка територія (місто, країна, регіон) конкурує з іншими територіями за залучення трудових ресурсів, інвесторів, туристів і т.п. В умовах глобалізації, постійного росту конкуренції, вирівнювання умов господарювання на різних територіях, маркетинг території, її імідж і бренд виходять на перший план, тому усе більше країн і міст цілеспрямовано займаються маркетингом своїх територій, формуванням власного бренду, які обумовлюють інвестиційну й туристську привабливість місцевості.

     Існуюча сьогодні нестача внутрішніх інвестиційних ресурсів, обумовлена, по-перше, тривалим періодом спаду вітчизняного виробництва, а відтак недостатністю ресурсів підприємств для оновлення та модернізації основних фондів.

     По-друге, різким падінням рівня доходів переважної більшості населення України і, як результат, недостатністю заощаджень домогосподарств для здійснення прямих та портфельних інвестицій.

     По-третє, недостатньою є капіталізація української банківської системи, що обмежує можливості здійснення масштабних інвестиційних проектів.

   Реалістичний підхід до оцінки потенціалу економічного розвитку України засвідчує наявність конкурентних переваг країни та її регіонів, що є дійсним фактором підвищення її інвестиційної привабливості як для внутрішнього, так і для зовнішнього інвестора. Найбільш вагомими перевагами сучасного стану розвитку країни можна вважати наступні:

  • Ø вигідне геополітичне розміщення;
  • Ø високий рівень природно - ресурсної забезпеченості;
  • Ø дешева кваліфікована робоча сила;
  • Ø місткий споживчий ринок.

 

     1.2. Формування та підтримка сприятливого інвестиційного іміджу

     Однією з передумов стабільного економічного розвитку країни та її регіонів є формування та підтримка сприятливого інвестиційного іміджу в уяві потенційних інвесторів.

     За оцінками як внутрішніх, так і іноземних економічних суб’єктів, інвестиційний клімат в Україні залишається несприятливим. Серед причин, що обумовлюють несприятливий інвестиційний клімат в Україні, а відтак стримують економічний розвиток, численні вітчизняні та зарубіжні дослідження відзначають нестабільність українського законодавства,  нерозвиненість ринкової інфраструктури, зокрема фондового ринку, сильний податковий тиск, бюрократизм і корупцію в місцевих і центральних органах влади.

     Перед Україною стоїть завдання сформувати сприятливий імідж кожного регіону у  свідомості економічно й соціально активних людей, молодого покоління, закріпити й просувати його в регіоні, країні та закордоном.

РОЗДІЛ 2 . ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ СУМЩИНИ

2.1. Сумщина в інвестиційному рейтингу регіонів

     Сумська область посідає передостанні місця в Інвестиційному рейтингу регіонів за групами показників «Економічний розвиток» та «Фінансова інфраструктура». Слабкі позиції області у Динамічному рейтингу обумовлені передусім скороченням обсягів введеного житла, інвестицій в основний капітал та прямих іноземних інвестицій.

     У рейтингу міст України обласний центр посідає 12-у позицію серед великих (100-500 тис. мешканців) міст. Решта міст області невиразно виглядають на фоні України. Лише Охтирка у категорії 54 середніх (50-100 тис.) міст займає 21-е місце. Лідером за рівнем соціально - економічного розвитку Сумщини є Охтирський район (22-а позиція у рейтингу територій України), який має найвищі по області доходи місцевого бюджету та найнижчий рівень бюджетних трансфертів (за обома показниками район є 25-м у рейтингу). У трійку найрозвиненіших районів області увійшли також Тростянецький і Конотопський, які розмістилися на 110-му та 111-му місцях у рейтинговій таблиці — відповідно. 

2.2.Регіональна інвестиційна політика

     Не зважаючи на те, що Сумщина на фоні українських регіонів не вирізняється кількісними параметрами інвестицій, однак слід відзначити їх якість.

     Завдяки вдалому географічному розташуванню Сумщина приваблювала й приваблює ділових людей. Далеко за межами України відома вона своєю промисловістю. Доволі розвиненим є аграрний сектор – тут споконвіку збираються гарні врожаї, а багаті від природи пасовища сприяють розвитку тваринництва. Сумська область – екологічно чиста скарбниця природи з унікальною флорою і фауною. Вона має родючі ґрунти і багаті ліси.

     Сумська область є індустріально - аграрним регіоном України: з 336 тис. штатних працівників - 29% працюють в галузях промисловості, 21% — у сільському та лісовому господарстві, 9% — на підприємствах транспорту та зв'язку, 5% — в оптовій та роздрібній торгівлі. Близько 29% мешканців регіону є працівниками соціальної сфери та державного управління. Спеціалізація області пов'язана з видобутком енергетичних ресурсів, машинобудуванням, хімічною та нафтохімічною промисловістю, на які припадає понад 90% промислової продукції.  На території регіону видобувається понад 40% нафти та 10% газу українського походження. Характерною ознакою зовнішньоекономічних зв'язків регіону є домінування Росії у структурі зовнішньої торгівлі: понад 60% експорту товарів надходить саме до цієї країни.               

     На території області діють компанії, відомі далеко за межами регіону: ЗАТ «Крафт Фудз Україна» та ЗАТ «Слобожанська будівельна кераміка», іноземні інвестиції в які складають 26 і 7 млн. дол. відповідно.

     Сумщина – регіон, сповнений невичерпними інвестиційними можливостями.

Щороку ці можливості розкриваються перед потенційними інвесторами завдяки проведенню найголовнішої економічної події року – Міжнародного економічного форуму "Інвестиції. Партнерство. Розвиток". Форум, який проводиться в області з 2005 року, покликаний привернути увагу вітчизняних та зарубіжних бізнес-кіл, закордонних місій, посольств, науковців та посадовців до економічного та інвестиційного потенціалу Сумщини.

     До уваги потенційних інвесторів представляються інвестиційні проекти області та безпосередньо об’єкти інвестування, які всі бажаючі можуть відвідати в рамках проведення Форуму. Кожний район та міста Сумщини презентують адміністративні території. Такі презентації мають на меті налагодження ділових контактів у сфері міжнародного співробітництва, подальшого підвищення іміджу держави і зокрема Сумської області на світовій арені.

     Про результативність проведення Міжнародного економічного форуму "Інвестиції. Партнерство. Розвиток" свідчать обсяги надходжень прямих іноземних інвестицій. Так, починаючи з 2005 року, з моменту проведення першого Форуму, в економіку регіону було залучено 83,7 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій.

При цьому, надходження іноземного капіталу в економіку області у                  2009 році склало майже 79,4 млн. доларів США прямих іноземних інвестицій, що у чотири рази більше запланованого показника на 2009 рік та вдвічі більше, ніж у 2008 році (38,5  млн. доларів США). Це – найбільший показник надходження іноземного капіталу за останні сім років.

     Сумщина – регіон, відкритий для взаємовигідної співпраці та зацікавлений у широкому спектрі партнерських стосунків. Із нашою областю своє майбутнє вже пов'язали багато іноземних компаній. Працюючи з розумінням того, що капітал йде туди, де його як слід зустрічають і залишається там, де з ним добре обходяться, я вважаю Сумщина втілює цю тезу в життя.

     Станом на 1 січня 2010 року загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку області, становить 225,6 млн. доларів США, що на 42,8 % більше показника минулого року та складає 181,9 дол. США на одного мешканця області. Таке збільшення відбулося переважно за рахунок внесків інвесторів у ВАТ "СНВО ім. Фрунзе", ДП "Завод обважених бурильних та ведучих труб", ВАТ "Шосткинський хлібокомбінат", ВАТ "Шосткинський міськмолкомбінат", ТОВ "Теско Індастрі" та ТОВ "Керамейя". Загалом прямі іноземні інвестиції надійшли в регіон із 40 країн світу та вкладені у 171 підприємство області.

     Інвестори, що працюють на Сумщині, відзначають, що в регіоні панує клімат довіри і захисту, створено комфортні умови для ведення бізнесу, тому доволі успішно продовжується реалізація інвестиційних проектів ТОВ "Керамейя", ЗАТ "Крафт Фудз Україна", ТОВ "Українсько-голландська аграрна компанія".

     У районах та містах в 2009 – 2010 роках реалізуються проекти з міжнародної технічної допомоги. На 40 об'єктах 8 районів розпочато реалізацію спільного проекту між обласною державною адміністрацією, обласною радою та Програмою розвитку ООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" на суму близько  8 млн. гривень, з яких 3 млн. гривень – кошти Програми розвитку ООН.

Повністю оновлено базу даних вільних земельних ділянок та виробничих приміщень, які можуть бути запропоновані інвесторам для реалізації інвестиційних проектів на території області. Зазначену базу даних розміщено на інвестиційному сайті Сумщини.

У 2009 році іноземними компаніями розпочалась практична реалізація інвестиційних проектів, зокрема з виробництва взуття (ТОВ "Теско Індастрі"), хлібобулочних виробів (ВАТ "Шосткинський хлібокомбінат") та кави    (ЗАТ "Крафт Фудз Україна").

2.3. Галузева структура іноземних інвестицій

     У зв'язку з реалізацією нових інвестиційних проектів у регіоні зазнав змін галузевий розподіл іноземних інвестицій. Стала більш вагомою в обсягах іноземного інвестування сфера металургійного виробництва та легка промисловість, що раніше не інвестувалася.

     Порівняльний аналіз зміни галузевого розподілу загального обсягу інвестицій представлений в таблиці:

Місце

Станом на 01.01.10

Станом на 01.01.09

(для порівняння)

1

Машинобудування

82,9 млн.дол.США (36,7 %)

Машинобудування

55,8 млн.дол. ША (35,1 %)

2

Металургійне виробництво

46,6 млн.дол.США (20,7 %)

Металургійне виробництво

8,9 млн.дол.США (5,6 %)

3

Харчова промисловість

32,2 млн.дол.США (14,3 %)

Харчова промисловість

30,6 млн.дол.США (19,2 %)

4

Сільське господарство

17,9 млн.дол.США (7,9 %)

Сільське господарство

19,3 млн.дол.США (12,1 %)

5

Виробництво неметалевої мінеральної продукції

12,7 млн. дол. США (5,6 %)

Виробництво неметалевої мінеральної продукції

10,8 млн.дол.США (6,8 %)

6

Оптова торгівля та посередництво в торгівлі 11,7 млн. дол. США (5,2 %)

Оптова торгівля та посередництво в торгівлі

12,9 млн. дол. США (8,1 %)

7

Сфера послуг (операції з нерухомим майном, оренда та надання послуг підприємцям)

8,5 млн. дол. США (3,8 %)

Сфера послуг (операції з нерухомим майном, оренда та надання послуг підприємцям)

8,6 млн. дол. США (5,4 %)

 

 

     В області зберігається тенденція інвестування у вже діючі, потужні підприємства. Незначна частка інвестицій припадає на сектор малого підприємництва. Поза сферою діяльності інвесторів залишаються галузі енергозбереження, розвитку інфраструктури та туризму.

     Прямі іноземні інвестиції надійшли в область із 39 країн світу                               (у 2008 році було 36 країн). З країн Європейського Союзу надійшло                          71,5 млн.дол.США (90,1% загального обсягу), з країн                                               СНД – 0,1 млн.дол.США (0,1%), з інших країн світу – 7,8 млн.дол.США (9,8%).

     Аналіз географічної структури інвестиційних потоків свідчить, що країни СНД відрізняються низькою інвестиційною активністю на Сумщині, майже всі інвестиційні кошти припадають на інші країни світу.

     До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає більше 92% загального обсягу прямих інвестицій, входять Кіпр – 135,8 млн.дол.США (60,2% до загального підсумку), США – 28,5 млн.дол.США (12,7%), Нідерланди – 22,5 млн.дол.США (10,0%), Сполучене Королівство Великобританії – 15,4 млн.дол.США (6,8 %), Франція – 6,2 млн.дол.США (2,8%).

     У регіональному розподілі іноземного капіталу зміни не відбувалися.                 На Сумщині провідні місця за обсягами прямих іноземних інвестицій продовжують займати міста Суми – 157,0 млн.дол.США (69,6% від загального обсягу) та Шостка – 19,1 млн.дол.США (8,5%), райони – Тростянецький –         26,4 млн.дол.США (11,7%) та Глухівський – 15,7 млн.дол.США (7,0%).

     В економіці решти міст та районів області обсяг іноземних інвестицій складає менше 1% від загального показника. В Охтирському, Буринському, Великописарівському та Краснопільському районах іноземні інвестиції взагалі відсутні.

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В УКРАЇНІ

     Підводячи підсумок, необхідно сказати, що загалом інвестиційно-підприємницький клімат України є складним.

     У своїй Програмі «Україна для людей» Глава держави Віктор Федорович Янукович зазначив: «Я гарантую процвітання українського села. Я доб’юсь повернення Україні слави  європейської житниці».  Дана Програма передбачає відродження соціальної сфери та інфраструктури села. Все це потребує значних коштів, матеріальних ресурсів. Без залучення до цієї справи інвесторів не обійтися.

     Головним завданням механізму залучення інвестицій в економіку є формування в державі такого інвестиційного клімату, що, з одного боку, стимулюватиме бажання потенційних зовнішніх інвесторів вкладати кошти в економіку України, а з іншого − відповідатиме стратегічним завданням економічного розвитку вітчизняних галузей економіки.        

     Але все ж таки основною нашою проблемою є відсутність плану залучення інвесторів. Адже це стратегічно необхідний документ. Не поставивши для початку ціль і не розробивши тактику її досягнення, ми просто не знатимемо, чого хочемо і в якому напрямку рухатись для досягнення результату.

     Програма розвитку інвестиційної діяльності регіонів на наступні роки повинна бути розроблена у відповідності до чинного законодавства в Україні, зокрема до вимог Закону України “Про інвестиційну діяльність”. Крім названого Закону правовим підґрунтям програми є Господарський кодекс України, закони України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”, “Про режим іноземного інвестування”, “Про захист іноземних інвестицій на Україні”, “Про зовнішньоекономічну діяльність”, “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)”, “Про банки і банківську діяльність”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні” та інші нормативно-законодавчі акти, які визначають норми інвестиційної діяльності на території України.

     Інвестиційна привабливість регіонів — незаперечний чинник стабільного соці­ально - економічного розвитку регіону і країни. Вважаю, що сьогодні процес залучення інвестицій в економіку України має координуватися на державному рівні, запобігаючи економічній відокремленості регіонів. Тільки у співпраці виробничих структур та органів вла­ди центрального та місцевого рівнів і органів місцевого самоврядування можливо досягти максимально ефективних результатів.

ВИСНОВКИ

     Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що  залучення інвестицій, особливо іноземних, у будь-яку область України — це пріоритетне завдання об­ласних органів державної влади та міс­цевого самоврядування усіх рівнів, яке є обов’язковою умовою для забезпечення розвитку економіки області.

     Нині від ефективності інвестиційної політики залежать оновлення виробництва, модернізація й нарощування основних фондів підприємств народного господарства, успіх структурної перебудови економіки, розв’язання соціальних і екологічних проблем. Слід зазначити, що в нинішніх умовах надходження іноземних інвестицій в економіку є чинником зростання ВВП, важливим джерелом створення робочих місць, врешті, сприяє успішній інтеграції України до європейського та світового господарства.

     Зважаючи на тенденції розвитку інвестиційної ді­яльності Сумщини, напрацьовується певний пакет взаємоузгоджених заходів активізації інвестиційних процесів у ре­гіоні на найближчі роки. Головне наше завдання — формувати позитивний імідж регіону та представляти наші можливості до співпраці. Позитивний імідж окремих регіонів формує сприятливе враження про Україну в цілому, підвищуючи її авторитет у міжнародному співтоваристві.

     Запрошуємо усіх зацікавлених у співпраці ділових людей відвідати Сумську область, аби переконатися, наскільки перспективним і сприятливим для налагодження бізнесових зв’язків є наш край!                

 

  Використані джерела інформації:

1. Закон України “ Про інвестиційну діяльність” (1991р.)

2. Пересада А.А. Управління інвестиційцним процесом , Київ ,  с.8, 2002.

3.Губський Б.В.Інвестиційні процеси в глобальному середовищі, Київ, 2002.

4. Головне управління статистики в Сумській області. Статистичний бюлетень «Основні показники розвитку міст та районів   Сумської області» за січень – грудень 2009. 

5. Інвестиційний сайт Сумської області:  http://www.forum-sumy.com/

0
Ваш голос: Ні


Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.