Skip to Content

Державна служба та державне управління

Проект закону України "Про державну службу"

Проект

Вноситься Президентом України

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державну службу

____________________

 

Тестові завдання для перевірки знання законодавства про боротьбу з корупцією (додаткові для керівників)

1.     За ступенем суспільної небезпеки більш тяжкими є:

а) корупційні діяння;

б) адміністративні проступки.

 

2.     Адміністративне стягнення за корупційні діяння або інші правопорушення, пов'язані з корупцією, може бути накладено не пізніше, ніж через:

а) два місяці з дня вчинення правопорушення;

б) шість місяців з дня вчинення правопорушення;

в) десять місяців з дня вчинення правопорушення.

 

Тестові завдання для перевірки знання Конституції України, законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією

1. Оберіть правильний варіант відповіді з кількох запропонованих:

До ознак верховенства права належать:

1)                конституційне закріплення прав людини та визначення підстав їх обмеження;

2)                вимога щодо створення органами державної влади доступних, чітких та несуперечливих норм права;

Проект Закону України "Про державну службу"

ПРОЕКТ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державну службу
__________________________

Цей Закон визначає основи державної служби, умови вступу на державну службу, порядок її проходження та припинення, правовий статус державних службовців, засади їх соціального і правового захисту.

RSS-матеріал


Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.