Skip to Content

Наказ ГУДС від 09.12.2010 № 315 "Про затвердження положення про здійснення моніторингу професійного зростання переможців та лауреатів щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 9 грудня 2010 року N 315

Про затвердження положення про здійснення моніторингу професійного зростання переможців та лауреатів щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

Відповідно до Порядку проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року N 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», та постанов Кабінету Міністрів України: від 14 квітня 2004 року N 468 «Про затвердження положень про прийом, стажування слухачів та працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів, де проводиться стажування слухачів Національної академії»; від 29 липня 2009 року N 789 «Про затвердження порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю „Державна служба“ галузі знань „Державне управління“ та працевлаштування випускників»; від 21 лютого 2007 року N 272 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу із зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців першої — третьої категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України та Кабінетом Міністрів України» — визначено умови щодо професійного зростання переможців та лауреатів Конкурсу.

З метою здійснення моніторингу професійного зростання переможців та лауреатів щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» наказую:

1. Затвердити Положення про здійснення моніторингу професійного зростання переможців та лауреатів щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» (далі — Положення).

2. Рекомендувати керівникам центральних та місцевих органів виконавчої влади (далі — органи державної влади) забезпечити координацію роботи кадрових служб щодо професійного зростання переможців та лауреатів щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

3. Головдержслужбі та її територіальним органам забезпечити надання методично-консультаційної допомоги кадровим службам органів державної влади в організації здійснення обліку та моніторингу професійного зростання переможців та лауреатів щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

4. Управлінню організації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування забезпечити розміщення Положення на банері «Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» офіційного веб-сайту Головдержслужби, суб-сайтах територіальних органів Головдержслужби та направити його до органів державної влади.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник
Головдержслужби                                             


Т. Мотренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління державної служби України
09.12.2010 N 315

ПОЛОЖЕННЯ
про здійснення моніторингу професійного зростання переможців та лауреатів щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок здійснення моніторингу професійного зростання переможців та лауреатів щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» (далі Всеукраїнський конкурс).

1.2. Мета моніторингу — одержання об’єктивної і достовірної інформації про професійне зростання переможців та лауреатів Всеукраїнського конкурсу.

1.3. Моніторинг передбачає облік і аналіз інформації про професійне зростання переможців та лауреатів Всеукраїнського конкурсу.

1.4. Об’єктами моніторингу є переможці і лауреати I, II та III турів Всеукраїнського конкурсу.

1.5. Суб’єктами моніторингу є кадрові служби органів державної влади, територіальні органи Головдержслужби.

1.6. Облік професійного зростання переможців та лауреатів Всеукраїнського конкурсу протягом року від рішення відповідного Оргкомітету здійснюють кадрові служби органів державної влади (міністерств, центральних органів виконавчої влади, інших державних органів), які надають інформацію про проведену роботу Головдержслужбі, кадрові служби місцевих органів виконавчої влади — територіальним органам Головдержслужби.

1.7. Загальний контроль за професійним зростанням переможців та лауреатів Всеукраїнського конкурсу здійснює Головне управління державної служби України.

II. Порядок здійснення моніторингу

2.1. Після закінчення I, II та III турів Конкурсу кадрові служби органів державної влади, місцевих органів виконавчої влади у терміни 30 травня, 30 липня та 30 листопада надають інформацію щодо професійного зростання переможців та лауреатів Всеукраїнського конкурсу відповідно до Головдержслужби та її територіальних органів за формою згідно з додатком 1.

2.2. Територіальні органи Головдержслужби на підставі отриманих від кадрових служб місцевих органів виконавчої влади відомостей про професійне зростання переможців та лауреатів Всеукраїнського конкурсу формують регіональний банк даних за формою згідно з додатком 2, Головдержслужба — формує банк даних щодо переможців та лауреатів Всеукраїнського конкурсу на підставі інформації від центральних органів виконавчої влади.

2.3. Кадрові служби органів державної влади у разі звільнення чи переведення на інше місце роботи (іншу посаду) переможців та лауреатів Всеукраїнського конкурсу інформують Головдержслужбу та її територіальні органи за формою згідно з додатком 3, а територіальні органи Головдержслужби на підставі отриманих відомостей інформують Головдержслужбу.

2.4. Територіальні органи Головдержслужби щороку до 10 січня надсилають до Головдержслужби інформацію про професійне зростання переможців та лауреатів Всеукраїнського конкурсу за минулий рік за формою згідно з додатком 1.

2.5. Моніторинг професійного зростання переможців та лауреатів Всеукраїнського конкурсу здійснює управління організації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Головного управління державної служби України та щорічно до 25 січня готує за підписом Начальника Головдержслужби звітну інформацію Кабінету Міністрів України за минулий рік.

2.6. Переможці та лауреати Всеукраїнського конкурсу постійно залучаються Головдержслужбою та її територіальними органами до проведення заходів з питань розвитку державної служби.

2.7. Переможці та лауреати Всеукраїнського конкурсу можуть бути рекомендовані до складу колегій органів державної влади, інших дорадчих органів.

Додаток 1
до Положення про здійснення моніторингу професійного зростання переможців та лауреатів щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

Інформація про професійне зростання переможців та лауреатів Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

________________________________________________________________________
(назва органу державної влади)

N
з/п

П. І. Б. переможця (лауреата)

Посада, яку займав переможець (лауреат)

Категорія, ранг

Просування по службі за результатами Конкурсу

Вступ на навчання

Зарахування до кадрового резерву

Інформація щодо входження до складу колегії, іншого дорадчого органу

Призначення на вищу посаду (дата)

Присвоєння чергового рангу (дата)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Додаток 2
до Положення про здійснення моніторингу професійного зростання переможців та лауреатів щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

Інформація про професійне зростання переможців та лауреатів щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

________________________________________________________________________
(назва регіону)

N
з/п

П. І. Б. переможця (лауреата)

Посада, яку займав переможець (лауреат)

Категорія, ранг

Призначення на посаду (дата призначення)

Категорія, ранг

Зарахування до кадрового резерву

Інформація щодо входження до складу колегії, іншого дорадчого органу

1

2

3

4

5

6

7

8

Додаток 3
до Положення про здійснення моніторингу професійного зростання переможців та лауреатів щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

Інформація про зміну місця роботи переможців та лауреатів щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

________________________________________________________________________
(назва органу державної влади)

N
з/п

П. І. Б. переможця (лауреата)

Посада, яку займав переможець (лауреат)

Категорія, ранг

Призначення на посаду (дата)

Категорія, ранг

Інші обставини зміни місця роботи (причина та дата)

1

2

3

4

5

6

7

____________

Коментарі

Аватар користувача Дейниченко Володимир

СОNТRА SРЕМ SРЕRО!** Без

СОNТRА SРЕМ SРЕRО!*

* Без надії сподіваюсь! (Лат.)

Гетьте, думи, ви хмари осінні! 
То ж тепера весна золота! 
Чи то так у жалю, в голосінні 
Проминуть молодії літа?

Ні, я хочу крізь сльози сміятись, 
Серед лиха співати пісні, 
Без надії таки сподіватись, 
Жити хочу! Геть, думи сумні!

Я на вбогім сумнім перелозі 
Буду сіять барвисті квітки, 
Буду сіять квітки на морозі, 
Буду лить на них сльози гіркі.

І від сліз тих гарячих розтане 
Та кора льодовая, міцна,

 

З повагою, В.Дейниченко, переможець конкурсу 2010 р. в м.Києві, безробітний, шукаю роботу.

Думаю, всім все зрозуміло?... Моє шанування.  В. Дейниченко

Аватар користувача Дейниченко Володимир

Человек шел по берегу и

Человек шел по берегу и вдруг увидел мальчика, который поднимал что-то с песка и бросал в море. Человек подошел ближе и увидел, что мальчик поднимает с песка морские звезды. Они окружали его со всех сторон. Казалось, на песке миллионы морских звезд, берег был буквально усеян ими на много километров. 
- Зачем ты бросаешь эти морские звезды в воду? - спросил человек, подходя ближе. 
- Если они останутся на берегу до завтрашнего утра, когда начнется отлив, то погибнут, - ответил мальчик, не прекращая своего занятия. 
- Но это просто глупо! - закричал человек. - Оглянись! Здесь миллионы морских звезд, берег просто усеян ими. Твои попытки ничего не изменят! 
Мальчик поднял следующую морскую звезду, на мгновение задумался, бросил ее в море и сказал: 
- Нет, мои попытки изменят очень много... для этой звезды.

Думаю, всім все зрозуміло?... Моє шанування.  В. Дейниченко

Аватар користувача Кривенюк Вячеслав Володимирович

на превеликий жаль, можу

на превеликий жаль, можу сказати, з особистого досвіду, що я як учасник ІІІ туру конкурсу у 2010 році як був головним спеціалістом, так ним і залишився і, маю впевненість, що у більшості з нас аналогічна ситуація. Проте наша наполегливість, сподіваюсь не призведе до професійного "вигорання" нас як державних службовців. Все буде добре...всьому свій час)

Аватар користувача Леснікова Людмила Олександрівна

Я знаю очень хороший

Я знаю очень хороший анекдот.  Внук спрашивает у дедушки генерала, сможет ли он стать маршалом? Дедушка ответил, что у маршала есть свои внуки!!! По поводу неэффективного кадрового резерва. Как только у нас будут проводиться конкурсы на замещение вакантных должностей неформально, тогда можно на что-то рассчитывать. Но из опыта могу порекомендовать. Если чувствуете в себе силу и возможности управлять коллективом, то необходимо о себе всячески заявлять, но не так как это делал "один товарищ" из Антимонопольного комитета. Надо доказывать умением. Но всегда помните, что руководитель должен решать еще некоторые вопросы по обеспечению коллектива канцтоварами как минимум и более серьезными вещами, так как  в госбюджете слишком мало заложено на эти цели. Например, по 9 коп. в год на 1 сотрудника. А работать надо эффективно и некоррупционно.

Леснікова Людмила Олександрівна

Аватар користувача Марта Подольчак

Будем сподіватися на краще

Будем сподіватися на краще :), а час покаже.

 

Аватар користувача Леонід Марушевський

Кто что думает по поводу

Кто что думает по поводу документа, который мы все так долго ждали?
Есть предчувствие, что наши кадровые службы спустят это документик на тормозах и максим что - так поставят в кадровый резерв для галочки.Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.