Skip to Content

Марушевський Л.О. Презентація творчої роботи: "Стан, проблеми і перспективи електронного урядування в Україні"

Текст доповіді: 

Доброго дня шановна комісія, шановні колеги!

Тема моєї творчої роботи: стан, проблеми і перспективи електронного урядування в Україні

Доповідь хотів би розпочати із епіграфу, який на мою думку розкриває глибину, важливість та перспективність обраної теми.

Запровадження електронного урядування це шлях від «держави над

громадянами» через «державу для громадян» до

«держави громадян».

Актуальність теми дослідження зумовлена нагальною потребою реформування державного управління у зв’язку із наявністю таких проблем, як:

 • недовіра суспільства до влади,
 • низька якість державних послуг;
 • відірваність суспільства від державних рішень.

Крім того прикрими ознаками державної влади в Україні, є надмірний бюрократизм (слайд 2), який є спадщиною радянської системи влади, корупція, як наслідок низького соціального статусу державних службовців і, нарешті, популізм влади, який прикриває реальний, невтішний, стан речей.

(слайд 3) Досвід розвинених країн світу свідчить, що одним з ефективних засобів боротьби із переліченими суспільними явищами є запровадження системи електронного урядування.

Спробую зацікавити як найбільшу кількість присутніх у цій аудиторії ідеєю електронного урядування, як інноваційної форми державного управління, здатної змінити країну та суспільство на краще.

Зробимо разом крок від «держави для чиновників» до «держави людей».

Метою творчої роботи є довести надзвичайну перспективність та ефективність електронного урядування як інструменту модернізації державної влади в Україні. 

Завданнями роботи полягають у дослідженні поточного стану впровадження електронного урядування в Україні шляхом аналізу статистичної інформації, нормативно-правових актів та наукових публікацій; визначенні існуючих проблеми та вірогідних перспектив.

(Слайд 4) Електронне урядування - це трансформація внутрішніх і зовнішніх відносин державних організацій на основі використання можливостей інформаційно-комунікаційних технологій з метою оптимізації державних послуг, підвищення рівня участі суспільства в питаннях державного управління та вдосконалення внутрішніх процесів. 

(слайд 5) Елементами електронного урядування є:

 • Інформування громадян та бізнесу про діяльність державних органів на відомчих сайтах.
 • Надання державних послуг в режимі on-line.
 • Залучення громадян та бізнесу до обговорення та прийняття управлінських рішень.
 • Автоматизація діяльності окремих державних органів та міжвідомчої взаємодії.

(слайд 6) З метою наглядної демонстрації сутності, структури, стану та перспектив електронного урядування в рамках творчої роботи розроблено технологічну схему електронного уряду України. Кольори вказують на етап втілення у життя того чи іншого елементу.

Практичною суттю електронної форми уряду є об'єднання за допомогою інформаційно-телекомунікаційних технологій всіх міністерств і відомств у єдиний комплекс із вищим ступенем інтегрування внутрішніх процесів і єдиним інтерфейсом із громадянином у вигляді веб-порталу електронного уряду.

Початок розвитку електронного урядування в нашій країні можна сміливо датувати далеким 1998 роком, коли було прийнято Закон України „Про Національну програму інформатизації”. Не зважаючи на достатньо значний проміжок часу у 12 років електронне урядування в Україні все так само залишається на етапі становлення. З одного боку суспільство не розуміє переваг цього інструменту, з іншого боку держава не зацікавлена в його запровадженні.

Стан електронного урядування в Україні на сьогодні можна охарактеризувати як інформування громадськості про діяльність державних органів із першими спробами запровадження державних послуг он-лайн.

(Слайд 7) Згідно результатів щорічного рейтингу ООН готовності країн світу до впровадження електронного урядування за 2010 рік Україна посіла 54 позицію серед 184 країн світу поступившись 13 позиціями своєму результатові 2008 року. (Слайд 8)  Негативна динаміка рейтингу України вказує на відставання темпів розвитку технологій електронного урядування у порівнянні з іншими країнами світу.

Позитивним моментом поточного етапу розвитку є активна участь недержавних громадських організацій, що свідчить про становлення громадянського суспільства. Зокрема варто відмітити діяльність Міжнародного фонду «Відродження», за підтримки якого в квітні 2010 року на базі Деркомінформатизації створено Національний центр підтримки електронного урядування.

 (слайд 9) Нормативно-правове регулювання електронного урядування на сьогодні включає достатньо великий перелік документів. Проте нормативно-правова база не є достатньою. Перелічені документи фрагментарно торкаються питань електронного урядування. (слайд 10) Зокрема не існує спеціалізованих документів, які закладають концепцію та стратегію розвитку електронного урядування. Потребують розробки ЗУ «Про персональні дані», «Про державні послуги», «Про електронну комерцію». 

Нажаль, стан розбудови системи надання електронних послуг державними органами в Україні порівняно із світовими тенденціями є недостатнім і не відповідає потенціалу та можливостям України. Проте на сьогодні ведеться підготовчий етап, який у подальшому дозволить масово впроваджувати надання адміністративних послуг в електронному вигляді, зокрема Головдержслужбою ведеться розробка єдиного реєстру державних послуг, Нацбанк продовжує запровадження національної системи масових електронних платежів.

(Слайд 11) В межах виконання ЗУ «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства …» реалізовано кілька успішних регіональних та національних проектів по впровадженню технологій електронного урядування. Зокрема проект «Електронне міністерство» на базі Головдержслужби, в межах якого запроваджено електронний документообіг у всіх підрозділах відомства, проект "Електронне село" Дніпропетровської обласної ради, (Слайд 12) створення Центру Адміністративних послуг "Прозорий офіс" у м. Вінниця, «Електронна митниця» та інші. Податкова адміністрація, Пенсійний фонд, Фонд зайнятості та ряд інших відомств здійснюють прийом звітності від клієнтів в електронному вигляді. У 2008 році реалізовано проект зі створення Регіонального центру розвитку електронного урядування в Автономній Республіці Крим.

(Слайд 13) Запровадження повноцінної системи електронного урядування вимагає значної внутрішньої підготовчої роботи на рівні державних органів. Аналіз стану електронного урядування показав наявність великої кількості проблем, ключовими з яких є низький рівень фінансування проектів електронного урядування, не повністю сформована та суперечлива нормативно-правова база, відсутність політичної волі для пріоритетного виконання проектів електронного урядування.

(Слайди 14Перспективи подальшого розвитку електронного урядування в Україні доцільно систематизувати за наступними напрямками: правові, організаційні, кадрові, економічні та технологічні. Прошу поглянути на слайди. (Слайди 15) 

Найближча перспектива пов’язана на сам перед із переходом від рівня інформування до рівня надання державних послуг у електронному вигляді із паралельним вдосконаленням нормативно-правової бази. (Слайди 16) Втілення намічених у роботі перспектив можливе лише за умови належного фінансування проектів електронного урядування та чіткого контролю за виконанням поставлених завдань.

(Слайди 17) Таким чином, електронне урядування є однією з основних форм реформування державного управління в умовах інформаційного суспільства, яка дозволяє підвищити ефективність роботи державних органів та якість адміністративних послуг. 

(Слайди 18) Необхідно загострити увагу на тому, що впровадження електронного урядування може дати значний економічний та соціальний ефект тільки у тому випадку, якщо паралельно із автоматизацією  державних управлінських процесів буде відбуватися реінжиніринг цих процесів. 

(Слайди 19Досвіт розвинутих країн демонструє необхідність переходу від відомчої орієнтації діяльності держави до орієнтації на потреби й завдання громадян. В Україні, нажаль, мають місце спроби застосувати інноваційний інструмент електронного урядування до бюрократизованого та морально застарілого державного устрою. Результатом є низькі темпи впровадження електронного урядування внаслідок не сприйняття бюрократичною машиною явища, яке покликане її знищити.

(Слайд 20) Дякую за увагу! Прошу Ваших запитань!

 

Додаткові слайди

Слайд 21 – схема,

Слайд 22 – науковці,

Слайд 23 – індикатори,

Слайди 24-27 – гістограми,

Слайд 28 – електронна митниця,

Слайди 29-34 – веб-портали Електронних урядів.

Роздатковий матеріал

Електронне урядування в Україні

 

Електронне урядування в Україні

 

Embedded Scribd iPaper - Requires Javascript and Flash Player
:
,
3-
2
=>
=>
3
,
. Gartner Group
4
 .  . .
5
on-line.
2010
7
8
 2007-2015  ; 17.07.2009 ; 26.03.2008 733 ; ; ;

272 ;
9
 28.10.2004 ; 28.10.2004 1452

1453 ;

09.09.2009
1087

01.03.2010
360 .
10
"
"(
,
)
334
, . 22 , 356 , . 11 " : "
"
" "
"( .
)
, , . " , , ' ' . 19.
12
"
30
 ; 
; -
; ; ; .
13
 ; ; ; ; .
14
,
 ; ; .
15
 . ;
16
 ; 
; -
.
17
 ; 

, ; , ;
,

 ;
-
,
18
 ; , ; ; .
19
! !
. . ; . . " . . , ., . : , 2007. ., ., ; ";
.
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ( g v )
862 741 520 428 360 284 212
250
,
221
,
232
200
171 150 105 100 64 50 138
0 2004 2005 2006 2007 2008 2009
14 12 10 8
12
.
11,2 10
6,4
6
4,4
4 2 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2 0,9 1,2 0,6 0,15 0,2 0,4
2,4
18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ( 100
, 15.04.2010 : 31

10 ; 7 1
16
,
-
, ; ( ) 80.
,

-
15.04.2010 : 665 ;2 7000 .
15.04.2009 ( 80);
! !
This document is © 2011 by Леонід Марушевський - all rights reserved.
5
Ваш голос: Ні Оцінено (1 голос)

Коментарі

Аватар користувача Леонід Марушевський

Рекоммендации

Очень хотелось бы услышать комментарии к исполнению работы. Да и по теме. Возможно есть на сайте специалисты в области электронного правительства.  Или опыт в этой области.

В данной творческой работе и презентации есть ряд полезных для будущих конкурсантов "фишек", которые вы можете использовать в своих докладах.

1. Прежде всего: важную роль в оценке творческой работы играет именно ее презентация.

2. Время презентации ограничено. Не нужно выходить за рамки этого времени.

3. Презентация должна дополнять доклад. Не читайте то, что написано на слайдах. Изображайте на слайдах, то, что не успеваете сказать. Расширяйте и дополняйте повествование своими слайдами.

4. Не делайте много текста в слайдах (особенно мелкого текста).

5. Будьте оригинальными в слайдах.

6. Сделайте раздаточный материал.

7. Выучите доклат наизусть!

8. Постарайтесь не волноваться.

9. Смотрите людям в глаза, когда делаете доклад. Заразите их своими идеями и мыслями.

10. Запишите зарание длительность слайдов в PowerPoint (кто не знает как это делать - спрашивайте, расскажу). Не тратте время на сообщение оператору о необходимости перелиснуть слайд. Или купите пульт управления презентацией. Я пытался использовать такой девайс, но к сожалению он не заработал на ноутбуке, на котором демонстрировали презентации. плюсом будет использование лазерной указки.

11. Презентацию можно делать в виде видиофильма. Никаких ограничений по формату мультимедийного сопровождения нет. Кто на что гаразд.

12. Если вы делаете презентацию в PowerPoint - используйте версию 2010. По сравнению с предидущими версиями в этой на порядок красивее анимация, множество заготовок для работы с фотографиями, есть возможность встраивать видио и музыкальное спровождение в файл презентации, озвучивать презентацию. Сохранять презентацию в виде видио файла wmv. Для просмотра презентации на конкурсе имейте при себе инсталяцию Microsoft PowerPoint Viewer. Он поддерживает просмотр презентацийв версии 2010.

13. Доклад должен иметь элементы эмоциональности. Не делайте его скучным. Комисия оценит и обращения к слушателям, и использование уместных цитат, и риторичекие вопросы и т.д.Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.