Skip to Content

Кабанова Н.В. Публічний виступ: "Пошук шляхів підняття авторитету державної служби"

Текст доповіді: 

На моє глибоке переконання, державна служба є не тільки одним з найважливіших інститутів державного управління, а й дуже значимим суспільним інститутом. Адже від якості управлінських рішень, часто залежить не тільки ефективність та результативність відповідної державної політики, але й рівень життя населення та добробут громадян.

В умовах недовіри до влади підняття авторитету державної служби є необхідним і надзвичайно важливим у формуванні відносин держави та суспільства.

Мета: розкриття найбільш дієвих способів підвищення авторитету державної служби.

Державі, на мою думку, слід радикально змінити своє ставлення до державної служби, вжити конкретні заходи її популяризації серед населення. У стінах державних установ особу  має зустрічати не лише професіонал,  а й розсудлива і тактовна людина з високими морально-етичними якостями.

 Дієвими заходами в досягненні даної мети мають стати

Розробка кодексу етичної поведінки державного службовця, який регламентуватиме його поведінку у взаєминах із колегами, фізичними та юридичними особами.

Посилення юридичної (кримінальної, адміністративної, дисциплінарної) відповідальності державних службовців усіх категорій за протиправні дії, порушення норм законодавства.

Реальна та щоденна боротьба з корупцією в органах виконавчої влади, персональна відповідальність усіх державних службовців (перш за все вищих категорій) за дії, що суперечать інтересам держави та негативно впливають на імідж державного службовця.

Упровадження декларування не тільки доходів державних службовців та членів їх родин, а й витрат, що здійснюються ними протягом звітного року та обов'язкове оприлюднення декларацій усіх державних службовців на веб-сайтах, у ЗМІ.

Ліквідація порочної практики прийняття на державну службу не за фаховою ознакою, а за рівнем особистої лояльності до керівника. Адже це підриває довіру до державної служби й суперечить конституційній нормі рівності доступу до державної служби.

Оприлюднення всієї документації (передусім переліків та описів послуг) щодо системи управління якістю кожного органу влади на його веб-сайті, інформаційних стендах, місцевих ЗМІ. Має бути реалізоване право громадянина безперешкодно звертатися до органів державної влади та місцевого самоврядування.

Посилення відкритості і прозорості діяльності органів виконавчої влади шляхом запровадження обов'язкових громадських обговорень найбільш значущих управлінських рішень (підвищення тарифів, податків, запровадження нових податків і зборів тощо), врахування думки громадськості під час прийняття цих рішень.

Запровадження регулярних публічних звітів керівників органів влади.

Відкритість та прозорість державної влади є показником її відповідальності перед суспільством.

Державна служба має стати повсякденним каналом зв'язку держави та народу, їх взаємодії. Одним з ефективних методів спілкування має стати система електронної співпраці, яка  є в світі цілком звичним явищем. Громадяни багатьох держав  (основним чином, Великобританії, Швеції, Данії, Чехії, Норвегії, а також  ОАЄ та інших) уже давно користуються її перевагами.

     Система електронної співпраці передбачає, що будь-яка фізична чи юридична особа  через Інтернет може звертатися із запитами до державних органів та установ для одержання необхідної інформації та виконання юридичних трансакцій. При такій схемі взаємовідносин «громадянин-влада-громадянин» можна розраховувати на підвищення ефективності державного управління та обмеження корупції.

Підвищення посадових окладів державних службовців та усунення диспропорції в рівні заробітної плати на державній службі та оплати праці кваліфікованої найманої сили в приватному секторі. Це стимулюватиме залучення на державну службу висококваліфікованих фахівців і запобігатиме відпливу професіоналів.

Постійне підвищення ефективності діяльності самих державних службовців, їх фахового рівня.

Поглиблення міжнародної співпраці у сфері державної служби та державного управління.

Головне, щоб державна служба стала справді привабливою для талановитої молоді і спрямованою на задоволення потреб усього суспільства. Як свідчить опитування громадської думки, населення хоче бачити владу , насамперед, людяною, справедливою, такою, що ставить інтереси суспільства понад усе.

Доповідь закінчена. Дякую за увагу.

Embedded Scribd iPaper - Requires Javascript and Flash Player


В умовах недовіри до влади підняття авторитету державної служби є необхідним і надзвичайно важливим у формуванні відносин держави та суспільства.
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
- служіння народу України; - демократизм і законність; - гуманізм і соціальна справедливість; - пріорітет прав людини і громадянина; - професіоналізм, компетентність,ініціативність,чесність, відданість справі; - персональна відповідальність за виконання службових обов’язків і дисципліни; - дотримання прав та законних інтересів органів місцевогоі регіонального самоврядування; - дотримання прав підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян.


 
- запровадження Кодекс загальних правил поведінки державних службовців в Україні , та суворе його дотримання; - посилення юридичної (кримінальної, адміністративної,дисциплінарної) відповідальності державнох службовців усіх категорій за протиправні діі, порушення норм законодавства; - реальна та щоденна боротьба з корупцією в органах виконавчої влади, персональна відповідальність усіх державних службовців за діїї, що суперечать інтересам держави та негативно впливають на імідж державного службовця; - запровадження декларування не тільки доходів державних службовців та членів їх родин, а й витрат та їх оприлюднення на веб-сайтах, у ЗМІ. - ліквідація порочної практики прийняття на державну службу не за фаховою ознакою, а за рівнем особистісних взаємин; - посилення відкритості та прозорості діяльності органів виконавчої влади ( громадські обговорення, електронна співпраця); - підвищення посадових окладів державних службовців; - систематичне підвищення ефективності діяльності працівників державних органів.
This document is © 2013 by Леонід Марушевський - all rights reserved.
0
Ваш голос: Ні


Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.