Skip to Content

Козко О. Презентація до творчої роботи: "Проблеми адаптації державної служби до стандартів ЄС"

Embedded Scribd iPaper - Requires Javascript and Flash Player
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
наближення державної служби України до кращих світових стандартів та місія просвітництва у сфері державного управління та державної служби серед країн пострадянського простору визначено ключовими цілями міжнародного співробітництва Головдержслужби України та закріплені в стратегії міжнародного співробітництва Головдержслужби України на 2009-2011 роки, затвердженої наказом Головного управління державної служби №165 від 04.06.2009 року.
МЕТА
ОКРЕСЛИТИ ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ДО СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
СТРУКТУРА РОБОТИ
1.
• ВСТУП
• ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ДО СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
2.
2.1
• ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВИХ ЗАСАД ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ • РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ • ВСТАНОВЛЕННЯ ПОРЯДКУ НАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ
2.2
2.3
НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИМОГ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
• ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ
2.4
СЛУЖБОЮ
2.5
• ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
• ВИСНОВОК • СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
3
4
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВИХ ЗАСАД ФУНКЦІОНУВАННЯДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
ПРОБЛЕМА
ЗАТЯГУВАННЯ
НЕГАЙНО ПРИЙНЯТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ НОРМАТИВНОПРАВОВІ АКТИ
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ЯКІ Є ОСНОВОЮ РОБОТИ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ ТА НАБЛИЖЕННЯ ЙОГО ДО СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
ПРОБЛЕМА
ВІДСУТНІСТЬ НАЛЕЖНОЇ МОТИВАЦІЇ РОБОТИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
РОЗРОБИТИ ПРОЗОРУ СХЕМУ ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОСАД, ЯКА БУДЕ ВРАХОВУВАТИ ЗМІСТ ТА СКЛАДНІСТЬ РОБОТИ НА ДАНІЙ ПОСАДІ
НЕДОСКОНАЛА ТА
НЕПРОЗОРА
СИСТЕМА ПІДВИЩЕНЬ ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ
ВСТАНОВЛЕННЯ ПОРЯДКУ НАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИМОГ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМА
ВІДСУТНІСТЬ АКТИВНИХ ДІЙ З БОКУ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТУ ДСТУ ISO 9001-2001 НЕСФОРМОВАНІСТЬ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ПОКАЗНИКІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ НАДАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПОСЛУГ: ВІДКРИТІСТЬ, ДОСТУПНІСТЬ, ЗРУЧНІСТЬ, ПОВАГА ДО ОСОБИ, СВОЄЧАСНІСТЬ, ПРОФЕСІОНАЛІЗМ, РЕЗУЛЬТАТИВНСТЬ ВІДСУТНІСТЬ НОРМАТИВНОГО АКТУ, ЯКИЙ ВИЗНАЧАЄ СТАНДАРТИ ЧЕСНОСТІ ТА ПОВЕДІНКИ, ЯКИХ МАЮТЬ ДОТРИМУВАТИСЬ ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ ЗАГАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ, З УРАХУВАННЯМ СПЕЦИФІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЦІЄЇ СФЕРИ
СПРОЩЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР, БІЛЬША ПРОЗОРІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ПОЛЕГШЕННЯ ДОСТУПУ ДО ЗАКОНОДАВСТВА
ПРИЙНЯТТЯ КОДЕКСУ ПОВЕДІНКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
ПРОБЛЕМА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
ВІДСУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ ДЕРЖАВНИХ МЕНЕДЖЕРІВ
НЕЕФЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ
ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ РАМКИ ЩОДО СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
ПРОБЛЕМА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
ЗАСТАРІЛА СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ, ПОБУДОВАНА НА ПРИНЦИПАХ СТАНДАРТУ ISO 9001:2001
В негайному порядку
прийняти фундаментальні для державної служби нормативно-правові акти
 Розробити прозору схему
посадових окладів на основі системи кваліфікації посад, яка буде враховувати зміст та складність роботи на даній посаді
 Вровадження системи управління
якістю в органах виконавчої влади на основі принципів загального управління якістю і виконання вимог міжнародних стандартів серії ISO 9000. Прийняти та впровадити Кодекс поведінки державних службовців з метою вирішення проблем щодо надання якісних державних послуг
 Впровадження стратегічної рамки щодо системи управління персоналом, яка допоможе створити державну службу, що відповідатиме європейським стандартам
 Запровадити систему
управління якістю професійного навчання державних службовців, побудованої на принципах стандарту ISO 9001:2001
This document is © 2011 by Козко Олена - all rights reserved.
0
Ваш голос: Ні


Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.