Skip to Content

ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ

Текст доповіді: 

Шановні колеги!

Львівський регіональний інститут державного управління Академії державного управління при Президентові України розпочав прийом слухачів на навчання у 2013р. за спеціальностями “Державне управління” та “Державна служба”!

Тут Ви можете знайти необхідну інформацію про вступ, перелік необхідних документів тощо.

Embedded Scribd iPaper - Requires Javascript and Flash Player
Порядок прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Державна служба” галузі знань “Державне управління” до Львівського регіонального інституту держаного управління Національної академії державного управління при Президентові України (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789) 1. Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі - Інститут) здійснює підготовку осіб для роботи в органах державної влади, органах місцевого самоврядування і відповідного кадрового резерву. Інститут здійснює прийом слухачів на навчання за денною та заочною формами за напрямом «державне управління», спеціальності «державна служба» з наданням кваліфікації «магістр державної служби». Навчання в Інституті здійснюється на підставі ліцензії на освітню діяльність і організовується за державним замовленням і договорами між Інститутом та замовниками на умовах, що визначаються цими договорами. Строк навчання за денною формою становить 12 місяців, за заочною — 22 місяці. 2. На навчання приймаються особи, які направляються органом державної влади чи органом місцевого самоврядування (далі — особи), на конкурсній основі, крім тих, що зазначені у пункті 5 цього Порядку. Направлення до Інституту органів державної влади чи органів місцевого самоврядування оформлюється згідно встановленої форми. 3. На навчання за державним замовленням приймаються особи, які мають повну вищу освіту, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік, не досягли 45 років на момент подання документів. 4. На навчання за державним замовленням поза конкурсом приймаються у межах 5 відсотків плану прийому за кожною формою навчання особи, які відповідають вимогам, визначеним пунктом 3 цього Порядку, та стали переможцями і лауреатами щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”. 5. Особи, які відповідають вимогам, визначеним пунктом 3 цього Порядку, успішно склали вступні екзамени, але не пройшли за конкурсом, приймаються на навчання на контрактній основі. 6. На навчання за державним замовленням не приймаються особи, які раніше навчалися за державним замовленням і отримали диплом магістра за спеціальностями галузі знань “Державне управління”, та особи, щодо яких існують встановлені
законами обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування і перебуванням на ній. 7. Прийом документів та вступні екзамени проводяться щороку в квітні — липні. 8. Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за результатами вступних екзаменів з основ держави і права, основ економіки та співбесіди з питань, що стосуються державного управління. 9. Прийом осіб на навчання здійснює приймальна комісія. 10. Рішення про зарахування осіб на навчання як слухачів приймає за результатами вступних екзаменів приймальна комісія Інституту за погодженням з Нацдержслужбою. Рішення приймальної комісії затверджується директором Інституту. 11. Зарахування слухачів на навчання проводиться щороку до 1 серпня, про що приймальна комісія їх письмово повідомляє. 12. У разі зарахування на навчання за денною формою державний службовець або посадова особа місцевого самоврядування звільняється із займаної посади відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю України. 13. На час навчання державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування за державним замовленням за денною формою їх посади можуть займатись іншими особами лише на умовах строкового трудового договору. 14. У разі зарахування осіб на навчання за державним замовленням укладається у місячний строк договір (за встановленою формою, в залежності від форми навчання) між органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, Інститутом та слухачем (далі — тристоронній договір). 15. Час навчання за денною формою та відпустки, зараховується випускникам до загального трудового стажу, а також до стажу державної служби, служби в органах місцевого самоврядування у разі, коли вони у місячний строк після закінчення навчання та відпустки розпочали роботу у відповідному органі або вступили до аспірантури чи докторантури з наукової галузі “Державне управління” на навчання з відривом від виробництва. 16. Слухачі, які навчаються на контрактній основі та відповідають вимогам, визначеним пунктом 3 цього Порядку, можуть бути переведені на конкурсній основі на навчання за державним замовленням за умови наявності вакантних місць державного замовлення у межах ліцензованого обсягу та за погодженням з Нацдержслужбою. 17. Навчання починається щороку з 1 жовтня поточного року.
Документи, що подають вступники:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Заява встановленого зразка . Особова картка (для державних службовців чи посадових осіб місцевого самоврядування). Автобіографія. Копія диплому(ів) з додатком про повну вищу освіту, засвідчена нотаріально (для осіб, які здобули повну вищу освіту в іноземних державах, обов’язковою є процедура нострифікації диплому). Договір про підготовку магістра за спеціальністю “Державна служба” (встановленої форми). Направлення на навчання до Інституту від державного органу або органу місцевого самоврядування (встановленої форми). Медична довідка за формою 086-у. Шість фотокарток розміром 3х4 см. Ксерокопія трудової книжки, засвідчена у відділі кадрів за місцем праці. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. Копія паспорта (1, 2 та 11 сторінка). Паспорт та військовий квиток подаються особисто. Інші документи подає вступник, якщо він претендує на пільги (переможці та лауреати щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»).
Примітка: документи подаються у папці з прозорим файлом та два поштові конверти з марками по Україні.
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Запрошує на навчання
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
на спеціальність 8.15010002
Вступник особисто пред'являє оригінал диплому, паспорт, військовий квиток (приписне свідоцтво), та документи, що дають право на пільги.
Термін навчання:
за денною формою - 12 місяців; за заочною формою - 22 місяці.
“ДЕРЖАВНА СЛУЖБА”
на денну та заочну форми навчання
(кваліфікація "Магістр державної служби")
Ліцензія АД №073072 від 12.02.2013 р.
Прийом документів: 15 квітня - 11 липня 2013 року. Вступні екзамени: 15 липня - 20 липня 2013 року.
Зарахування – 1 серпня 2013р.
Початок навчання 1 жовтня.
Транспортне сполучення зі Львовом: • з вул. Зернова (готель “Львів”) до смт. Брюховичі (зупинка “СанCоль ”) – маршрутне таксі № 8 та №22; • від торгового центру “Магнус” до смт. Брюховичі (зупинка “СанCоль ”) – маршрутне таксі № 44; За додатковою інформацією звертатись до приймальної комісії Інституту тел.: (032) 244-81-12 (каб. 118, 134)
вул. Тел. E-
79491, Україна, Львів˗Брюховичі, Сухомлинського, 16 : (032) 234-65-68 Факс: (032) 234-63-85 mail: general@academy.lviv.ua www. lvivacademy.com
Телефон приймальної комісії: (032) 244-81-12
This document is © 2013 by Марта Подольчак - all rights reserved.
0
Ваш голос: Ні

Коментарі

Аватар користувача Дейниченко Володимир

Про Президентський кадровий

Про Президентський кадровий резерв

 • Президентський кадровий резерв (ПКР) - це програма з пошуку та залучення талановитих, прогресивно мислячих і цілеспрямованих людей до роботи в пріоритетних проектах державного сектору України
 • Зарахування кандидата до ПКР залежить від успішного проходження процесу відбору та працевлаштування в державному секторі України. Визначення місця працевлаштування залежатиме від сфери знань, досвіду й особистих уподобань кандидата
 • Наразі пріоритетними напрямками працевлаштування кандидатів є:
  • Координаційний центр реформ (координатор реформ)
  • Агентство з управління державною власністю (директор або заступник директора департаменту)
  • Національні проекти (директор департаменту, керівник проекту)
 • Наразі також визначаються варіанти працевлаштування кандидатів до: 
  • Міністерств (патронатні служби міністрів)
  • КМУ (патронатна служба)
  • Адміністрації Президента (радники)
 • При успішному працевлаштуванні, кандидатів буде спрямовано на проходження програми навчання керівників, яка проводитиметься у співробітництві з кращими міжнародними та вітчизняними навчальними закладами
 • Запланована програма складатиметься з етапів, розроблених спеціально для України, і проводитиметься в університетах трьох регіонів, які економічно й політично найбільш тісно пов’язані з Україною: Північна Америка, Європа та СНД
 • Розуміючи, що створення якісного Президентського кадрового резерву є складним та багатоетапним процесом, Адміністрація Президента України вирішила підійти до її створення поетапно. Наразі ведеться робота з організації та проведення «пілотної» версії програми ПКР (далі «пілотна» програма ПКР), на базі якої буде створено Президентський кадровий резерв

http://kds.botanik.net.ua/presentation/dejnichenko-vf-lyustratsiya-permanentnaya-kontseptsiya

Думаю, всім все зрозуміло?... Моє шанування.  В. Дейниченко

Аватар користувача Дейниченко Володимир

  Відповідно до Указу

 

Відповідно до Указу Президента України від 5 квітня 2012 року № 246/2012 «Про Президентський кадровийрезерв «Нова еліта нації» добір кандидатів здійснюється на конкурсній основі.

 

До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які:

• на день подання документів не досягли сорока років;

• відповідають установленим законом вимогам для вступу на державну службу;

• вільно володіють державною мовою та однією з мов Європейського Союзу;

• мають повну вищу освіту відповідно до пріоритетних сфер державного управління;

• мають стаж роботи не менше десяти років (у тому числі не менше п'яти років стажу державної служби та/абослужби в органах місцевого самоврядування, із них не менш як три роки на керівних посадах, чи не меншеп'яти років стажу на керівних посадах у відповідних сферах соціально-економічного розвитку);

 

Не може бути зарахована до Президентського кадрового резерву чи перебувати в ньому особа, яка:

• не відповідає вищезазначеним вимогам;

• визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;

• позбавлена в установленому порядку права займати відповідні посади на визначений строк;

• має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленомузаконом порядку;

• звільнена з посади у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення та якійрішенням суду заборонено займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, місцевогосамоврядування або такою, що прирівнюється до цієї діяльності.

 

Для участі у конкурсі особа, яка відповідає вимогам, особисто подає пакет документів в друкованомувигляді до територіального органу

 Нацдержслужби України за місцем проживання.     http://kds.botanik.net.ua/presentation/dejnichenko-vf-lyustratsiya-permanentnaya-kontseptsiya

 

 

Думаю, всім все зрозуміло?... Моє шанування.  В. ДейниченкоОтдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.