Skip to Content

Навчання за спеціальністю «Державне управління» за державним замовленням

Embedded Scribd iPaper - Requires Javascript and Flash Player
ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
Оголошує прийом слухачів на навчання у 2013р.
за спеціальностями галузі знань «Державне управління» за державним замовленням
Прийом на навчання здійснюється відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та за умовами, визначеними постановами Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2013 р. № 255 та від 27 липня 2009 року № 789. На навчання приймаються громадяни України, які мають повну вищу освіту (диплом спеціаліста або магістра), направляються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими органами, установами, на які поширюється дія Законів України “Про державну службу” та “Про службу в органах місцевого самоврядування”. Документи подаються особисто до Приймальної комісії Інституту на спеціальність “Державне управління” до 13 червня 2013 року, на спеціальність “Державна служба” – до 11 липня 2013 року. Приймальна комісія Інституту працює щодня, крім суботи та неділі, з 9 до 18 год. за адресою: 2 Львівський регіональний інститут державного управління 79491, м. Львів, смт Брюховичі, вул. Сухомлинського, 16, тел.: (032)244-81-12, www.lvivacademy.com Ліцензія МОН України від 12.02.2013 року серія АД № 073072 ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
На навчання за державним замовленням за спеціальностями галузі знань "державне управління" за денною
формою за договорами-направленнями органів, установ приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби, служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік та не досягли 45 років на момент подання документів до приймальної комісії. На навчання за державним замовленням а спеціальностями галузі знань "державне управління" за заочною (заочнодистанційною) формою за рекомендацією органів, установ приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, працюють на посадах першої - четвертої категорії або зараховані до кадрового резерву на такі посади, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік та не досягли 50 років на момент подання документів до приймальної комісії. Наведені вище обмеження не розповсюджуються на вступників за договором. НАВЧАННЯ ЗА ДОГОВОРОМ На навчання до інституту за спеціальностями галузі знань "Державне управління" за договорами приймаються громадяни України, які мають повну вищу освіту (диплом спеціаліста або магістра). До заяви про вступ до інституту зазначені вступники додають: особову картку державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування (особовий листок з обліку кадрів), автобіографію, медичну довідку за формою №086-у, п’ять фотокарток розміром 3х4 сантиметри, копії диплома про повну вищу освіту та додатку до нього, трудової книжки та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, засвідчені в установленому порядку. Вступники, які здобули повну вищу освіту за кордоном, подають на момент вступу довідку про визнання іноземного документа про освіту, видану Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Паспорт та військовий квиток пред'являються особисто.
This document is © 2013 by Марта Подольчак - all rights reserved.
0
Ваш голос: Ні

Коментарі

Аватар користувача Дейниченко Володимир

Президентський резерв не вимагає освіти в НАДУ

Відповідно до Указу Президента України від 5 квітня 2012 року № 246/2012 «Про Президентський кадровийрезерв «Нова еліта нації» добір кандидатів здійснюється на конкурсній основі.

 

До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які:

• на день подання документів не досягли сорока років;

• відповідають установленим законом вимогам для вступу на державну службу;

• вільно володіють державною мовою та однією з мов Європейського Союзу;

• мають повну вищу освіту відповідно до пріоритетних сфер державного управління;

• мають стаж роботи не менше десяти років (у тому числі не менше п'яти років стажу державної служби та/абослужби в органах місцевого самоврядування, із них не менш як три роки на керівних посадах, чи не меншеп'яти років стажу на керівних посадах у відповідних сферах соціально-економічного розвитку);

 

Не може бути зарахована до Президентського кадрового резерву чи перебувати в ньому особа, яка:

• не відповідає вищезазначеним вимогам;

• визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;

• позбавлена в установленому порядку права займати відповідні посади на визначений строк;

• має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленомузаконом порядку;

• звільнена з посади у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення та якійрішенням суду заборонено займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, місцевогосамоврядування або такою, що прирівнюється до цієї діяльності.

 

Для участі у конкурсі особа, яка відповідає вимогам, особисто подає пакет документів в друкованомувигляді до територіального органу Нацдержслужби України

 за місцем проживання.   http://kds.botanik.net.ua/presentation/dejnichenko-vf-lyustratsiya-permanentnaya-kontseptsiya

Думаю, всім все зрозуміло?... Моє шанування.  В. ДейниченкоОтдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.