Skip to Content

Перепічка П.В. "Необхідність законодавчого визначення поняття нецільового використання майна, придбаного за бюджетні кошти"

Текст доповіді: 

Тези до публічного виступу на тему:

«Необхідність законодавчого визначення поняття нецільового використання майна, придбаного за бюджетні кошти»

учасника ІІ туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» –
Перепічки Павла Валентиновича, заступника начальника Контрольно-ревізійного управління в Чернівецькій області Головного контрольно-ревізійного управління України 

 

18.06.2009 р.

 

Питання необхідності забезпечення використання бюджетних ресурсів у суворій відповідності до їх цільового призначення зберігає свою важливість за будь-яких часів. 

Повсякчас актуальним це питання робить класичний економічний конфлікт між потребами та ресурсами, а точніше – між безмежними потребами суспільства та обмеженими можливостями їх задоволення. 

Слайд 1.  Значення цільового використання бюджетних ресурсів.

З одного боку ми маємо потреби суспільства у соціальному захисті населення, наданні освіти, лікуванні хворих, підтримці та розвитку національного виробництва, охороні громадського порядку та багато інших.

З іншого боку виступає обмежений обсяг ресурсів (коштів), які щорічно акумулюються у державному та місцевих бюджетах для задоволення цих потреб.

Потреби суспільства завжди перевищують можливості їх задоволення. Саме тому процес прийняття видаткової частини бюджету, є по суті визначенням тих потреб, задоволення яких є найбільш важливим для країни чи окремої адміністративно-територіальної одиниці. Як одного разу зазначив директор Бюджетного бюро США Моріс Станс, "вироблення бюджету є мистецтвом рівномірного розподілу розчарувань".

В результаті досягнення згоди більшістю депутатів приймається компромісне рішення у формі закону про держбюджет, рішення про місцевий бюджет, у якому визначається які з потреб суспільства цього року будуть фінансуватися, і у якому саме обсязі.  

Але таке рішення нічого не варте, якщо не буде забезпечено його точне виконання.

Саме тому у процесі виконанні бюджету ключове значення має забезпечення цільового використання бюджетних ресурсів.

Зважаючи на особливу суспільну важливість цього питання воно знайшло відображення у чинному законодавстві України. 

Слайд 2. Законодавча урегульованість нецільового використання бюджетних коштів.

Зокрема, детально визначено зміст нецільового використання бюджетних коштів, врегульовано порядок усунення його наслідків, встановлено адміністративну та кримінальну відповідальність за це правопорушення.

Однак, практика контрольно-ревізійної роботи засвідчує, що крім нецільового використання бюджетних коштів все більш значним стає таке явище, як нецільове використання майна, придбаного за рахунок бюджетних коштів. 

Слайд 3. Динаміка виявленого нецільового використання майна.

Так, суми таких випадків, виявлені контрольними заходами у Чернівецькій області, зросли з 24 тис. грн. у 2007 році до 146 тис. грн. за 2009 рік або у 6 раз. А за 5 місяців цього року сума таких випадків вже перевищила весь минулорічний показник майже у 3 рази.

Що ж це за випадки, у чому може проявлятися нецільове використання майна? 

Слайд 4. Приклад схеми нецільового використання майна.

Наприклад, відділом освіти райдерж­адміністрації за рахунок коштів, призначених для закупівлі обладнання для навчальних цілей, придбано комп'ютерну техніку. Після нетривалого використання її протягом місяця одним із навчальних закладів, техніка передається до адміністрації відділу освіти, де вона і використовується в подальшому у роботі адміністрації, а не у навчальному процесі.

Інший приклад: орган управління виділяє кошти підвідомчій установі на придбання матеріальних цінностей. Установа використовує бюджеті кошти – придбаває відповідне майно, а після цього орган управління розпоряджається передати йому ці матеріальні цінності, і сам ними користується.

По суті, мети, для якої виділяються бюджетні кошти, у цих випадках не досягається. 

Слайд 5. Етапи операцій з бюджетними ресурсами.

Однак, зміна цільового призначення відбувається не на етапі використання бюджетних коштів, а на етапі розпорядження майном, придбаним за такі кошти. У зв'язку з цим, формальний склад нецільового використання бюджетних коштів відсутній.

Внаслідок цього у таких випадках немає можливості повною мірою застосувати той комплекс норм чинного законодавства, який розроблений для протидії нецільовому використанню бюджетних коштів.  

Питання ж нецільового використання майна, придбаного за бюджетні кошти, чинним законодавством не врегульовано. 

Слайд 6. Неурегульованість законодавством нецільового використання майна.

У законодавстві не надано визначення цього поняття, не визначено порядок усунення його наслідків, не передбачено фінансові санкції, не встановлено ні адміністративної, ні кримінальної відповідальності за такі дії.

У зв'язку з цим виникає наступне питання – а чи потрібна така законодавча норма?

Повертаючись до прикладу з технікою, яка придбана для навчального закладу, а фактично використовується адміністрацією відділу освіти, можна з впевненістю стверджувати – так, потрібна.

При прийнятті закону про державний бюджет України або рішення про відповідний місцевий бюджет уповноважені органи вирішують спрямувати державні чи комунальні ресурси у певну визначену галузь та для певних визначених цілей, і безумовно розраховують, що товари, роботи або послуги, що придбаваються за ці ресурси, мають використовуватися для потреб саме тієї галузі і на досягнення саме тих цілей.

Таким чином, існує нагальна потреба у внесенні відповідних змін до бюджетного законодавства та запровадження норми про те, що використання товарів, робіт і послуг, придбаних за рахунок бюджетних коштів, має бути спрямоване на досягнення цілей, визначених бюджетним призначенням та асигнуванням, відповідно до яких виділялися зазначені кошти.

Одночасно, для забезпечення дотримання таких вимог необхідно внести відповідні зміни до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Внесення таких змін дозволить забезпечити належну протидію такому явищу, як нецільове використання майна, придбаного за бюджетні кошти.

 

Дякую за увагу. 

0
Ваш голос: Ні


Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.