Skip to Content

Стан, проблеми і перспективи інформатизації Біляївського району

Текст доповіді: 

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу

 
"Кращий державний службовець"

 

Творча робота на тему:

 

«Стан, проблеми і перспективи інформатизації Біляївського району»

 

 

 

Біляївська районна державна адміністрація

головний економіст бюджетного відділу фінансового управління

Рогачко Олег

 

 

 

 

Одеса – 2011 рік. 

Доброго дня шановна комісія, шановні колеги!

Тема моєї творчої роботи: стан, проблеми і перспективи інформатизації Біляївського району.

І. Актуальність теми, мета, завдання.

   Доповідь хотів би розпочати із епіграфу, який на мою думку розкриває глибину, важливість та перспективність обраної теми.

  XXI століття – є ера інформації. Загальновідомо вислів про те, що той, хто володіє інформацією, той володіє і світом, яку часто любив використовувати  Уи́нстон Че́рчилль. Інколи повідомлення коштує дорожче за життя. За переказами, 13 вересня 490 року до н.е. грецький воїн-гонець, прибігши з Марафону до Афін, не зупиняючись в дорозі, впав замертво, але доніс звістку про перемогу над персами. Перемогу у Великій Вітчизняній війні забезпечили багато в чому зв'язківці, не даремно в книгах і кінофільмах про той час згадується ВЧ-зв'язок, за допомогою якої Ставка Верховного Головнокомандувача виходила на командувачів фронтами. Високочастотний (ВЧ) канал дозволяв мати надійне і, головне, секретне спілкування на великих відстанях.
   Багато води утекло з тих пір, інформація стала відкритою і доступною, завдяки новим засобам передачі повідомлень, на екрані дисплея ми можемо бачити інформацію з усього світу. Інтернет зв'язав користувачів двох півкуль планети в єдину велику мережу WWW (World Wide Web), з павутини якої буває непросто вибратися допитливій людині. 

   Тому, на мою думку, вільне поширення, обмін та оперативний збір інформації між всіма рівнями влади, бізнесом та населенням є запорука успіху ефективного державного управління. При відсутності, так би мовити дефіциті інформації породжуються чутки, плітки про діяльність органів влади. А офіційне їх публікування, роз’яснення та оперативна відповідь розставило б всі крапки над І.

З цього витікає, що інформатизація органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та підключення їх до загальнодержавної мережі являється не тільки одним з пріоритетних напрямків державної політики а й даниною часу.

ІІ. Стан інформатизації.

Ділова переписка між міністерствами та їхніми представництвами в районі налагоджена більш-менш оперативно. Налагоджений електронний зв’язок засобами електронної пошти, є офіційні інтернет-представництва органів державної влади рівня Держава-Область-Район  /Слайд №1/ (не завжди є сайти районних рад) а далі на рівень міста-селища-села, як правило – прірва.
Є поодинокі приклади створення офіційних та неофіційних веб-сторінок міст, селищ, сіл /Слайд №2/. Знайти пересічному громадянину інформацію про планування, використання бюджету міста, селища села майже неможливо, або підприємцю який планує організувати свою діяльність дізнатись інформацію стосовно регуляторних актів та т. ін. Зрозуміло що можна зателефонувати, запитати і вам, можливо, нададуть відповідь. Але якщо потрібно проаналізувати ситуацію не в одному населеному пункті. А в режимі он-лайн така інформація була б доступна 24 години на добу 7 днів в неділю.

На сайті Одеської обласної ради є перелік районних рад області з ФІО голови та контактним телефоном. Також є рішення Білгород-Дністровської районної та міської рад.

Згідно статті 28 Бюджетного кодексу України - рішення про місцевий бюджет має бути оприлюднене не пізніше ніж через десять днів з  дня  його прийняття   у   газетах,  визначених  Верховною  Радою  Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими радами. Державний бюджет публікується в газеті «Урядовий кур’єр» та на сайті Верховної ради, обласний в газеті «Одеські вісті» та на сайті Обласної ради для районного бюджету та для міської ради такі функції виконують газети «Південна Зоря» та «Вісті Біляївки» В той же час для села і селища такої можливості за невеликими виключеннями немає, в нас в районі тільки одне село Усатово має газету. Всю інформацію сільські ради публікують в районній газеті. В тій же статті передбачено, що публічне представлення інформації про виконання бюджету села, селища  здійснюється  у порядку,  визначеному відповідною місцевою радою. Але визначати, вибирати особливо немає з чого. Тому офіційне Інтернет - представництво було б дуже зручним інструментом донести інформацію до своєї громади. І забігаючи, можливо, на перед в плані докору що на селі Інтернет це зайве чи щось подібне. То хочу сказати що користувачів Інтернет з кожним роком все більшає і більшає /Слайд №3/. І не за горами той час коли доступ до мережі буде мати кожен як і телевізор.
За данними дослідження Київського міжнародного інституту соціології 11,4 млн. , або 30% дорослого (18+) населення має доступ до Інтернет. З графіку видно, що майже кожен третій дорослий українець має доступ до мережі інтернет.

 

На /Слайд №4/ карта Біляївського району видно що відстань сільських рад від районного центру досягає навіть до 100 км. І це тільки в одну сторону, зважаючи на те що автобусне сполучення з усіма селами району налагоджено не так як би хотілось. Працівникам сільських рад доводиться витрачати багато часу на те щоб передати документи до райцентру, а іноді не тільки часу а й коштів на транспорт.

Програма інформатизації Біляївського району на 2010–2012 роки розроблена відповідно до Закону України від 4 лютого 1998 року №74/98-ВР "Про Національну програму інформатизації", постанови Верховної Ради України від 1 грудня 2005 року №3175-IV "Про Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року №644 "Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації" та згідно з рішенням Одеської обласної ради від 11 вересня 2009 року №915-V
«Про внесення змін та доповнень до рішення обласної ради від 10 листопада 2006 року №94-V.

         Районна програма інформатизації розглядається як складова частина Національної програми інформатизації та Регіональної програми інформатизації Одеської області на 2007–2010 роки, яка об’єднує комплекс взаємопов’язаних організаційних, правових, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, спрямованих на створення умов для задоволення інформаційних потреб району на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій з метою забезпечення необхідною і достатньою інформацією з усіх напрямків життєдіяльності.

За 6 років з 2004 по 2009 на програму інформатизації було витрачено 346,2 тис.грн. /Слайд №5/.

Аналіз стану інфраструктури інформатизації району

         Виконання заходів з інформатизації району протягом останніх шести років здійснювалось відповідно до Програми інформатизації Біляївського району на 2004-2006 та 2007-2009 роки

Протягом 2004-2009 років у рамках програми інформатизації району:

ВПРОВАДЖЕНО:

– Інтернет;

–       Електронну пошту;

–       «Лігу закон»

–       програму САДД «Діло»;

–       програму «Кадри»;

– програму «Захід» - єдину базу незадіяних приміщень, обладнання та земельних ділянок в Одеській області;

– програму АС «РДДХ» - удосконалення програми ведення реєстру документів дозвільного характеру;

– програму АС «ЄДР» - удосконалення та технічна підтримка автоматизованої системи єдиного державного реєстру підприємств та організацій;

– програму «Нагороди» - технічна підтримка в роботі відділу організаційно-кадрової роботи райдержадміністрації;

– програмний комплекс «АВК-3» - удосконалення та технічна підтримка в складанні проектно-кошторисної документації відділу регіонального розвитку містобудування та архітектури райдержадміністрації.

Локальна обчислювальна мережа райдержадміністрації налічує 52 автоматизованих робочих місць. Всього рахується 95 комп’ютерів.

РОЗПОЧАТО:

Формування єдиної інформаційної мережі органів державної влади та місцевого самоврядування. На даний час встановлено обладнання та підключено до мережі Інтернет всі сільські ради. Закуплено обладнання:

–       районна державна адміністрація – 1 комп’ютер BL-450 c 5 портами Ethernet та процесором 300MHz в комплекті;

–       районна рада – 1 комп’ютер BL-450 c 5 портами Ethernet та процесором 300MHz в комплекті;

–       22 місцеві ради – 22 комп’ютери BL-450 c 5 портами Ethernet та процесором 300MHz в комплекті.

ПРОДОВЖЕНО:

– забезпечення впровадження ліцензійних програмних засобів в структурних підрозділах райдержадміністрації;

– налагодження антивірусного захисту інформаційних ресурсів в структурних підрозділах райдержадміністрації;

–забезпечення відкритості влади та розміщення інформації про діяльність райдержадміністрації на веб-сторінці Біляївської районної державної адміністрації в Інтернеті;

–створення основи матеріально-технічної бази та нормативно-правових засад щодо надання громадянам та юридичним особам інформаційних послуг загального призначення;

– забезпечення технічними умовами для приймання та обробки звернень громадян через веб-сайт райдержадміністрації.

Однією з перешкод в розвитку інформатизації сільської місцевості є перешкода в технічних можливостях надання послуги Інтернет. В сільській місцевості не так багато провайдерів які надають такі послуги. Для Біляївського району було обрано провайдера який надає послуги підключення до мережі Інтернет за допомогою WI-FI (англ. Wireless Fidelity — «беспроводная точность») Данна технологія дозволяє надавати доступ до мережі Інтернет без прокладення кабелю, за допомогою радіо сигналу.

Кінцевим результатом впровадження програми інформатизації району буде впровадження електронного підпису та електронного документообігу. Впровадження в органах державної влади та місцевого самоврядування району системи електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису дозволить скоротити витрати на організацію внутрішнього документообігу і офіційної взаємодії з іншими організаціями, значно підвищити ефективність діяльності кожного підрозділу, поліпшити виконавчу дисципліну, заощаджувати час на всіх етапах діяльності співробітників, створити єдиний інформаційний і управлінський простір тощо. /Слайд №6/.

ПРОПОЗИЦІЇ:

 1. Ввести в штат райдержадміністрацій одиницю, або сектор з підтримки мереж та обладнання.
 2. Створити сайт районної ради з сайтами другого рівня сільських рад для оприлюднення рішень сесій та інших актів.
 3. Створення бази даних яка б акумулювала інформацію всіх управлінь для більш оптимальної роботи всієї системи.
 4. Створення, можливо на державному рівні аналогу Ліги-закон для безкоштовного користування органами державної влади.

ПЕРЕВАГИ:

 1. Електронний документообіг та розміщення потрібної інформації на сайті вивільнить час для працівників держаних установ на надання роз’яснень населенню та в повсякденній роботі. Наприклад для надання звітності чи для внесення змін до бюджету працівникам сільських рад потрібно їхати від 10 до 100 кілометрів для того, щоб завести всі документи по службам району і на це піти до цілого робочого дня одного або декількох працівників і знову ж додаткова зайнятість службовців районних установ;
 2. Швидший збір та обробка оперативної інформації засобами електронної пошти, та економія часу, канцелярських товарів (паперу та ін..);
 3. Доступність інформації для суб’єктів підприємницької діяльності та населення 24 години на добу.
 4. Полегшить наслідки адміністративної реформи в плані укрупнення районів та збільшення навантаження на одного працівника.
 5. Можливо вивільниться додатковий фонд для оплати праці за рахунок економії на канцелярію, транспортні виплати.
 6. Впровадження електронного уряду.

МІНУСИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ:

 1. Призведе до менш рухливого способу роботи (але з цього приводу можна писати ще одну творчу роботу з охорони праці на запобіганню профзахворювань на підприємстві);
 2. Можливість вірусних атак які можуть призвести до знищення інформації, але продумана побудова антивірусного захисту забезпечить безперебійну роботу.

Дякую за увагу! Прошу Ваших запитань!

Embedded Scribd iPaper - Requires Javascript and Flash Player
:
, .
1
-
.
. , , -
2
http://www.belyaevka.info/
http://www.velikiudalnik.narod.ru/
http://www.freudental.narod.ru/
3
1997-2011
.
4
70-100 30 30
50-66
5
.
.
103 95 71.5 50 23.8 2.9 2004 2005 2006 2007 2008 2009
6
.
. 2-6 . . 1-100* 1 1-20 1-100* 1 / . .
* -100
.
This document is © 2011 by zubpaco - all rights reserved.
3
Ваш голос: Ні Оцінено (1 голос)


Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.