Skip to Content

Верховенство права

Текст доповіді: 
Істинна рівність громадян полягає в тому, щоб всі вони були однаково підпорядковані закону Ж. Д'Аламбер Вступ Розглядаючи поняття верховенства права, мимоволі стикаєшся з питанням: чи все гаразд із його розумінням не лише в нашій державі, а й в усьому світі? Тему своєї творчої роботи я вибрала невипадково. На сьогоднішній день реальне ставлення людей – населення, політиків, суддів, адвокатів, державних службовців – до права є не менш важливим, ніж будь-яке конституційне закріплення прихильності до принципу верховенства права. Стає цілком зрозумілим, що у розвитку верховенства права важливу роль відіграє саме держава, яка покликана коригувати нові співвідношення громадянського суспільства, внутрішньої політики, правової держави та правосвідомості самих громадян. Україна переживає період радикальних перетворень практично в усіх сферах жит¬тя суспільства. Збереження і подальше поглиблення курсу на реформування суспільства – об’єктивно необхідна і єдина можлива умова демократичного роз¬витку нашої країни, перетворення її на економічно розвинену і процвітаючу дер¬жаву. Останнім часом в Україні однією з найнагальніших проблем вітчизняного державного управління - як практичного, так і теоретичного, стає забезпечення верховенства права. Ще Кофі Аннан у своєму виступі на черговій сесії Генеральної Асамблеї ООН зазначав: «Забезпечення верховенства права є ключем до вирішення гострих питань».
0
Ваш голос: Ні


Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.