Skip to Content

ТОП авторських робіт

 1. Основні стилі керівництва / 56 159
 2. Дейниченко В.Ф. Люстрація перманентна. Концепція. / 26 080
 3. Андрійчук О.А. Реферат та презентація: «Шляхи формування позитивного іміджу державного службовця» / 20 540
 4. Ефективність діяльності органів державної влади / 15 921
 5. Марушевський Л.О. Презентація творчої роботи: "Стан, проблеми і перспективи електронного урядування в Україні" / 15 916
 6. Етика поведінки державних службовців: стан, проблеми і шляхи їх вирішення / 15 250
 7. Валінкевич Ю.Б. Творча робота: "Податкова система України: стан, проблеми, перспективи" / 13 705
 8. Вдовенко М.М. Творча робота: "Державне регулювання підприємницької діяльності в Україні" / 12 665
 9. Подольчак М. Публічний виступ: "Професіоналізм державного службовця як складова позитивного іміджу державної служби в цілому" / 11 434
 10. Іванова Н. Доповідь: "Регіональна статистика як складова інформаційного забезпечення управління" / 11 292
 11. Іваніцька М.М. Творча робота: "Гуманітарний розвиток і гуманітарна політика держави" / 10 573
 12. Кравченко О. В. Публічний виступ: "Патріотизм, духовність та моральність молодих українців" / 10 372
 13. Козко О. Презентація до творчої роботи: "Проблеми адаптації державної служби до стандартів ЄС" / 10 325
 14. Костюк Т.С. Творча робота: "Децентралізація влади: модель для України" / 10 225
 15. Леснікова Л.О. Доповідь на тему: "Причини та проблеми плинності кадрів в системі державної служби" / 10 031
 16. Ділове спілкування та забезпечення його ефективності / 9 680
 17. Марушевський Л.О. Доповідь на тему: "Реалізація принципу відкритості в державному управлінні в Україні" / 9 636
 18. Кішіньова О.В. Залучення громадян до прийняття рішень на регіональному та місцевому рівні / 9 316
 19. Фозикош М.М. Проблема гендерної рівності в сучасному українському суспільстві / 9 229
 20. Налагодження взаємодії органів державної влади із засобами масової інформації / 8 851
 21. Мар'янчук Н. Публічний виступ: "Поняття політичної нейтральності державної служби. Розмежування адмін та політпосад" / 8 798
 22. Шляхи поліпшення кадрового складу державної служби в Україні / 8 735
 23. Творча робота на тему: "Налагодження взаємодії органів державної влади із засобами масової інформації" (ІІІ тур) / 8 647
 24. Дідківський В. П. Публічний виступ: "Мовна культура – важлива складова ефективного державного управління" / 8 237
 25. Мар'янчук Н. Творча робота: "Інформаційні технології в сучасному державному управлінні" / 8 210
 26. Забезпечення взаємодії органів державної влади з громадськістю як умова здійснення демократичного врядування / 8 174
 27. Мотивація як інструмент управління персоналом / 8 107
 28. Шуть С. В. Тези до публічного виступу на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді в сучасних умовах» / 7 973
 29. Дудко Т. О. Тези до публічного виступу на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді» / 6 760
 30. Творча робота "Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади" / 6 713
 31. Електронна демократія / 6 674
 32. Професіоналізація державної служби України – пріоритетний напрямок реформування на шляху до Європейського Союзу / 6 633
 33. Караваєва Т.В. Творча робота: "Проблеми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" / 6 614
 34. Творча робота / 6 603
 35. Гниденко М.Й. Творча робота на тему:"Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади" / 6 595
 36. Психологічні передумови створення позитивного іміджу керівника органу державної влади / 6 530
 37. Гребенюк І. В. Творча робота: "Реалізації ґендерної політики в Україні" / 6 507
 38. Горова Т. Ф. Творча робота: "Керівник у сфері державного управління" / 6 481
 39. Формування державного контролю у сфері енергетичних ресурсів / 6 466
 40. Гниденко М.Й. Публічний виступ на тему: "Формування шляхів вдосконалення роботи органів державного контролю за цінами" / 6 416
 41. Архипова С.В. Реформування місцевих бюджетів, спрямоване на зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування в Україні / 6 280
 42. Леснікова Л. Публічний виступ: "Причини та проблеми плинності кадрів в системі державної служби" / 6 244
 43. Мельникова Ю. Напрями удосконалення держ. регулюв. сфери телекомунікацій України в контексті формув. привабливого інвест.клімату / 6 216
 44. Гринів О. М. Творча робота: "Сутність, мета, стратегія і механізм реалізації Соціальної політики України" / 6 181
 45. Бабій О.В. Творча робота: "Програмно-цільовий метод у процесі стратегічного планування розвитку територій" / 6 179
 46. Требенець Н.І. Публічний виступ: "Професійна етика публічного службовця та запобігання конфлікту інтересів" / 6 155
 47. Вдовенко М.М. Тези до публічного виступу на тему: «Проблема взаємоузгодження інтересів особи, суспільства і держави» / 6 065
 48. Кузнєцова М.В. Творча робота: "Ефективність діяльності органів державної влади" / 5 991
 49. Брильова Ю. В. Тези до публічного виступу: «Професійне вигорання державних службовців» / 5 948
 50. Про роботу Закарпатської облдержадміністрації з питань європейської інтеграції та транскордонного співробітництва / 5 878
 51. Золочевська Л.М. Творча робота: "Інвестиційна привабливість регіонів і міст" / 5 809
 52. Мамишев А. В. Тези до публічного виступу на тему: «Чи є необхідною в контексті євроінтеграції України реформа системи оцінювання державних службовців?» / 5 799
 53. Крошко А. М. Публічний виступ: "Шляхи формування позитивного іміджу державного службовця" / 5 772
 54. Купчанко М.В. Творча робота: "Налагодження взаємодії органів державної влади із засобами масової інформації" / 5 651
 55. Лутчин Т.М. Творча робота: "Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади" / 5 642
 56. Гниденко М.Й. Творча робота: "Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади" / 5 536
 57. Дищук Є.О. Публічний виступ: "Професійне вигорання державних службовців" / 5 506
 58. Бровкін П. В. «Недосконалість дії Закону України «Про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності» / 5 476
 59. Гучко Р. Ю. Творча робота: Нові інформаційні технології в сучасному управлінському процесі / 5 470
 60. Гаркавенко О. А. Творча робота: "Керівник у сфері державного управління" / 5 424
 61. Картавцева Н.А. Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади / 5 419
 62. Жук Н. Б. Творча робота: "Державна кадрова політика" / 5 392
 63. Кривенюк В.В. Творча робота Орієнтація органів державної влади на задоволення потреб громадян як споживачів управлінських послуг / 5 343
 64. Нікіфорова І.І. Тези до публічного виступу на тему: «Аудит ефективності – нова форма державного фінансового контролю» / 5 314
 65. Гінкул В.М. Творча робота: "Організація державної служби України" / 5 229
 66. Муковоз С.В. Публічний виступ на тему: «Кадрова політика та шляхи її реалізації в органах державної влади на сучасному етапі» / 5 174
 67. Кукуюк Л. Презентація творч. роб.: "Реформування державного управління у сфері контролю за дотриманням трудового законодавства" / 5 145
 68. Бойченко Д.А. Презентація виступу: "Кадрова політика та шляхи її реалізації в органах державної влади на сучасному етапі" / 5 115
 69. Ганущак Л.Ю. Тези до публічного виступу на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді в сучасних умовах» / 5 063
 70. Бойко І. С. Тези до публічного виступу на тему: «Підготовка молоді до служби в органах державної влади» / 4 909
 71. Струмінська А.І. Стратег. наближ. соц. посл. до потреб їх отримув. шляхом впров. посади фахівця із соц. роботи / 4 877
 72. Степаненко О. В. Творча робота: "Екологічна криза в Україні: вихід є" / 4 869
 73. Кукуюк Л.А. Творча робота: "Реформування державного управління у сфері контролю за дотриманням трудового законодавства" / 4 787
 74. Кукуюк Л.А. Презентація публічного виступу: "Причини та проблеми плинності кадрів в системі державної служби" / 4 758
 75. Віноградов А.М. Творча робота. Становлення громадянського суспільства в Україні: загрози / 4 757
 76. Володін В.Г. Тези до публічного виступу на тему: «Національна ідея, яка б змогла, на мій погляд, об’єднати Україну та сприяти її подальшому розвитку» / 4 699
 77. Марушевский Л.О. Презентация творческой роботы: "Состояние, проблемы и перспективы электронного правительства в Украине" / 4 520
 78. Плинність кадрів у системі державної служби та шляхи її подолання / 4 462
 79. Гниденко М.Й. Тези до публічного виступу на тему: «Формування шляхів вдосконалення роботи органів державного контролю за цінами» / 4 455
 80. Ковінчук О.Л. Творча робота: «Підготовка молоді до служби в органах державної влади» / 4 449
 81. Трофімова Л.В. Тези до публічного виступу на тему: «Проблема взаємоузгодження інтересів особи, суспільства і держави» / 4 445
 82. Кондратенко А. Ю. Тези до публічного виступу на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді» / 4 425
 83. Мельникова Ю.В.Публічний виступ«Шляхи вдосконалення регулювання та активізації інвестиційної діяльності у сфері телекомунікацій» / 4 358
 84. Кукуюк Л.А. Публічний виступ: "Причини та проблеми плинності кадрів в системі державної служби" / 4 325
 85. Іващенко В.М. Творча робота на тему: "Реформування державної служби України з метою адаптації до Європейських стандартів" / 4 324
 86. Стан, проблеми і перспективи інформатизації Біляївського району / 4 318
 87. Рабочий О.О. Творча робота: "Нові інформаційні технології в сучасному управлінському процесі" / 4 205
 88. Стороженко Л. А. Тези до публічного виступу на тему: «Національна ідея, яка б змогла, на Ваш погляд, об’єднати Україну та сприяти її подальшому розвитку» / 4 169
 89. Меркушева Н. В. Тези до публічного виступу на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді в сучасних умовах» / 4 164
 90. Рюміна О. М. Тези до публічного виступу на тему: «Чи є необхідною в контексті євроінтеграції України реформа системи оцінювання державних службовців?» / 4 121
 91. Презентація творчої роботи на тему:"Налагодження взаємодії органів державної влади із засобами масової інформації"(ІІІ тур) / 4 014
 92. Перепічка П.В. "Необхідність законодавчого визначення поняття нецільового використання майна, придбаного за бюджетні кошти" / 3 893
 93. Лапаєва Н. О. Тези до публічного виступу на тему: «Визначення соціально-психологічних умов для якісного кадрового забезпечення і професійно – функціонального вдосконалення діяльності державних службовців» / 3 728
 94. Баєва Г. О. Тези до публічного виступу на тему: «Національна ідея, яка б змогла, на Ваш погляд, об’єднати Україну та сприяти її подальшому розвитку» / 3 725
 95. Толстая Т. М. Тези до публічного виступу на тему: «Підготовка молоді до служби в органах державної влади » / 3 629
 96. Гресь І.Б. Тези до публічного виступу на тему: «Національна ідея, яка б змогла, на Ваш погляд, об’єднати Україну та сприяти її подальшому розвитку» / 3 614
 97. Творча робота на тему: "Проблеми адаптації державної служби до стандартів Європейського Cоюзу" / 3 573
 98. Іщенко А.В. Презентація: "Інформаційна політика України з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи" / 3 556
 99. Степанок С. М. Тези до публічного виступу на тему: «Визначення соціально – психологічних умов для якісного кадрового забезпечення і професійно – функціонального вдосконалення діяльності державних службовців» / 3 548
 100. Рождественський О. В. Тези до публічного виступу на тему: «Національна ідея, яка б змогла об’єднати Україну та сприяти її подальшому розвитку» / 3 478


Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.