Skip to Content

ТОП авторських робіт

 1. Основні стилі керівництва / 84 591
 2. Дейниченко В.Ф. Люстрація перманентна. Концепція. / 30 915
 3. Андрійчук О.А. Реферат та презентація: «Шляхи формування позитивного іміджу державного службовця» / 25 314
 4. Ефективність діяльності органів державної влади / 24 712
 5. Етика поведінки державних службовців: стан, проблеми і шляхи їх вирішення / 21 065
 6. Марушевський Л.О. Презентація творчої роботи: "Стан, проблеми і перспективи електронного урядування в Україні" / 18 389
 7. Вдовенко М.М. Творча робота: "Державне регулювання підприємницької діяльності в Україні" / 16 383
 8. Валінкевич Ю.Б. Творча робота: "Податкова система України: стан, проблеми, перспективи" / 16 007
 9. Кравченко О. В. Публічний виступ: "Патріотизм, духовність та моральність молодих українців" / 14 229
 10. Подольчак М. Публічний виступ: "Професіоналізм державного службовця як складова позитивного іміджу державної служби в цілому" / 13 825
 11. Костюк Т.С. Творча робота: "Децентралізація влади: модель для України" / 13 350
 12. Іваніцька М.М. Творча робота: "Гуманітарний розвиток і гуманітарна політика держави" / 13 119
 13. Ділове спілкування та забезпечення його ефективності / 12 796
 14. Іванова Н. Доповідь: "Регіональна статистика як складова інформаційного забезпечення управління" / 12 689
 15. Кішіньова О.В. Залучення громадян до прийняття рішень на регіональному та місцевому рівні / 12 506
 16. Фозикош М.М. Проблема гендерної рівності в сучасному українському суспільстві / 12 431
 17. Налагодження взаємодії органів державної влади із засобами масової інформації / 12 403
 18. Творча робота на тему: "Налагодження взаємодії органів державної влади із засобами масової інформації" (ІІІ тур) / 11 207
 19. Козко О. Презентація до творчої роботи: "Проблеми адаптації державної служби до стандартів ЄС" / 11 195
 20. Шляхи поліпшення кадрового складу державної служби в Україні / 11 120
 21. Мар'янчук Н. Творча робота: "Інформаційні технології в сучасному державному управлінні" / 11 069
 22. Леснікова Л.О. Доповідь на тему: "Причини та проблеми плинності кадрів в системі державної служби" / 10 788
 23. Дідківський В. П. Публічний виступ: "Мовна культура – важлива складова ефективного державного управління" / 10 465
 24. Марушевський Л.О. Доповідь на тему: "Реалізація принципу відкритості в державному управлінні в Україні" / 10 329
 25. Мотивація як інструмент управління персоналом / 10 272
 26. Забезпечення взаємодії органів державної влади з громадськістю як умова здійснення демократичного врядування / 9 904
 27. Шуть С. В. Тези до публічного виступу на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді в сучасних умовах» / 9 574
 28. Мар'янчук Н. Публічний виступ: "Поняття політичної нейтральності державної служби. Розмежування адмін та політпосад" / 9 454
 29. Крошко А. М. Публічний виступ: "Шляхи формування позитивного іміджу державного службовця" / 8 949
 30. Електронна демократія / 8 726
 31. Формування державного контролю у сфері енергетичних ресурсів / 8 566
 32. Кузнєцова М.В. Творча робота: "Ефективність діяльності органів державної влади" / 8 540
 33. Горова Т. Ф. Творча робота: "Керівник у сфері державного управління" / 8 535
 34. Требенець Н.І. Публічний виступ: "Професійна етика публічного службовця та запобігання конфлікту інтересів" / 8 375
 35. Професіоналізація державної служби України – пріоритетний напрямок реформування на шляху до Європейського Союзу / 8 280
 36. Гребенюк І. В. Творча робота: "Реалізації ґендерної політики в Україні" / 8 206
 37. Творча робота "Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади" / 8 061
 38. Дищук Є.О. Публічний виступ: "Професійне вигорання державних службовців" / 8 038
 39. Психологічні передумови створення позитивного іміджу керівника органу державної влади / 7 975
 40. Творча робота / 7 920
 41. Караваєва Т.В. Творча робота: "Проблеми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" / 7 848
 42. Гниденко М.Й. Публічний виступ на тему: "Формування шляхів вдосконалення роботи органів державного контролю за цінами" / 7 671
 43. Гниденко М.Й. Творча робота на тему:"Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади" / 7 641
 44. Дудко Т. О. Тези до публічного виступу на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді» / 7 575
 45. Леснікова Л. Публічний виступ: "Причини та проблеми плинності кадрів в системі державної служби" / 7 402
 46. Бабій О.В. Творча робота: "Програмно-цільовий метод у процесі стратегічного планування розвитку територій" / 7 248
 47. Архипова С.В. Реформування місцевих бюджетів, спрямоване на зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування в Україні / 7 218
 48. Гринів О. М. Творча робота: "Сутність, мета, стратегія і механізм реалізації Соціальної політики України" / 7 189
 49. Мельникова Ю. Напрями удосконалення держ. регулюв. сфери телекомунікацій України в контексті формув. привабливого інвест.клімату / 7 159
 50. Вдовенко М.М. Тези до публічного виступу на тему: «Проблема взаємоузгодження інтересів особи, суспільства і держави» / 6 977
 51. Золочевська Л.М. Творча робота: "Інвестиційна привабливість регіонів і міст" / 6 971
 52. Про роботу Закарпатської облдержадміністрації з питань європейської інтеграції та транскордонного співробітництва / 6 962
 53. Мамишев А. В. Тези до публічного виступу на тему: «Чи є необхідною в контексті євроінтеграції України реформа системи оцінювання державних службовців?» / 6 948
 54. Гінкул В.М. Творча робота: "Організація державної служби України" / 6 940
 55. Гучко Р. Ю. Творча робота: Нові інформаційні технології в сучасному управлінському процесі / 6 906
 56. Лутчин Т.М. Творча робота: "Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади" / 6 905
 57. Брильова Ю. В. Тези до публічного виступу: «Професійне вигорання державних службовців» / 6 761
 58. Купчанко М.В. Творча робота: "Налагодження взаємодії органів державної влади із засобами масової інформації" / 6 602
 59. Картавцева Н.А. Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади / 6 440
 60. Нікіфорова І.І. Тези до публічного виступу на тему: «Аудит ефективності – нова форма державного фінансового контролю» / 6 437
 61. Гаркавенко О. А. Творча робота: "Керівник у сфері державного управління" / 6 417
 62. Жук Н. Б. Творча робота: "Державна кадрова політика" / 6 314
 63. Кривенюк В.В. Творча робота Орієнтація органів державної влади на задоволення потреб громадян як споживачів управлінських послуг / 6 232
 64. Бровкін П. В. «Недосконалість дії Закону України «Про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності» / 6 182
 65. Володін В.Г. Тези до публічного виступу на тему: «Національна ідея, яка б змогла, на мій погляд, об’єднати Україну та сприяти її подальшому розвитку» / 6 157
 66. Ганущак Л.Ю. Тези до публічного виступу на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді в сучасних умовах» / 6 117
 67. Гниденко М.Й. Творча робота: "Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади" / 6 115
 68. Степаненко О. В. Творча робота: "Екологічна криза в Україні: вихід є" / 6 047
 69. Бойченко Д.А. Презентація виступу: "Кадрова політика та шляхи її реалізації в органах державної влади на сучасному етапі" / 5 993
 70. Муковоз С.В. Публічний виступ на тему: «Кадрова політика та шляхи її реалізації в органах державної влади на сучасному етапі» / 5 982
 71. Струмінська А.І. Стратег. наближ. соц. посл. до потреб їх отримув. шляхом впров. посади фахівця із соц. роботи / 5 867
 72. Кукуюк Л.А. Творча робота: "Реформування державного управління у сфері контролю за дотриманням трудового законодавства" / 5 775
 73. Кукуюк Л. Презентація творч. роб.: "Реформування державного управління у сфері контролю за дотриманням трудового законодавства" / 5 750
 74. Марушевский Л.О. Презентация творческой роботы: "Состояние, проблемы и перспективы электронного правительства в Украине" / 5 679
 75. Трофімова Л.В. Тези до публічного виступу на тему: «Проблема взаємоузгодження інтересів особи, суспільства і держави» / 5 671
 76. Плинність кадрів у системі державної служби та шляхи її подолання / 5 663
 77. Бойко І. С. Тези до публічного виступу на тему: «Підготовка молоді до служби в органах державної влади» / 5 545
 78. Віноградов А.М. Творча робота. Становлення громадянського суспільства в Україні: загрози / 5 540
 79. Кукуюк Л.А. Презентація публічного виступу: "Причини та проблеми плинності кадрів в системі державної служби" / 5 425
 80. Ковінчук О.Л. Творча робота: «Підготовка молоді до служби в органах державної влади» / 5 365
 81. Іващенко В.М. Творча робота на тему: "Реформування державної служби України з метою адаптації до Європейських стандартів" / 5 285
 82. Кондратенко А. Ю. Тези до публічного виступу на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді» / 5 276
 83. Кукуюк Л.А. Публічний виступ: "Причини та проблеми плинності кадрів в системі державної служби" / 5 228
 84. Мельникова Ю.В.Публічний виступ«Шляхи вдосконалення регулювання та активізації інвестиційної діяльності у сфері телекомунікацій» / 5 119
 85. Рабочий О.О. Творча робота: "Нові інформаційні технології в сучасному управлінському процесі" / 5 096
 86. Гниденко М.Й. Тези до публічного виступу на тему: «Формування шляхів вдосконалення роботи органів державного контролю за цінами» / 5 089
 87. Стороженко Л. А. Тези до публічного виступу на тему: «Національна ідея, яка б змогла, на Ваш погляд, об’єднати Україну та сприяти її подальшому розвитку» / 5 069
 88. Стан, проблеми і перспективи інформатизації Біляївського району / 4 993
 89. Рюміна О. М. Тези до публічного виступу на тему: «Чи є необхідною в контексті євроінтеграції України реформа системи оцінювання державних службовців?» / 4 851
 90. Меркушева Н. В. Тези до публічного виступу на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді в сучасних умовах» / 4 842
 91. Григорчук Н. В. Публічний виступ: "Поняття політичної нейтральності державної служби. Розмежування політичних та адміністративних посад" / 4 610
 92. Презентація творчої роботи на тему:"Налагодження взаємодії органів державної влади із засобами масової інформації"(ІІІ тур) / 4 592
 93. Перепічка П.В. "Необхідність законодавчого визначення поняття нецільового використання майна, придбаного за бюджетні кошти" / 4 495
 94. Лапаєва Н. О. Тези до публічного виступу на тему: «Визначення соціально-психологічних умов для якісного кадрового забезпечення і професійно – функціонального вдосконалення діяльності державних службовців» / 4 454
 95. Толстая Т. М. Тези до публічного виступу на тему: «Підготовка молоді до служби в органах державної влади » / 4 427
 96. Баєва Г. О. Тези до публічного виступу на тему: «Національна ідея, яка б змогла, на Ваш погляд, об’єднати Україну та сприяти її подальшому розвитку» / 4 419
 97. Гресь І.Б. Тези до публічного виступу на тему: «Національна ідея, яка б змогла, на Ваш погляд, об’єднати Україну та сприяти її подальшому розвитку» / 4 416
 98. Куракова Т.В. Публічний виступ: "Професійна етика публічного службовця та запобігання конфлікту інтересів" / 4 250
 99. Дєєва О.В. Публічний виступ: "Професійне вигорання державних службовців" / 4 241
 100. Творча робота на тему: "Проблеми адаптації державної служби до стандартів Європейського Cоюзу" / 4 219


Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.