Skip to Content

ТОП авторських робіт

 1. Основні стилі керівництва / 58 917
 2. Дейниченко В.Ф. Люстрація перманентна. Концепція. / 26 296
 3. Андрійчук О.А. Реферат та презентація: «Шляхи формування позитивного іміджу державного службовця» / 20 879
 4. Ефективність діяльності органів державної влади / 16 689
 5. Етика поведінки державних службовців: стан, проблеми і шляхи їх вирішення / 16 053
 6. Марушевський Л.О. Презентація творчої роботи: "Стан, проблеми і перспективи електронного урядування в Україні" / 16 046
 7. Валінкевич Ю.Б. Творча робота: "Податкова система України: стан, проблеми, перспективи" / 13 880
 8. Вдовенко М.М. Творча робота: "Державне регулювання підприємницької діяльності в Україні" / 12 914
 9. Подольчак М. Публічний виступ: "Професіоналізм державного службовця як складова позитивного іміджу державної служби в цілому" / 11 550
 10. Іванова Н. Доповідь: "Регіональна статистика як складова інформаційного забезпечення управління" / 11 384
 11. Іваніцька М.М. Творча робота: "Гуманітарний розвиток і гуманітарна політика держави" / 10 846
 12. Кравченко О. В. Публічний виступ: "Патріотизм, духовність та моральність молодих українців" / 10 524
 13. Костюк Т.С. Творча робота: "Децентралізація влади: модель для України" / 10 402
 14. Козко О. Презентація до творчої роботи: "Проблеми адаптації державної служби до стандартів ЄС" / 10 363
 15. Леснікова Л.О. Доповідь на тему: "Причини та проблеми плинності кадрів в системі державної служби" / 10 062
 16. Ділове спілкування та забезпечення його ефективності / 9 999
 17. Марушевський Л.О. Доповідь на тему: "Реалізація принципу відкритості в державному управлінні в Україні" / 9 673
 18. Кішіньова О.В. Залучення громадян до прийняття рішень на регіональному та місцевому рівні / 9 644
 19. Фозикош М.М. Проблема гендерної рівності в сучасному українському суспільстві / 9 363
 20. Налагодження взаємодії органів державної влади із засобами масової інформації / 9 104
 21. Шляхи поліпшення кадрового складу державної служби в Україні / 8 959
 22. Мар'янчук Н. Публічний виступ: "Поняття політичної нейтральності державної служби. Розмежування адмін та політпосад" / 8 823
 23. Творча робота на тему: "Налагодження взаємодії органів державної влади із засобами масової інформації" (ІІІ тур) / 8 785
 24. Дідківський В. П. Публічний виступ: "Мовна культура – важлива складова ефективного державного управління" / 8 389
 25. Мотивація як інструмент управління персоналом / 8 328
 26. Мар'янчук Н. Творча робота: "Інформаційні технології в сучасному державному управлінні" / 8 311
 27. Забезпечення взаємодії органів державної влади з громадськістю як умова здійснення демократичного врядування / 8 252
 28. Шуть С. В. Тези до публічного виступу на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді в сучасних умовах» / 8 024
 29. Електронна демократія / 6 828
 30. Дудко Т. О. Тези до публічного виступу на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді» / 6 809
 31. Творча робота "Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади" / 6 792
 32. Професіоналізація державної служби України – пріоритетний напрямок реформування на шляху до Європейського Союзу / 6 720
 33. Творча робота / 6 691
 34. Караваєва Т.В. Творча робота: "Проблеми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" / 6 691
 35. Гниденко М.Й. Творча робота на тему:"Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади" / 6 658
 36. Психологічні передумови створення позитивного іміджу керівника органу державної влади / 6 588
 37. Гребенюк І. В. Творча робота: "Реалізації ґендерної політики в Україні" / 6 579
 38. Формування державного контролю у сфері енергетичних ресурсів / 6 573
 39. Горова Т. Ф. Творча робота: "Керівник у сфері державного управління" / 6 547
 40. Гниденко М.Й. Публічний виступ на тему: "Формування шляхів вдосконалення роботи органів державного контролю за цінами" / 6 475
 41. Требенець Н.І. Публічний виступ: "Професійна етика публічного службовця та запобігання конфлікту інтересів" / 6 346
 42. Архипова С.В. Реформування місцевих бюджетів, спрямоване на зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування в Україні / 6 321
 43. Леснікова Л. Публічний виступ: "Причини та проблеми плинності кадрів в системі державної служби" / 6 297
 44. Мельникова Ю. Напрями удосконалення держ. регулюв. сфери телекомунікацій України в контексті формув. привабливого інвест.клімату / 6 254
 45. Гринів О. М. Творча робота: "Сутність, мета, стратегія і механізм реалізації Соціальної політики України" / 6 237
 46. Бабій О.В. Творча робота: "Програмно-цільовий метод у процесі стратегічного планування розвитку територій" / 6 207
 47. Вдовенко М.М. Тези до публічного виступу на тему: «Проблема взаємоузгодження інтересів особи, суспільства і держави» / 6 106
 48. Кузнєцова М.В. Творча робота: "Ефективність діяльності органів державної влади" / 6 064
 49. Крошко А. М. Публічний виступ: "Шляхи формування позитивного іміджу державного службовця" / 6 046
 50. Брильова Ю. В. Тези до публічного виступу: «Професійне вигорання державних службовців» / 5 988
 51. Про роботу Закарпатської облдержадміністрації з питань європейської інтеграції та транскордонного співробітництва / 5 933
 52. Золочевська Л.М. Творча робота: "Інвестиційна привабливість регіонів і міст" / 5 865
 53. Мамишев А. В. Тези до публічного виступу на тему: «Чи є необхідною в контексті євроінтеграції України реформа системи оцінювання державних службовців?» / 5 859
 54. Дищук Є.О. Публічний виступ: "Професійне вигорання державних службовців" / 5 737
 55. Купчанко М.В. Творча робота: "Налагодження взаємодії органів державної влади із засобами масової інформації" / 5 707
 56. Лутчин Т.М. Творча робота: "Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади" / 5 702
 57. Гниденко М.Й. Творча робота: "Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади" / 5 561
 58. Гучко Р. Ю. Творча робота: Нові інформаційні технології в сучасному управлінському процесі / 5 546
 59. Картавцева Н.А. Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади / 5 515
 60. Бровкін П. В. «Недосконалість дії Закону України «Про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності» / 5 503
 61. Гаркавенко О. А. Творча робота: "Керівник у сфері державного управління" / 5 491
 62. Жук Н. Б. Творча робота: "Державна кадрова політика" / 5 446
 63. Кривенюк В.В. Творча робота Орієнтація органів державної влади на задоволення потреб громадян як споживачів управлінських послуг / 5 404
 64. Нікіфорова І.І. Тези до публічного виступу на тему: «Аудит ефективності – нова форма державного фінансового контролю» / 5 354
 65. Гінкул В.М. Творча робота: "Організація державної служби України" / 5 310
 66. Муковоз С.В. Публічний виступ на тему: «Кадрова політика та шляхи її реалізації в органах державної влади на сучасному етапі» / 5 229
 67. Бойченко Д.А. Презентація виступу: "Кадрова політика та шляхи її реалізації в органах державної влади на сучасному етапі" / 5 169
 68. Кукуюк Л. Презентація творч. роб.: "Реформування державного управління у сфері контролю за дотриманням трудового законодавства" / 5 168
 69. Ганущак Л.Ю. Тези до публічного виступу на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді в сучасних умовах» / 5 096
 70. Струмінська А.І. Стратег. наближ. соц. посл. до потреб їх отримув. шляхом впров. посади фахівця із соц. роботи / 4 937
 71. Бойко І. С. Тези до публічного виступу на тему: «Підготовка молоді до служби в органах державної влади» / 4 935
 72. Степаненко О. В. Творча робота: "Екологічна криза в Україні: вихід є" / 4 919
 73. Кукуюк Л.А. Творча робота: "Реформування державного управління у сфері контролю за дотриманням трудового законодавства" / 4 835
 74. Віноградов А.М. Творча робота. Становлення громадянського суспільства в Україні: загрози / 4 799
 75. Кукуюк Л.А. Презентація публічного виступу: "Причини та проблеми плинності кадрів в системі державної служби" / 4 776
 76. Володін В.Г. Тези до публічного виступу на тему: «Національна ідея, яка б змогла, на мій погляд, об’єднати Україну та сприяти її подальшому розвитку» / 4 761
 77. Марушевский Л.О. Презентация творческой роботы: "Состояние, проблемы и перспективы электронного правительства в Украине" / 4 588
 78. Плинність кадрів у системі державної служби та шляхи її подолання / 4 554
 79. Трофімова Л.В. Тези до публічного виступу на тему: «Проблема взаємоузгодження інтересів особи, суспільства і держави» / 4 493
 80. Ковінчук О.Л. Творча робота: «Підготовка молоді до служби в органах державної влади» / 4 484
 81. Гниденко М.Й. Тези до публічного виступу на тему: «Формування шляхів вдосконалення роботи органів державного контролю за цінами» / 4 479
 82. Кондратенко А. Ю. Тези до публічного виступу на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді» / 4 471
 83. Мельникова Ю.В.Публічний виступ«Шляхи вдосконалення регулювання та активізації інвестиційної діяльності у сфері телекомунікацій» / 4 403
 84. Кукуюк Л.А. Публічний виступ: "Причини та проблеми плинності кадрів в системі державної служби" / 4 392
 85. Стан, проблеми і перспективи інформатизації Біляївського району / 4 356
 86. Іващенко В.М. Творча робота на тему: "Реформування державної служби України з метою адаптації до Європейських стандартів" / 4 348
 87. Стороженко Л. А. Тези до публічного виступу на тему: «Національна ідея, яка б змогла, на Ваш погляд, об’єднати Україну та сприяти її подальшому розвитку» / 4 284
 88. Рабочий О.О. Творча робота: "Нові інформаційні технології в сучасному управлінському процесі" / 4 243
 89. Меркушева Н. В. Тези до публічного виступу на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді в сучасних умовах» / 4 198
 90. Рюміна О. М. Тези до публічного виступу на тему: «Чи є необхідною в контексті євроінтеграції України реформа системи оцінювання державних службовців?» / 4 145
 91. Презентація творчої роботи на тему:"Налагодження взаємодії органів державної влади із засобами масової інформації"(ІІІ тур) / 4 038
 92. Перепічка П.В. "Необхідність законодавчого визначення поняття нецільового використання майна, придбаного за бюджетні кошти" / 3 923
 93. Баєва Г. О. Тези до публічного виступу на тему: «Національна ідея, яка б змогла, на Ваш погляд, об’єднати Україну та сприяти її подальшому розвитку» / 3 764
 94. Лапаєва Н. О. Тези до публічного виступу на тему: «Визначення соціально-психологічних умов для якісного кадрового забезпечення і професійно – функціонального вдосконалення діяльності державних службовців» / 3 758
 95. Гресь І.Б. Тези до публічного виступу на тему: «Національна ідея, яка б змогла, на Ваш погляд, об’єднати Україну та сприяти її подальшому розвитку» / 3 669
 96. Толстая Т. М. Тези до публічного виступу на тему: «Підготовка молоді до служби в органах державної влади » / 3 657
 97. Творча робота на тему: "Проблеми адаптації державної служби до стандартів Європейського Cоюзу" / 3 597
 98. Іщенко А.В. Презентація: "Інформаційна політика України з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи" / 3 578
 99. Степанок С. М. Тези до публічного виступу на тему: «Визначення соціально – психологічних умов для якісного кадрового забезпечення і професійно – функціонального вдосконалення діяльності державних службовців» / 3 575
 100. Григорчук Н. В. Публічний виступ: "Поняття політичної нейтральності державної служби. Розмежування політичних та адміністративних посад" / 3 547


Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.