Skip to Content

ТОП авторських робіт

 1. Основні стилі керівництва / 80 815
 2. Дейниченко В.Ф. Люстрація перманентна. Концепція. / 30 156
 3. Андрійчук О.А. Реферат та презентація: «Шляхи формування позитивного іміджу державного службовця» / 24 488
 4. Ефективність діяльності органів державної влади / 23 440
 5. Етика поведінки державних службовців: стан, проблеми і шляхи їх вирішення / 20 313
 6. Марушевський Л.О. Презентація творчої роботи: "Стан, проблеми і перспективи електронного урядування в Україні" / 18 081
 7. Вдовенко М.М. Творча робота: "Державне регулювання підприємницької діяльності в Україні" / 15 913
 8. Валінкевич Ю.Б. Творча робота: "Податкова система України: стан, проблеми, перспективи" / 15 760
 9. Кравченко О. В. Публічний виступ: "Патріотизм, духовність та моральність молодих українців" / 13 638
 10. Подольчак М. Публічний виступ: "Професіоналізм державного службовця як складова позитивного іміджу державної служби в цілому" / 13 489
 11. Костюк Т.С. Творча робота: "Децентралізація влади: модель для України" / 12 910
 12. Іваніцька М.М. Творча робота: "Гуманітарний розвиток і гуманітарна політика держави" / 12 784
 13. Іванова Н. Доповідь: "Регіональна статистика як складова інформаційного забезпечення управління" / 12 543
 14. Ділове спілкування та забезпечення його ефективності / 12 385
 15. Кішіньова О.В. Залучення громадян до прийняття рішень на регіональному та місцевому рівні / 11 894
 16. Фозикош М.М. Проблема гендерної рівності в сучасному українському суспільстві / 11 747
 17. Налагодження взаємодії органів державної влади із засобами масової інформації / 11 711
 18. Козко О. Презентація до творчої роботи: "Проблеми адаптації державної служби до стандартів ЄС" / 11 100
 19. Шляхи поліпшення кадрового складу державної служби в Україні / 10 806
 20. Леснікова Л.О. Доповідь на тему: "Причини та проблеми плинності кадрів в системі державної служби" / 10 712
 21. Творча робота на тему: "Налагодження взаємодії органів державної влади із засобами масової інформації" (ІІІ тур) / 10 687
 22. Мар'янчук Н. Творча робота: "Інформаційні технології в сучасному державному управлінні" / 10 356
 23. Дідківський В. П. Публічний виступ: "Мовна культура – важлива складова ефективного державного управління" / 10 285
 24. Марушевський Л.О. Доповідь на тему: "Реалізація принципу відкритості в державному управлінні в Україні" / 10 253
 25. Мотивація як інструмент управління персоналом / 9 959
 26. Забезпечення взаємодії органів державної влади з громадськістю як умова здійснення демократичного врядування / 9 552
 27. Шуть С. В. Тези до публічного виступу на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді в сучасних умовах» / 9 382
 28. Мар'янчук Н. Публічний виступ: "Поняття політичної нейтральності державної служби. Розмежування адмін та політпосад" / 9 367
 29. Крошко А. М. Публічний виступ: "Шляхи формування позитивного іміджу державного службовця" / 8 567
 30. Електронна демократія / 8 505
 31. Формування державного контролю у сфері енергетичних ресурсів / 8 307
 32. Горова Т. Ф. Творча робота: "Керівник у сфері державного управління" / 8 294
 33. Кузнєцова М.В. Творча робота: "Ефективність діяльності органів державної влади" / 8 244
 34. Требенець Н.І. Публічний виступ: "Професійна етика публічного службовця та запобігання конфлікту інтересів" / 8 002
 35. Професіоналізація державної служби України – пріоритетний напрямок реформування на шляху до Європейського Союзу / 7 987
 36. Творча робота "Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади" / 7 868
 37. Гребенюк І. В. Творча робота: "Реалізації ґендерної політики в Україні" / 7 788
 38. Творча робота / 7 786
 39. Психологічні передумови створення позитивного іміджу керівника органу державної влади / 7 735
 40. Дищук Є.О. Публічний виступ: "Професійне вигорання державних службовців" / 7 709
 41. Караваєва Т.В. Творча робота: "Проблеми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" / 7 659
 42. Дудко Т. О. Тези до публічного виступу на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді» / 7 485
 43. Гниденко М.Й. Публічний виступ на тему: "Формування шляхів вдосконалення роботи органів державного контролю за цінами" / 7 483
 44. Гниденко М.Й. Творча робота на тему:"Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади" / 7 474
 45. Леснікова Л. Публічний виступ: "Причини та проблеми плинності кадрів в системі державної служби" / 7 309
 46. Архипова С.В. Реформування місцевих бюджетів, спрямоване на зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування в Україні / 7 117
 47. Бабій О.В. Творча робота: "Програмно-цільовий метод у процесі стратегічного планування розвитку територій" / 7 055
 48. Мельникова Ю. Напрями удосконалення держ. регулюв. сфери телекомунікацій України в контексті формув. привабливого інвест.клімату / 7 040
 49. Гринів О. М. Творча робота: "Сутність, мета, стратегія і механізм реалізації Соціальної політики України" / 7 028
 50. Вдовенко М.М. Тези до публічного виступу на тему: «Проблема взаємоузгодження інтересів особи, суспільства і держави» / 6 890
 51. Про роботу Закарпатської облдержадміністрації з питань європейської інтеграції та транскордонного співробітництва / 6 839
 52. Золочевська Л.М. Творча робота: "Інвестиційна привабливість регіонів і міст" / 6 827
 53. Мамишев А. В. Тези до публічного виступу на тему: «Чи є необхідною в контексті євроінтеграції України реформа системи оцінювання державних службовців?» / 6 784
 54. Лутчин Т.М. Творча робота: "Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади" / 6 688
 55. Брильова Ю. В. Тези до публічного виступу: «Професійне вигорання державних службовців» / 6 648
 56. Гучко Р. Ю. Творча робота: Нові інформаційні технології в сучасному управлінському процесі / 6 638
 57. Гінкул В.М. Творча робота: "Організація державної служби України" / 6 619
 58. Купчанко М.В. Творча робота: "Налагодження взаємодії органів державної влади із засобами масової інформації" / 6 450
 59. Нікіфорова І.І. Тези до публічного виступу на тему: «Аудит ефективності – нова форма державного фінансового контролю» / 6 307
 60. Картавцева Н.А. Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади / 6 288
 61. Гаркавенко О. А. Творча робота: "Керівник у сфері державного управління" / 6 259
 62. Жук Н. Б. Творча робота: "Державна кадрова політика" / 6 233
 63. Бровкін П. В. «Недосконалість дії Закону України «Про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності» / 6 117
 64. Кривенюк В.В. Творча робота Орієнтація органів державної влади на задоволення потреб громадян як споживачів управлінських послуг / 6 097
 65. Гниденко М.Й. Творча робота: "Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади" / 6 036
 66. Володін В.Г. Тези до публічного виступу на тему: «Національна ідея, яка б змогла, на мій погляд, об’єднати Україну та сприяти її подальшому розвитку» / 5 992
 67. Ганущак Л.Ю. Тези до публічного виступу на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді в сучасних умовах» / 5 986
 68. Муковоз С.В. Публічний виступ на тему: «Кадрова політика та шляхи її реалізації в органах державної влади на сучасному етапі» / 5 907
 69. Степаненко О. В. Творча робота: "Екологічна криза в Україні: вихід є" / 5 888
 70. Бойченко Д.А. Презентація виступу: "Кадрова політика та шляхи її реалізації в органах державної влади на сучасному етапі" / 5 881
 71. Струмінська А.І. Стратег. наближ. соц. посл. до потреб їх отримув. шляхом впров. посади фахівця із соц. роботи / 5 757
 72. Кукуюк Л. Презентація творч. роб.: "Реформування державного управління у сфері контролю за дотриманням трудового законодавства" / 5 686
 73. Кукуюк Л.А. Творча робота: "Реформування державного управління у сфері контролю за дотриманням трудового законодавства" / 5 612
 74. Трофімова Л.В. Тези до публічного виступу на тему: «Проблема взаємоузгодження інтересів особи, суспільства і держави» / 5 552
 75. Марушевский Л.О. Презентация творческой роботы: "Состояние, проблемы и перспективы электронного правительства в Украине" / 5 543
 76. Плинність кадрів у системі державної служби та шляхи її подолання / 5 512
 77. Бойко І. С. Тези до публічного виступу на тему: «Підготовка молоді до служби в органах державної влади» / 5 480
 78. Віноградов А.М. Творча робота. Становлення громадянського суспільства в Україні: загрози / 5 467
 79. Кукуюк Л.А. Презентація публічного виступу: "Причини та проблеми плинності кадрів в системі державної служби" / 5 336
 80. Ковінчук О.Л. Творча робота: «Підготовка молоді до служби в органах державної влади» / 5 244
 81. Кондратенко А. Ю. Тези до публічного виступу на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді» / 5 199
 82. Кукуюк Л.А. Публічний виступ: "Причини та проблеми плинності кадрів в системі державної служби" / 5 106
 83. Мельникова Ю.В.Публічний виступ«Шляхи вдосконалення регулювання та активізації інвестиційної діяльності у сфері телекомунікацій» / 5 037
 84. Гниденко М.Й. Тези до публічного виступу на тему: «Формування шляхів вдосконалення роботи органів державного контролю за цінами» / 5 017
 85. Іващенко В.М. Творча робота на тему: "Реформування державної служби України з метою адаптації до Європейських стандартів" / 5 009
 86. Стороженко Л. А. Тези до публічного виступу на тему: «Національна ідея, яка б змогла, на Ваш погляд, об’єднати Україну та сприяти її подальшому розвитку» / 4 975
 87. Рабочий О.О. Творча робота: "Нові інформаційні технології в сучасному управлінському процесі" / 4 973
 88. Стан, проблеми і перспективи інформатизації Біляївського району / 4 922
 89. Меркушева Н. В. Тези до публічного виступу на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді в сучасних умовах» / 4 779
 90. Рюміна О. М. Тези до публічного виступу на тему: «Чи є необхідною в контексті євроінтеграції України реформа системи оцінювання державних службовців?» / 4 773
 91. Презентація творчої роботи на тему:"Налагодження взаємодії органів державної влади із засобами масової інформації"(ІІІ тур) / 4 523
 92. Григорчук Н. В. Публічний виступ: "Поняття політичної нейтральності державної служби. Розмежування політичних та адміністративних посад" / 4 500
 93. Перепічка П.В. "Необхідність законодавчого визначення поняття нецільового використання майна, придбаного за бюджетні кошти" / 4 429
 94. Лапаєва Н. О. Тези до публічного виступу на тему: «Визначення соціально-психологічних умов для якісного кадрового забезпечення і професійно – функціонального вдосконалення діяльності державних службовців» / 4 365
 95. Баєва Г. О. Тези до публічного виступу на тему: «Національна ідея, яка б змогла, на Ваш погляд, об’єднати Україну та сприяти її подальшому розвитку» / 4 361
 96. Толстая Т. М. Тези до публічного виступу на тему: «Підготовка молоді до служби в органах державної влади » / 4 339
 97. Гресь І.Б. Тези до публічного виступу на тему: «Національна ідея, яка б змогла, на Ваш погляд, об’єднати Україну та сприяти її подальшому розвитку» / 4 333
 98. Дєєва О.В. Публічний виступ: "Професійне вигорання державних службовців" / 4 143
 99. Творча робота на тему: "Проблеми адаптації державної служби до стандартів Європейського Cоюзу" / 4 138
 100. Степанок С. М. Тези до публічного виступу на тему: «Визначення соціально – психологічних умов для якісного кадрового забезпечення і професійно – функціонального вдосконалення діяльності державних службовців» / 4 119


Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.