Skip to Content

ТОП авторських робіт

 1. Основні стилі керівництва / 51 905
 2. Дейниченко В.Ф. Люстрація перманентна. Концепція. / 25 649
 3. Андрійчук О.А. Реферат та презентація: «Шляхи формування позитивного іміджу державного службовця» / 20 120
 4. Марушевський Л.О. Презентація творчої роботи: "Стан, проблеми і перспективи електронного урядування в Україні" / 15 621
 5. Ефективність діяльності органів державної влади / 14 689
 6. Етика поведінки державних службовців: стан, проблеми і шляхи їх вирішення / 14 483
 7. Валінкевич Ю.Б. Творча робота: "Податкова система України: стан, проблеми, перспективи" / 13 355
 8. Вдовенко М.М. Творча робота: "Державне регулювання підприємницької діяльності в Україні" / 12 172
 9. Подольчак М. Публічний виступ: "Професіоналізм державного службовця як складова позитивного іміджу державної служби в цілому" / 11 251
 10. Іванова Н. Доповідь: "Регіональна статистика як складова інформаційного забезпечення управління" / 11 097
 11. Іваніцька М.М. Творча робота: "Гуманітарний розвиток і гуманітарна політика держави" / 10 286
 12. Козко О. Презентація до творчої роботи: "Проблеми адаптації державної служби до стандартів ЄС" / 10 263
 13. Леснікова Л.О. Доповідь на тему: "Причини та проблеми плинності кадрів в системі державної служби" / 9 946
 14. Кравченко О. В. Публічний виступ: "Патріотизм, духовність та моральність молодих українців" / 9 877
 15. Костюк Т.С. Творча робота: "Децентралізація влади: модель для України" / 9 818
 16. Марушевський Л.О. Доповідь на тему: "Реалізація принципу відкритості в державному управлінні в Україні" / 9 545
 17. Ділове спілкування та забезпечення його ефективності / 9 386
 18. Фозикош М.М. Проблема гендерної рівності в сучасному українському суспільстві / 8 882
 19. Кішіньова О.В. Залучення громадян до прийняття рішень на регіональному та місцевому рівні / 8 871
 20. Мар'янчук Н. Публічний виступ: "Поняття політичної нейтральності державної служби. Розмежування адмін та політпосад" / 8 742
 21. Шляхи поліпшення кадрового складу державної служби в Україні / 8 411
 22. Налагодження взаємодії органів державної влади із засобами масової інформації / 8 388
 23. Творча робота на тему: "Налагодження взаємодії органів державної влади із засобами масової інформації" (ІІІ тур) / 8 339
 24. Забезпечення взаємодії органів державної влади з громадськістю як умова здійснення демократичного врядування / 8 060
 25. Мар'янчук Н. Творча робота: "Інформаційні технології в сучасному державному управлінні" / 8 020
 26. Дідківський В. П. Публічний виступ: "Мовна культура – важлива складова ефективного державного управління" / 7 976
 27. Мотивація як інструмент управління персоналом / 7 892
 28. Шуть С. В. Тези до публічного виступу на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді в сучасних умовах» / 7 809
 29. Дудко Т. О. Тези до публічного виступу на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді» / 6 647
 30. Творча робота "Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади" / 6 544
 31. Гниденко М.Й. Творча робота на тему:"Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади" / 6 510
 32. Професіоналізація державної служби України – пріоритетний напрямок реформування на шляху до Європейського Союзу / 6 484
 33. Творча робота / 6 440
 34. Караваєва Т.В. Творча робота: "Проблеми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" / 6 385
 35. Психологічні передумови створення позитивного іміджу керівника органу державної влади / 6 360
 36. Горова Т. Ф. Творча робота: "Керівник у сфері державного управління" / 6 332
 37. Формування державного контролю у сфері енергетичних ресурсів / 6 329
 38. Гниденко М.Й. Публічний виступ на тему: "Формування шляхів вдосконалення роботи органів державного контролю за цінами" / 6 325
 39. Електронна демократія / 6 302
 40. Гребенюк І. В. Творча робота: "Реалізації ґендерної політики в Україні" / 6 235
 41. Архипова С.В. Реформування місцевих бюджетів, спрямоване на зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування в Україні / 6 195
 42. Леснікова Л. Публічний виступ: "Причини та проблеми плинності кадрів в системі державної служби" / 6 150
 43. Мельникова Ю. Напрями удосконалення держ. регулюв. сфери телекомунікацій України в контексті формув. привабливого інвест.клімату / 6 125
 44. Гринів О. М. Творча робота: "Сутність, мета, стратегія і механізм реалізації Соціальної політики України" / 6 092
 45. Бабій О.В. Творча робота: "Програмно-цільовий метод у процесі стратегічного планування розвитку територій" / 6 091
 46. Вдовенко М.М. Тези до публічного виступу на тему: «Проблема взаємоузгодження інтересів особи, суспільства і держави» / 5 969
 47. Кузнєцова М.В. Творча робота: "Ефективність діяльності органів державної влади" / 5 878
 48. Требенець Н.І. Публічний виступ: "Професійна етика публічного службовця та запобігання конфлікту інтересів" / 5 868
 49. Брильова Ю. В. Тези до публічного виступу: «Професійне вигорання державних службовців» / 5 852
 50. Про роботу Закарпатської облдержадміністрації з питань європейської інтеграції та транскордонного співробітництва / 5 770
 51. Золочевська Л.М. Творча робота: "Інвестиційна привабливість регіонів і міст" / 5 690
 52. Мамишев А. В. Тези до публічного виступу на тему: «Чи є необхідною в контексті євроінтеграції України реформа системи оцінювання державних службовців?» / 5 680
 53. Крошко А. М. Публічний виступ: "Шляхи формування позитивного іміджу державного службовця" / 5 510
 54. Купчанко М.В. Творча робота: "Налагодження взаємодії органів державної влади із засобами масової інформації" / 5 489
 55. Лутчин Т.М. Творча робота: "Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади" / 5 474
 56. Гниденко М.Й. Творча робота: "Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади" / 5 471
 57. Бровкін П. В. «Недосконалість дії Закону України «Про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності» / 5 391
 58. Гучко Р. Ю. Творча робота: Нові інформаційні технології в сучасному управлінському процесі / 5 299
 59. Гаркавенко О. А. Творча робота: "Керівник у сфері державного управління" / 5 285
 60. Картавцева Н.А. Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади / 5 282
 61. Жук Н. Б. Творча робота: "Державна кадрова політика" / 5 269
 62. Нікіфорова І.І. Тези до публічного виступу на тему: «Аудит ефективності – нова форма державного фінансового контролю» / 5 224
 63. Кривенюк В.В. Творча робота Орієнтація органів державної влади на задоволення потреб громадян як споживачів управлінських послуг / 5 217
 64. Гінкул В.М. Творча робота: "Організація державної служби України" / 5 105
 65. Кукуюк Л. Презентація творч. роб.: "Реформування державного управління у сфері контролю за дотриманням трудового законодавства" / 5 096
 66. Муковоз С.В. Публічний виступ на тему: «Кадрова політика та шляхи її реалізації в органах державної влади на сучасному етапі» / 5 073
 67. Дищук Є.О. Публічний виступ: "Професійне вигорання державних службовців" / 5 032
 68. Бойченко Д.А. Презентація виступу: "Кадрова політика та шляхи її реалізації в органах державної влади на сучасному етапі" / 5 011
 69. Ганущак Л.Ю. Тези до публічного виступу на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді в сучасних умовах» / 4 942
 70. Бойко І. С. Тези до публічного виступу на тему: «Підготовка молоді до служби в органах державної влади» / 4 808
 71. Струмінська А.І. Стратег. наближ. соц. посл. до потреб їх отримув. шляхом впров. посади фахівця із соц. роботи / 4 790
 72. Степаненко О. В. Творча робота: "Екологічна криза в Україні: вихід є" / 4 752
 73. Кукуюк Л.А. Презентація публічного виступу: "Причини та проблеми плинності кадрів в системі державної служби" / 4 700
 74. Віноградов А.М. Творча робота. Становлення громадянського суспільства в Україні: загрози / 4 677
 75. Кукуюк Л.А. Творча робота: "Реформування державного управління у сфері контролю за дотриманням трудового законодавства" / 4 668
 76. Володін В.Г. Тези до публічного виступу на тему: «Національна ідея, яка б змогла, на мій погляд, об’єднати Україну та сприяти її подальшому розвитку» / 4 569
 77. Марушевский Л.О. Презентация творческой роботы: "Состояние, проблемы и перспективы электронного правительства в Украине" / 4 420
 78. Гниденко М.Й. Тези до публічного виступу на тему: «Формування шляхів вдосконалення роботи органів державного контролю за цінами» / 4 401
 79. Ковінчук О.Л. Творча робота: «Підготовка молоді до служби в органах державної влади» / 4 337
 80. Трофімова Л.В. Тези до публічного виступу на тему: «Проблема взаємоузгодження інтересів особи, суспільства і держави» / 4 334
 81. Плинність кадрів у системі державної служби та шляхи її подолання / 4 331
 82. Кондратенко А. Ю. Тези до публічного виступу на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді» / 4 331
 83. Мельникова Ю.В.Публічний виступ«Шляхи вдосконалення регулювання та активізації інвестиційної діяльності у сфері телекомунікацій» / 4 279
 84. Іващенко В.М. Творча робота на тему: "Реформування державної служби України з метою адаптації до Європейських стандартів" / 4 265
 85. Стан, проблеми і перспективи інформатизації Біляївського району / 4 261
 86. Кукуюк Л.А. Публічний виступ: "Причини та проблеми плинності кадрів в системі державної служби" / 4 214
 87. Рабочий О.О. Творча робота: "Нові інформаційні технології в сучасному управлінському процесі" / 4 111
 88. Меркушева Н. В. Тези до публічного виступу на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді в сучасних умовах» / 4 092
 89. Рюміна О. М. Тези до публічного виступу на тему: «Чи є необхідною в контексті євроінтеграції України реформа системи оцінювання державних службовців?» / 4 037
 90. Стороженко Л. А. Тези до публічного виступу на тему: «Національна ідея, яка б змогла, на Ваш погляд, об’єднати Україну та сприяти її подальшому розвитку» / 4 029
 91. Презентація творчої роботи на тему:"Налагодження взаємодії органів державної влади із засобами масової інформації"(ІІІ тур) / 3 964
 92. Перепічка П.В. "Необхідність законодавчого визначення поняття нецільового використання майна, придбаного за бюджетні кошти" / 3 824
 93. Лапаєва Н. О. Тези до публічного виступу на тему: «Визначення соціально-психологічних умов для якісного кадрового забезпечення і професійно – функціонального вдосконалення діяльності державних службовців» / 3 663
 94. Баєва Г. О. Тези до публічного виступу на тему: «Національна ідея, яка б змогла, на Ваш погляд, об’єднати Україну та сприяти її подальшому розвитку» / 3 638
 95. Гресь І.Б. Тези до публічного виступу на тему: «Національна ідея, яка б змогла, на Ваш погляд, об’єднати Україну та сприяти її подальшому розвитку» / 3 554
 96. Толстая Т. М. Тези до публічного виступу на тему: «Підготовка молоді до служби в органах державної влади » / 3 554
 97. Творча робота на тему: "Проблеми адаптації державної служби до стандартів Європейського Cоюзу" / 3 505
 98. Іщенко А.В. Презентація: "Інформаційна політика України з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи" / 3 481
 99. Степанок С. М. Тези до публічного виступу на тему: «Визначення соціально – психологічних умов для якісного кадрового забезпечення і професійно – функціонального вдосконалення діяльності державних службовців» / 3 453
 100. Рождественський О. В. Тези до публічного виступу на тему: «Національна ідея, яка б змогла об’єднати Україну та сприяти її подальшому розвитку» / 3 404


Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.