Skip to Content

ТОП авторських робіт

 1. Основні стилі керівництва / 62 791
 2. Дейниченко В.Ф. Люстрація перманентна. Концепція. / 27 018
 3. Андрійчук О.А. Реферат та презентація: «Шляхи формування позитивного іміджу державного службовця» / 21 646
 4. Ефективність діяльності органів державної влади / 18 014
 5. Етика поведінки державних службовців: стан, проблеми і шляхи їх вирішення / 17 049
 6. Марушевський Л.О. Презентація творчої роботи: "Стан, проблеми і перспективи електронного урядування в Україні" / 16 532
 7. Валінкевич Ю.Б. Творча робота: "Податкова система України: стан, проблеми, перспективи" / 14 348
 8. Вдовенко М.М. Творча робота: "Державне регулювання підприємницької діяльності в Україні" / 13 596
 9. Подольчак М. Публічний виступ: "Професіоналізм державного службовця як складова позитивного іміджу державної служби в цілому" / 11 888
 10. Іванова Н. Доповідь: "Регіональна статистика як складова інформаційного забезпечення управління" / 11 686
 11. Іваніцька М.М. Творча робота: "Гуманітарний розвиток і гуманітарна політика держави" / 11 242
 12. Кравченко О. В. Публічний виступ: "Патріотизм, духовність та моральність молодих українців" / 11 199
 13. Костюк Т.С. Творча робота: "Децентралізація влади: модель для України" / 10 991
 14. Ділове спілкування та забезпечення його ефективності / 10 545
 15. Козко О. Презентація до творчої роботи: "Проблеми адаптації державної служби до стандартів ЄС" / 10 509
 16. Леснікова Л.О. Доповідь на тему: "Причини та проблеми плинності кадрів в системі державної служби" / 10 198
 17. Кішіньова О.В. Залучення громадян до прийняття рішень на регіональному та місцевому рівні / 10 192
 18. Фозикош М.М. Проблема гендерної рівності в сучасному українському суспільстві / 9 861
 19. Марушевський Л.О. Доповідь на тему: "Реалізація принципу відкритості в державному управлінні в Україні" / 9 791
 20. Налагодження взаємодії органів державної влади із засобами масової інформації / 9 518
 21. Шляхи поліпшення кадрового складу державної служби в Україні / 9 354
 22. Творча робота на тему: "Налагодження взаємодії органів державної влади із засобами масової інформації" (ІІІ тур) / 9 197
 23. Дідківський В. П. Публічний виступ: "Мовна культура – важлива складова ефективного державного управління" / 8 956
 24. Мар'янчук Н. Публічний виступ: "Поняття політичної нейтральності державної служби. Розмежування адмін та політпосад" / 8 951
 25. Мотивація як інструмент управління персоналом / 8 713
 26. Мар'янчук Н. Творча робота: "Інформаційні технології в сучасному державному управлінні" / 8 679
 27. Забезпечення взаємодії органів державної влади з громадськістю як умова здійснення демократичного врядування / 8 566
 28. Шуть С. В. Тези до публічного виступу на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді в сучасних умовах» / 8 370
 29. Електронна демократія / 7 223
 30. Творча робота "Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади" / 7 004
 31. Дудко Т. О. Тези до публічного виступу на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді» / 6 998
 32. Професіоналізація державної служби України – пріоритетний напрямок реформування на шляху до Європейського Союзу / 6 995
 33. Караваєва Т.В. Творча робота: "Проблеми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" / 6 959
 34. Горова Т. Ф. Творча робота: "Керівник у сфері державного управління" / 6 951
 35. Творча робота / 6 908
 36. Гребенюк І. В. Творча робота: "Реалізації ґендерної політики в Україні" / 6 857
 37. Формування державного контролю у сфері енергетичних ресурсів / 6 839
 38. Психологічні передумови створення позитивного іміджу керівника органу державної влади / 6 819
 39. Гниденко М.Й. Творча робота на тему:"Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади" / 6 812
 40. Требенець Н.І. Публічний виступ: "Професійна етика публічного службовця та запобігання конфлікту інтересів" / 6 724
 41. Гниденко М.Й. Публічний виступ на тему: "Формування шляхів вдосконалення роботи органів державного контролю за цінами" / 6 627
 42. Крошко А. М. Публічний виступ: "Шляхи формування позитивного іміджу державного службовця" / 6 594
 43. Леснікова Л. Публічний виступ: "Причини та проблеми плинності кадрів в системі державної служби" / 6 556
 44. Архипова С.В. Реформування місцевих бюджетів, спрямоване на зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування в Україні / 6 517
 45. Мельникова Ю. Напрями удосконалення держ. регулюв. сфери телекомунікацій України в контексті формув. привабливого інвест.клімату / 6 427
 46. Гринів О. М. Творча робота: "Сутність, мета, стратегія і механізм реалізації Соціальної політики України" / 6 409
 47. Бабій О.В. Творча робота: "Програмно-цільовий метод у процесі стратегічного планування розвитку територій" / 6 348
 48. Вдовенко М.М. Тези до публічного виступу на тему: «Проблема взаємоузгодження інтересів особи, суспільства і держави» / 6 333
 49. Кузнєцова М.В. Творча робота: "Ефективність діяльності органів державної влади" / 6 327
 50. Дищук Є.О. Публічний виступ: "Професійне вигорання державних службовців" / 6 203
 51. Про роботу Закарпатської облдержадміністрації з питань європейської інтеграції та транскордонного співробітництва / 6 127
 52. Брильова Ю. В. Тези до публічного виступу: «Професійне вигорання державних службовців» / 6 126
 53. Золочевська Л.М. Творча робота: "Інвестиційна привабливість регіонів і міст" / 6 075
 54. Мамишев А. В. Тези до публічного виступу на тему: «Чи є необхідною в контексті євроінтеграції України реформа системи оцінювання державних службовців?» / 6 034
 55. Лутчин Т.М. Творча робота: "Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади" / 5 918
 56. Купчанко М.В. Творча робота: "Налагодження взаємодії органів державної влади із засобами масової інформації" / 5 891
 57. Гучко Р. Ю. Творча робота: Нові інформаційні технології в сучасному управлінському процесі / 5 808
 58. Картавцева Н.А. Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади / 5 709
 59. Гаркавенко О. А. Творча робота: "Керівник у сфері державного управління" / 5 687
 60. Гниденко М.Й. Творча робота: "Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів державної влади" / 5 662
 61. Жук Н. Б. Творча робота: "Державна кадрова політика" / 5 658
 62. Бровкін П. В. «Недосконалість дії Закону України «Про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності» / 5 652
 63. Кривенюк В.В. Творча робота Орієнтація органів державної влади на задоволення потреб громадян як споживачів управлінських послуг / 5 616
 64. Нікіфорова І.І. Тези до публічного виступу на тему: «Аудит ефективності – нова форма державного фінансового контролю» / 5 561
 65. Гінкул В.М. Творча робота: "Організація державної служби України" / 5 556
 66. Муковоз С.В. Публічний виступ на тему: «Кадрова політика та шляхи її реалізації в органах державної влади на сучасному етапі» / 5 391
 67. Бойченко Д.А. Презентація виступу: "Кадрова політика та шляхи її реалізації в органах державної влади на сучасному етапі" / 5 339
 68. Ганущак Л.Ю. Тези до публічного виступу на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді в сучасних умовах» / 5 301
 69. Кукуюк Л. Презентація творч. роб.: "Реформування державного управління у сфері контролю за дотриманням трудового законодавства" / 5 288
 70. Струмінська А.І. Стратег. наближ. соц. посл. до потреб їх отримув. шляхом впров. посади фахівця із соц. роботи / 5 167
 71. Степаненко О. В. Творча робота: "Екологічна криза в Україні: вихід є" / 5 118
 72. Бойко І. С. Тези до публічного виступу на тему: «Підготовка молоді до служби в органах державної влади» / 5 056
 73. Володін В.Г. Тези до публічного виступу на тему: «Національна ідея, яка б змогла, на мій погляд, об’єднати Україну та сприяти її подальшому розвитку» / 5 035
 74. Кукуюк Л.А. Творча робота: "Реформування державного управління у сфері контролю за дотриманням трудового законодавства" / 5 020
 75. Віноградов А.М. Творча робота. Становлення громадянського суспільства в Україні: загрози / 4 954
 76. Кукуюк Л.А. Презентація публічного виступу: "Причини та проблеми плинності кадрів в системі державної служби" / 4 921
 77. Марушевский Л.О. Презентация творческой роботы: "Состояние, проблемы и перспективы электронного правительства в Украине" / 4 817
 78. Плинність кадрів у системі державної служби та шляхи її подолання / 4 756
 79. Трофімова Л.В. Тези до публічного виступу на тему: «Проблема взаємоузгодження інтересів особи, суспільства і держави» / 4 738
 80. Ковінчук О.Л. Творча робота: «Підготовка молоді до служби в органах державної влади» / 4 693
 81. Кондратенко А. Ю. Тези до публічного виступу на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді» / 4 646
 82. Гниденко М.Й. Тези до публічного виступу на тему: «Формування шляхів вдосконалення роботи органів державного контролю за цінами» / 4 610
 83. Мельникова Ю.В.Публічний виступ«Шляхи вдосконалення регулювання та активізації інвестиційної діяльності у сфері телекомунікацій» / 4 563
 84. Кукуюк Л.А. Публічний виступ: "Причини та проблеми плинності кадрів в системі державної служби" / 4 552
 85. Стан, проблеми і перспективи інформатизації Біляївського району / 4 490
 86. Іващенко В.М. Творча робота на тему: "Реформування державної служби України з метою адаптації до Європейських стандартів" / 4 485
 87. Стороженко Л. А. Тези до публічного виступу на тему: «Національна ідея, яка б змогла, на Ваш погляд, об’єднати Україну та сприяти її подальшому розвитку» / 4 441
 88. Рабочий О.О. Творча робота: "Нові інформаційні технології в сучасному управлінському процесі" / 4 412
 89. Меркушева Н. В. Тези до публічного виступу на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді в сучасних умовах» / 4 348
 90. Рюміна О. М. Тези до публічного виступу на тему: «Чи є необхідною в контексті євроінтеграції України реформа системи оцінювання державних службовців?» / 4 266
 91. Презентація творчої роботи на тему:"Налагодження взаємодії органів державної влади із засобами масової інформації"(ІІІ тур) / 4 155
 92. Перепічка П.В. "Необхідність законодавчого визначення поняття нецільового використання майна, придбаного за бюджетні кошти" / 4 036
 93. Баєва Г. О. Тези до публічного виступу на тему: «Національна ідея, яка б змогла, на Ваш погляд, об’єднати Україну та сприяти її подальшому розвитку» / 3 904
 94. Лапаєва Н. О. Тези до публічного виступу на тему: «Визначення соціально-психологічних умов для якісного кадрового забезпечення і професійно – функціонального вдосконалення діяльності державних службовців» / 3 897
 95. Гресь І.Б. Тези до публічного виступу на тему: «Національна ідея, яка б змогла, на Ваш погляд, об’єднати Україну та сприяти її подальшому розвитку» / 3 844
 96. Толстая Т. М. Тези до публічного виступу на тему: «Підготовка молоді до служби в органах державної влади » / 3 806
 97. Григорчук Н. В. Публічний виступ: "Поняття політичної нейтральності державної служби. Розмежування політичних та адміністративних посад" / 3 753
 98. Творча робота на тему: "Проблеми адаптації державної служби до стандартів Європейського Cоюзу" / 3 735
 99. Степанок С. М. Тези до публічного виступу на тему: «Визначення соціально – психологічних умов для якісного кадрового забезпечення і професійно – функціонального вдосконалення діяльності державних службовців» / 3 705
 100. Іщенко А.В. Презентація: "Інформаційна політика України з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи" / 3 676


Отдых с детьми на море, Крым, Севастополь, Любимовка.